SKÓRA NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT (POKRYTA WŁOSAMI), KTÓRA JEST PO WYPRAWIENIU UŻYWANA DO WYROBU RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW, GŁÓWNIE ODZIEŻY, GALANTERII I ELEMENTÓW WYSTROJU WNĘTRZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FUTRO to:

skóra niektórych zwierząt (pokryta włosami), która jest po wyprawieniu używana do wyrobu różnych przedmiotów, głównie odzieży, galanterii i elementów wystroju wnętrz (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FUTRO

FUTRO to:

okrycie wierzchnie (płaszcz, krótsza kurtka) zrobione z futra zwierząt (na 5 lit.)FUTRO to:

sierść pokrywająca skórę wielu ssaków lub skóra zwierzęca pokryta sierścią (na 5 lit.)FUTRO to:

wierzchnie okrycie zimowe ze skóry zwierząt z sierścią lub z materiału ją imitującego (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKÓRA NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT (POKRYTA WŁOSAMI), KTÓRA JEST PO WYPRAWIENIU UŻYWANA DO WYROBU RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW, GŁÓWNIE ODZIEŻY, GALANTERII I ELEMENTÓW WYSTROJU WNĘTRZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.566

KORNET, PODŁOŻE MALARSKIE, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, SZEREG ROZBIEŻNY, ORTALION, CHOROBA MIKULICZA-RADECKIEGO, POŻYTECZNY IDIOTA, SEGMENTACJA, ARCHETYPOWOŚĆ, LEGATARIUSZ, RESZTA, AGATIS MOCNY, CHOREA, OKO, USTĘPLIWOŚĆ, POPRAWIACZ, KREDKA WOSKOWA, PROSIĘ, ADIDASEK, ANŻELIKA, BŁYSK, ŁAŁOK, KOMBINATOR, OGRÓD ZOOLOGICZNY, ESPERANTYDA, STRZECHWOWCE, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, ŚCIĘCIE, CHŁÓD, MODRASZEK NAUSITOUS, CZŁOWIEK, INDYKATOR, KASTA, TELEFON TOWARZYSKI, WARMIŃSKI, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, DZIEŻA, ZBOWID, ŻYWIENIE ZWIERZĄT, TELEWIZJA KABLOWA, SEMOLINA, LOGOGRAF, AUTONOMIA REGIONALNA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, TELEKONFERENCJA, KRĘGOWCE, ETIOLOGIA, DIKSONIOWATE, ZAPISOBIERCA, NEOTENIA, SKÓRA, LEK NASENNY, PODSZEWKA, RACJONALNA IGNORANCJA, KATAPULTA, JĘZYK MANSYJSKI, CHIMERA AMERYKAŃSKA, ŚMIERDZIUCH, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, NAWÓJ, SŁOWO MASZYNOWE, WOJSKO, ŻYWIOŁOWOŚĆ, RZECZ PRZYSZŁA, LUNETA, PATRON, DIONIZYJSKOŚĆ, MARGINESOWOŚĆ, SILOS PASZOWY, BEZKIERUNKOWOŚĆ, TRAWERS, NAGI, ŁAD, RYBIARZ, HEREZJA, GRAF SPÓJNY, PIERNACZ, GRĄD SUBATLANTYCKI, WARTOŚĆ BILANSOWA, SUPERWIZJA, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, ROZDZIELCA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, KRAJANKA, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, ŁĄCZNIK GAZOWY, PROMIENICA, PRZESIEWACZ, METAL KOLOROWY, ECHIDNA OGNIWOWA, ŁOMIKOST, ZGINIĘCIE, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, AU, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, CENOBIORCA, DŻUNGLA, KOMUNALKA, KUPIEC, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, SŁUŻBA BOŻA, PROTISTY, STRZAŁKI MORSKIE, NIEGOŚCINNOŚĆ, IDIOM, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, POWŁÓCZYSTOŚĆ, ORLEAN, PRZESTRZEŃ LINIOWA, LUŹNOŚĆ, SZPILKA, UBOGOŚĆ, BLICHARZ, ALTANNIK LŚNIĄCY, BLACHÓWKA, FRA, KUTYKULA, DZIDKA, ZAŚWIATY, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, OBIEKT LINIOWY, WYDMIKUFEL, KORA, MISJOLOGIA, ELEKTRONOWOLT, APTEKARZ, ŚMIECIARZ, GRA W CIEMNO, SAMOLOT BOMBOWY, CIĄG CAUCHY'EGO, TOMIZM, INICJATYWA USTAWODAWCZA, NUBUK, ALTANNIK ARCHBOLDA, SKALA RANKINE'A, MALARSTWO FIGURATYNWE, ANIMATOR, SZCZĘKOT, INTUICJONIZM, SKLEJACZ, DOBRO PODSTAWOWE, RETUSZ, OSĄDZICIEL, SUPERTOSKAN, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, TYTANOZAUR, BRUTALIZM, WYSPIARSKOŚĆ, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, WIZJA, RAK PRĘGOWATY, RĘKAWEK, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, RUMUN, UTWÓR WKŁADOWY, UŁAMEK EGIPSKI, PĘDNIK STRUMIENIOWY, SAMORODNOŚĆ, DELTA WSTECZNA, SROMOTA, RZODKIEWNIK, ENTODERMA, POTWARZ, NAPPA, KONTRAPUNKT, PROSZEK DO PIECZENIA, OGÓREK, GIGATONA, SMUKLICA ZWYCZAJNA, PEDAŁÓWKA, ADRES KORESPONDENCYJNY, LODY, STREFA KRAWĘDZIOWA, KLĘKANY, ORGANOWCE, NIECZYNNOŚĆ, SYROP ZŁOCISTY, MUSZKATOWCOWATE, ROZDZIAŁKA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, KURDYBAN, PIERWSZOŚĆ, ZNACZENIE, ZARA, ROZEDMA PŁUC, PAGINATOR, SER EMENTALSKI, GŁUSZYCA, PÓŁANALFABETA, ROSZADA, PUCH KIELICHOWY, WOMBAT AUSTRALIJSKI, WYCINKOWOŚĆ, KLEJÓWKA, INTERPRETATOR, PRAGMATYCZNOŚĆ, MANIERKA, DRAPACZ, SSAK, HISTON ŁĄCZNIKOWY, PIOŁUN, KREDYT STUDENCKI, OBROK, ŻYWOŚĆ, BENEFICJENT, BARIERA JĄDROWA, OKOLICZNIK, DZIESIĄTKA, STUDIUM, WIRTUOZERSTWO, RYJEC, ZDARZENIE, NAUCZYCIEL MATEMATYKI, MEDYCYNA NUKLEARNA, PIERWSZOŚĆ, GRASANT, OBŁÓG, TATERNIK, KINOMANIAK, CYJANOŻELAZIAN, EGOISTYCZNOŚĆ, STYGON, KALEJDOSKOP, STROGONOW, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, ŻARŁOK, WIDZIMISIĘ, NIEZALEŻNOŚĆ, ALUMINIUM, HIGHLAND, MOWA EGOCENTRYCZNA, CHODZĄCY SZKIELET, KOMORA PŁYWAKOWA, CZTERNASTKA, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, MLECZAN, GRZYB JADALNY, HETEROZJA, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, KARMNIK, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, SILNIK KOMUTATOROWY, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, LĄG, KOLORÓWKA, SPACHACZ ZIELONAWY, RUS, HEAD-HUNTER, NOMOKRACJA, PRZEJRZYSTOŚĆ, PROMOCJA, ZBRODNIA, ZIARNO, CZTERDZIESTÓWKA, UNIKALNOŚĆ, RZEŹWOŚĆ, PĄCZEK WEWNĘTRZNY, DOMICYL, NONSENSOWNOŚĆ, LICZBA FERMATA, OSTATNI MOHIKANIN, ZAPALENIE, FAWORYT, KOMPANIA WARTOWNICZA, UZDROWICIEL, ABNEGATKA, GRZEBIEŃ, BOLSZEWICY, PASYWIZM, MISKA SOCZEWICY, RÓŻNORODNOŚĆ, MINERAŁ, PLEBEJUSZ, PRAWO GÓRNICZE, POCIĄG EKSPRESOWY, TSE, SOSNA BŁOTNA, OPARCIE, RANITYDYNA, SŁODKA IDIOTKA, ZAPRASKA, PLOTER TNĄCY, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, OBRONA CYWILNA, GAGAUZ, ATRAPA, TOŻSAMOŚĆ, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, SYNDYK, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, HOMINIDY, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, WYNAJMUJĄCA, FUTERKO, ZESTRÓJ, RAJTUZY, ?MŁODZIEŻÓWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.566 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKÓRA NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT (POKRYTA WŁOSAMI), KTÓRA JEST PO WYPRAWIENIU UŻYWANA DO WYROBU RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW, GŁÓWNIE ODZIEŻY, GALANTERII I ELEMENTÓW WYSTROJU WNĘTRZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKÓRA NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT (POKRYTA WŁOSAMI), KTÓRA JEST PO WYPRAWIENIU UŻYWANA DO WYROBU RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW, GŁÓWNIE ODZIEŻY, GALANTERII I ELEMENTÓW WYSTROJU WNĘTRZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FUTRO skóra niektórych zwierząt (pokryta włosami), która jest po wyprawieniu używana do wyrobu różnych przedmiotów, głównie odzieży, galanterii i elementów wystroju wnętrz (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FUTRO
skóra niektórych zwierząt (pokryta włosami), która jest po wyprawieniu używana do wyrobu różnych przedmiotów, głównie odzieży, galanterii i elementów wystroju wnętrz (na 5 lit.).

Oprócz SKÓRA NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT (POKRYTA WŁOSAMI), KTÓRA JEST PO WYPRAWIENIU UŻYWANA DO WYROBU RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW, GŁÓWNIE ODZIEŻY, GALANTERII I ELEMENTÓW WYSTROJU WNĘTRZ sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - SKÓRA NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT (POKRYTA WŁOSAMI), KTÓRA JEST PO WYPRAWIENIU UŻYWANA DO WYROBU RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW, GŁÓWNIE ODZIEŻY, GALANTERII I ELEMENTÓW WYSTROJU WNĘTRZ. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x