ROCZNICA, COROCZNE WSPOMNIENIE JAKIEGOŚ WYDARZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANIWERSARZ to:

rocznica, coroczne wspomnienie jakiegoś wydarzenia (na 10 lit.)ANNIWERSARZ to:

rocznica, coroczne wspomnienie jakiegoś wydarzenia (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROCZNICA, COROCZNE WSPOMNIENIE JAKIEGOŚ WYDARZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 723

BRAMA TRIUMFALNA, TRÓJSTRONNOŚĆ, EFEKT MNOŻNIKOWY, PODPORA, OKOLICA, STARY, KLAPECZKA, BAZA, ZĄBKOWANIE, FATUM, REKONESANS, ZWIASTUN, SAMOWOLA, CZYNNOŚĆ, DRAMAT OBYCZAJOWY, ZRZYNKA, TON, MAKSIMUM CENOWE, NEOGOTYK, PATOLOGIA NARZĄDOWA, NAROŻE, DRUK ULOTNY, RETRAKCJA, HORYZONT MYŚLOWY, WIELOETAPOWOŚĆ, POSMAK, TEST, CHOROBA, INTENSYWNOŚĆ, ZŁOTA KSIĘGA, DZIENNIK, OKAZ, ATRYBUCJA STABILNA, FEJS, KOMPANIA WARTOWNICZA, STANDARDZIK, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, KOMBINACJA NORWESKA, POMNIK, NACIĄG, OSAD, FATALIZM, RUNDA, GĄBECZKA, TUBYLEC, ZDANIE, PASZTECIK, GŁOWICA, CZAS TRWANIA, ZBROJENIE SIĘ, SYNTEZA, INWERSJA, ANTYDATOWANIE, OBARCZENIE, ZAOBLENIE, ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY, TRZYNASTOLECIE, ZDANIE APODYKTYCZNE, ENTROPIA, EREKCJA, STRONA, MIARA PROBABILISTYCZNA, SIEDMIOLECIE, ODPOWIEDNIOŚĆ, EKSTRAKLASA, TEKA, DESER, KAPTUR, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, DZIURA, BURZA DZIEJOWA, ROCZNICA, ROZKRUSZ, PIERWOCINA, FINAŁ, JEDENASTOLECIE, NEUTRALIZACJA, SKWAPLIWOŚĆ, WYSEPKA, KLAPKA, KANAŁ, PRZETWÓR, ODWRÓT, ŁUK TRIUMFALNY, STRUMYCZEK, ARANŻER, ZAKRYWKA, SZKIC, KONTROLKA, PŁASZCZYZNA, ARTYKUŁ WSTĘPNY, OKUPOWANIE, CZTERDZIESTOLECIE, AFISZOWANIE SIĘ, OBYWATELKA, DYSZA WYLOTOWA, CZYN SPOŁECZNY, APOSTOŁ, KRAJOBRAZ, KLAWISZ, UCHWYT, STYLIZACJA, WIELOFAZOWOŚĆ, PRÓBKA, SYNTEZA, EKOSFERA, CZTERDZIESTÓWKA, KONFERENCYJKA, ZADRAPNIĘCIE, TEŚCIK, WIDOWNIA, BOK, AWARIA, WZOREK, GRADIENT, DWUDZIESTOPIĘCIOLECIE, TEMACIK, MĘTLIK, PRZEZNACZENIE, ZAKWATEROWANIE, POMYSŁOWOŚĆ, UŁOM, OJCIEC, OBRAZ, BEZKLASOWOŚĆ, ZAKOŃCZENIE, KOMBINACJA, STRATEGIA, KOMENTARZYK, NIEPRZEMAKALNOŚĆ, PRZYBLIŻENIE, TERYTORIALNOŚĆ, MOC WSTECZNA, SPIRITUS MOVENS, MAKSIMUM, ARENA, AFERALNOŚĆ, NIEŚCISŁOŚĆ, GENERACJA, EROZYJNOŚĆ, GRA, PRZEBIEG, SIŁA, GRATISIK, POLE, ZŁOŚLIWOŚĆ RZECZY MARTWYCH, AGONIA, ARCHETYPOWOŚĆ, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, LOS, KORZEŃ, SIEDEMDZIESIĘCIOPIĘCIOLECIE, WEJŚCIE, REGULATOR, INSTYTUCJA PRAWNA, FORMACJA, USYTUOWANIE, CELOWNIK, WODOTRYSK, PIERWORYS, KLUBOWICZKA, STULECIE, SEQUEL, LOTNIK, UROCZYSTOŚĆ, ZDARZENIE, ZASKARŻENIE, PIĘTKA, KOMPLIKACJA, STARA, OBYWATEL, WSPÓŁPLEMIENIEC, KLAPKA, WSPOMNIENIE, ŁADUNEK, DOWÓD, ZAWARTOŚĆ, PŁEĆ, PODKŁAD, MECENAT ARTYSTYCZNY, MODEL, GNIAZDO, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, NADCZUŁOŚĆ, EKSPLANACJA, ANNIWERSARZ, WILIA, PROPEDEUTYK, PORZĄDNOŚĆ, WSCHÓD, OBRAZ, ROZKŁAD POISSONA, TENDENCJA, MIRAKL, KAMERALNOŚĆ, SKARGA, KONSERWACJA, NACIEK, ANEKS, FLASHBACK, RACHUBA CZASU, PRZEGRUPOWANIE, OKUPACJA, PRZEDDZIEŃ, RETARDACJA, KWATERUNEK, FESTYN, NATURA, PODŚCIÓŁKA, POLSAT, RETROGRESJA, MISJA DYPLOMATYCZNA, LEDNICA, BATALION WARTOWNICZY, DETEKTOR, ZASIĘG, OJCZYZNA, PRZYBLIŻENIE, WYNIK, KORZONEK, BŁĄD ATRYBUCJI, WŁAŚCIWOŚĆ, PRZYGOTOWANIE, DELACJA, OKUPOWANIE, ODCIEŃ, TUZIEMIEC, WYZNANIOWOŚĆ, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, OBCHÓD, PRZEJŚCIÓWKA, ZRZESZONY, FOLKLOR, MELDUNEK SYTUACYJNY, WYSOKOŚĆ WZGLĘDNA, SANKCJA, KONFEDERACJA, PRAWO MAJĄTKOWE, KOMÓRKA, INSTRUMENT, SSANIE, WARSTWOWANIE, PRZESIEDZENIE, PROLONGACJA, PREZBITERIUM, PRODUKT, REGRES, WYCHÓD, KAPITUŁA, EXTRAKLASA, PIRAT, KARTOTEKA, WIECZÓR AUTORSKI, KIESZEŃ, POWIEŚĆ REPORTAŻOWA, OBRĘCZ, PROCHRONIZM, ZAPIS, FANTOM, DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLECIE, BRZEG, POŁAĆ, SOLÓWKA, WAGA, NAGANNOŚĆ, UZBRAJANIE SIĘ, STOLICA, CHOROGRAFIA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, PRZEDZIAŁ, DOLA, NIEPORĘCZNOŚĆ, RETUSZ, OBCHODY, SZCZYT, BURZA MÓZGÓW, DRAPIEŻNOŚĆ, PLATFORMA WIDOKOWA, STRUKTURA, KOMERAŻ, MINUTA CISZY, TOM, KĄPIEL, WIGILIA, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, NARRACJA HISTORYCZNA, DWOISTOŚĆ, PROTOKÓŁ AKCESYJNY, STUDIUM, WYKONANIE, WYKLUCZENIE, HIPOTROFIA, KODZIK, ASTROTURFING, PILOT, PRZESZŁOŚĆ, TĘSKNOTA, ŚCIANKA, REMINISCENCJA, ?KĄPIEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 723 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROCZNICA, COROCZNE WSPOMNIENIE JAKIEGOŚ WYDARZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ROCZNICA, COROCZNE WSPOMNIENIE JAKIEGOŚ WYDARZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANIWERSARZ rocznica, coroczne wspomnienie jakiegoś wydarzenia (na 10 lit.)
ANNIWERSARZ rocznica, coroczne wspomnienie jakiegoś wydarzenia (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANIWERSARZ
rocznica, coroczne wspomnienie jakiegoś wydarzenia (na 10 lit.).
ANNIWERSARZ
rocznica, coroczne wspomnienie jakiegoś wydarzenia (na 11 lit.).

Oprócz ROCZNICA, COROCZNE WSPOMNIENIE JAKIEGOŚ WYDARZENIA sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - ROCZNICA, COROCZNE WSPOMNIENIE JAKIEGOŚ WYDARZENIA. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x