MŁODY CHŁOPAK, MŁODY MĘŻCZYZNA, KTÓRY JEST ZDROWY, RZEŚKI I PROSTY, PROWADZI CHARAKTERYSTYCZNY, NIESKOMPLIKOWANY TRYB ŻYCIA (PRZEBYWA Z INNYMI CHŁOPAKAMI, PIJE ALKOHOL), NOSI SIĘ NIECO NIECHLUJNIE (CZĘSTO JEST DRESIARZEM), NIE MA ŻONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUJ to:

młody chłopak, młody mężczyzna, który jest zdrowy, rześki i prosty, prowadzi charakterystyczny, nieskomplikowany tryb życia (przebywa z innymi chłopakami, pije alkohol), nosi się nieco niechlujnie (często jest dresiarzem), nie ma żony (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MŁODY CHŁOPAK, MŁODY MĘŻCZYZNA, KTÓRY JEST ZDROWY, RZEŚKI I PROSTY, PROWADZI CHARAKTERYSTYCZNY, NIESKOMPLIKOWANY TRYB ŻYCIA (PRZEBYWA Z INNYMI CHŁOPAKAMI, PIJE ALKOHOL), NOSI SIĘ NIECO NIECHLUJNIE (CZĘSTO JEST DRESIARZEM), NIE MA ŻONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.918

PRZYRODA, WSPÓŁREGENT, KOTERIA, PROWANSALSKI, OBSZUKANIE, KLESZCZE, KOMPLEMENTARIUSZ, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, RÓWNIA POCHYŁA, CZOPUCH, DRIBLING, KONODONT, NON-IRON, DZIENNIK, ABISAL, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, GRA LOSOWA, TABLICA, ASNYK, TENDENCJA ROZWOJOWA, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, ANTENA REFLEKTOROWA, GAROWY, HIPNAGOGIA, LUNETA, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, LIRA, JĘZOR, SZKOŁA, LEWICA, SIEDMIOBÓJ, ŻEGLARZ, BARCZATKA GŁOGÓWKA, BŁĄD TAKTYCZNY, BERLACZ, GRUCHOT, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, MUZYKA KLASYCZNA, POPRAWNOŚĆ, TOKARKA KARUZELOWA, OPAT KOMENDATORYJNY, POLITYKA ZDROWOTNA, MATNIA, METATEKST, PORÓD LOTOSOWY, SIODEŁKOWCE, ORTOTANAZJA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, KWADRAT, MOTOR, ULEPSZACZ, ŁAPACZ, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, WYDMUSZKA, BAWÓŁ MINDORSKI, PARAPETÓWKA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, PRZYBYTEK, RAMIĘ, MASKA WSTYDU, GRUPA ABELOWA WOLNA, KOALA, MOLOSY, MEDYCYNA PRACY, KURZA PAMIĘĆ, KANIKUŁA, IKONA, GĘSTOŚĆ, ORIENTACJA, STRAGANIARZ, DUCH, SIŁA PŁYWOWA, ROTUNDA, PIERWSZOŚĆ, TYLCZAK, LINIA GEODEZYJNA, ILORAZ RODZINNY, BRZĘK, WZNIOS, MIŚ, CZTEROWIERSZ, HUNCWOT, MECHANIKA STATYSTYCZNA, AMFISBENA, MASZYNOWNIA, ENERGIA GEOTERMALNA, PIAST, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, ATAK, WODA TERMALNA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, GOTYCYZM, PONDERABILIA, MAKI ZŁOTY, HABIT, DOBOSZKA, DZIURA, ASD, UPRAWA, WIĄŚL, PŁASZCZ KĄPIELOWY, MISTRZOSTWO, OLIMPIADA, EOZYNOCYT, SUFIKS, PURYNA, GETRY, SKRZYWDZONY, DRUK ROZSTRZELONY, SÓWKA, SER ŻÓŁTY, BIOTOP, OWOC, UZNAWALNOŚĆ, KOMUNA LUDOWA, OSOBA TRZECIA, MAKROWIRUS, SUTERENA, PASZTETÓWA, BETON JAMISTY, EDYTORSTWO NAUKOWE, ASYSTENCJA, HOMARZEC, EWEŃSKI, GÓWNIANOŚĆ, PRZYWIDZENIE, LEK ANKSJOLITYCZNY, ŻARÓWKA, KLAPA, FISZBINOWCE, PLEBEJUSZ, BIURO, ROSA MIODOWA, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, PRZEKOPNICA WIOSENNA, PIERWSZA POMOC, MIERNIKOWCOWATE, AUDYTORIUM, DRIPPER, SZYK ANTENOWY, KOŚĆ ŁZOWA, RĘCZNIAK, KABANOS, ODROŚL, LUTNIA, STAROŚWIECKOŚĆ, JĘZYK FORMALNY, GALARETKA, DETALISTA, LOJALIZM, SKŁADAK, RZEMIEŚLNICZEK, KORYNT, GORYCZAK, ASCETA, ROKOWANIA ZBIOROWE, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, CHEMIA, WKŁADKA, TŁOCZEK, ODPŁATA, UNIONISTA, SILNIK RAKIETOWY, NIEDOSTATECZNY, ZAPAŁECZKA, WOŁOWINA, KĄPIEL, SAMOISTNOŚĆ, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, PINGWIN ADELI, STOPKA, POŚWIADCZENIE ELEKTRONICZNE, ŚWIT KALENDARZOWY, ODKUPICIEL, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, BIFURKACJA, WARUNEK, ARTYSTYCZNY NIEŁAD, UŚMIECH, PODZIAŁ METRYCZNY, AMINOKWAS BIOGENNY, POGODNOŚĆ, KLEPISKO, SILNIK GAŹNIKOWY, WYŻSZA CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, WOLNY RODNIK, MISTRZYNI, NIEGUSTOWNOŚĆ, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, EROZJA ŚNIEŻNA, OCEL, WARSTWA KULISTA, AGROLOTNICTWO, STARAJĄCY SIĘ, ZATYKANIE USZU, MINUTA ŚWIETLNA, RĘKAW, FILM PŁASZCZA I SZPADY, KASTYLIJSKI, MUEZIN, TRÓJNÓG, GERMAŃSKI, MUSZTARDÓWKA, NIEWIERNOŚĆ, GOŁĄBKA, SYLWETKA, UKRYCIE, WOREK, TELEGRAFIA, REGENERATOR, OBIEKT MOSTOWY, KANION PODMORSKI, RZUT RÓWNOLEGŁY, KLUCZ, KOLANO, ZIELONE, BEZTERMINOWOŚĆ, PEGAZ, KRĘGOWCE, TYMOLEPTYK, KWESTURA, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, PUCHAREK, REPREZENTACYJNOŚĆ, MAKATKA, BECZKA PROCHU, ŚMIECIARZ, CYBORIUM, FALA, DEKLINACJA NIJAKA, FRIK, PATATAJKA, KOMPLETNOŚĆ, ISTNOŚĆ, NIT, SPRAWICIEL, DILER, CYWILIZACJA TURAŃSKA, BOROWODOREK, SPROŚNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, PRASA, GRUSZKA, POSYŁKA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, GRADIENT, BIOBIBLIOGRAFIA, UDERZENIE, PIASTUN, POPULACJA MENDLOWSKA, ZIELONA GRANICA, TRACICIEL, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, SAMOGŁOSKA OTWARTA, KIJ, DZIEWCZĘCOŚĆ, PROKURATOR, SPOSÓB, KOPALNIA OTWOROWA, HIEROGLIFY, CZYŻNIE, DAMULA, GRECKI, ISTNIENIE, POJEDYNKA, PENITENCJA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, BRUSTASZA, FUNKCJA RZECZYWISTA, LEJ POLARNY, STOLICA, MOHORYCZ, MILOWY KROK, ŁAMANY DACH POLSKI, LODRANIT, SEKUNDA, CHORĄŻY, ANATOMIA ROZWOJOWA, MAŁŻORACZKI, WĄTEK, PELOMEDUZOWATE, SEDES, RYNKOWOŚĆ, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, BOCZNIAK, GATUNEK SEMELPARYCZNY, ŚWIT CYWILNY, FILEMON CIEMNY, MINIMALIZM, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, ZDERZENIE CZOŁOWE, BIEG PRZEŁAJOWY, WYBIEG, KOŚCISTOŚĆ, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, LEGWAN GŁUCHY, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, CHART, ?SILNIK NA BENZYNĘ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.918 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MŁODY CHŁOPAK, MŁODY MĘŻCZYZNA, KTÓRY JEST ZDROWY, RZEŚKI I PROSTY, PROWADZI CHARAKTERYSTYCZNY, NIESKOMPLIKOWANY TRYB ŻYCIA (PRZEBYWA Z INNYMI CHŁOPAKAMI, PIJE ALKOHOL), NOSI SIĘ NIECO NIECHLUJNIE (CZĘSTO JEST DRESIARZEM), NIE MA ŻONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MŁODY CHŁOPAK, MŁODY MĘŻCZYZNA, KTÓRY JEST ZDROWY, RZEŚKI I PROSTY, PROWADZI CHARAKTERYSTYCZNY, NIESKOMPLIKOWANY TRYB ŻYCIA (PRZEBYWA Z INNYMI CHŁOPAKAMI, PIJE ALKOHOL), NOSI SIĘ NIECO NIECHLUJNIE (CZĘSTO JEST DRESIARZEM), NIE MA ŻONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LUJ młody chłopak, młody mężczyzna, który jest zdrowy, rześki i prosty, prowadzi charakterystyczny, nieskomplikowany tryb życia (przebywa z innymi chłopakami, pije alkohol), nosi się nieco niechlujnie (często jest dresiarzem), nie ma żony (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUJ
młody chłopak, młody mężczyzna, który jest zdrowy, rześki i prosty, prowadzi charakterystyczny, nieskomplikowany tryb życia (przebywa z innymi chłopakami, pije alkohol), nosi się nieco niechlujnie (często jest dresiarzem), nie ma żony (na 3 lit.).

Oprócz MŁODY CHŁOPAK, MŁODY MĘŻCZYZNA, KTÓRY JEST ZDROWY, RZEŚKI I PROSTY, PROWADZI CHARAKTERYSTYCZNY, NIESKOMPLIKOWANY TRYB ŻYCIA (PRZEBYWA Z INNYMI CHŁOPAKAMI, PIJE ALKOHOL), NOSI SIĘ NIECO NIECHLUJNIE (CZĘSTO JEST DRESIARZEM), NIE MA ŻONY sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - MŁODY CHŁOPAK, MŁODY MĘŻCZYZNA, KTÓRY JEST ZDROWY, RZEŚKI I PROSTY, PROWADZI CHARAKTERYSTYCZNY, NIESKOMPLIKOWANY TRYB ŻYCIA (PRZEBYWA Z INNYMI CHŁOPAKAMI, PIJE ALKOHOL), NOSI SIĘ NIECO NIECHLUJNIE (CZĘSTO JEST DRESIARZEM), NIE MA ŻONY. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x