JEDNA Z ODMIAN WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY, POWODOWANA PRZEZ ZAKAŻENIE WIRUSEM HDV, KTÓREMU CZĘSTO TOWARZYSZY NADKAŻENIE WIRUSEM ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B, PROWADZĄCE DO ZAOSTRZENIA OBJAWÓW CHOROBY I SPADKU SZANSY NA WYLECZENIE; OBJAWY W POCZĄTKOWEJ FAZIE PRZYPOMINAJĄ GRYPĘ, REUMATYZM I ZATRUCIE POKARMOWE, W PÓŹNIEJSZEJ FAZIE DOCHODZI DO SILNYCH OBJAWÓW ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO, ŚLEDZIONY, WĄTROBY, A TAKŻE DO ŻÓŁTACZKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D to:

jedna z odmian wirusowego zapalenia wątroby, powodowana przez zakażenie wirusem HDV, któremu często towarzyszy nadkażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, prowadzące do zaostrzenia objawów choroby i spadku szansy na wyleczenie; objawy w początkowej fazie przypominają grypę, reumatyzm i zatrucie pokarmowe, w późniejszej fazie dochodzi do silnych objawów ze strony przewodu pokarmowego, śledziony, wątroby, a także do żółtaczki (na 29 lit.)WZW D to:

jedna z odmian wirusowego zapalenia wątroby, powodowana przez zakażenie wirusem HDV, któremu często towarzyszy nadkażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, prowadzące do zaostrzenia objawów choroby i spadku szansy na wyleczenie; objawy w początkowej fazie przypominają grypę, reumatyzm i zatrucie pokarmowe, w późniejszej fazie dochodzi do silnych objawów ze strony przewodu pokarmowego, śledziony, wątroby, a także do żółtaczki (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z ODMIAN WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY, POWODOWANA PRZEZ ZAKAŻENIE WIRUSEM HDV, KTÓREMU CZĘSTO TOWARZYSZY NADKAŻENIE WIRUSEM ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B, PROWADZĄCE DO ZAOSTRZENIA OBJAWÓW CHOROBY I SPADKU SZANSY NA WYLECZENIE; OBJAWY W POCZĄTKOWEJ FAZIE PRZYPOMINAJĄ GRYPĘ, REUMATYZM I ZATRUCIE POKARMOWE, W PÓŹNIEJSZEJ FAZIE DOCHODZI DO SILNYCH OBJAWÓW ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO, ŚLEDZIONY, WĄTROBY, A TAKŻE DO ŻÓŁTACZKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.022

CZUBATY PAWIAN, PLATFORMA PALEOZOICZNA, LOGAN, MARSZ PATROLOWY, DUROPLAST, MAG, POLEWKA, GALOP, INTERWENCJA HUMANITARNA, DYNAMIT, CZARNOSECINIEC, WCIELENIE, POMORSKI, TAJEMNICA BANKOWA, RŻENIE, SKLEROTYK, WIKKA, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, KAZUISTYKA, PĘCHERZ MOCZOWY, KURWIARZ, AMYLOFAGIA, JĘZYKI DARDYJSKIE, ASSAPAN, IUE, INŻYNIERIA WIEDZY, ŻÓŁW IRWINA, PAN, MLEKO LODOWCOWE, ORLEŃ POSPOLITY, MIĘCZAK, KITEL, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, WIECZOREK POETYCKI, DOPEŁNIACZ, SAMOOBRONA, DUJKER MODRY, LUJEK, WODNICA, BAKTERIOZA, CZWARTA CZĘŚĆ, MĄCZNIAK, HORMON, TRÓJBOK, REKWIZYCJA, KĄDZIOŁEK, CHROPOWATOŚĆ, NAPIĘTEK, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, OGNIPIÓR, GBUR, KADETT, KANGUR, HYGROPSAMMON, KONTAKT, KROKIET, KUC FELIŃSKI, PERKOZEK TRÓJBARWNY, CIAŁO, MASA SPOCZYNKOWA, PUGET, BULIONER, SEŁEDEC, KRAINA GEOGRAFICZNA, SUWAK LOGARYTMICZNY, TĘTNICA ZĘBODOŁOWA DOLNA, SEMAFOR, HASHIMOTO, WĘŻYK, FUNDA, GREGORIANKA, NITNIKOWIEC, DOBRO KLUBOWE, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, SZATAN, DOLINA LODOWCOWA, PLEŚNIAK, BUŁKA KIELECKA, MARKER NOWOTWOROWY, DOBRO FINALNE, MALIMO, SADÓWKA, CHOROBA DUCHA, CHAMEFIT, DYDAKTYKA OGÓLNA, PODSADNIK PĘCHERZYKOWATY, DŻINSY, OLDENBURG, ŻUŻLAK, WYSZUKIWARKA, TRATWA, CIEŃ, SOCHACZKI, DYSZKANT, TOWARZYSTWO, MINERAŁ ZABARWIONY, TEREN ZAKRYTY, ŁOPATKA, UMOWA O PRACĘ, RAFA KORALOWA, NÓŻ POD GARDŁEM, EUROBAROMETR, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ZŁÓBCOKI, WYSOKOŚĆ, ŻAKINADA, SUPERNOWA TYPU IC, HERETYCZKA, KULTURA ASZELSKA, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, REGRESJA, KOŃ TRAKEŃSKI, JĘZYK FUL, CHARKOT, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, MIRLITON, SYSTEM KOMPUTEROWY, URZĄDZENIE WYJŚCIA, ŻÓŁTA GORĄCZKA, DOBRO KONSUMPCYJNE, RAY-BANY, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, MECHANIKA STATYSTYCZNA, CZECHOWICZ, KAPUCYNKA WŁAŚCIWA, GETRY, PROMIEŃ ALFA, SHARAN, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, KĄPIEL, CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, CEKOTROFIA, KASTYLIJSKI, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, KURZAWKA, KOLCZATKA, JĘZYK KOREAŃSKI, ROZETKA, PŁYN INFUZYJNY, WYKOP, OBLIGACJA MUNICYPALNA, LASKA JAKUBA, KANEFORA, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK, FORKIET, ZYDWESTKA, PAREO, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, SPIKER, WILK Z ZATOKI HUDSONA, BIROFILIA, FONDUE MIĘSNE, BOŻODAJNIA, ELEAR, GEOFIT, MARCOWY KAWALER, GRADACJA, GEOFIT RYZOMOWY, SZPRYCA, GŁĘBIA OSTROŚCI, LEWY SIERPOWY, ZADZIERZGNIĘCIE, BOBÓWKA, SKORUPIAKI WYŻSZE, JAWA, POGOTOWIE, METODY, LATIMERIA, FOTOGRAFIA OTWORKOWA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, CZUCIE SKÓRNE, KUTNER, ZNIECZULENIE, TRAP, PADÓŁ, TRÓJKĄT BERMUDZKI, RÓW, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, ESCUDO ANGOLSKIE, ENTEROSKOP, ŚWIECA, WIERTŁO STOMATOLOGICZNE, WSPÓŁDZIAŁANIE POZORNE, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, ASPIRACJA, BĄK, POWIATÓWKA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, MORSZCZYNA, OLEJ RYCYNOWY, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, FAHRENHEIT, CHAŁTUROWIEC, NORWID, DOM BLIŹNIACZY, DEMORALIZACJA, WZGLĄD, KORYTKO, GIMNASTYKA MÓZGU, JEZIORO POLJOWE, HALNIAK, POCHŁANIACZ GAZÓW, MONDRIAN, PODSTRONA, LINIA, PRZYSTAŃ MORSKA, CYWILKI, ESKONTO, TOR, NACIEK, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, OWCA OLKUSKA, KOŃ OLDENBURSKI, DOWÓD, PAGINATOR, OSŁONICE, ANAPLAZMOZA, BARSZCZ BIAŁY, BIOSFERA, TRABANT, KWOTA CUKROWA, SĄD, BIDUL, CERKIEW ŁEMKOWSKA, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, KANAŁ JONOWY, SZKLANY SUFIT, NOLDOR, SERPENTYNA, BEZGUŚCIE, RUSAŁKA, JĘZYK SZTUCZNY, SAKRAMENT, KONIK POLSKI, PROMIENIOWANIE BETA, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, PREFINANSOWANIE, LICENCJA PRZYMUSOWA, FIRMAMENT, OTWÓR GĘBOWY, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, POKARM, TRANSKRYPCJA, CYNAMON CEJLOŃSKI, PINGLE, OBRAZ KLINICZNY, BRECHTANIE KIZIORA, MELODYJNOŚĆ, OGIEŃ KRZYŻOWY, ATAWIZM, KLECANKA RDZAWOROŻNA, MEGAFON, MWERU, PARADOKS RUSSELLA, KOMORA FERMENTACYJNA, DIAGNOZA RÓŻNICOWA, PREPROCESOR, DZIAŁANIE PRAWNE, ŚRUTA SOJOWA, IMPLIKACJA MATERIALNA, FERMENTACJA PROPIONOWA, PROKURATURA APELACYJNA, ARENDARZ, GNIAZDO SIECIOWE, KRÓLEWICZĄTKO, KUROPATWA, PUZDRO, OLIFANT, CZARKA, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, DZBANEK, LÓD GRUNTOWY, CHYLAT, MIARODAJNOŚĆ, PANEGIRYSTA, STREFA NUMERACYJNA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, KOŃ ANGLOARABSKI, ZBIÓR, KRUP, PRZEPUKLINA UDOWA, FENOMENOLOGIA, MURENOWATE, WROTA WĄTROBY, BOJKOWSZCZYZNA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, LEJNOŚĆ, URZĄDZENIE WEJŚCIA, IRS, CECHA PODZIELNOŚCI, MIÓD SZYTY, SPADKOBRANIE, WĘZEŁ KRZYŻOWY, ?DEPOZYT SĄDOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.022 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z ODMIAN WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY, POWODOWANA PRZEZ ZAKAŻENIE WIRUSEM HDV, KTÓREMU CZĘSTO TOWARZYSZY NADKAŻENIE WIRUSEM ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B, PROWADZĄCE DO ZAOSTRZENIA OBJAWÓW CHOROBY I SPADKU SZANSY NA WYLECZENIE; OBJAWY W POCZĄTKOWEJ FAZIE PRZYPOMINAJĄ GRYPĘ, REUMATYZM I ZATRUCIE POKARMOWE, W PÓŹNIEJSZEJ FAZIE DOCHODZI DO SILNYCH OBJAWÓW ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO, ŚLEDZIONY, WĄTROBY, A TAKŻE DO ŻÓŁTACZKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z ODMIAN WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY, POWODOWANA PRZEZ ZAKAŻENIE WIRUSEM HDV, KTÓREMU CZĘSTO TOWARZYSZY NADKAŻENIE WIRUSEM ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B, PROWADZĄCE DO ZAOSTRZENIA OBJAWÓW CHOROBY I SPADKU SZANSY NA WYLECZENIE; OBJAWY W POCZĄTKOWEJ FAZIE PRZYPOMINAJĄ GRYPĘ, REUMATYZM I ZATRUCIE POKARMOWE, W PÓŹNIEJSZEJ FAZIE DOCHODZI DO SILNYCH OBJAWÓW ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO, ŚLEDZIONY, WĄTROBY, A TAKŻE DO ŻÓŁTACZKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D jedna z odmian wirusowego zapalenia wątroby, powodowana przez zakażenie wirusem HDV, któremu często towarzyszy nadkażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, prowadzące do zaostrzenia objawów choroby i spadku szansy na wyleczenie; objawy w początkowej fazie przypominają grypę, reumatyzm i zatrucie pokarmowe, w późniejszej fazie dochodzi do silnych objawów ze strony przewodu pokarmowego, śledziony, wątroby, a także do żółtaczki (na 29 lit.)
WZW D jedna z odmian wirusowego zapalenia wątroby, powodowana przez zakażenie wirusem HDV, któremu często towarzyszy nadkażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, prowadzące do zaostrzenia objawów choroby i spadku szansy na wyleczenie; objawy w początkowej fazie przypominają grypę, reumatyzm i zatrucie pokarmowe, w późniejszej fazie dochodzi do silnych objawów ze strony przewodu pokarmowego, śledziony, wątroby, a także do żółtaczki (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D
jedna z odmian wirusowego zapalenia wątroby, powodowana przez zakażenie wirusem HDV, któremu często towarzyszy nadkażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, prowadzące do zaostrzenia objawów choroby i spadku szansy na wyleczenie; objawy w początkowej fazie przypominają grypę, reumatyzm i zatrucie pokarmowe, w późniejszej fazie dochodzi do silnych objawów ze strony przewodu pokarmowego, śledziony, wątroby, a także do żółtaczki (na 29 lit.).
WZW D
jedna z odmian wirusowego zapalenia wątroby, powodowana przez zakażenie wirusem HDV, któremu często towarzyszy nadkażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, prowadzące do zaostrzenia objawów choroby i spadku szansy na wyleczenie; objawy w początkowej fazie przypominają grypę, reumatyzm i zatrucie pokarmowe, w późniejszej fazie dochodzi do silnych objawów ze strony przewodu pokarmowego, śledziony, wątroby, a także do żółtaczki (na 4 lit.).

Oprócz JEDNA Z ODMIAN WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY, POWODOWANA PRZEZ ZAKAŻENIE WIRUSEM HDV, KTÓREMU CZĘSTO TOWARZYSZY NADKAŻENIE WIRUSEM ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B, PROWADZĄCE DO ZAOSTRZENIA OBJAWÓW CHOROBY I SPADKU SZANSY NA WYLECZENIE; OBJAWY W POCZĄTKOWEJ FAZIE PRZYPOMINAJĄ GRYPĘ, REUMATYZM I ZATRUCIE POKARMOWE, W PÓŹNIEJSZEJ FAZIE DOCHODZI DO SILNYCH OBJAWÓW ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO, ŚLEDZIONY, WĄTROBY, A TAKŻE DO ŻÓŁTACZKI sprawdź również:

element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub zwoju ,
osoba zajmująca się matematyką, fachowiec w tej dziedzinie ,
oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem ,
nowa, niespodziewana wiadomość ,
hiszpański kompozytor i historyk muzyki (1841-1922); zainicjował narodowy styl w muzyce hiszpańskiej ,
rodzaj półki, która podwieszana jest nad kuchnią lub stołemi; przeznaczona na kuchenne drobiazgi ,
Eopteranodon - pterozaur żyjący w czasie aptu (wczesna kreda); odnaleziono go w chińskiej formacji Yixian leżącej w prowincji Liaoning ,
(1823-64), pisarz węgierski, poematy, dramaty, komedie, opowiadania, liryki; „Tragedia człowieka” ,
oferma, niezdara ,
radziecka mistrzyni olimpijska z Seulu w kolarskim sprincie na torze, w Barcelonie zdobyła pierwsze złoto dla Estonii ,
konkurencja w łyżwiarstwie figurowym, w której pary mieszane wykonują tańce na łyżwach ,
przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych ,
część odcinka trasy rajdu ,
metalowe - na dżinsach ,
proces termodynamiczny, powodujący wzrost sumy entropii układu i otoczenia. Nazwa sugeruje, że proces odwrotny do danego procesu nieodwracalnego jest niemożliwy ,
cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze ,
pite z lampki ,
to, że coś nie spełnia swojej funkcji, kuleje, jest niesprawne ,
wydanie dźwięku szczęknięcia ,
ubija śnieg na stoku ,
wieś położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, siedziba gminy Pawłowice ,
tradycyjny indyjsko-perski instrument muzyczny; składa się z długiego gryfu, gruszkowato wypukłego pudła rezonansowego, najczęściej sześciu-ośmiu strun melodycznych, szarpanych metalowym plektronem, oraz kilkunastu strun burdonowych ,
broń sieczna, pałasz indyjski ,
pochodził z niej Odyseusz ,
cecha wyglądu człowieka o ciemnej karnacji, oliwkowym odcieniu skóry ,
cyfra, liczba 0; neutralny element dodawania ,
obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna ,
bawół leśny, bawół krótkorogi, bawół czerwony, bawół brunatnoczerwony, bawół karłowaty, Syncerus caffer nanus - ssak z rodziny krętorogich, podgatunek bawołu afrykańskiego; występuje w lasach tropikalnych w Afryce ,
o niegrzecznym młodym człowieku; gówniarz ,
wśród rastafarian i twórców reggae: bóg, stwórca

Komentarze - JEDNA Z ODMIAN WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY, POWODOWANA PRZEZ ZAKAŻENIE WIRUSEM HDV, KTÓREMU CZĘSTO TOWARZYSZY NADKAŻENIE WIRUSEM ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B, PROWADZĄCE DO ZAOSTRZENIA OBJAWÓW CHOROBY I SPADKU SZANSY NA WYLECZENIE; OBJAWY W POCZĄTKOWEJ FAZIE PRZYPOMINAJĄ GRYPĘ, REUMATYZM I ZATRUCIE POKARMOWE, W PÓŹNIEJSZEJ FAZIE DOCHODZI DO SILNYCH OBJAWÓW ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO, ŚLEDZIONY, WĄTROBY, A TAKŻE DO ŻÓŁTACZKI. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast