POLIMER OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI WINYLOWEJ Z MONOMERÓW ZAWIERAJĄCYCH PODWÓJNE WIĄZANIA C=C, KTÓRYCH ŁAŃCUCHY GŁÓWNE SKŁADAJĄ SIĘ Z ATOMÓW WĘGLA POWIĄZANYCH POJEDYNCZYMI WIĄZANIAMI -C-C-C-C- - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLIMER WINYLOWY to:

polimer otrzymywany w wyniku polimeryzacji winylowej z monomerów zawierających podwójne wiązania C=C, których łańcuchy główne składają się z atomów węgla powiązanych pojedynczymi wiązaniami -C-C-C-C- (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POLIMER OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI WINYLOWEJ Z MONOMERÓW ZAWIERAJĄCYCH PODWÓJNE WIĄZANIA C=C, KTÓRYCH ŁAŃCUCHY GŁÓWNE SKŁADAJĄ SIĘ Z ATOMÓW WĘGLA POWIĄZANYCH POJEDYNCZYMI WIĄZANIAMI -C-C-C-C-". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.829

RZEP, BRODOWSKI, TRAFIKA, WZÓR, WIOSNA, OBRONA KERESA, LITEWSZCZYZNA, BONGOSY, BIEGUN POTYLICZNY, KRĘGOSŁUP, GENETYKA POPULACYJNA, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, SKÓRZAK, SPIĘCIE, CZAPA POLARNA, MATKA-POLKA, OKLUZJA, PLANETA WEWNĘTRZNA, KÓŁECZKO, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, TABLICA CAYLEYA, RUSKI, RÓŻNICOWANIE SIĘ, MANDŻURSKI, SUPERKOMBINACJA, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, MIETLORZ, STATEK KOSMICZNY, MACIEJKA, ZALANIE SIĘ, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, KORYTARZ EKOLOGICZNY, KUBECZEK, STACJA TELEWIZYJNA, RUCH, UROLOGIA, TIOMERSAL, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, CZARA, COUNTRY ALTERNATYWNE, GROSZKI, ANATOMIA KLINICZNA, GRZYB SITARZ, KANOPA, CAMORRA, NOOB, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, MINUSY, BANIAK, GLAZURA, PRZYRODA, BABIZM, POMURNIK, KORYTO RZEKI, OCHRONA KATODOWA, KASTA, EGALITARYZM, PAŃSTWO UNITARNE, OOLOGIA, KOLORYT LOKALNY, EWAPORAT, PAPA TERMOZGRZEWALNA, WIBRACJA, AMFITEATR, ZAWAŁ, DIZAJNERKA, LEON, POMOC, RUTYNIARZ, JEZIORO TEKTONICZNE, LICZBA ATOMOWA, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, OBŁOK OORTA, UBYTEK, TRÓJWARTOŚCIOWOŚĆ, ŁOŻYSKO TOCZNE, BAWOLE OKO, KWALIFIKACJA, ORGIA, KURONIÓWKA, LAKIER DO PAZNOKCI, EMBRIOGENIA, BRYŁA SZTYWNA, ALIENACJA, MOWA, BAON, PLANTAGENECI, MISZNA, SZCZUR, SITAR, KATOLICKOŚĆ, MICHAŁEK, KLUCZ OBRACANY, ONKOLOGIA, FRUCZAK BUJANKOWIEC, KOCIEŁ, ZMIANA PATOLOGICZNA, TRAFUNEK, BLACK METAL, DZIAŁ OSOBOWY, BECZKA, SABADYL, ZDZIERSTWO, CYKL PROTONOWY, HACEL, NACZYNIAK GRONIASTY, PRZEŻYCIE, SAMOURZECZYWISTNIANIE, WIKARYZM, SEPIA, FOWIZM, RÓŻOWA LANDRYNKA, RUCH PRECESYJNY, ERA MEZOZOICZNA, SIEDEMDZIESIĄTKA, BELKA, BROMELIA, FALA BALISTYCZNA, USKOK, PIERŚCIEŃ ZEROWY, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, CYFRONIK, OKRES PRZEDRZYMSKI, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, SZAFARZ, MOTYLEK, PRZEBIERANIEC, CUMULUS, SKLEP WARZYWNY, KROPLÓWKA, CHRANCUSKI, DEZADAPTACJA, MIÓD PITNY, SZPIK KOSTNY, FURAŻER, PUNK, PREPER, RĘKA OPADAJĄCA, GEN DOMINUJĄCY, SARABANDA, SZKOCKI, ELOPSOPODOBNE, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, LAWENDA, SETKA, PASO PERUANO, FIGHTER, BUJDA NA RESORACH, SZABLA, LANSJER, ROZDZIELCA, KUMOTER, ŻABA KRZYKLIWA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, ODLEWACZ, SAROS, BUDOWNICTWO WODNE, BUFFETING, WIEK NIEMOBILNY, PRZEŁĄCZALNIA, BANANA SPLIT, PRZEDSTAWIENIE, PEWNIAK, OBSZUKANIE, TERAPIA GESTALT, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, PEDET, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, HOMOGENIZATOR, WALENCJA, DOKUMENTALIZM, PERON, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, STYL IZABELIŃSKI, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, CZKAWKA, MIĘDZYŻEBRZE, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, PENITENCJA, BYLICA POSPOLITA, CALABAZA, MIKROSILNIK, MYJNIA, PARA UPORZĄDKOWANA, OKULISTA, DOŚWIADCZENIE, UNIŻENIE SIĘ, ATASZAT, CYJANOHYDRYNA, SUBSKRYPCJA, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, NASOSZNIK TRZĘŚ, WYBIEG, CZYNNIK SYTUACYJNY, DEFLAGRACJA, MODULARNOŚĆ, REJESTRANT, KURATORKA, EGZOTYK, BIAŁY WIERSZ, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, BRUDNICA NIEPARKA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, WODOCIĄGOWNIA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, WĘŻOWIDŁA, KONWOJER, DŻIG, SUBEMITENT, PANNA, SAGAN, KASTYLIA, DAR ZIEMI, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, FRECHEN, PRZĘDZIWO, PAN, PĄCZKOWCE, NOWICJAT, POMROK, KULTURA AZYLSKA, PAS, COCKNEY, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, BIAŁA SALA, TRANSWESTYTA, CHOROBA HECKA, SYRYNGA, CHOMIK DŻUNGARSKI, WIECZÓR KAWALERSKI, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, SURFAKTANT, JĘZYK ANGIELSKI, GŁAGOLICA, POLICHLOREK, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, MANUFAKTURA, CUD, NIĆ, KRĄŻEK PRZESUWNY, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, UZBECKI, KUSZTYCZEK, TEREN, ŁOSKOT, ANGELOLOGIA, MEDIUM, GRUPA AZOWA, WŚCIEK DUPY, ARTYSTA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, NERW CZASZKOWY, KLASA, BASZŁYK, KULTURA MINOJSKA, RETROGRADACJA, KARBOKSYL, TOPIALNIA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, MAKIAWELISTA, ŻONA LOTA, DYFTERIA, WŚCIK DUPY, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, NIEDBAŁOŚĆ, FEMTOCHEMIA, WAPIENNIK, KALIFORNIA, POPIELNIK, BŁĘDNOŚĆ, KLIENT, KANCONA, RADIO TAXI, SIEWKA, SCHLUTER, KIERUNEK, BACZKA, KURZA STOPKA, KINOMANIAK, SYNEKURZYSTA, AUTOTELICZNOŚĆ, NOOBEK, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, STOPA DYSKONTOWA, KRYZA, ZWYCIĘSTWO, INTERNAT, ŚWIECIDEŁKO, OKUREK, RYNEK RÓWNOLEGŁY, KAUTOPIREIOFAGIA, ATTACHAT, GDAŃSKA, ?CZARNY LUD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.829 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POLIMER OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI WINYLOWEJ Z MONOMERÓW ZAWIERAJĄCYCH PODWÓJNE WIĄZANIA C=C, KTÓRYCH ŁAŃCUCHY GŁÓWNE SKŁADAJĄ SIĘ Z ATOMÓW WĘGLA POWIĄZANYCH POJEDYNCZYMI WIĄZANIAMI -C-C-C-C- się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POLIMER OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI WINYLOWEJ Z MONOMERÓW ZAWIERAJĄCYCH PODWÓJNE WIĄZANIA C=C, KTÓRYCH ŁAŃCUCHY GŁÓWNE SKŁADAJĄ SIĘ Z ATOMÓW WĘGLA POWIĄZANYCH POJEDYNCZYMI WIĄZANIAMI -C-C-C-C-
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLIMER WINYLOWY polimer otrzymywany w wyniku polimeryzacji winylowej z monomerów zawierających podwójne wiązania C=C, których łańcuchy główne składają się z atomów węgla powiązanych pojedynczymi wiązaniami -C-C-C-C- (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLIMER WINYLOWY
polimer otrzymywany w wyniku polimeryzacji winylowej z monomerów zawierających podwójne wiązania C=C, których łańcuchy główne składają się z atomów węgla powiązanych pojedynczymi wiązaniami -C-C-C-C- (na 15 lit.).

Oprócz POLIMER OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI WINYLOWEJ Z MONOMERÓW ZAWIERAJĄCYCH PODWÓJNE WIĄZANIA C=C, KTÓRYCH ŁAŃCUCHY GŁÓWNE SKŁADAJĄ SIĘ Z ATOMÓW WĘGLA POWIĄZANYCH POJEDYNCZYMI WIĄZANIAMI -C-C-C-C- sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - POLIMER OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI WINYLOWEJ Z MONOMERÓW ZAWIERAJĄCYCH PODWÓJNE WIĄZANIA C=C, KTÓRYCH ŁAŃCUCHY GŁÓWNE SKŁADAJĄ SIĘ Z ATOMÓW WĘGLA POWIĄZANYCH POJEDYNCZYMI WIĄZANIAMI -C-C-C-C-. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

x