TECHNIKA RYSOWANIA POLEGAJĄCA NA KREŚLENIU KRESEK RÓWNOLEGŁYCH LUB PRZECINAJĄCYCH SIĘ, W CELU WYDOBYCIA BRYŁOWATOŚCI RYSOWANEGO PRZEDMIOTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZRAF to:

technika rysowania polegająca na kreśleniu kresek równoległych lub przecinających się, w celu wydobycia bryłowatości rysowanego przedmiotu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZRAF

SZRAF to:

deseń, kreskowanie na miedziorytach, mapach w celu zróżnicowania kolorów w czarno-białym przedstawieniu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TECHNIKA RYSOWANIA POLEGAJĄCA NA KREŚLENIU KRESEK RÓWNOLEGŁYCH LUB PRZECINAJĄCYCH SIĘ, W CELU WYDOBYCIA BRYŁOWATOŚCI RYSOWANEGO PRZEDMIOTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.897

ARTYSTKA, ŚLĄSKOŚĆ, KLESZCZ, OKRUCH SKALNY, JASKÓŁKA, SYNDROM PARYSKI, EURYTOP, MIKROFILAMENT, LEŃ, PASTORALE, ANALITYCZKA, KOSTIUM, CHÓD, ŻABI SKOK, CIAPKAPUSTA, KARUZEL, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, WISIELCZY HUMOR, ŁACIŃSKOŚĆ, KOLORYT LOKALNY, DERYWAT MODYFIKACYJNY, SIEWECZKA, RZEMIEŚLNICTWO, MENISK, ZWIERANIE SZYKÓW, BROŃ BIAŁA, GÓWNOZJADZTWO, UBOŻENIE, LITERATURA POPULARNA, KILOMETR NA SEKUNDĘ, SAMOUCZEK, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, KROSOWNICA WIZYJNA, SPORT SIŁOWY, ANALIZA TRANSAKCYJNA, DANSKER, KROTOCHWILA, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, RABV, SZCZODRZENIEC, DOJŚCIE, TERYTORIUM MANDATOWE, WIRUS POLIO, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, OSOWSKI, CALYPSO, KLIN, MAŁY PALEC, UDAWACZKA, HIPERTEKST, TUMULUS, WINOGRODNIK, POŁĄCZENIE, MOL, TOINA, GAŁĄŹ, CIAPATY, OPIEKUN FAKTYCZNY, ISKRA ELEKTRYCZNA, FANPEJDŻ, SCHADOW, TRUPOJAD, POJEDYNKA, WERBOWNIK, ENERGIA GEOTERMICZNA, KURZA STOPKA, PRAŻONKA, NAWALANKA, OKREŚLNIK, GAWOT, SMUGA, KRÓLOWA NAUK, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, TANAGRYJKA, WIDZ, MADZIARSKI, KRAJ, WSTECZNOŚĆ, PACHOŁEK, FAKOMATOZA, MIĘSOŻERNOŚĆ, CIŚNIENIE TĘTNICZE, BÓJ SPOTKANIOWY, RYZYKO NIEWYGASŁE, METEOROLOGIA ROLNICZA, STRUKTURALISTKA, KRYSTALOGRAFIA, WIERTNIK, PLAY OFF, TARPAN, ZGNIŁY KOMPROMIS, KATECHUMEN, DANE SENSYTYWNE, UCHWYT, POLIMODALNOŚĆ, INDYK, IZOLACJA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, ANTYPERTYT, ZMOTORYZOWANY, MELISA, GOŹDZIK, POROST, GRZECHOTKA, OLEJOWIEC, HELIOFIZYKA, KOLOROWOŚĆ, KOD ROZWINIĘTY, PONAGLENIE, SMUŻKA, ŁUT SZCZĘŚCIA, EKOLOGIA, STYL TOSKAŃSKI, EXPAT, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, NOC KAIRU, SZWADRON ŚMIERCI, JEDENASTKA, METODA FEULGENA, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, SŁUGA BOŻY, CYGANECZKA, ROŻEK, TOŃ, UBARWIENIE OCHRONNE, TRZYDZIESTKA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, BIEGUN, SZMALCÓWKA, FILOLOGIA, BLOK SOCJALISTYCZNY, KIBLA, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, TEKA, WYWROTKA, PISUAR, ARYTMETYKA MODULARNA, TENDER, WAŁKARZ, SERENADA, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, POCZUCIE, GRAFOLOGIA, CYKL GOSPODARCZY, REFLEKSOLOG, GATUNEK ZAWLECZONY, POMPA GŁĘBINOWA, MASTOLOGIA, SZTORMLINA, ŻYCZLIWY, AUDIOBUS, WYMIAR, FARBA OLEJNA, AGATA, NAPIĘCIE DOTYKOWE, WYBRZEŻE SZKIEROWE, KOT, STRUKTURA, PINGLE, DZIKA KARTA, PODUSZKA KURTYNOWA, SER, POGROM, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, BENEFICJANT, WOŁEK, RUMUN, GÓRKA, ANGORYZM, SOLARZ, UBRANIÓWKA, PŁYN ETYLOWY, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, CEMBROWINA, KOKTAJL MOŁOTOWA, EWANGELIZATOR, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, POWSTANIE WARSZAWSKIE, KURZEJ, CEROFERARIUSZ, GIMNASTYKA, SIOSTRZYCZKA, SZTUBAK, MAKAGIGA, PRZYWILEJ EMERYTALNY, BARWA, BUFET, MADERYZACJA, CZĘBOREK, KARIN, KREOL, ORGANIZATOR JĄDERKA, OKNO KROSNOWE, OKIENKO TRANSFEROWE, PRZELEW, LISTNIENIE, ZRAZIK, KRAJKA, NIEŚPIESZNOŚĆ, INTERPOZYCJA, BILL, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, DIDŻEJ, CZARTER, KARETKA REANIMACYJNA, PINGWIN, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, TAMARILLO, GIBANIE, KARA GŁÓWNA, GARNITUR, PODUSZKA, APORIA, KĄPIEL, DUŃSKOŚĆ, SAMORZUTNOŚĆ, CENTRALNE, POCZĄTEK, CZEREŚNIA, TYTANIAN, MECENAT ARTYSTYCZNY, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, DRABINA, TOST FRANCUSKI, LATRY, TRZYNASTY, ANIMAG, USZATKA, SAMOPOMOC, SPIRYT, MAFIA, PALEOBOTANIKA, SZKOCKI, PROSTAK, EKSPATRIANTKA, OUROBOROS, BAKARAT, BILANS BRAMKOWY, PAJACYK, WIELOMIESZEK, CZESALNIA, BENTAL, NISZA NIWALNA, ELEGIA, AMYLOFAGIA, ODDYCHANIE HOLOTROPOWE, GENDER, AFRYKATA, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, PARAPETÓWKA, FECHMISTRZ, ŻYWOTOPIS, KRATER, EDYKUŁ, DOLICHOCEFALIA, DZIWKARZ, ORTOGRAFIA, SZKLIWO CERAMICZNE, ARESZT DOMOWY, KONFISKACJA, ŚWIATŁO POZYCYJNE, ŻAGIEW, GAMELAN, CESSNOCK, RZYMSKI, PIGMALIONIZM, KLOZET, BEZROBOCIE JAWNE, AKADEMIK, RONDO, CHIRURGIA, KOMBINACJA ALPEJSKA, DEPESZA, REAKCJA NIEODWRACALNA, RONDEL, SŁONIOWATE, ZAPRAWA, SEANS, ŁADOWACZ, ODĘCIE, WYPEŁNIENIE, OSTOJA, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, NOCEK ORZĘSIONY, RELACJA DWUCZŁONOWA, LUSTRO, KREACJA, TRANSPORTÓWKA, SENSOWNOŚĆ, ZACHŁYST, PORĘCZ, NIESTAŁOŚĆ, NADSTEROWNOŚĆ, MIŚ, NAROST, ?MIASTO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.897 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TECHNIKA RYSOWANIA POLEGAJĄCA NA KREŚLENIU KRESEK RÓWNOLEGŁYCH LUB PRZECINAJĄCYCH SIĘ, W CELU WYDOBYCIA BRYŁOWATOŚCI RYSOWANEGO PRZEDMIOTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TECHNIKA RYSOWANIA POLEGAJĄCA NA KREŚLENIU KRESEK RÓWNOLEGŁYCH LUB PRZECINAJĄCYCH SIĘ, W CELU WYDOBYCIA BRYŁOWATOŚCI RYSOWANEGO PRZEDMIOTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZRAF technika rysowania polegająca na kreśleniu kresek równoległych lub przecinających się, w celu wydobycia bryłowatości rysowanego przedmiotu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZRAF
technika rysowania polegająca na kreśleniu kresek równoległych lub przecinających się, w celu wydobycia bryłowatości rysowanego przedmiotu (na 5 lit.).

Oprócz TECHNIKA RYSOWANIA POLEGAJĄCA NA KREŚLENIU KRESEK RÓWNOLEGŁYCH LUB PRZECINAJĄCYCH SIĘ, W CELU WYDOBYCIA BRYŁOWATOŚCI RYSOWANEGO PRZEDMIOTU sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - TECHNIKA RYSOWANIA POLEGAJĄCA NA KREŚLENIU KRESEK RÓWNOLEGŁYCH LUB PRZECINAJĄCYCH SIĘ, W CELU WYDOBYCIA BRYŁOWATOŚCI RYSOWANEGO PRZEDMIOTU. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

x