NATURALNY, FIZJOLOGICZNY PROCES ZAPOBIEGAJĄCY UTRACIE KRWI W WYNIKU USZKODZEŃ NACZYŃ KRWIONOŚNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRZEPNIĘCIE KRWI to:

naturalny, fizjologiczny proces zapobiegający utracie krwi w wyniku uszkodzeń naczyń krwionośnych (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NATURALNY, FIZJOLOGICZNY PROCES ZAPOBIEGAJĄCY UTRACIE KRWI W WYNIKU USZKODZEŃ NACZYŃ KRWIONOŚNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.549

IDENTYFIKACJA, GOSPODARKA ŚWIATOWA, KRWIOBIEG, ZMORA, JEZIORO ZASTOISKOWE, SCAN, BRAT KRWI, KOMPOSTOWNIK, WYROBISKO GÓRNICZE, DEZAKTYWACJA, PROCES ODWRACALNY, DIAPAUZA ZIMOWA, INWOLUCJA, ROZTOPY, ANTECEDENCJA, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, DEPOZYCJA, EROZJA GLACJALNA, EROZJA ŚNIEŻNA, PROCES POSZLAKOWY, TRYB KONWERSACYJNY, SYSTEM ZARZĄDZANIA, PROCES KANONIZACYJNY, CZERNINA, DENATURALIZACJA, DOBÓR, MĄKA, KOR, KAMIONKA, ANEMIA APLASTYCZNA, GÓRY WULKANICZNE, EROZJA, PRZETACZANIE KRWI, ZGORZELINA, ŁUK WYSP, OSTANIEC, BĄBEL SPEKULACYJNY, FOTOMECHANIKA, DIAFTOREZA, SALEM, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, DAM, PROSO KRWISTE, MLECZKO KAUCZUKOWE, POMYJE, ODWARSTWIENIE, PRAWA CZŁOWIEKA, GRA LOSOWA, JAD TRUPI, HIPOKALIEMIA, WINIDUR, DEDUPLIKACJA, MATERIAŁ ROZSZCZEPIALNY, PRZEŻYCIE, DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, CZYNNOŚĆ, RENTA INWALIDZKA, KONIUGACJA BAKTERII, PRZEPROST, DEKONWOLUCJA, EKSPROPRIACJA, KROPLÓWKA, ZAPACH, KŁYKCINA KOŃCZYSTA, DERYWACJA, SEN ZIMOWY, ZAWAŁ BLADY, MONOPOL NATURALNY, ELASTYL, POGOTOWIE, ANALITYKA MEDYCZNA, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, CIŚNIENIE SKURCZOWE, NIEPODZIELNOŚĆ, FERMENTACJA OCTOWA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, SIECIOWANIE, IMMOBILIZACJA, GWIAZDA, ZADRAPANIE, OSOCZE, WYSPA BARIEROWA, CZERWONKA, HEWEA, TERMOBAROMETR, SEMIOZA, SILNIK JONOWY, EKSPERT SĄDOWY, JEZIORO TEKTONICZNE, GAZYFIKACJA, ADAPTACJA, ŚRÓDBŁONEK, INDOKTRYNACJA, STYPENDIUM, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, BOLOGRAM, PROCES DECYZYJNY, TARAS, ELIMINACJA, ACETAL, NIEDOKŁADNOŚĆ, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, CHOROBA GOODPASTURE'A, UPUST KRWI, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, GNÓJ, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, ALBUMINA, KONKURENCJA, SINIAK, HYDRORAFINACJA, KOPEĆ, PORÓD FIZJOLOGICZNY, PROCES, JEDNOPOLÓWKA, MEJOZA, OBLITERACJA, SAMOIDENTYFIKACJA, SUKCESIK, HERBATA CZARNA, KSIĘŻYC, ROZKŁAD, HORYZONT, NADGORLIWOŚĆ, DYFUZJA KULTUROWA, CZERWIENICA, BRODAWKA WENERYCZNA, ANTYCYPACJA, EKSPLANACJA, INWERSJA CUKRU, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, MODRZEW EUROPEJSKI, KONWOLUCJA, SPIĘCIE, LIPOLIZA, ROZKŁAD MORALNY, PROFESJA, STWARDNIENIE, BARWNIK NATURALNY, ZIARNINIAK NACZYNIOWY, WOTUM ZAUFANIA, DENACYFIKACJA, KOMPRESJA IMPULSÓW, CIŚNIENIE ROZKURCZOWE, WYDZIELANIE, STĘŻENIE OSMOTYCZNE, WYPEŁNIENIE, GRUCZOŁ PRZYTARCZYCZNY, RÓWNINA ZALEWOWA, TERAKOTA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, ADAPTACJA SPOŁECZNA, POZYCJA CZTEROKOŃCZYNOWA, WÓŁ PIŻMOWY, AUDIOMETRIA, DEKARBOKSYLAZA, KOMITOLOGIA, TYLOZOID, SYNANTROPIZACJA, METROPOLIZACJA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, WSTECZNICTWO, MITOZA, KARIOKINEZA SOMATYCZNA, MINERALIZACJA, OSOCZE KRWI, GRA CYLINDRYCZNA, ODDYCHANIE, GENEZA, FINITYZM, KESON, PEDAŁÓWKA, ELASTYL, UMIERANIE, RURECZNIKOWATE, BIOSYNTEZA BIAŁKA, SAMOZAPALENIE, SAMOURZECZYWISTNIANIE, KAFKA, FALA BALISTYCZNA, PROCES GLEBOTWÓRCZY, AKROCYJANOZA, CYKL ŻYCIOWY, HIPOSTAZA, NANOFILTRACJA, BAKTERIEMIA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, MYLONITYZACJA, CIAŁKO, SOLANKA, SAMOOKALECZENIE, PRZYROST NATURALNY, NADZIAŁ, ETOLOGIA, ORTOPEDIA, OLEJ Z OLIWEK, ROZPAD, LAKA, KOROZJA, OCZKO, WIĘZY KRWI, KLATKA PIERSIOWA, CHOROBA WERLHOFA, SAMODESTRUKCJA, MILLER, HUNTER, KREWNIAK, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, ZGORZEL, KLOPIDOGREL, SAMOZAPŁON, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, AKTYWA, PROCES, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY, IDENTYFIKACJA, WYMIANA GAZOWA, DYFERENCJA, KLUSAK, ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI, ŻUBR NIZINNY, ZNIKNIĘCIE, LOPOLIT, CZĘŚĆ, PODBÓJ, NATURALNY OJCIEC, KARDIOLOGIA, TRANSFUZJOLOGIA, ROZTWÓR RINGERA, ABSTRAKCJA, RYNKOWOŚĆ, WIBRACJA LABILNA, OGINO, ANALIZA DYSKRYMINACJI, RADIACJA ADAPTATYWNA, SZCZELINOWANIE HYDRAULICZNE, KWAS NALIDYKSOWY, REKRYSTALIZACJA, GRUPA KRWI, PIŻMOWÓŁ, ZMARSZCZKA, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, KREPA, INWOLUCJA, STAN CZYNNY, SYMPATEKTOMIA, INDUSTRIALIZACJA, POSTĘP NAUKOWY, LEUKOCYT, KŁĘBUSZEK, IGIEŁECZKA, KRĄŻENIE MÓZGOWE, KRÓLIK DZIKI, KATYŃ, BOOT, URAZOWOŚĆ, PLETYZMOGRAF, LIPID, FORK BOMBA, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, KRYSTALOID, TEST PASKOWY, SPIĘTRZENIE, REKOMBINACJA GENETYCZNA, KRWIOBIEG, SUPRESJA, UDAR, SALCESON, WISKOZA, RYNEK LOKALNY, METATEZA, NIEUMARŁY, ZAMRÓZ, PENTOKSYFILINA, KISZKA KASZANA, IMPLEMENTACJA, OGRZEWANIE, ANONIMIZACJA, TEREN ZALEWOWY, MATECZNIK, PŁYN RINGERA, CHMURA KONWEKCYJNA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, ASYMILACJA, DESTYLACJA FRAKCJONUJĄCA, DEGENERACJA, STANDARDBRED, DEKLARACJA WEKSLOWA, PĘDZENIE, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, ZASTÓJ ŻYLNY, MERCER, WIĄZANIE JONOWE, ?ANALIZA WRAŻLIWOŚCI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.549 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NATURALNY, FIZJOLOGICZNY PROCES ZAPOBIEGAJĄCY UTRACIE KRWI W WYNIKU USZKODZEŃ NACZYŃ KRWIONOŚNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NATURALNY, FIZJOLOGICZNY PROCES ZAPOBIEGAJĄCY UTRACIE KRWI W WYNIKU USZKODZEŃ NACZYŃ KRWIONOŚNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRZEPNIĘCIE KRWI naturalny, fizjologiczny proces zapobiegający utracie krwi w wyniku uszkodzeń naczyń krwionośnych (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRZEPNIĘCIE KRWI
naturalny, fizjologiczny proces zapobiegający utracie krwi w wyniku uszkodzeń naczyń krwionośnych (na 15 lit.).

Oprócz NATURALNY, FIZJOLOGICZNY PROCES ZAPOBIEGAJĄCY UTRACIE KRWI W WYNIKU USZKODZEŃ NACZYŃ KRWIONOŚNYCH sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - NATURALNY, FIZJOLOGICZNY PROCES ZAPOBIEGAJĄCY UTRACIE KRWI W WYNIKU USZKODZEŃ NACZYŃ KRWIONOŚNYCH. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x