Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE PRZY WYMOWIE GŁOSEK S, Z, C, DZ JĘZYK WSUWA SIĘ MIĘDZY ZĘBY W LINII ŚRODKOWEJ LUB BOCZNEJ, ŻUCHWA JEST OPUSZCZONA I BRAK ZWARCIA ZĘBÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE to:

wada wymowy polegająca na tym, że przy wymowie głosek s, z, c, dz język wsuwa się między zęby w linii środkowej lub bocznej, żuchwa jest opuszczona i brak zwarcia zębów (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE PRZY WYMOWIE GŁOSEK S, Z, C, DZ JĘZYK WSUWA SIĘ MIĘDZY ZĘBY W LINII ŚRODKOWEJ LUB BOCZNEJ, ŻUCHWA JEST OPUSZCZONA I BRAK ZWARCIA ZĘBÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.852

BABRAŁA, BAZYLEA, PIERWSZA DAMA, MONGOLSKI, TRYCYKL, PERYKARP, PRZEŁĘCZ, TRUSIA, POLSKOŚĆ, FAGOT, CIEPŁE KRAJE, BRZECZKA PIWNA, DYNAMIKA, ATAK, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, DELEGACYJKA, RAUIZUCHY, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, SPÓŁGŁOSKA PALATALNA, DRĄŻEK KIEROWNICZY, KONSONANS, POUSSIN, BOMBA TERMOJĄDROWA, GLIKOZYD FENOLOWY, KONKURENCJA, ASYSTA GRAWITACYJNA, KARABIN AUTOMATYCZNY, PLANSZA, AKTYWNOŚĆ, ACENA ARGENTYŃSKA, WYPADEK DROGOWY, OKUCIE, WAŁ MORENOWY, TRIADA KARTAGENERA, EGIPSKI, MARZANA BARWIERSKA, NAKŁADKA, ARMEŃSKI, AMNEZJA WSTECZNA, KURATOR, NAPALENIEC, MAN, JEZIORO RAMIENICOWE, RODZAJ NIJAKI, CZERNINA, PUNK, ZAKON ŻEBRZĄCY, MILET, ODPADY STAŁE, SKARPA, NOCEK BECHSTEINA, OPTYKA, OPONA PAJĘCZA, NEUROEKONIMIA, OMNIPOTENCJA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, FONTANA, SUBSKRYBENT, SKAJLAJT, ICHTIOFAUNA, GAZPACHO, AWANS LODOWCA, DUM-DUM, NALEŹLINA POSPOLITA, KORZENIONÓŻKI, KATASTROFA BUDOWLANA, BBS, BEZPARDONOWOŚĆ, BOKS, KRÓLEWNA, SOLARKA, NIEKONSEKWENCJA, LUŹNOŚĆ, RÓWNINA SANDROWA, RAMKA ODCZYTU, KLAPS, PEJZAŻ, WĘGIERSKI, RZEZAK, GROŃ, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, WYZWOLICIEL, SZYNA, MEANDER, FIZYKA PLAZMY, DEATH METAL, PIKA, DISNEY, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, LOKACJA ATELIEROWA, WOŁOSKI, WIBRACJA, PYRA, REGION, KAPELUSZ, WODNIAK, STAWIDŁO, PANAMA, LUFKA, EKRAN, TRĄBA JERYCHOŃSKA, FERMAN, KAWA ROZPUSZCZALNA, ZIOMKOSTWO, USYTUOWANIE, PLAC, PRZEŁOM, BOZA, HELMINT, CIAŁO, KOMISUROTOMIA, PUZZLE, MALAKOZOOLOGIA, NOSZE, NA PIESKA, KĄT, FORTALICJA, PLEBEJKA, MPA, NABIERKA, GAZ IDEALNY, APPALOOSA, TRÓJNÓG, DOŁEK OSIOWY, PARCIANKA, FLETY, NASZ CZŁOWIEK, PRAKTYKA, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, FIRMAMENT, LEGITYMISTA, FOTEL ROZKŁADANY, UDAR SŁONECZNY, CEBULKA PRZYBYSZOWA, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, SYFON, ŹRÓDŁO, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, MIECZ, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, TYNKTURA, NAJSTARSZY ZAWÓD ŚWIATA, KONKURY, BAWOLEC, WYRAŻENIE, OSTROWIANIN, KOSTUR, TEMPERATURA MROZU, KĄT PIONOWY, TWIERDZENIE PETTISA, PASZTETOWA, DRUGI, TYLCZAK ŁUKOWY, STOPA, KAPUŚCIANA GŁOWA, NORMALNOŚĆ, PREDYKACJA, MARSZAND, SPUSZCZENIE, CYBORIUM, ORGANIZATOR, PODSTAWKA, PILARZE, ORANIA, SOCJALDEMOKRATA, BÓL, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, FLACHA, STANOWISKO, POLNIK BURY, UZDATNIACZ, MARTWE PRAWO, STROIGŁA CHIŃSKA, ANTENA TUBOWA, RETROGRADACJA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, SZMUGLERZ, RESTAURATOR, SZLACHTA CHODACZKOWA, CZEK IMIENNY, WKŁADKA, GRAFFITI, KROS, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, GŁUPI JAŚ, KOLUMBARIUM, SCHWYZ, ZAPITA, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, BIAŁA HERBATA, ZDWOJENIE RDZENIA, SZPILKA, DOKUMENTALISTYKA, CZARNA MOWA, DINGO, GOŁĄB POCZTOWY, SEZAM, SKOPEK, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, BARKAN, BUDA, PSALMOGRAF, BRUTALNOŚĆ, PIKNIK, WĘGLIK SPIEKANY, FILAMENT AKTYNOWY, ZASADA REAFERENCJI, POLITYKA KURSOWA, LESZCZYN, HRABIĄTKO, FONETYKA, OBRZEŻEK, GRZEBIEŃ, GARNIZON, LEGENDA, ANTYCYKLON, DRIBLING, NIEGRZECZNOŚĆ, OŚWIADCZENIE, NUREK, BARANEK, KARTAUN, BIRMAŃSKI, KĄT, PIONIER, TĘPAK, ŁUPEK WĘGLOWY, MUZYKA, FILTRACJA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, BOTULIZM PRZYRANNY, NAGOŚĆ, NIT, WĄŻ, ŁAŃCUSZEK, PIEC DYMARSKI, WIELKOŚĆ, TRZONOWIEC, SIEDEMNASTKA, FOTEL OBROTOWY, ANKARA, REGRES, OPĘTANIE, UZYSK, EMALIA, PAMIĘĆ NIEDEKLARATYWNA, PODWIĘŹ, KARZEŁKOWATOŚĆ, ŁONO, ZDANIE, NALEGANIE, MOSTEK, WŚCIEK DUPY, PIERWSZOŚĆ, PICOWNIK, ZAŁOŻENIE, MASER GAZOWY, KOMODOR, OBRAZKI, ARTYSTA, ORTOPEDIA, EKSPRESOWOŚĆ, KOMERCHA, WYRĘB, PRZEGLĄDARKA, PUSZKA, KONODONT, MAMUT WŁOCHATY, WIRUS WŚCIEKLIZNY, POMPA POŻARNICZA, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, KWADRAT MAGICZNY, RYBA MAŚLANA, PIEPRZ CZARNY, ATRAKCJA, MAŁY EKRAN, ROZTWÓR KOLOIDOWY, PCHLI TARG, WODA PODSKÓRNA, KOMITET, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, DYDELFOKSZTAŁTNE, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, FATALISTA, ZASTAW REJESTROWY, METODA PORÓWNAŃ, FLETNIA, BESTIA, SPUSZCZANIE, OLEJ SMAROWY, ZGRZEBŁO, NIENOWOCZESNOŚĆ, MOBBING, FILC, TRYWIALIZM, KULTURA KRETEŃSKA, KADZIELNICZKA, MINA, SZEPT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.852 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: wada wymowy polegająca na tym, że przy wymowie głosek s, z, c, dz język wsuwa się między zęby w linii środkowej lub bocznej, żuchwa jest opuszczona i brak zwarcia zębów, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE PRZY WYMOWIE GŁOSEK S, Z, C, DZ JĘZYK WSUWA SIĘ MIĘDZY ZĘBY W LINII ŚRODKOWEJ LUB BOCZNEJ, ŻUCHWA JEST OPUSZCZONA I BRAK ZWARCIA ZĘBÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
seplenienie międzyzębowe, wada wymowy polegająca na tym, że przy wymowie głosek s, z, c, dz język wsuwa się między zęby w linii środkowej lub bocznej, żuchwa jest opuszczona i brak zwarcia zębów (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE
wada wymowy polegająca na tym, że przy wymowie głosek s, z, c, dz język wsuwa się między zęby w linii środkowej lub bocznej, żuchwa jest opuszczona i brak zwarcia zębów (na 23 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x