WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE PRZY WYMOWIE GŁOSEK S, Z, C, DZ JĘZYK WSUWA SIĘ MIĘDZY ZĘBY W LINII ŚRODKOWEJ LUB BOCZNEJ, ŻUCHWA JEST OPUSZCZONA I BRAK ZWARCIA ZĘBÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE to:

wada wymowy polegająca na tym, że przy wymowie głosek s, z, c, dz język wsuwa się między zęby w linii środkowej lub bocznej, żuchwa jest opuszczona i brak zwarcia zębów (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE PRZY WYMOWIE GŁOSEK S, Z, C, DZ JĘZYK WSUWA SIĘ MIĘDZY ZĘBY W LINII ŚRODKOWEJ LUB BOCZNEJ, ŻUCHWA JEST OPUSZCZONA I BRAK ZWARCIA ZĘBÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.752

TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, MONTAŻYSTKA, STRUP, MATAMATOWATE, CYMES, PALATOGRAM, CZUJNIK GENERACYJNY, JUMPSALING, PRODUKCJA, CHRONOMETR OKRĘTOWY, ROŚLINA SŁONOLUBNA, TURANIEC, ZAKOCHANA, CZŁONEK RODZINY, WEZWANIE, PAZUROGON SIERPOWATY, CIMELIUM, ŻUŻLAK, HRABINI, ALGEBRA UNIWERSALNA, OBSZCZYMUR, WIDEOMAN, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, MODEL POINCARÉGO, ARENA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, WOLA, NIERUCHOMOŚĆ, BŁYSK, ODLEŻYNA, LIST POLECONY, WYSPA BARIEROWA, MIODNIK, UKŁAD ZAPŁONOWY, HEBAN, SKAŁA GŁĘBINOWA, CHWAST, PRZEDMIOT, OLEFINA, ARABSKI, ANARCHISTKA, POWRÓT, ANALIZA KANONICZNA, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, BRĄZ, AFRYKATA, SITAR, OSTATNIE NAMASZCZENIE, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, STAWKA AWANSOWA, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, STOPA, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, KOMISJA, SANIE, LAMBDA, KATAFRAKTA, PROWINCJA, STROLLER, TRUST, SUBSTANCJA OBCA, SSAK ŻYWORODNY, RÓŻNICA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, KOLEGA PO FACHU, OBŁĘK, SARONG, POLIMODALNOŚĆ, ZNAK INTERPUNKCYJNY, RÓŻA BARYTOWA, DRABINA, PASTISZ, PODMIOT, INOKULACJA, POLONEZ, GENE, ŁOTEWSKI, PIESZCZOCH, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, JĘZYK WEWNĘTRZNY, NIEODPORNOŚĆ, FINEZYJNOŚĆ, MŁOT KAFAROWY, DIAK, LIGA, ATAK, TRYBADYZM, BULION, TORTILLA, SERIAL TELEWIZYJNY, ERGOTERAPEUTA, WIERSZ OBRAZKOWY, KARAFECZKA, WULKAN BŁOTNY, DOKUMENT PAPIESKI, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, ROZEDMA PŁUC, LOSOWANIE WARSTWOWE, ROZBITEK, TRANSPORTÓWKA, SHOUNENAI, TO COŚ, RZEŚKOŚĆ, KARTA RABATOWA, POTERNA, LITEWSKI, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KOMBAJN ROLNICZY, IGLICA, INFOMAT, ROBOT PRZEMYSŁOWY, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, PODEJRZLIWOŚĆ, BEZAN, KALCYFIKACJA, SPÓŁKA, SUBKONTRAKT, WŁÓKNO, ALBUMIK, KAZAMATA, AMIDYZM, POŁUDNIK STRUVEGO, NIEUŻYTECZNOŚĆ, CENTRALNE, RAPTULARZ, PIDŻIN, MAGELANKA SIWOGŁOWA, GAŚNICA PIANOWA, ROKIET, PODRODZAJ, PSZENICA DURUM, UŚMIECH SARDONICZNY, ŻURAWINA, PODATEK LINIOWY, ZAPLOT, PULSARY, REKLAMIARZ, MAGNES, GRZECHOTKA, SYMPATYKOMIMETYK, ADALINA, LOTNISKO, BLOK RYSUNKOWY, PŁYWAK, WAWRZYN, KONGO, POWIEŚĆ RZEKA, JĘZYK NAHUATL, NEUROBLASTOMA, PIERDOŁA SASKA, PARA UPORZĄDKOWANA, REPUBLIKA KIRGISKA, ZIARENKO, TAUTOCHRONA, DZISIEJSZOŚĆ, ZACIESZ, NARNIA, KREMOGEN, IMPERTYNENCKOŚĆ, PRZYBYTEK, ROŚLINA PASTEWNA, AZJATYCKOŚĆ, RĘKAWEK, ANTYNATURALIZM, CIEPŁO, WYRAFINOWANIE, CHOLINOLITYK, PRZEŚLIZG, GRUPA TOPOLOGICZNA, PORĘCZ, ANOMALIA MAGNETYCZNA, TRAUMATYCZNOŚĆ, JEDNOSTRONNOŚĆ, KURACJA, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, INDYWIDUALNOŚĆ, ALBINOS, CZERNINA, KWAS, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, FOKMASZT, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, CIĄG GEOMETRYCZNY, CZELADNIK, TASIEMIEC UZBROJONY, PÓŁBIEG, SZMATKA, TAKSON MONOFILETYCZNY, PLUJKA, WSPINACZKA SPORTOWA, SOS TATARSKI, SOMALIJSKI, SOSNA MASZTOWA, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, ELIKSIR ŻYCIA, PLIK GRAFICZNY, TENUTA, PERYPATETYK, DOBUDÓWKA, STAROŚWIECKOŚĆ, STRÓJ WIECZOROWY, ORDYNACJA, ASTROLOG, FORSYCJA, DWA OGNIE, PLAC, KSIĘGA METRYKALNA, BEZPODSTAWNOŚĆ, SKAŁA ORGANOGENICZNA, PLECIONKA, KLEJARZ, KAPUSTA GŁĄBIASTA, KURZ, YGGDRASIL, BABUŚKA, NIESTATECZNOŚĆ, NIEOBROTNOŚĆ, PAROSTATEK, BABULINKA, PRALNIA, MECENASOSTWO, BILTONG, KOLORY NARODOWE, HIPOTELORYZM, ARYTMETYKA MODULARNA, GRACJALISTA, TRZON MACICY, DOBROWOLNOŚĆ, LĘK SEPARACYJNY, WYBIEG, BEZGRANICZNOŚĆ, BEZAN, TACHION, MLON, ENDOCENTRYZM, REFERENDUM GMINNE, KRAJE, TAMARAW, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, NIEMĘSKOŚĆ, PRZEDMURZE, ZESPÓŁ TUMARKINA, SKAŁA METAMORFICZNA, SAPKA, KRUPA, SPORT DRUŻYNOWY, LOKALIZACJA, CZARODZIEJKA, KOMEDIANT, LAMNOWATE, WYCIĄG, MASKA POŚMIERTNA, FUGER, PRZEMYT PLECAKOWY, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, TRYBRACH, SUBSTYTUCJA, SĄD REJESTROWY, STYGOKSEN, PIWO, STROFANTYNA, FLASZOWIEC, ZAPRAWA, PRZEDSTAWIENIE, RAKSOLOTY, SKŁAD DRUKARSKI, WZÓR CHEMICZNY, MAJÓWKA, CYRKUMFLEKS, JĘZYK BURIACKI, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, TELEWIZJA, ŚWINIA CELEBESKA, SKAŁA WAPIENNA, CHWOŚCIK BURAKA, TERCET, NIEDOPASOWANIE, WIELKODUSZNOŚĆ, BUT, FILAMENT, KOŃCOWOŚĆ, PŁONIWOWCE, BŁONA, DIABELSKI MŁYN, MARSZ, AMINOKWAS, CASUS, DYSCYPLINA POKAZOWA, ZGŁĘBNIK, TRUMNA, BYTOWNIT, PRALKA, KERATOPLASTYKA, ASTER ALPEJSKI, KOZA PIERWOTNA, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, GÓWNIANOŚĆ, GAWOT, ROZPRĘŻENIE, ?POSTĘPOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.752 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE PRZY WYMOWIE GŁOSEK S, Z, C, DZ JĘZYK WSUWA SIĘ MIĘDZY ZĘBY W LINII ŚRODKOWEJ LUB BOCZNEJ, ŻUCHWA JEST OPUSZCZONA I BRAK ZWARCIA ZĘBÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE PRZY WYMOWIE GŁOSEK S, Z, C, DZ JĘZYK WSUWA SIĘ MIĘDZY ZĘBY W LINII ŚRODKOWEJ LUB BOCZNEJ, ŻUCHWA JEST OPUSZCZONA I BRAK ZWARCIA ZĘBÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE wada wymowy polegająca na tym, że przy wymowie głosek s, z, c, dz język wsuwa się między zęby w linii środkowej lub bocznej, żuchwa jest opuszczona i brak zwarcia zębów (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE
wada wymowy polegająca na tym, że przy wymowie głosek s, z, c, dz język wsuwa się między zęby w linii środkowej lub bocznej, żuchwa jest opuszczona i brak zwarcia zębów (na 23 lit.).

Oprócz WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE PRZY WYMOWIE GŁOSEK S, Z, C, DZ JĘZYK WSUWA SIĘ MIĘDZY ZĘBY W LINII ŚRODKOWEJ LUB BOCZNEJ, ŻUCHWA JEST OPUSZCZONA I BRAK ZWARCIA ZĘBÓW sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE PRZY WYMOWIE GŁOSEK S, Z, C, DZ JĘZYK WSUWA SIĘ MIĘDZY ZĘBY W LINII ŚRODKOWEJ LUB BOCZNEJ, ŻUCHWA JEST OPUSZCZONA I BRAK ZWARCIA ZĘBÓW. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x