TECHNIKA NARRACJI, W KTÓREJ OPOWIADANIE HISTORII ZACZYNA SIĘ OD ŚRODKA, LUB ZAKOŃCZENIA PRZEDSTAWIONYCH WYDARZEŃ, A NIE OD POCZĄTKU, PRZEDSTAWIAJĄC POPRZEDZAJĄCE WYDARZENIA W FORMIE RETROSPEKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IN MEDIAS RES to:

technika narracji, w której opowiadanie historii zaczyna się od środka, lub zakończenia przedstawionych wydarzeń, a nie od początku, przedstawiając poprzedzające wydarzenia w formie retrospekcji (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TECHNIKA NARRACJI, W KTÓREJ OPOWIADANIE HISTORII ZACZYNA SIĘ OD ŚRODKA, LUB ZAKOŃCZENIA PRZEDSTAWIONYCH WYDARZEŃ, A NIE OD POCZĄTKU, PRZEDSTAWIAJĄC POPRZEDZAJĄCE WYDARZENIA W FORMIE RETROSPEKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.065

PRZEŁOM, TRZON MACICY, WSPÓŁŻYCIE, NIETOPERZE OWADOŻERNE, TERYTORIUM MANDATOWE, NIEWYDOLNOŚĆ, GORCZYCZNIK, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, GLOTTODYDAKTYKA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, TROLLING, SROKOSZ, OPONA, WĄSONÓG, ZBIORNIK, AREOGRAFIA, PINGWINARIUM, STACJA POSTOJOWA, WĄŻ, BEZCIELESNOŚĆ, ZŁUDZENIE, DZIECINNOŚĆ, LAMBREKIN, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, ZŁOTOKAP, NIEUŻYTECZNOŚĆ, UMOWA KOMPENSACYJNA, KORZENIONÓŻKA, WIELKI BRAT, UDAR, LATARNIA, ZŁOŻENIE BRONI, SAMOROZPAD, GENETYKA POPULACYJNA, ATREZJA JELITA GRUBEGO, SAMPEL, UMBRA, REFREN, PÓŁWYSEP, SYFON, FOKMASZT, PRZYPŁYW, PEPIK, RENA, PÓŁNOC, GŁOS WARGOWY, KRÓCICA, KROPKOWANIE, DEKANAT, JEDYNKA, BIEG PŁASKI, WYŻYNA, TECHNIKA KLASYCZNA, MORALNOŚĆ, PRYMITYW, AGENEZJA, KAMELIA, KALETA, AEDICULA, KASTRAT, REPLIKATOR, ŁOŚ, TREND ROZWOJOWY, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, KOSZMAR, POŚWIST, DOŁEK OSIOWY, MISKA, NAKRYCIE GŁOWY, WIATROWNICA, CZARNA KSIĘGA, INFLACJA PŁACOWA, DYNAMIKA, PICUŚ, PŁUCZKA WIERTNICZA, DZIAŁ OSOBOWY, POMPA GŁĘBINOWA, SŁODOWNIA, BAON, PADWAN, NIEMETAL, OBÓZ WĘDROWNY, LIST PRZEWODNI, DYSRUPCJA, PASSA, LUNETA, RADIOGRAFIA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, KREDYT INWESTYCYJNY, IMMUNOFLUORESCENCJA, FONOGRAM, KRWIOŻERCZOŚĆ, STROIK, SYSTEM, NIESZLACHETNOŚĆ, ŁONO ABRAHAMA, LEJ KRASOWY, KOMBAJN, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, KRUŻ, MAKROWIRUS, OPADY, WYROCZNIA, SIŁY, MARKETING POLITYCZNY, KREDKA, INTERROGACJA, PIĘĆDZIESIĄTKA, KOMUNA, PERYPATETYK, UZDATNIACZ, LORA, TEFILIN, WYRAZ WOLNY, TOLERASTIA, TERCJA, BEZWŁAD, OKULISTA, RÓŻA PUSTYNI, WKŁAD, ODROŚL, TŁO, DZIEŃ, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ATMORADIOGRAF, TEST PSYCHOLOGICZNY, AKT, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, WYBLINKA, MOD, ASPIRANT, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, TRZYMADŁO, OKRES WEGETACYJNY, DAMA, NUWORYSZ, ŻABKA, DREDNOT, NACISKANIE, SALSA, PERŁY, ESENCJA, RUCHLIWOŚĆ, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, PAŹ ŻEGLARZ, ZGNIATACZ KCIUKÓW, NOMINALIZM, ŁAGIEW, PILATES, MRÓWNIK, SZMALEC, POLICJA, DOLA, ROZLUŹNIENIE, PARTIA ANGIELSKA, KREMOGEN, ŚLEPY ZAUŁEK, ZDARZENIE PRAWNE, ESCALIVADA, OBJĘTOŚĆ, WYKROCHMALENIE SIĘ, CYBORIUM, ANAMORFOZA, IWO, PISTACJA, TRASZKA GÓRSKA, CHRYSTOLOGIA, MATOŁEK, TURECKOŚĆ, CHŁOSTA, OPAKOWANIE, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, PAMIĘĆ BUFOROWA, NUMULIT, OGRZEWNIK, FILOLOGIA ROMAŃSKA, MYŚLIWIEC, SKÓRA WŁAŚCIWA, OMFALOMANCJA, INTERMEZZO, KOCIOŁ WIROWY, FLEBOGRAFIA, HETEROTROFIZM, LIZANIE , WYZWANIE, GĘSIARZ, DYFUZOR, PIKADA, IZOLACJA, CYBORIUM, CZŁON KONSTYTUTYWNY, PARNIK, KARCYNOGEN, PAPILOT, HANDLARZ, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, BORYS, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, AMPUŁA, OKTAEDRYT, SEKRET, BARBARZYŃCA, WIDZENIE, INŻYNIER DUSZ, TARTINKA, TAKT, MONETA OBIEGOWA, STRUMIEŃ, BELKA GŁÓWNA, PORA, WNĘTER, ARTYSTA, LAS, GOŁĄBECZEK, SZTAMBUCH, GUZIK, ŻARNIK, GEN SKACZĄCY, JANUSZ, ŻELE, OBRONA KERESA, ROZTERKA, SZWEDZKOŚĆ, B, ANGIOPLASTYKA, PIĘCIOZŁOTÓWKA, TEREN, SPOKÓJ, DERMATOGLIFIKA, ROZPRUWACZ, MŁÓDKA, MONILOFITY, PUNKT ZLEWNY, MAPA MENTALNA, POLIP, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, NIEWYPARZONY PYSK, SIKAWKA, PRINT, PRZEGRA, CYGAŃSKI, TAMBUR, EKSPLOZJA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, NERWIAK OSŁONKOWY, POLE DRUMLINOWE, OPRAWKA, PODRZUT, DZIAŁANIE, INDEKS RZECZOWY, ARABIKA, AFAZJA AMNESTYCZNA, ZGODA, NAROST, ANAGLIF, BUTERSZNIT, GRA CYLINDRYCZNA, SPÓD, PRZYPŁYW, RUSYCYSTYKA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, PUCH KIELICHOWY, ANDANTINO, OCHOTNIK, CZAS, AGROPROMOCJA, KONWIKT, LIST DEDYKACYJNY, CYFRA, CZARTER, DEROGACJA, JĄDRO MIGDAŁOWATE, GEOELEKTRYKA, GROŹBA BEZPRAWNA, BRYFOK, ISTOTA, PAJĄCZEK, WERSYFIKACJA, PUSZYSTOŚĆ, HALLOTRON, SZARPANKA, MECZ TOWARZYSKI, GAZÓWKA, REAKCJA ORIENTACYJNA, BUT, PRZEMIANA POKOLEŃ, NERWICA NIEDZIELNA, MOZAIKA, PĄCZEK, ORGIAZM, SŁONICA, STREFA NADGRANICZNA, CASUAL, KISZKA PASZTETOWA, DYSPENSER, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, ?MIĘSOPUST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.065 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TECHNIKA NARRACJI, W KTÓREJ OPOWIADANIE HISTORII ZACZYNA SIĘ OD ŚRODKA, LUB ZAKOŃCZENIA PRZEDSTAWIONYCH WYDARZEŃ, A NIE OD POCZĄTKU, PRZEDSTAWIAJĄC POPRZEDZAJĄCE WYDARZENIA W FORMIE RETROSPEKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TECHNIKA NARRACJI, W KTÓREJ OPOWIADANIE HISTORII ZACZYNA SIĘ OD ŚRODKA, LUB ZAKOŃCZENIA PRZEDSTAWIONYCH WYDARZEŃ, A NIE OD POCZĄTKU, PRZEDSTAWIAJĄC POPRZEDZAJĄCE WYDARZENIA W FORMIE RETROSPEKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IN MEDIAS RES technika narracji, w której opowiadanie historii zaczyna się od środka, lub zakończenia przedstawionych wydarzeń, a nie od początku, przedstawiając poprzedzające wydarzenia w formie retrospekcji (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IN MEDIAS RES
technika narracji, w której opowiadanie historii zaczyna się od środka, lub zakończenia przedstawionych wydarzeń, a nie od początku, przedstawiając poprzedzające wydarzenia w formie retrospekcji (na 11 lit.).

Oprócz TECHNIKA NARRACJI, W KTÓREJ OPOWIADANIE HISTORII ZACZYNA SIĘ OD ŚRODKA, LUB ZAKOŃCZENIA PRZEDSTAWIONYCH WYDARZEŃ, A NIE OD POCZĄTKU, PRZEDSTAWIAJĄC POPRZEDZAJĄCE WYDARZENIA W FORMIE RETROSPEKCJI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - TECHNIKA NARRACJI, W KTÓREJ OPOWIADANIE HISTORII ZACZYNA SIĘ OD ŚRODKA, LUB ZAKOŃCZENIA PRZEDSTAWIONYCH WYDARZEŃ, A NIE OD POCZĄTKU, PRZEDSTAWIAJĄC POPRZEDZAJĄCE WYDARZENIA W FORMIE RETROSPEKCJI. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast