STAN, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ KOBIETA LUB SAMICA OCZEKUJĄCA POTOMISTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIĄŻA to:

stan, w którym znajduje się kobieta lub samica oczekująca potomistwa (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CIĄŻA

CIĄŻA to:

czas od zapłodnienia do rozwiązania (na 5 lit.)CIĄŻA to:

kończy się porodem (na 5 lit.)CIĄŻA to:

od poczęcia do narodzin (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ KOBIETA LUB SAMICA OCZEKUJĄCA POTOMISTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.250

MISIEK, LEJBIK, ZAZNAJOMIENIE, GORSET, DOMNIEMANIE FAKTYCZNE, CONCEPT ART, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, KAUCZUKOWIEC, WSPINACZKA SKAŁKOWA, ODCISK PALCA, ZABYTEK NIERUCHOMY, MANDRYL, HELIKAZA, ZAŚWIATY, PIEZOMETR, ZAUSZNIK, EKONOMIA SPOŁECZNA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, CENZURA, POCZEKALNIA, BOLIWAR, JATKA, OBWAŁ, DYKTATORSTWO, PORĘBA, MOTOR, RÓWNIK TERMICZNY, POMIAR, UNIK, KUKIEŁKA LESSOWA, FASZYNA, HAŁAŚNIK, TANATOPSYCHOLOGIA, SZELMUTKA, SPOINA, NAŚLADOWNICTWO, AMBULATORIUM, CZĘBOREK, STREFA PODKOSZOWA, CZTEROTAKT, ULGA, KLEIK, MOST POWIETRZNY, POWIERNICTWO, FOKSTROT, RYSUNEK, PÓJDŹKA, BOJER, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, NAKRĘTKA, KHMER, ŚWIECA, BANAT, SKUPINA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, RZEŹBIARNIA, ZAMKNIĘCIE CELNE, DIAMENT, KOŁOMYJEC, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, PRZEDRUK, RÓG, PROGRAM TELEWIZYJNY, STANOWISKO OGNIOWE, KONCENTRAT, SZKATUŁA, WIDMO SYGNAŁU, AWANGARDYZM, ZESPÓŁ TUMARKINA, WINDA, TURBINA GAZOWA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, WOJEWODA, BIURO MATRYMONIALNE, SPRYCIARKA, KANONISTYKA, SUBDOMENA, PŁOMIEŃ, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, UDAR CIEPLNY, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, SANMARYNKA, ŁYŻKA, OPARCIE, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, KAPITALNY REMONT, CYKL METONA, LAMPA WYŁADOWCZA, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, ZAPŁOTKI, KRĄŻENIE OGÓLNE, BOOT, HRABINI, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, CHOROBA WOLMANA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, KALIBER, ASTERYZM, KAWKA, RUCH RELIGIJNY, MUZYCZNOŚĆ, SKANDYNAWSKOŚĆ, WAMS, CALYPSO, STAROPOLSKI, SAROS, APLANAT, ŻEGLARZ, OŁTARZYK, SKALENOEDR, SOLENIK, PRANKO, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, BABA, PHISHING, WKŁADKA, KOZAK, SYNTEZA JĄDROWA, JAMA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, TEORIA DESKRYPCJI, SOCZEWKA FRENSELA, DALEKOWIDZTWO, MUR, MUŚLIN, KUŚNIERCZYK, MIMEZJA, AFERKA, KOZA, DANSKER, OJCZYZNA, GALASÓWKA, CHARAKTER, PAKA, ŁOWCA TALENTÓW, PRĄTNIKOWE, KONFEDERACJA, SAMICA, CZELESTA, WIRTUALIZACJA, DIRCIK, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, PRYSZNIC, RÓJKA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, KOLOR, DWUWARSTWOWOŚĆ, KACZY DÓŁ, PUEBLA, TREŚĆ, LIZOFORM, BULLA, KUFA, EURYBIONT, ŚLUNZACZKA, ENZYM, IDIOSYNKRAZJA, PIESIO, BALIA, CAROWA, KOREKTOR, WINIETA, DZIEŁO, PRZESZKODOWIEC, ŚWIATŁO CZERWONE, POLSKOŚĆ, WIZA IMIGRACYJNA, ANGIELSKOŚĆ, WYGA, ASPEKT, ROBOTA GÓRNICZA, NERKÓWKA, MACH, PEAN, STOPIEŃ NAUKOWY, AUTOMAT KOMÓRKOWY, BUCZYNA NIŻOWA, PROTETYKA, KOSZ, DWORZANIN, OZONOSFERA, SER PODPUSZCZKOWY, GRYZEK, DOBROTLIWOŚĆ, SNOWIDZ, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, SKRZYDEŁKO, ŻABKA, OTWIERANIE DUSZY, WINYLEUM, BEZDOMNOŚĆ, KILOBAJT, SUBWOOFER AKTYWNY, MATERIA, MIEJSCE, ARTYSTA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, WNIOSKOWANIE ENTYMEMATYCZNE, PRAWO RUSKIE, ALMARIA, PRZYDAŚ, WYCINEK, PRZYSŁÓWEK, TROLLING, REŻIM, OKIENKO, MISSISIPI, SAMOWOLA, LIŚCIONOGI, UMOWA O PRACĘ, LUNETA, RUCHANKA, WZDĘCIE, ZASADA POMOCNICZOŚCI, ZASIEDLENIE, REZEDA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, WSPÓŁRZĄDCA, MISZNA, RÓWNONOGI, UCHWYT ZACISKOWY, OBRAZ, KECZUOWIE, TYGIEL, DELIRIUM, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, LAMINAT, INTERPRETATOR, OBLAK, KOP, GOŁĄB POCZTOWY, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, KRYSTALOMANCJA, BRÓG, ALUMINOGRAFIA, WNIEBOWZIĘTA, SSAK, WIZAŻYSTKA, SZKIELET OSIOWY, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, ANARCHIA, KISZKA ZIEMNIACZANA, CAMPINAS, ANARCHISTA, PAŃSTWO TOTALITARNE, HUMANISTKA, WYŻYNKA, GOL, GABINET, RUMIANEK, GNIOTOWCE, POKREWIEŃSTWO, WSZARZ, WEZBRANIE, BEZPIECZNIK, OSOWIAŁOŚĆ, TROJAN, ZGNIŁY KOMPROMIS, STRETCH, PERYPATETYK, BEHAWIORYZM, PLANETA SKALISTA, PELAGRA, MSZA, NAPOMNIENIE, DZIESIĄTKA, TAUTOCHRONA, SZCZUR WĘDROWNY, SKROMNIŚ, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, WYWOŁYWACZ, TERAPENA KAROLIŃSKA, OSOBISTOŚĆ, GAŁĘŹNIK, NET, TROMPA, WERMUT, AUDYTORIUM, IMPREGNATOR, SPOKÓJ, LEGENDA, BARWY WOJENNE, KSIĄŻĘ, ZASTRZAŁ, OBRÓŻKA, PIŁKARZ, NAKŁAD INWESTYCYJNY, MIESIĘCZNIK, ALAIN, TALERZ, ZANOKCICA CIEMNA, TYRANIA, NOWOWIERCA, PREZYDENCJA, MONOGAMISTKA, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, ?WIADRO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.250 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ KOBIETA LUB SAMICA OCZEKUJĄCA POTOMISTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ KOBIETA LUB SAMICA OCZEKUJĄCA POTOMISTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIĄŻA stan, w którym znajduje się kobieta lub samica oczekująca potomistwa (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIĄŻA
stan, w którym znajduje się kobieta lub samica oczekująca potomistwa (na 5 lit.).

Oprócz STAN, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ KOBIETA LUB SAMICA OCZEKUJĄCA POTOMISTWA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - STAN, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ KOBIETA LUB SAMICA OCZEKUJĄCA POTOMISTWA. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast