CHOROBA ZAKAŹNA LUDZI I ZWIERZĄT, WYWOŁANA PRZEZ MIKROSKOPIJNE GRZYBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOROBA GRZYBICZA to:

choroba zakaźna ludzi i zwierząt, wywołana przez mikroskopijne grzyby (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA ZAKAŹNA LUDZI I ZWIERZĄT, WYWOŁANA PRZEZ MIKROSKOPIJNE GRZYBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.488

FALA, PLETYZMOGRAF, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, MANEWR PRINGLE’A, JASKINIA LAWOWA, COMBER, BRODAWKA, RÓŻOKRZYŻ, MIESZANIEC, JĘZYK CHORWACKI, STRÓJ, OUDRY, ANIMALIZM, MODEL AKTANCJELOWY, NOSÓWKA, SZEKEL, ZASTĘP, SMERF, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, GRANICA PAŃSTWA, USTNOŚĆ, ALBA, WINCERADA, LIPOLIZA, NIEŚWIADOMOŚĆ, BIDON, SKLEPIENIE NIECKOWE, SZWABSKI, KŁOBUK, ROPOMACICZE, ANTYBIOZA, EGALITARYSTKA, ODDZIAŁYWANIE, ZBIORNICZEK NASIENNY, IPHONE, KAPIBARA, JASZCZURNIK, KÓŁKORODEK, CHWILÓWKA, TERMOMETR CIECZOWY, WADLIWOŚĆ, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, ZORZA PORANNA, KLAKSON RĘCZNY, TWIERDZENIE LAXA-MILGRAMA, PROMIEŃ ALFA, WIDMO ATOMOWE, ŁAŃCUSZEK, WIELKA WOJNA KOZACKA, DETEKTYW, KARA, BARWICA DREWNA, CHOROBA EKBOMA, RAGTIME, GUL, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, TERMOLUMINESCENCJA, MOLESTACJA, KRĄG, NAREW, MIARODAJNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, KRZYŻ MALTAŃSKI, KURZAJKA, LATA, GŁOWICA, WYGŁAD LODOWCOWY, BIEGUN NIEBIESKI, CHOROBA KRÓLEWSKA, JARMULKA, ARCHOZAUR, RÓŻNOWICIOWCE, GEN HIPOSTATYCZNY, KREACJONIZM, KOWALENCYJNOŚĆ, DYFTERIA, KĄT BRYŁOWY, BUDYNEK INWENTARSKI, GÓRALSKI, IMMUNOGLOBINA M, TUNDRA, ALFONS, HOTENTOCKI, OBRAZ OPTYCZNY, CHODNICZEK, CHOROBA CHRISTMASA, PANDA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, KINDER NIESPODZIANKA, HADŻAR, TANCERKA, CETNO, CZYREŃ, SKOCZEK PUSTYNNY, TORRENT, JUWENALIA, AINUR, SYNANTROP, JĘZYK, POSIEDZENIE, PUNKT FILTRACYJNY, TELEROBOTYKA, OSŁONICE, MIR, ETOS, KARŁOWATOŚĆ, BON PIENIĘŻNY, SUKMANA, SFERA BIOTYCZNA, KONCERZ, POPYT INWESTYCYJNY, WET, ENTOBLAST, RÓWNONOGI, PROMIEŃ, CHOROBA CORIEGO, PRZESTRZELENIE, EUROBAROMETR, OBEDIENCJA, OSTADE, BIOPOLIMER, PRZEBITKA, JĘZYK CELTYCKI, LUFT, REEDUKATOR, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, BEZTORBIKI, IGRZYSKA, PARA, WYCIĄG, ZEGAR WODNY, CHOROBA AUJESKIEGO, REMIX, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, CHOROBA WEBERA-CHRISTIANA, KOMPLEKS KASTRACYJNY, EPIZOOTIOLOGIA, BYDŁO, FOREMKA, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, OKTANT, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, STYGMAT, GLEJT, SKALA RICHTERA, RACJONALIZM, NERW POŚRODKOWY, HETEROTROFIZM, EKSPOZYCJA, UCHODŹSTWO, NORMA REAKCJI GENOTYPU, NOUMEN, CYKL REPRODUKCYJNY, MELINA, PREZENTACJA, LIOFILIZACJA, KONSULTANTKA, KOMENDA, SYJON, SZAJKA, JĘZYK NANDORIŃSKI, CHOROBA KAHLERA, FRONT, OSPA PRAWDZIWA, PISUAR, STRZELEC SZORSTKOŁUSKI, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, ŁACHA, FRYGIJKA, MENNONICI, PROMIENNIK, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, MARCONI, WABIK, ŁÓJ, UGÓR, CIĄG, PUNK ROCK, SZANKROID, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, KOLĘDA, PAMIĘĆ OPERACYJNA, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, ŻEREMIA, IMMUNITET SĄDOWY, TROFOBLAST, IMPLIKACJA MATERIALNA, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, KOD OGRANICZONY, FIGURA ZASZCZYTNA, ZABÓR, BURZA PIASKOWA, CHRZEŚCIJAŃSTWO WSCHODNIE, ROGACZ, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, WIERTŁO STOMATOLOGICZNE, POLONEZ, RODZINA NIEPEŁNA, DYSK AKRECYJNY, GUGLE, KOMORA WILSONA, APARAT KRYTYCZNY, ASYNCHRONIA ROZWOJOWA, DIAPAUZA LETNIA, LICZNIK ISKROWY, KRĄG CZAROWNIC, FRANK MONAKIJSKI, CEDUŁA, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, TABOR, POSTANOWIENIE, BIEG PRZEŁAJOWY, ZANIK MIĘŚNIOWY, WSTĘŻNICE, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, SORPCJA, ZAWIESZENIE BRONI, OFIARA CAŁOPALNA, LICZNIK ABONENCKI, STANOWISKO, TEREN ZALEWOWY, RZYGACZ, STACJA ZAKŁADOWA, PAŃSZCZYŹNIAK, GRZECH, EKSPRES KOLBOWY, JUFER, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, BROSZKA, TUNICELA, CHOROBA AUJESZKYEGO, BIBLIA, BAWOLEC, AGAR, PATENT EUROPEJSKI, MARZEC, SPRAWIEDLIWOŚĆ WYRÓWNAWCZA, KRATKA ŚCIEKOWA, SER PODPUSZCZKOWY, KOMENDATARIUSZ, KLIRING PRACY, ZBRODNIA HITLEROWSKA, ZAPALENIE OSKRZELI, POLO, OPODATKOWANIE, CHOROBA PRZYRODZONA, WĘGORZ AMERYKAŃSKI, MARŻA HANDLOWA, EBRO, PIOTR APOSTOŁ, BIAŁA KSIĘGA, CHLEB KLASZTORNY, SKUPISKO, CYMETYDYNA, GREJ, TRAWIENIE, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, SKUPIA, MISJA STABILIZACYJNA, KOŁO SEGNERA, AKWARYSTYKA, PARA, SIERAK, FERRARI, ODWZOROWANIE LINIOWE, OBSADA, PARA, KOPIEC, TARPAN, KURPIE, OPUKIWANIE, EUROWIZJA, PAKA, JEZIORO ENDOREICZNE, RÓŻA, ZANIK MIĘŚNI, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, GRZYB PASOŻYTNICZY, KHUZDUL, SSAK WYMARŁY, LUSTRO, PUŁAP, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, KSIĘGA ŁAWNICZA, DEPOZYT SĄDOWY, GETTER, ZWIĄZEK ZAWODOWY, DOMINO, ULICA, OWAL KARTEZJUSZA, ZAMKNIĘTOŚĆ, BENCHMARKING, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, REFORMACJA, WYKROCZENIE DROGOWE, KĘSISKO, ?PUNKT NASTAWCZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.488 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA ZAKAŹNA LUDZI I ZWIERZĄT, WYWOŁANA PRZEZ MIKROSKOPIJNE GRZYBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA ZAKAŹNA LUDZI I ZWIERZĄT, WYWOŁANA PRZEZ MIKROSKOPIJNE GRZYBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOROBA GRZYBICZA choroba zakaźna ludzi i zwierząt, wywołana przez mikroskopijne grzyby (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOROBA GRZYBICZA
choroba zakaźna ludzi i zwierząt, wywołana przez mikroskopijne grzyby (na 16 lit.).

Oprócz CHOROBA ZAKAŹNA LUDZI I ZWIERZĄT, WYWOŁANA PRZEZ MIKROSKOPIJNE GRZYBY sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - CHOROBA ZAKAŹNA LUDZI I ZWIERZĄT, WYWOŁANA PRZEZ MIKROSKOPIJNE GRZYBY. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast