KRAWĘDŹ, BRZEG, SKRAJ JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RÓG to:

krawędź, brzeg, skraj jakiegoś przedmiotu (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RÓG

RÓG to:

miejsce, gdzie stykają się ściany lub linie wyznaczające brzeg czegoś i powstaje kąt (na 3 lit.)RÓG to:

rodzaj wyrostka kostnego na głowie niektórych zwierząt (na 3 lit.)RÓG to:

przedmiot wykonany z rogu zwierzęcego lub przypominający go kształtem, zwłaszcza naczynie, np. róg obfitości, róg z tabaką (na 3 lit.)RÓG to:

zawartość rogu, naczynia lub pojemnika w kształcie zwierzęcego rogu (na 3 lit.)RÓG to:

waltornia - instrument dęty blaszany (na 3 lit.)RÓG to:

dawny lub ludowy instrument dęty wykonywany z rogu bydlęcego, później instrument blaszany (na 3 lit.)RÓG to:

rożek, który wyrasta na ciele niektórych bezkręgowców (na 3 lit.)RÓG to:

substancja, z której składają się rogi zwierząt, twarda, używana przez ludzi do wyrobu różnych twardych przedmiotów, funkcjonalnych, ale często ozdobnych, np. kamizela zapinana na guziki z rogu (na 3 lit.)RÓG to:

miejsce zbiegu dwóch ulic (na 3 lit.)RÓG to:

aut bramkowy, gdy ostatni dotknął piłki gracz drużyny broniącej; po takim wykroczeniu drużynie przeciwnej należy się rzut rożny (na 3 lit.)RÓG to:

w piłce nożnej: rzut z rogu boiska (na 3 lit.)RÓG to:

miejsce, w którym przecinają się dwie linie ograniczające boisko (na 3 lit.)RÓG to:

waltornia (na 3 lit.)RÓG to:

grał na nim Wojski (lit.) (na 3 lit.)RÓG to:

instrument na którym grał Wojski (lit.) (na 3 lit.)RÓG to:

kąt pokoju (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRAWĘDŹ, BRZEG, SKRAJ JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 891

ANARCHIA, POMYSŁOWOŚĆ, KAMPANIA, CZYN SPOŁECZNY, TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY, NAROŻE, LEASINGODAWCA, RUNDA, MESJANIZM, OBRAZ POZORNY, TYLCZAK, BAZA, DETEKTOR, WITTE, DRAMAT OBYCZAJOWY, KONFIGUROWANIE, WYKRAWACZ, SKWAPLIWOŚĆ, ROŻEK, GESTIA, BOHATERKA, EKSPLANACJA, ZAMEK NA PIASKU, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, ANIWERSARZ, OBARCZENIE, DYMENSJA, PIERWSZA JASKÓŁKA, KALENICA, WYKOŃCZENIÓWKA, LEASING LOMBARDOWY, PO, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, OBYWATEL, RANT, NATURA, POZYCJA, NAŚLADOWANIE, TEKA, ZDANIE APODYKTYCZNE, SKRAJ, WILIA, FASETA, SYNTEZA, RÓG, PALEMONETKA ZMIENNA, DIABOLO, BACKGROUND, KOLOKWIUM, WSCHÓD, NASYCENIE, NAWALANKA, WARSTWA, STANDARD, ZASILANIE, OPŁATA STOSUNKOWA, UZBRAJANIE SIĘ, OKUPOWANIE, NUNCJATURA, KORZONEK, MECENAT ARTYSTYCZNY, FOTOGRAM, KLAWISZ, KROWIEŃCZAK, APORT, PROFIL, ANTONOMAZJA, OBRAZ, FILIGRAN, ŚCIANA, PODPORA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, KRAWĘDŹ, KWATERUNEK, CIĘŻAR, RURA ODPŁYWOWA, PIERWOCINA, FAJANS, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, TERYTORIALNOŚĆ, ROZMIAR, INSTRUKCJA, STOLICA, ŚCIANKA, MASKA, SZARY KONIEC, ABOLICJONIZM, SZCZYT, DELACJA, CIASTO, WATA, PRZYSPIESZENIE, MIERNIK, FOLKLOR, KALENICA, STRUKTURA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, ZARYS, PRZESIEDZENIE, BORDER, WIECZÓR AUTORSKI, NISKOŚĆ, ZAPIS, ROCZNICA, ODPADEK, EGZORCYZM, ZBROJENIE SIĘ, PRZEDZIAŁ, MARGINES, PTERION, AMPLITUDA, AUTODIAGNOZA, NUNCJUSZ, METODA ZERO-JEDYNKOWA, GRA, RETUSZ, ZGINIĘCIE, PARTYCYPACJA, TOPIKALIZACJA, WYKROCZENIE SKARBOWE, DUBLET, ALUMINIOWANIE DYFUZYJNE, FALA, PATOLOGIA NARZĄDOWA, ŚCIANA, DESEREK, POZOSTAŁOŚĆ, STRONA, CEMBROWINA, MARTWE POLE, KIEROWNIK MUZYCZNY, PIASKOWIEC, DYCHOTOMICZNOŚĆ, OTOCZKA, KOSS, CZTERNASTOLECIE, PRZESIEDZENIE, OKOWA, CELOWNIK, INSTRUMENT DREWNIANY, PRZYBLIŻENIE, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, TĘSKNOTA, NAPOINA, SEJM ROZBIOROWY, TAKTYKA, TABLETKA, GNIAZDO, RÓG OBFITOŚCI, GABION, KLER, KLAPECZKA, KANAŁ, PISEMKO, SPIRITUS MOVENS, NIEDOKŁADNOŚĆ, RETARDACJA, NIEPORZĄDNOŚĆ, WYPRAWA, JĘZYKI AFROAZJATYCKIE, RANT, KOMITET, PROLONGATA, PANORAMA, WEZWANIE, POMÓR, ZASIĘG, OBRĘB, CHOROGRAFIA, EKSPLANACJA, NEGOCJACJA, USZKODZENIE, PODTRZYMKA, SAMOWOLA, GŁÓWKA, ZADRAPNIĘCIE, SZKIC, PRZEJŚCIÓWKA, STANDARDZIK, SIŁA, BANT, BEZŁAD, WKŁAD, SKARGA, OPIS, PARTIA, CIĘŻKOŚĆ, ZDARZENIE, METABAZA, NAROŻNIK, GRAF, UCHWYT, ŚWIĘTÓWKA, PRZEBIEG, HIPOTROFIA, KLIK, INTENCJONALIZM, POZIOM, ZAŻALENIE, RANT, KANT, RÓG, KATECHEZA, ŚCIANKA, LIK, RETROGRESJA, REZULTAT, EKOSFERA, MEANDER, STATYW, WIZA WYJAZDOWA, AFISZOWANIE SIĘ, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, DOKUMENT, BŁĄD ATRYBUCJI, ŚCIÓŁKA, STOPKA, MIEJSCOWA, KREDYT KUPIECKI, SYLWETKA, EKRANIZACJA, WARSTWOWANIE, DOPING, AUTOR, PROGRAM, GAŁĄŹ, FORMA, EREKCJA, WEJŚCIE, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, ANTYNATURALIZM, FAKTURKA, DZIÓB, SASZETKA, WKŁADKA, STARA, NÓŻKA, TRÓJSTRONNOŚĆ, LICZBA PORZĄDKOWA, SKRAJ, ARANŻER, FAZA, PRZEKAZ, JĘZYKI SEMITO-CHAMICKIE, TEŚCIK, SĄD APODYKTYCZNY, DYSK, MIKROSKOP OPTYCZNY, TENDENCJA, SYLWETKA, DIAGRAF, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, WYKRÓJ, RÓG, BRZEŻEK, MACHANIE RĘKĄ, ROZKRUSZ, CHRUPKOŚĆ, REZAC, PARAMETR, STOPIEŃ, TECZKA PERSONALNA, STRONNICTWO, KOLEGIUM, ANALIZA WARTOŚCI, SZTUKA, ODPAD, KĄT, BOK, DYSKOGRAFIA, KLIF, KAPTUR, TRZON, OBEJMA, ZBLIŻENIE, KONKATENACJA, WIRTUOZERSTWO, TELEOLOGIZM, STOWARZYSZONY, LESIOK, KONTUR, PIRAT, RÓG, ANNIWERSARZ, POŁOŻENIE, WYDMUCH, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, LASOWIAK, CENA WYWOŁAWCZA, EKSPLOATACJA, PREDYKACJA, KOŃCÓWKA, KONTUR, GRAF EULEROWSKI, ABERRACJA, BRZEG, CEMBROWANIE, FLAXMAN, ?KRAWĘDŹ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 891 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRAWĘDŹ, BRZEG, SKRAJ JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRAWĘDŹ, BRZEG, SKRAJ JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RÓG krawędź, brzeg, skraj jakiegoś przedmiotu (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RÓG
krawędź, brzeg, skraj jakiegoś przedmiotu (na 3 lit.).

Oprócz KRAWĘDŹ, BRZEG, SKRAJ JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - KRAWĘDŹ, BRZEG, SKRAJ JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

x