JEDNA Z ODMIAN WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY, POWODOWANA PRZEZ ZAKAŻENIE WIRUSEM HDV, KTÓREMU CZĘSTO TOWARZYSZY NADKAŻENIE WIRUSEM ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B, PROWADZĄCE DO ZAOSTRZENIA OBJAWÓW CHOROBY I SPADKU SZANSY NA WYLECZENIE; OBJAWY W POCZĄTKOWEJ FAZIE PRZYPOMINAJĄ GRYPĘ, REUMATYZM I ZATRUCIE POKARMOWE, W PÓŹNIEJSZEJ FAZIE DOCHODZI DO SILNYCH OBJAWÓW ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO, ŚLEDZIONY, WĄTROBY, A TAKŻE DO ŻÓŁTACZKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D to:

jedna z odmian wirusowego zapalenia wątroby, powodowana przez zakażenie wirusem HDV, któremu często towarzyszy nadkażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, prowadzące do zaostrzenia objawów choroby i spadku szansy na wyleczenie; objawy w początkowej fazie przypominają grypę, reumatyzm i zatrucie pokarmowe, w późniejszej fazie dochodzi do silnych objawów ze strony przewodu pokarmowego, śledziony, wątroby, a także do żółtaczki (na 29 lit.)WZW D to:

jedna z odmian wirusowego zapalenia wątroby, powodowana przez zakażenie wirusem HDV, któremu często towarzyszy nadkażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, prowadzące do zaostrzenia objawów choroby i spadku szansy na wyleczenie; objawy w początkowej fazie przypominają grypę, reumatyzm i zatrucie pokarmowe, w późniejszej fazie dochodzi do silnych objawów ze strony przewodu pokarmowego, śledziony, wątroby, a także do żółtaczki (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z ODMIAN WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY, POWODOWANA PRZEZ ZAKAŻENIE WIRUSEM HDV, KTÓREMU CZĘSTO TOWARZYSZY NADKAŻENIE WIRUSEM ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B, PROWADZĄCE DO ZAOSTRZENIA OBJAWÓW CHOROBY I SPADKU SZANSY NA WYLECZENIE; OBJAWY W POCZĄTKOWEJ FAZIE PRZYPOMINAJĄ GRYPĘ, REUMATYZM I ZATRUCIE POKARMOWE, W PÓŹNIEJSZEJ FAZIE DOCHODZI DO SILNYCH OBJAWÓW ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO, ŚLEDZIONY, WĄTROBY, A TAKŻE DO ŻÓŁTACZKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.022

CHROMODYNAMIKA KWANTOWA, MANOMETRIA, ĆWIERK, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, SKÓRA PERGAMINOWA, PUDEL, EISEGEZA, RAJTUZY, GOLE, WĘGORZ AMERYKAŃSKI, REA, TĘTNICA ŁUKOWATA, KRZYŻAK, STYPENDIUM, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, ZAGŁADA, ROLA, OMOMIŁEK, GARKUCHNIA, TARBUSZ, MONITOR, CIASTO PIASKOWE, POSTĘP GEOMETRYCZNY, ŚCIGAŁKA, MASAJSKI, SZOS, PIĘTKA, BLASK, PIES ZAPRZĘGOWY, KREDYT INWESTYCYJNY, STYLON, FORDEWIND, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, TRZMIEL, METODA SIECIOWA, TURNIURA, KIEREJA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, KONCERT, KOPIEC, CYPRYS, WADERY, ŁOŻYSKO PROWADZĄCE, EGZYSTENCJALISTA, ŻYZNOŚĆ, PARAFIA, WELWET, NACZÓŁEK, KONWIKT, UNDERGROUND, FRYZYJSKI, STRONA, GRUCHOT, WARTOWNIK, FILM WOJENNY, OFICJUM, BIOLOGICZNOŚĆ, POLONEZ, SENAT, KOORDYNATA, WEŁNIAK, TEMPERA, POMAGIER, ZESPÓŁ, GLIKOGENOZA TYPU V, BRUZDNICA, HAGIOGRAF, LIBERAŁ, JEZIORO RAMIENICOWE, SZACHOWNICA PUNNETTA, CHOROBA WOLMANA, TRÓJKĄT, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, CINGULUM, BUG, WODA KWASOWĘGLOWA, MIÓD, SPADKOBRANIE, EKSTENSJA, ABISAL, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, WYKŁADZINA, LOT CZARTEROWY, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, NAZWA ZWYCZAJOWA, LISZAJ BIAŁY, ŚLUB KONKORDATOWY, HOPLON, WIATROPYLNOŚĆ, DWUPŁCIOWOŚĆ, ZASADA REAFERENCJI, ŚWIATŁA DROGOWE, FAZA DEPRESJI, ŁOMOTANINA, TORFOWIEC OBŁY, PAGINATOR, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, DENAZYFIKACJA, KORZENIONÓŻKI, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, MIASTO OTWARTE, GRANICA PAŃSTWA, HIPERPRZESTRZEŃ, WARP, OBŁONIAK, APERTYZACJA, KRZEŚLISKO, CHAŁUPNIK, PRZEMYSŁ LEKKI, FAGAS, KLAN, ŻNIWIARKA, OUDRY, NADREPREZENTACJA, PĘTLA, PODCIEP, FASCIOLOPSOZA, OKLEPIEC, TRASZKA JAPOŃSKA, SKORUPIAKI WYŻSZE, ALPRAZOLAM, NIEŻYWOTNOŚĆ, CHMIELNICCZYZNA, BRUDOWNIK, PRZESYŁKA LISTOWA, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PRZEMYT PLECAKOWY, BURZA, TELEFON TOWARZYSKI, ZMĘCZENIE, ODDZIAŁYWANIE, ŚWINKA MORSKA, LALKA, OGIEŃ ZAPOROWY, KONSERWATYWNOŚĆ, ŚRODEK DOPINGUJĄCY, JANCZARKA, ŁĄCZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA, WOLA BOŻA, DOS, ILOCZYN MIESZANY, DEFOLIANT, KONIUNKCJA, PRAWO PUBLICZNE, ŁUPEK SAPROPELOWY, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, PRACA ORGANICZNA, ZAWIESINA DOUSTNA, WIBRACJA LABILNA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, FRAZA, SIEDLISKO, CHARLES, MWERU, WYMIOTY, RYNEK PIERWOTNY, MELISA, RECYTATYW, STOR, MORZE, PIERWSZA, KATEDRA, JAPONICA, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, ŚRODEK PRAWNY, SAKWA, ARMIA ZACIĘŻNA, LAMERSTWO, TADALAFIL, KULMINACJA, BIEL, ARTYKUŁ WIARY, NIEWZAJEMNOŚĆ, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, DIALOG KONKURENCYJNY, GWAJAKOWIEC, ROŚLINA OZDOBNA, ZBIOROWOŚĆ SPOŁECZNA, JEŻOWCE, ZAĆMIENIE, OSPA KRWOTOCZNA, PALARNIA, DMUCHAWKA, TWIERDZENIE KRULLA, REKLAMÓWKA, MATKA, JEDNOSTKA OSADNICZA, SKOK KWANTOWY, NAGONASIENNE, PANEGIRYSTA, SYSTEM EMERYTALNY, PANTOFELNIK, ROBOTY PUBLICZNE, ŻABKA, RZUT RÓWNOLEGŁY, CYBORGIZACJA, TYPOGRAFIA, NARAMIENNIK, UKŁAD HENONA, GOOGLE, NIEPODZIELNOŚĆ, WIDŁOZĄB ZIELONY, SABOT, KROKIEW, ŚWIECA, MARKETING INTERNETOWY, KALENDARZYK MAŁŻEŃSKI, KOMPENSACJA, SER PODPUSZCZKOWY, METAKOBIETA, PRZEDROSTEK, RETOROMAŃSKI, ULGA UCZNIOWSKA, MUZYKA SALONOWA, KAŁKAN, HYBRYD, KOMENDATARIUSZ, ESCUDO GWINEJSKIE, BAZA ORBITALNA, PRZYGASZENIE, MITOZA, ZESPÓŁ LEŚNY, WSPÓLNY CZYNNIK, KURZAWA, LABORKA, KLUSKI, PUDLINGOWANIE, INTERMEZZO, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, FACH, LAMPA FLUORESCENCYJNA, KUCHNIA WOJSKOWA, MLECZ, GRANIT RUMBURSKI, EBRO, KOEGZYSTENCJA, LOGIZACJA, NOREFEDRYNA, POŁĄCZENIE WCISKOWE, SERWETECZKA, PODSADNIK PĘCHERZYKOWATY, WIRUS POLIO, MACICA DWUROŻNA, PARTIA, POŁÓWKA, MLECZKO, UPUST, ROZPORZĄDZENIE, RZYGACZ, HALOGENEK ALKILOWY, KREDYT KONSUMENCKI, STOWARZYSZENIE, PROWINCJA, MIKROMODEL, TRZYMANIE STRONY, ŚWIADKOWIE JEHOWY, REPUBLIKA, BŁONICA KRTANI, MIOTEŁKA, KOPROSTANOL, CHŁODNIK LITEWSKI, ŚLUZ SZYJKOWY, SEKWANA, REGRESJA, BURDA, TACHOGRAF, ANAGNORYZM, STRUMIEŃ ELEKTRYCZNY, BIAŁY SPORT, KLUCZ, TEORBAN, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, SROKOSZ, BON PIENIĘŻNY, ANTYFUTBOL, LOGORYTMIKA, ODCHYLENIE STANDARDOWE SKŁADNIKA RESZTOWEGO, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, MARKETING POLITYCZNY, OKTANT, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, ŁUPEK BENTONITOWY, GALERIA SŁAWY, JEŁGAWA, ZADRAPANIE, WYJĄTKOWOŚĆ, JĘZYK KOREAŃSKI, LAMPA DÖBEREINERA, UCHWYT ODCIĄGOWY, KOMBI, KRIS, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, PODKŁAD GEODEZYJNY, RYGORY, ROZGAŁĘZIENIE, BALLADA, ?WIZJER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.022 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z ODMIAN WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY, POWODOWANA PRZEZ ZAKAŻENIE WIRUSEM HDV, KTÓREMU CZĘSTO TOWARZYSZY NADKAŻENIE WIRUSEM ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B, PROWADZĄCE DO ZAOSTRZENIA OBJAWÓW CHOROBY I SPADKU SZANSY NA WYLECZENIE; OBJAWY W POCZĄTKOWEJ FAZIE PRZYPOMINAJĄ GRYPĘ, REUMATYZM I ZATRUCIE POKARMOWE, W PÓŹNIEJSZEJ FAZIE DOCHODZI DO SILNYCH OBJAWÓW ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO, ŚLEDZIONY, WĄTROBY, A TAKŻE DO ŻÓŁTACZKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z ODMIAN WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY, POWODOWANA PRZEZ ZAKAŻENIE WIRUSEM HDV, KTÓREMU CZĘSTO TOWARZYSZY NADKAŻENIE WIRUSEM ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B, PROWADZĄCE DO ZAOSTRZENIA OBJAWÓW CHOROBY I SPADKU SZANSY NA WYLECZENIE; OBJAWY W POCZĄTKOWEJ FAZIE PRZYPOMINAJĄ GRYPĘ, REUMATYZM I ZATRUCIE POKARMOWE, W PÓŹNIEJSZEJ FAZIE DOCHODZI DO SILNYCH OBJAWÓW ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO, ŚLEDZIONY, WĄTROBY, A TAKŻE DO ŻÓŁTACZKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D jedna z odmian wirusowego zapalenia wątroby, powodowana przez zakażenie wirusem HDV, któremu często towarzyszy nadkażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, prowadzące do zaostrzenia objawów choroby i spadku szansy na wyleczenie; objawy w początkowej fazie przypominają grypę, reumatyzm i zatrucie pokarmowe, w późniejszej fazie dochodzi do silnych objawów ze strony przewodu pokarmowego, śledziony, wątroby, a także do żółtaczki (na 29 lit.)
WZW D jedna z odmian wirusowego zapalenia wątroby, powodowana przez zakażenie wirusem HDV, któremu często towarzyszy nadkażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, prowadzące do zaostrzenia objawów choroby i spadku szansy na wyleczenie; objawy w początkowej fazie przypominają grypę, reumatyzm i zatrucie pokarmowe, w późniejszej fazie dochodzi do silnych objawów ze strony przewodu pokarmowego, śledziony, wątroby, a także do żółtaczki (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D
jedna z odmian wirusowego zapalenia wątroby, powodowana przez zakażenie wirusem HDV, któremu często towarzyszy nadkażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, prowadzące do zaostrzenia objawów choroby i spadku szansy na wyleczenie; objawy w początkowej fazie przypominają grypę, reumatyzm i zatrucie pokarmowe, w późniejszej fazie dochodzi do silnych objawów ze strony przewodu pokarmowego, śledziony, wątroby, a także do żółtaczki (na 29 lit.).
WZW D
jedna z odmian wirusowego zapalenia wątroby, powodowana przez zakażenie wirusem HDV, któremu często towarzyszy nadkażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, prowadzące do zaostrzenia objawów choroby i spadku szansy na wyleczenie; objawy w początkowej fazie przypominają grypę, reumatyzm i zatrucie pokarmowe, w późniejszej fazie dochodzi do silnych objawów ze strony przewodu pokarmowego, śledziony, wątroby, a także do żółtaczki (na 4 lit.).

Oprócz JEDNA Z ODMIAN WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY, POWODOWANA PRZEZ ZAKAŻENIE WIRUSEM HDV, KTÓREMU CZĘSTO TOWARZYSZY NADKAŻENIE WIRUSEM ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B, PROWADZĄCE DO ZAOSTRZENIA OBJAWÓW CHOROBY I SPADKU SZANSY NA WYLECZENIE; OBJAWY W POCZĄTKOWEJ FAZIE PRZYPOMINAJĄ GRYPĘ, REUMATYZM I ZATRUCIE POKARMOWE, W PÓŹNIEJSZEJ FAZIE DOCHODZI DO SILNYCH OBJAWÓW ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO, ŚLEDZIONY, WĄTROBY, A TAKŻE DO ŻÓŁTACZKI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - JEDNA Z ODMIAN WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY, POWODOWANA PRZEZ ZAKAŻENIE WIRUSEM HDV, KTÓREMU CZĘSTO TOWARZYSZY NADKAŻENIE WIRUSEM ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B, PROWADZĄCE DO ZAOSTRZENIA OBJAWÓW CHOROBY I SPADKU SZANSY NA WYLECZENIE; OBJAWY W POCZĄTKOWEJ FAZIE PRZYPOMINAJĄ GRYPĘ, REUMATYZM I ZATRUCIE POKARMOWE, W PÓŹNIEJSZEJ FAZIE DOCHODZI DO SILNYCH OBJAWÓW ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO, ŚLEDZIONY, WĄTROBY, A TAKŻE DO ŻÓŁTACZKI. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x