JEDNA Z GROŹNIEJSZYCH FORM ŁUSZCZYCY; POWODUJE PRZEWLEKŁE ZAPALENIA STAWÓW, A JEŚLI JEST NIELECZONA TAKŻE TRWAŁE KALECTWO; ZAWSZE JEST POŁĄCZONA Z INNĄ FORMĄ TEJ CHOROBY, OBJAWIAJĄCĄ SIĘ ZMIANAMI SKÓRNYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUSZCZYCA STAWOWA to:

jedna z groźniejszych form łuszczycy; powoduje przewlekłe zapalenia stawów, a jeśli jest nieleczona także trwałe kalectwo; zawsze jest połączona z inną formą tej choroby, objawiającą się zmianami skórnymi (na 16 lit.)ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW to:

jedna z groźniejszych form łuszczycy; powoduje przewlekłe zapalenia stawów, a jeśli jest nieleczona także trwałe kalectwo; zawsze jest połączona z inną formą tej choroby, objawiającą się zmianami skórnymi (na 26 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z GROŹNIEJSZYCH FORM ŁUSZCZYCY; POWODUJE PRZEWLEKŁE ZAPALENIA STAWÓW, A JEŚLI JEST NIELECZONA TAKŻE TRWAŁE KALECTWO; ZAWSZE JEST POŁĄCZONA Z INNĄ FORMĄ TEJ CHOROBY, OBJAWIAJĄCĄ SIĘ ZMIANAMI SKÓRNYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.168

PRZYCZYNA MATERIALNA, GODZINA KANONICZNA, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, INFORMACJA, ŁĄCZNIK, DOCHÓD NOMINALNY, SŁABIZNA, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, NATARCZYWOŚĆ, BTV, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, TELEGRAF CHAPPE'A, ROZKAZ PERSONALNY, MUNSZTUK, YUNNAN, BAT, HEAD HUNTER, HUBA SINIAK, KLAUZULA HORNA, RODZAJ, REZERWA WALUTOWA, BŁONA PODSTAWOWA, FIRMA KRZAK, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, CIAŁO MIGDAŁOWATE, MIECZ OBROTOWY, FIZYK, SUCHY PROWIANT, FIRCYK, ORLICA, ODMIANA UPRAWNA, SUCHAR, PRZYBLIŻENIE, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, KOMBINACJA ALPEJSKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, LITOGRAFIA, UPADŁOŚĆ, BIJATYKA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, MIESZALNOŚĆ, PENITENCJAŁ, UPARCIUCH, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, WYZIEWY, WZW E, FLUIDYZACJA, ZDANIE WZGLĘDNE, SEKWENCJA PALINDROMOWA, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, DNI, ŁAMACZ LODU, DENOTACJA, DAŁN, BIBLIOTEKA, PRZEBUDOWA, DOLOT, TAG, BRZEGOWIEC, BISKWIT, WAZONKOWCE, WŁAMANIE, PRZEKAŹNIK, HUTA SZKŁA, POROST, PEPPERONI, MANUFAKTURA, KAWA ROZPUSZCZALNA, PRZEZORNOŚĆ, TURBINA RUROWA, PRZYKRYCIE, ŁAZĘGA, ALEGORYZM, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, POŻYTECZNOŚĆ, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, NERW BŁĘDNY, EPIZOD, POLICJA POLITYCZNA, BUFONADA, POLITYK, KATEGORIA GRAMATYCZNA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, CZAKRA, DEPRECJACJA, POSTULATYWNOŚĆ, ZESZYT W LINIE, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, ŚMIERDZIUCH, JĄDRO SOCZEWKOWATE, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, TREN, CIAŁO OBCE, DEGRESJA PODATKOWA, ZMIANA PATOLOGICZNA, STUPAJKA, ŚLIZG STAWOWY, PATAGOZAUR, PORZĄDNOŚĆ, BIDŁO, MUSTEL GWIAŹDZISTY, ŻÓŁTAK, WYRÓWNANIE, GRÓD, TORNADO SATELICKIE, RÓG, USTAWKA, HIPOPOTAMOWATE, ALKOHOLAN, BEZIDEOWOŚĆ, ROŚLINA, PLASTYCZNOŚĆ, CZŁON POŚREDNI, PRĄD TĘTNIĄCY, SKARYFIKACJA, KULTURA TRZCINIECKA, LIEBIG, KUBAS, ANALIZA SEKTOROWA, CYKL JAJNIKOWY, ŁAŃCUSZEK, MROCZEK POZŁOCISTY, ZBRODNIA, OBUDOWA, TWÓRCZOŚĆ, HURTNICA ZWYCZAJNA, MAŁY REALIZM, POZWANY, SZYK TOROWY, OSAD, WYBITNOŚĆ, CZERNIAWKA SPADZIOWA, CUMMINGS, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, HARUSPIK, NEURONAUKA, SERBSKOŚĆ, GIMBOPATRIOTA, NAGRZEW, WIŚNIÓWKA, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, SŁOMIANY ZAPAŁ, KOŃ JONAGUNI, WILK BRYTYJSKO-KOLUMBIJSKI, FALOWNIK PRĄDU, PRZĄDKOWATE, KOZŁOWIEC, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, USZKA, NIESTANOWCZOŚĆ, OPARY, ZANOKCICA MUROWA, EWANGELIA, POROŚL, KONTUR MELODYCZNY, KRÓLICZARNIA, TROLEJBUS, OFICJUM, ROZWIĄZALNOŚĆ, GEOLOGIA NAFTOWA, KOZIOŁ, SZEJK, PRZEŻUWACZE, GRZYB ZAJĘCZY, FIZYKA STATYSTYCZNA, PIANOLA, PODŁUŻNIK, ABERRACJA, AGENT, POLATUCHA OLBRZYMIA, INDETERMINIZM, WĘDRÓWKA DUSZ, CZARKA, DRYBLING, KOLCZATKA, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, LICZEBNIK ZBIOROWY, KULA, PORĘCZE, RESTAURATOR, LOGIKA NIEFREGOWSKA, POLECANKA, FUGU, WICIOKRZEW, GEN DOMINUJĄCY, DRZEWO, RIST, FILOLOGIA KLASYCZNA, KAPIBARA, SOLARKA, LĘK, BROMELIA, TERENOZNAWCA, WYSADEK, FATALIZM, KARPIEL, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, KOZIOŁ EUROPEJSKI, WSPARCIE, OPAS, NIEOCZEKIWANOŚĆ, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, KRATKA, NIEMĘSKOŚĆ, CHOROBA PFEIFFERA, GĄSZCZ, ŻABA NILOWA, POIDEŁKO, SZKARADNOŚĆ, PEDIATRIA, CHOROBA FABRY'EGO, WALC ANGIELSKI, CYWIL, PERSZERON, PUSZKA, ONKOLOGIA, PORZĄDNOŚĆ, TLAŁKA, ANTENA TUBOWA, SZKOLARSTWO, NEUROLOGIA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, ZNAK, MUCHA, KANTOR, AFRYKAŃSKI, FITOGEOGRAFIA, FUNKCJONALIZM, SUFRAGANIA, INDUKCJA WŁASNA, TWIERDZENIE STOKESA, PORĘCZ, KALECTWO UMYSŁOWE, ANONIMAT, ZGODA, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, KOMORA CIŚNIENIOWA, WIĘZIENIE, WARIACYJNOŚĆ, SZACHOWNICA, PRÓBA, OPTYKA FALOWA, SKARANIE BOSKIE, ŁAGODNOŚĆ, DILPAK, PARA MINIMALNA, POWSZECHNOŚĆ, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, MAKABRYCZNOŚĆ, NARODOWOŚĆ, PSZENŻYTO, ARESZT TYMCZASOWY, SŁUCHAWECZKA, PUBLIKA, DOWOLNOŚĆ, WELWET, FLASZKA, FIGURACJA HARMONICZNA, RAK SZWEDZKI, BLANKOWANIE, WOLNOAMERYKANKA, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, KOŻUSZYSKO, GNIAZDO, RÓŻNICA, CZEPOTA GAMBIR, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, FILOLOGIA, BAR, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, GAWOT, OLIWKA INFLANCKA, SEKCJA ZWŁOK, NIEBOGA, POGOTOWIE RATUNKOWE, MERYNOS, DUSZA, NADBUDOWA, SOLARIUM, BIURO LUSTRACYJNE, TERCJA, PISUAR, TUŁACTWO, IMMUNOCHEMIA, ZABAWA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, PRAWIDŁO, KOMBINACJA, GADATLIWOŚĆ, LORD, GRAFA, BEZPODSTAWNOŚĆ, UBOGOŚĆ, DZIENNIK, NIEPOTRZEBNOŚĆ, SKOCZKOWCE, SILNIK NA BENZYNĘ, ?WALABIA BAGIENNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.168 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z GROŹNIEJSZYCH FORM ŁUSZCZYCY; POWODUJE PRZEWLEKŁE ZAPALENIA STAWÓW, A JEŚLI JEST NIELECZONA TAKŻE TRWAŁE KALECTWO; ZAWSZE JEST POŁĄCZONA Z INNĄ FORMĄ TEJ CHOROBY, OBJAWIAJĄCĄ SIĘ ZMIANAMI SKÓRNYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z GROŹNIEJSZYCH FORM ŁUSZCZYCY; POWODUJE PRZEWLEKŁE ZAPALENIA STAWÓW, A JEŚLI JEST NIELECZONA TAKŻE TRWAŁE KALECTWO; ZAWSZE JEST POŁĄCZONA Z INNĄ FORMĄ TEJ CHOROBY, OBJAWIAJĄCĄ SIĘ ZMIANAMI SKÓRNYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUSZCZYCA STAWOWA jedna z groźniejszych form łuszczycy; powoduje przewlekłe zapalenia stawów, a jeśli jest nieleczona także trwałe kalectwo; zawsze jest połączona z inną formą tej choroby, objawiającą się zmianami skórnymi (na 16 lit.)
ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW jedna z groźniejszych form łuszczycy; powoduje przewlekłe zapalenia stawów, a jeśli jest nieleczona także trwałe kalectwo; zawsze jest połączona z inną formą tej choroby, objawiającą się zmianami skórnymi (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUSZCZYCA STAWOWA
jedna z groźniejszych form łuszczycy; powoduje przewlekłe zapalenia stawów, a jeśli jest nieleczona także trwałe kalectwo; zawsze jest połączona z inną formą tej choroby, objawiającą się zmianami skórnymi (na 16 lit.).
ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW
jedna z groźniejszych form łuszczycy; powoduje przewlekłe zapalenia stawów, a jeśli jest nieleczona także trwałe kalectwo; zawsze jest połączona z inną formą tej choroby, objawiającą się zmianami skórnymi (na 26 lit.).

Oprócz JEDNA Z GROŹNIEJSZYCH FORM ŁUSZCZYCY; POWODUJE PRZEWLEKŁE ZAPALENIA STAWÓW, A JEŚLI JEST NIELECZONA TAKŻE TRWAŁE KALECTWO; ZAWSZE JEST POŁĄCZONA Z INNĄ FORMĄ TEJ CHOROBY, OBJAWIAJĄCĄ SIĘ ZMIANAMI SKÓRNYMI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - JEDNA Z GROŹNIEJSZYCH FORM ŁUSZCZYCY; POWODUJE PRZEWLEKŁE ZAPALENIA STAWÓW, A JEŚLI JEST NIELECZONA TAKŻE TRWAŁE KALECTWO; ZAWSZE JEST POŁĄCZONA Z INNĄ FORMĄ TEJ CHOROBY, OBJAWIAJĄCĄ SIĘ ZMIANAMI SKÓRNYMI. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast