FIRMA, INSTYTUCJA LUB INNA ORGANIZACJA, KTÓRA ZARZĄDZA JAKĄŚ SIECIĄ, TECHNOLOGIĄ, MEDIUM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPERATOR to:

firma, instytucja lub inna organizacja, która zarządza jakąś siecią, technologią, medium (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPERATOR

OPERATOR to:

chirurg prowadzący operację (na 8 lit.)OPERATOR to:

pracownik, który obsługuje jakąś maszynę lub - czasem - przedsiębiorstwo, które świadczy usługę obsługi czegoś (na 8 lit.)OPERATOR to:

kamerzysta; osoba, która obsługuje kamerę (na 8 lit.)OPERATOR to:

wyrażenie wiążące zmienne (na 8 lit.)OPERATOR to:

jeden z genów wchodzących w skład operonu (na 8 lit.)OPERATOR to:

w informatyce: stosowana w kodzie konstrukcja językowa jednoargumentowa bądź wieloargumentowa, zwracająca wartość (na 8 lit.)OPERATOR to:

funkcja, która przyporządkowuje elementom jednego zbioru elementy drugiego zbioru (na 8 lit.)OPERATOR to:

osoba odpowiedzialna za obsługę programu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FIRMA, INSTYTUCJA LUB INNA ORGANIZACJA, KTÓRA ZARZĄDZA JAKĄŚ SIECIĄ, TECHNOLOGIĄ, MEDIUM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.263

CZTERDZIESTKA, ETIUDA, FORMAT BINARNY, ORGANIZATOR, TRYBUT, BĄBEL, FRA, PEWNIAK, TUŁÓW, APRETUROWANIE, SPRZĘŻNICA, SŁONIOWATE, AURA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, WIEWIÓRKA LATAJĄCA, PERYPATETYK, AKTYWATOR, OPERATOR, EKSPROPRIACJA, EDAM, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, BITLES, PÓŁRUCH, ZWIEDZAJĄCA, PRODUKT LECZNICZY, REFEKTARZ, LINA, WIĘZADŁO OBŁE, JAZ, TARCZA, PREFORMACJA, PASKUDA, KROPKA, PAŁA, HB, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, WYWIAD, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, WRĘBNIK, WIZA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, DESZCZ, KAWLATA, OBRONA, SKANIA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, OBROŃCZYNI, BRYGANTYNA, POLARYZACJA JONOWA, MEMBRANOFON, USTASZE, MANIERZYSTA, KANAŁ TEMATYCZNY, PASZPORTYZACJA, KASETA, OTTER, SEZON, KIOSKARZ, LENIUCH, FERMAN, CZASZA, KLAKA, KLUCZ, DZIECIĘ EPOKI, ZATAR, PĘCHERZYK, DYSTONIA TORSYJNA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, TAFELKA, DYSHARMONIA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, KORONA, DAMULKA, JĘZYK, ZAPYLACZ, OGONEK, DEZETA, AKWEN, BAZYLIA, JOSE, KATEGORIA SŁOMKOWA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, MODERATOR, ZAKUP, SZARPANKA, ARTYSTKA, PRZEZWISKO, CZTEROKROTNOŚĆ, ŁÓŻKO PIĘTROWE, WINO, SALA, WIELKOŚĆ, SIŁA, LINIA CZYSTA, ŚLEDŹ, GARNEK, DEZERCJA, KRÓLEWIĘTA, MIEJSCE KULTU, KONDYCJA FINANSOWA, DEZETKA, MANIKIURZYSTKA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, KAJMAK, PÓŁZAWODOWIEC, PÓŁKA SKALNA, TSUNAMI, KONFRONTACJA, UDERZENIE, KRWOTOK, FILM KATASTROFICZNY, KOMORNICZKA, KIEROWNIK BUDOWY, IRLANDIA, ALEC, TARCZA, RAMONESKA, PROCES DECYZYJNY, SAJGONKA, PLUS, NOSOROŻEC, MANDOLA, BABOCHŁOP, WISKOZA, KWADRANT, KILKUNASTOLATKA, DEZASEMBLER, AUTOBUS CZŁONOWY, ZAŁOGA, ŁĄCZNIK, OPOZYCJA, KRÓLOWA NAUK, SATELITA, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, GRUNT, SZTYFT, DROGA PUBLICZNA, PODATEK GRUNTOWY, SKITOURING, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, NUMER TAKTYCZNY, AKCEPTOR, LATAWICA, OLEJ, TAROK, FRATER, STOPA NARZUTU, INTERESOWNOŚĆ, SZYB, ARSENIAN(III), SŁOWACKI, KOCIOŁ EWORSYJNY, REWALIDACJA, PŁYTA STOLARSKA, ROZBÓJNICTWO, KONSERWARNIA, DZIKA LOKATORKA, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, NACZYNIE WIEŃCOWE, POLE, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, MATURKA, GWIAZDKA, PŁATWA, MANTYLA, LOGIKA MODALNA, PASTWA, , TRUP, FUNKCJA PRZESTĘPNA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, JEDWAB, CHORA, KLIKER, KLAUZURA, CZŁOWIEK CZYNU, KOLORYSTYKA, SZANTA, POMADKI, LEWOSKRZYDŁOWY, PINZGAUER, INWEKTYWA, ARTYSTA, BEZŻENNOŚĆ, DEZAKTYWACJA, BAKTERIA ŚLUZOWA, GLIPTYKA, OLEJ, BADANIA, TRÓJKĄT, ASESOR, MASA GRAWITACYJNA, BULAJ, KOBIERZEC, KIESZEŃ, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, DEMOKRATKA, PARKA, SNICKERS, PYTANIE, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, STÓŁ, BRZEZINA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, TRĘDOWNIK, AWAL, SOLIDARNOŚĆ, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, ARONIÓWKA, RZĘSISTEK, HYDROFON, BŁONA ODWRACALNA, ANGIOPLASTYKA, KRYPTOREKLAMA, SERENADA, ARENA, KREDYT PAŃSTWOWY, KOŚCIÓŁ FARNY, WIELKOŚĆ, ŚMIECISKO, RUBLÓWKA, KALWARIA, POCHŁANIACZ, INFOGRAFIKA, PRZEKAŹNIK, BONANZA, SOWA, SADŹ, EMFAZA, BYDLAK, KATAPULTOWANIE, ORGAN, MAZUREK, WYRĘB, STAN PSYCHICZNY, SEKTOR PRYWATNY, RÓJKA, SIARA, KOŁOWRÓT, CYGAN, RURA, KLEROMANCJA, SZATA, BĄBEL, GUMA BALONOWA, KULT PRZODKÓW, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, PONCZOWNICA, KWATERA GŁÓWNA, TEMPO, CHOROBA BOSTOŃSKA, SZYFON, BARWY, PRZEKLEŃSTWO, OŁATKA, KROSNO, DERMOKOSMETYK, SUMATOR, MPA, VADEMECUM, KONSULTACJA SPOŁECZNA, DZIANET, BRONA, FAN CLUB, KAMICA, WÓZ MEBLOWY, KOŁNIERZYK, DEZINSTALACJA, PERSONA, PRZEZIERNIK, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, EKSPERTKA, ŁAWA, KOLOROWOŚĆ, OŁADKA, REJESTRANT, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, HYBRYD, ENAMINA, WYMÓG, RELIEF WYPUKŁY, WARSZTAT, UMOWA WIĄZANA, DYSOCJACJA TERMICZNA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, PUSZKA MÓZGOWA, ZAWRÓT, PATOGENICZNOŚĆ, MOWA WIĄZANA, PIĄTA WODA PO KISIELU, TLENEK, LENIWOŚĆ, MINERALIZACJA, ACEFALIA, FALC, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, PŁASKOMERZYK ŚREDNI, PIĘĆDZIESIĄTKA, HAK, ?EFEKT MAJĄTKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.263 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FIRMA, INSTYTUCJA LUB INNA ORGANIZACJA, KTÓRA ZARZĄDZA JAKĄŚ SIECIĄ, TECHNOLOGIĄ, MEDIUM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FIRMA, INSTYTUCJA LUB INNA ORGANIZACJA, KTÓRA ZARZĄDZA JAKĄŚ SIECIĄ, TECHNOLOGIĄ, MEDIUM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPERATOR firma, instytucja lub inna organizacja, która zarządza jakąś siecią, technologią, medium (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPERATOR
firma, instytucja lub inna organizacja, która zarządza jakąś siecią, technologią, medium (na 8 lit.).

Oprócz FIRMA, INSTYTUCJA LUB INNA ORGANIZACJA, KTÓRA ZARZĄDZA JAKĄŚ SIECIĄ, TECHNOLOGIĄ, MEDIUM sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - FIRMA, INSTYTUCJA LUB INNA ORGANIZACJA, KTÓRA ZARZĄDZA JAKĄŚ SIECIĄ, TECHNOLOGIĄ, MEDIUM. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast