TO, CO POWSTAŁO W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA JAKIEGOŚ ZJAWISKA, POZOSTAŁO I JEST TRWAŁYM DOWODEM NA ZAISTNIENIE TEGO ZJAWISKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POZOSTAŁOŚĆ to:

to, co powstało w wyniku oddziaływania jakiegoś zjawiska, pozostało i jest trwałym dowodem na zaistnienie tego zjawiska (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POZOSTAŁOŚĆ

POZOSTAŁOŚĆ to:

to, co zostaje z większej całości (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, CO POWSTAŁO W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA JAKIEGOŚ ZJAWISKA, POZOSTAŁO I JEST TRWAŁYM DOWODEM NA ZAISTNIENIE TEGO ZJAWISKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.247

MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, PODŚCIELISKO, SWATKA, MIECZ SZYBROWY, WĘGORZOWATE, CHIMERA AMERYKAŃSKA, FETA, BROŃ WODOROWA, NOTORYCZNOŚĆ, METODA ZERO-JEDYNKOWA, ROZPOREK, KOŃ TRAKEŃSKI, GRAF SKIEROWANY, BEDŁKA MUCHOMOR, POŻĄDLIWOŚĆ, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, LEKTOR, NEK, PRZEWODNIK, DROGA ZBIORCZA, , JEDENASTA MUZA, MODRASZEK BAGNICZEK, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, MOL, PRECYPITACJA, PATRON, POLISA LOKACYJNA, GENERACJA, PRZEKLĘTNIK, POŚLEDNIOŚĆ, POZAMUZYCZNOŚĆ, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, FETYSZ, ZGNILIZNA DREWNA, AGNOSTYCYZM, SOLIPSYZM, AUDIOMETRIA, ZASOBOŻERNOŚĆ, BIELINEK BYTOMKOWIEC, COŚ, PASMO PRZEPUSTOWE, POLE WIROWE, HIPOSTYL, STYLON, NUWORYSZ, WIETRZNOŚĆ, ŁUPEK PLAMISTY, SZCZĄTKI, NIECZUCIE, IBIS, KULTYWAR, UWAŻNOŚĆ, CHEDDAR, KLON, REGULATOR POGODOWY, ZAWIS, EPKA, CZAPKA SPORTOWA, BETON STRUNOWY, STOPIEŃ, POLIMORFIZM, MAŚLAK, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, PIRANIOWATE, HOMINIDY, SŁODYCZ, PROTOTYPOWOŚĆ, BRYDŻ SPORTOWY, ROZBUDOWA, APRIORYZM, ZIOMEK, DOBRO PRAWNE, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, ROZDZIELCZOŚĆ, MAŁOPOLSKOŚĆ, LENIWIEC, KASZA, NITINOL, ZBRODNIA, GLINIASTOŚĆ, PLATFUS, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, LEGALIZM, AUTONOMIA, WICIOWCE, KAZUISTA, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, NIEODZOWNOŚĆ, HIPPIS, STUDIUM, ŁUSKA, RYSUNKI, ILORAZ RODZINNY, ŁUK WYSP, ORGANOWCE, ZBIERACZ, SŁODYCZ, TABLOIDYZACJA, POLE, NOOBEK, HELIOCENTRYZM, ZGNIŁOŚĆ, ŻARŁACZ LUDOJAD, GÓRY WULKANICZNE, ŚRODEK, ALMARIA, NIECHLUJ, WIRTUOZERIA, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, STAROŚĆ, RADAR GEOLOGICZNY, GRZYBY ANAMORFICZNE, ŁAŃCUSZEK, NERW BŁĘDNY, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, TRYNITARYZM, CHLEBEK PSZCZELI, HARMONIKA, CYNKOTYPIA, DROGA KRAJOWA, MIEDZIOWNIK, KREDYT KONSORCJALNY, GAŚNICA ŚNIEGOWA, POBOŻNE ŻYCZENIE, MLECZNIK, PRZEZORNOŚĆ, WYGASZACZ, PRZECHOWALNICTWO, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, PALATALIZACJA, WRAŻLIWOŚĆ, MIARODAJNOŚĆ, TUBOWY, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, ROBOTA, PRYMITYWNOŚĆ, PAMIĄTKOWOŚĆ, JĘZYK FLEKSYJNY, JEZIORO ENDOREICZNE, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, JON KARBONIOWY, CIEMNOGRÓD, NAWYK, EKSPLANACJA, TYBINKA MAŁA, WRÓBEL POŁUDNIOWY, WADA, AKOLITA, KARAMBOLA, CZOŁO, MASZT ANTENOWY, PORZĄDNOŚĆ, PRACA, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, MIEJSCE SIEDZĄCE, KIERUNEK, LEW SALONOWY, DEFINIOWALNOŚĆ, KRAŃCOWOŚĆ, MIEDZIOWIEC, INWERSJA, ZNAKOMITOŚĆ, ZASZŁOŚĆ, ŚMIECH, TRASZKA GÓRSKA, WYLECZENIE, JEDNOPARTYJNOŚĆ, KOMISARZ, IZOLAT, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, SOLILOKWIUM, ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI, EP, NIEWYRAŹNOŚĆ, INTENSJA, REAKTOR, PROCH, WELUR, JODEK, DOBRO RZADKIE, PASSE-PARTOUT, WSPÓLNOŚĆ, DIALIZA OTRZEWNOWA, TWARÓG, ŁABĘDŹ, SZCZEGÓLNOŚĆ, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, NIEWYRAŹNOŚĆ, TAUKA, STOJAK, WŁAŚCIWOŚĆ, JEŻOWIEC JADALNY, UNIONISTKA, PORÓWNYWARKA, KUMOSTWO, DOWOLNOŚĆ, TRZY GROSZE, BENZYNÓWKA, TRĄDZIK, WYRAZISTOŚĆ, ALBUM, KANCERA, ŹRÓDŁOWOŚĆ, SKAŁA METAMORFICZNA, GEN SKACZĄCY, WINO LIKIEROWE, NIECIERPLIWOŚĆ, MIEDZIORYTNICTWO, CENTRALNE, HOMAR EUROPEJSKI, DŻDŻYSTOŚĆ, POBRATYNIEC, SPEKTROMETRIA MAS, DELFIN GRUBOGŁOWY, LORI WYSMUKŁY, SYNERGIZM, WYKOŃCZENIÓWKA, ROZTROPEK, POZABIBLIJNOŚĆ, FILOZOF, RAK, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, ŚMIERDZIEL, PIEC ŁUKOWY, OŚMIOKROTNOŚĆ, OSPALSTWO, OSZUKANIEC, WYPYCHACZ, WIENIEC, MACIERZYSTOŚĆ, DESPOTYZM, BEZLITOSNOŚĆ, CZYSTY ROZUM, STRZECHWOWCE, ZASADA KOMPOZYCYJNA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, STENWANTA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, RUCH KRZYWOLINIOWY, SZKLIWO WULKANICZNE, INERCJALNOŚĆ, GRZYB ZAJĘCZY, SPOKOJNOŚĆ, POKOLENIE KANAPKOWE, SIŁA ROBOCZA, ZACHODNI GORYL NIZINNY, LODOWIEC HIMALAJSKI, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, DESER, EPOKA, TOKSYNA SINICOWA, SURFAKTANT, WSZECHWŁADNOŚĆ, KĄT PEŁNY, MINERALIZACJA, KAUKAZ, ATMORADIOGRAF, HORMON TROPOWY, RUMUN, MSZA, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, PROJEKCYJNOŚĆ, BUDOWA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, SZPADA, ROGAL, DESPOCJA, RANA SZARPANA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, TAKIFUGU, INGRESJA MORSKA, ORMIAŃSKI, NIEŻYCZLIWOŚĆ, HETMAN, ROGATNIK, ARESZT DOMOWY, ENERGIA CIEPLNA, OUTLIER, ALLEN, DZIAŁANIE, LWIA SPÓŁKA, CZEPIAKI, ROZPRAWA, PSEUDOPODIUM, MARYJNOŚĆ, STYLOWOŚĆ, MĄDRALIŃSKI, DUROMER, STRETCH, SZCZELNOŚĆ, KOMBATANCKOŚĆ, RARYTAS, MIĘSO, SYNTEZA, ŁAD, UNDERGROUND, ?PILCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.247 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, CO POWSTAŁO W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA JAKIEGOŚ ZJAWISKA, POZOSTAŁO I JEST TRWAŁYM DOWODEM NA ZAISTNIENIE TEGO ZJAWISKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, CO POWSTAŁO W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA JAKIEGOŚ ZJAWISKA, POZOSTAŁO I JEST TRWAŁYM DOWODEM NA ZAISTNIENIE TEGO ZJAWISKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POZOSTAŁOŚĆ to, co powstało w wyniku oddziaływania jakiegoś zjawiska, pozostało i jest trwałym dowodem na zaistnienie tego zjawiska (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POZOSTAŁOŚĆ
to, co powstało w wyniku oddziaływania jakiegoś zjawiska, pozostało i jest trwałym dowodem na zaistnienie tego zjawiska (na 11 lit.).

Oprócz TO, CO POWSTAŁO W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA JAKIEGOŚ ZJAWISKA, POZOSTAŁO I JEST TRWAŁYM DOWODEM NA ZAISTNIENIE TEGO ZJAWISKA sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - TO, CO POWSTAŁO W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA JAKIEGOŚ ZJAWISKA, POZOSTAŁO I JEST TRWAŁYM DOWODEM NA ZAISTNIENIE TEGO ZJAWISKA. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x