INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ - LEK STOSOWANY W TERAPII SCHORZEŃ GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO, GŁÓWNIE W ZAPOBIEGANIU CHOROBIE WRZODOWEJ ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY I JEJ LECZENIU; JEGO DZIAŁANIE POLEGA NA ZAHAMOWANIU WYTWARZANIA KWASU SOLNEGO PRZEZ POMPĘ PROTONOWĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W KOMÓRKACH OKŁADZINOWYCH BŁONY ŚLUZOWEJ ŻOŁĄDKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IPP to:

inhibitor pompy protonowej - lek stosowany w terapii schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego, głównie w zapobieganiu chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy i jej leczeniu; jego działanie polega na zahamowaniu wytwarzania kwasu solnego przez pompę protonową znajdującą się w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ - LEK STOSOWANY W TERAPII SCHORZEŃ GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO, GŁÓWNIE W ZAPOBIEGANIU CHOROBIE WRZODOWEJ ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY I JEJ LECZENIU; JEGO DZIAŁANIE POLEGA NA ZAHAMOWANIU WYTWARZANIA KWASU SOLNEGO PRZEZ POMPĘ PROTONOWĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W KOMÓRKACH OKŁADZINOWYCH BŁONY ŚLUZOWEJ ŻOŁĄDKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.509

TARGANIEC, GRADACJA, KWAS ROZOLOWY, NIEKAPEK, PRODUKCJA, WIEŚNIAK, KOAGULANT, STAŁA, POMAK, FRONT, KIELICH, CHODY, HIEROTOPOGRAFIA, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, CZIROKEZKA, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, WYDMUSZKA, TRUSIA, WYDZIELINA, NEUROLEPTYK, ŻAKINADA, LOT ŚLIZGOWY, PRZEPAD, SPECJALISTA, BAJKOPISARZ, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, KASZTAN, KATHARSIS, TRYTYTKA, KARABIN WYBOROWY, ROŻEN, PLAZMOLIZA, PORTRECISTKA, CIAŁO SZTYWNE, UPADŁOŚĆ, PIENIĄDZ LOKALNY, RZUT BERETEM, GRAFIKA, KWEZAL, PŁOMIEŃ, KĘDZIERZAWKA, KOMPLIKACJA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, BIBLIA HEBRAJSKA, SILMARIL, WALTER SCOTT, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, KOCIOŁ, KOSZARY SZYJOWE, KWALIFIKACJA, NOZDRZAKI, WYZIEW, OGNIWO BUNSENA, MISJE, TUBKA, RZEKOTKOWATE, PUSZCZYK, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, NOSOROŻEC JAWAJSKI, CZEK PODRÓŻNICZY, BEZWZGLĘDNOŚĆ, CZEK BANKIERSKI, DWUTAKT, ZDANIE WZGLĘDNE, LIOFILIZACJA, DRAPER, DZIEŃ PAPIESKI, AZOTAN AMONU, PASCHA, SKARYFIKACJA, BAZA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, MASZT, MIÓD SZYTY, GIERKA, DOM WIELORODZINNY, PODWÓJNA HELISA, ROŚLINA SPOŻYWCZA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, BARWA OCHRONNA, DZIURAWY WOREK, FARERCZYK, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, OTW, CIŚNIENIE TĘTNICZE, PARAZYTOFIT, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, PASZTETNIK, WIECZÓR, MINÓG RZECZNY, WIĘZADŁO OBŁE, LAWENDA FRANCUSKA, MAK NIEBIESKI, WKŁAD BUDOWLANY, TRANSPOZYCJA, RĘKODAJNY, ZASTAWKA AORTALNA, HOMOGENIZATOR, NASTROSZEK BRUCHA, MINORAT, JĘZYK PERSKI, UKRAINISTYKA, OSMOZA, BANT, TRAFIKA, PANOPTIKON, DZIENNIK OKRĘTOWY, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, KONSUL, JAZGOT, URODA, CZEK PODRÓŻNY, RYBA AMFIDROMICZNA, SURREALIZM, PUNKT POMIAROWY, DZIAD, ZAKRĘCENIE SIĘ, KĄT DOPISANY, ANAGNORYZM, ACENA NOWOZELANDZKA, WIKARYZM, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZALEW, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, DODATEK AKTYWIZACYJNY, ŁUK BRZUSZNY, CHOROBA STARGARDTA, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, KIEP, EURYTERMICZNY ORGANIZM, REFREN, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, STRADIVARIUS, ABRAZJA GLACJALNA, SZPAK, ZWIERCIADŁO, OZÓR, GŁĘBINA, SIŁACZ, BUREK, AVENSIS, ŚCIĄGACZ, SHORT TRACK, BERMYCA, GEOGRAF, GUL, SIATKA, WYWIAD, PARAFIA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, SZROTÓWEK KASZTANOWCOWIACZEK, FUTRO, FASKA, HIBERNACJA, BEZPARDONOWOŚĆ, PŁAT, ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI, PANDAN, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, STONKA, WŚCIBSTWO, KŁĄB, WYDAWNICTWO SERYJNE, AMPUŁKA, SUKIENNIK, PSEUDOLOSOWOŚĆ, TASZNIK, DRWINA, TROJACZEK, KOSZULKA, EGZOSZKIELET, MATECZNIK, PADWAN, KWAZIKRYSZTAŁ, TELEFONIA, SKARGA, TREŚĆ, WSTRZYMANIE, ELEUSIS, SZYMEL, SHOUNENAI, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, GORĄCZKA HAVERHILL, MATE, JEZIORO RAMIENICOWE, ZAWIKŁANIE SIĘ, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, LORI, ANTYNATURALIZM, CHOROBA DARLINGA, IMPRESYJNOŚĆ, HALLOTRON, ABLACJA, KOSTNOJĘZYKOKSZTAŁTNE, NAJEŻ, MOLESKIN, MACZANKA KRAKOWSKA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, RÓG, TIC TAC, MYLAI, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, PLOTER ROLKOWY, FILOLOGIA, NALTREKSON, FINEZYJNOŚĆ, WATÓWKA, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, SZCZUR POLINEZYJSKI, PRZEKLEŃSTWO, DEFORMACJA MADELUNGA, SZCZUR ŚNIADY, INTERNOWANY, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, UNIWEREK, KORA, PEDOSFERA, SKALICA, TELETURNIEJ, SPŁYW GRAWITACYJNY, ŻYWIOŁOWOŚĆ, OCHRONA KATODOWA, SÓWKA, BASILEUS, ZIEMIA OBIECANA, TEORIA DOWODU, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, PREFORMACJA, DZIKI ZACHÓD, PORĘCZ, IZBA ADWOKACKA, ANEMIA APLASTYCZNA, NIPAGINA, LEGISLATYWA, KOŃ ARDEŃSKI, SZAKŁAKOWATE, IDENTYFIKATOR, WYROCZNICA, SEKRECJA, ŚWIR, STRZYKWY, HEKSAMETR, WIERSZ OBRAZKOWY, BŁAZENEK, KOZA PIERWOTNA, CYKL KWASU CYTRYNOWEGO, PIES STRÓŻUJĄCY, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, KANCONETTA, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, PLAZMA ZARODKOWA, KONWERTOR, CIAŁO SUBTELNE, WYTRZESZCZ, ODCHYLENIE STANDARDOWE Z PRÓBY, GATUNEK AGAMICZNY, GRUPA ETYLOWA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, LODOWIEC DOLINNY, GENERATOR VAN DE GRAAFFA, ADWENTYZM, DEKLARACJA, NOCEK DUŻY, PÓŁOKRĄG, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, TORFOWIEC FRĘDZLOWATY, BIOKOMPONENT, ŚLUZICE, REMISJA, TRASZKA NADDUNAJSKA, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, PEGAZ, RABSZTYN, HEBRA, BIAŁY KARZEŁ, KISMET, ORTOCENTRUM, CHLORAN(III), SMUKLICA ZWYCZAJNA, TLENOWNIA, GARDEROBIANKA, KONTRAPUNKT, POCHŁANIACZ, SZOGUN, LOKACJA, LODOWNIA, KOPIA, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, ALBUMIK, SZYJKA UDOWA, NOŚNOŚĆ, RZEZALNIA, STYL WILHELMIŃSKI, GWAJAKOWIEC, BRONCHOGRAFIA, PRZECIWSTOK, ?DRAMAT EPICKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.509 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ - LEK STOSOWANY W TERAPII SCHORZEŃ GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO, GŁÓWNIE W ZAPOBIEGANIU CHOROBIE WRZODOWEJ ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY I JEJ LECZENIU; JEGO DZIAŁANIE POLEGA NA ZAHAMOWANIU WYTWARZANIA KWASU SOLNEGO PRZEZ POMPĘ PROTONOWĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W KOMÓRKACH OKŁADZINOWYCH BŁONY ŚLUZOWEJ ŻOŁĄDKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ - LEK STOSOWANY W TERAPII SCHORZEŃ GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO, GŁÓWNIE W ZAPOBIEGANIU CHOROBIE WRZODOWEJ ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY I JEJ LECZENIU; JEGO DZIAŁANIE POLEGA NA ZAHAMOWANIU WYTWARZANIA KWASU SOLNEGO PRZEZ POMPĘ PROTONOWĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W KOMÓRKACH OKŁADZINOWYCH BŁONY ŚLUZOWEJ ŻOŁĄDKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IPP inhibitor pompy protonowej - lek stosowany w terapii schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego, głównie w zapobieganiu chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy i jej leczeniu; jego działanie polega na zahamowaniu wytwarzania kwasu solnego przez pompę protonową znajdującą się w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IPP
inhibitor pompy protonowej - lek stosowany w terapii schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego, głównie w zapobieganiu chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy i jej leczeniu; jego działanie polega na zahamowaniu wytwarzania kwasu solnego przez pompę protonową znajdującą się w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka (na 3 lit.).

Oprócz INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ - LEK STOSOWANY W TERAPII SCHORZEŃ GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO, GŁÓWNIE W ZAPOBIEGANIU CHOROBIE WRZODOWEJ ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY I JEJ LECZENIU; JEGO DZIAŁANIE POLEGA NA ZAHAMOWANIU WYTWARZANIA KWASU SOLNEGO PRZEZ POMPĘ PROTONOWĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W KOMÓRKACH OKŁADZINOWYCH BŁONY ŚLUZOWEJ ŻOŁĄDKA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ - LEK STOSOWANY W TERAPII SCHORZEŃ GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO, GŁÓWNIE W ZAPOBIEGANIU CHOROBIE WRZODOWEJ ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY I JEJ LECZENIU; JEGO DZIAŁANIE POLEGA NA ZAHAMOWANIU WYTWARZANIA KWASU SOLNEGO PRZEZ POMPĘ PROTONOWĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W KOMÓRKACH OKŁADZINOWYCH BŁONY ŚLUZOWEJ ŻOŁĄDKA. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast