WPŁATA DO BUDŻETU PAŃSTWA DOKONYWANA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRYCH DOCHODY Z PODATKÓW PRZEKRACZAJĄ WSKAŹNIKI OKREŚLONE W UCHWALAJĄCEJ JĄ USTAWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JANOSIKOWE to:

wpłata do budżetu państwa dokonywana przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w uchwalającej ją ustawie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WPŁATA DO BUDŻETU PAŃSTWA DOKONYWANA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRYCH DOCHODY Z PODATKÓW PRZEKRACZAJĄ WSKAŹNIKI OKREŚLONE W UCHWALAJĄCEJ JĄ USTAWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.352

NANOFARAD, ZIEMIOMORZE, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, ANION, GRZEBIEŃ, POLATUCHA OLBRZYMIA, ROZEJM, KNIAZIENIE, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, MUCET, CZĘŚĆ MOWY, STRAJK WŁOSKI, ETYMOLOGIA LUDOWA, PRZEGLĄD, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, CZARA GŁOSOWA, ANAPLAZMOZA, MIĘSO, TOUAREG, DELFINOWATE, JASNOŚĆ, LEISZMANIOZA TRZEWNA, WILCZY GŁÓD, ZAWAŁ, PUSTELNIA, ŁADA, TRANZYT, SKARB KORONNY, NAKŁAD POŁOWOWY, SOJA, KRĄŻOWNIK PRZECIWLOTNICZY, TOLERANCJA, BRAT MLECZNY, PIASEK SANDROWY, CHORAŁ PROTESTANCKI, GETTO PRZEJŚCIOWE, CYKANIE, PODATEK NALEŻNY, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, DANINA, MEMBRANA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, SZYPUŁA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, RÓŻOKRZYŻ, SUROWICA, TUBIETIEJKA, ZADANIE, DEPARTAMENT, PRZYZWYCZAJENIE, STANDING FINANSOWY, DRUGI PLAN, DALMIERZ OPTYCZNY, ODMIANA MIESZAŃCOWA, SER PODPUSZCZKOWY, SZAMBELAN PAPIESKI, KAY, BEGARDZI, OPISTORCHOZA, KOŃ DOŃSKI, OGNISKO, PLATFORMA SERWEROWA, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, SYBERYJSKI, OBYWATELKA, PODSIEĆ, FAWELA, ADMINISTRACJA MORSKA, HERMA, JUDASZ, NUNCJATURA, IMMUNOSUPRESJA, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, MYKOHETEROTROF, DWÓJNIAK, TRÓJNIAK, CELOWNIK, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, MONITOR, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, NIL, ELEKTROWNIA ADAMÓW, BÓJ SPOTKANIOWY, WEKSEL TRASOWANY, STAN WOJENNY, BLISCY, RZUT PROSTOKĄTNY, TERYTORIUM ZAMORSKIE, NADZÓR BANKOWY, HRABSTWO, SPÓŁKA CICHA, JĘZYK PIKTYJSKI, TWIERDZENIE, ZWIĄZEK REWIZYJNY, EWOLUCJONIZM, ANTYBIOZA, SANKCJA, WĄŻ, RAGTIME, BRUK MORENOWY, MUZYKA KLASYCZNA, KURCZATOW, POLITYKA GOSPODARCZA, TWIERDZENIE KRULLA, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, GZY, DAR POMORZA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, MOZART, ROBOTY PRZYMUSOWE, ARMIA, ALLOFONIA, NER, KASOWNIK, FILEMON SĘPIOGŁOWY, PRZESZKADZAJKA, MACEDOŃCZYK, BRYLE, ALFABET FIKCYJNY, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, LAING, JĘZYKI TURAŃSKIE, DŁUG TLENOWY, POMARAŃCZA, GRA W KARTY, NOVIAL, KOT, GHOUL, PISMO KLINOWE, PINGLE, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, PIENIĄDZ REZERWOWY, PRZYNĘTA, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, KOŁO, RETOROMAŃSKI, SMURF, BUDKA LĘGOWA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ, PAMPA, TAMTAM, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, BIORÓŻNORODNOŚĆ, CHRZEST, IPP, WTÓROUSTE, PRAWO ENERGETYCZNE, TRAKEN, ALIENACJA POLITYCZNA, SUKSAMETONIUM, NOMINALNOŚĆ, MIKOZA, CZYN KARALNY, WETTER, DZIELNIK, GRZYB CHRONIONY, WIRTUALIZACJA, KOORDYNACJA, NAKAZ KWATERUNKOWY, LAS OCHRONNY, BASILEUS, APOSTOŁ, AZYMUT ASTRONOMICZNY, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, STOPNIOWALNOŚĆ, HAIN, PUNKT FILTRACYJNY, KOMITAT, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, USŁUGA OBCA, GROOMING, ELEKTROLOKACJA BIERNA, KRZYŻ, RAMIENICA OMSZONA, PRZESŁONA, BLASZKA SITOWA, KĄDZIOŁEK, AKCES, UJŚCIE, JEŻOZWIERZE, SIODŁO SKOKOWE, BIURO LUSTRACYJNE, OBRAZ, PRZEWRÓT, ZBÓR, POLAROGRAF, FAKTURA, SPIRILLOZA, MARUDERSTWO, TRASZKA GRZEBIENIASTA NADDUNAJSKA, LISTA TRANSFEROWA, DZIEDZICZENIE, GR, ADAPTACJA, BILANS KSIĘGOWY, DOMINACJA ZUPEŁNA, NOSOWOŚĆ, FRANK MONAKIJSKI, GOLF, MACEDONIA, KRETOWISKO, SĄD GRODZKI, SZUWAR KŁOCIOWY, JASKINIA LAWOWA, NAPRAWA GWARANCYJNA, SZACHOWNICA PUNNETTA, INWESTYCJA PORTFELOWA, MUSZKIETON, KSYLOFAGIA, SKYLAB, DIONIZYJSKOŚĆ, DZIAŁALNOŚĆ KANTOROWA, MIECZ DWURĘCZNY, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, POWIEŚĆ S-F, TRANSMITANCJA, SCREENSHOT, NASYCANIE, PREKONIZACJA, PAŁĄK, QUIZ, WSPOMNIENIE, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, BOCZNOTRZONOWIEC, ROBOTA, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, KARABAN, CYSTOSTOMIA, PISMO IDEOGRAFICZNE, SROMOTA, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, TOŁUMBAS, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, STAJE, PRODUKCJA PIERWOTNA, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, CHOROBA VELPEAUA, WYSOKOŚĆ NORMALNA, GODŁO PROMOCYJNE, WOJSKO, STREFA PŁYWÓW, SPIRYTUS SUROWY, PASEK MAGNETYCZNY, DEROGACJA, ŁASKA, REWIA, OPIEKUN, OSMOZA, WAGON BREKOWY, MOWA KOŃCOWA, GORĄCZKA DUM-DUM, ALGORYTM EUKLIDESA, WSPÓŁCZYNNIK, KUREK, ZWÓJKOWATE, ETHSHAR, SFEROLIT, HISTORYCYZM, ROBDESZAN, UDAWANIE, EWOLUCJA KASKADERSKA, IMPERIUM MALAZAŃSKIE, WEŁTAWA, SAMOOKREŚLENIE, ANTYLOPA KROWIA, WILKI WORKOWATE, SIERAK, FRACHT DYSTANSOWY, OKOCENIE SIĘ, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, MEREŻKA, JEZIORO FIORDOWE, ODDZIAŁ, ŁĄKA, SOLO, TURYSTYKA SEKSUALNA, GWIAZDA, EGZEKUCJA, ŻUPAN, SZMACIAK, ZGNILEC ZŁOŚLIWY, DUJKER ABBOTTA, SSANIE, TENGWAR, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, WSCHODEK, ŻER, GÓRSKA, MILIWOLT, TELEWIZJA KABLOWA, JEŁGAWA, KASZT, AUTONOMIA REGIONALNA, PRZYSŁÓWEK, WĄSKIE GARDŁO, SAMIEC, PASTORAŁKA, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, FURIERYZM, ?ROSZCZENIE ZWROTNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.352 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WPŁATA DO BUDŻETU PAŃSTWA DOKONYWANA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRYCH DOCHODY Z PODATKÓW PRZEKRACZAJĄ WSKAŹNIKI OKREŚLONE W UCHWALAJĄCEJ JĄ USTAWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WPŁATA DO BUDŻETU PAŃSTWA DOKONYWANA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRYCH DOCHODY Z PODATKÓW PRZEKRACZAJĄ WSKAŹNIKI OKREŚLONE W UCHWALAJĄCEJ JĄ USTAWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JANOSIKOWE wpłata do budżetu państwa dokonywana przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w uchwalającej ją ustawie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JANOSIKOWE
wpłata do budżetu państwa dokonywana przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w uchwalającej ją ustawie (na 10 lit.).

Oprócz WPŁATA DO BUDŻETU PAŃSTWA DOKONYWANA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRYCH DOCHODY Z PODATKÓW PRZEKRACZAJĄ WSKAŹNIKI OKREŚLONE W UCHWALAJĄCEJ JĄ USTAWIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - WPŁATA DO BUDŻETU PAŃSTWA DOKONYWANA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRYCH DOCHODY Z PODATKÓW PRZEKRACZAJĄ WSKAŹNIKI OKREŚLONE W UCHWALAJĄCEJ JĄ USTAWIE. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x