W GEOLOGII: TRZECI WIEK (W GEOCHRONOLOGII) LUB TRZECIE PIĘTRO (W CHRONOSTRATYGRAFII) ŚRODKOWEJ JURY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BATON to:

w geologii: trzeci wiek (w geochronologii) lub trzecie piętro (w chronostratygrafii) środkowej jury (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BATON

BATON to:

słodki wyrób, który zazwyczaj składa się z ciasteczka, nadzienia i często jest oblany czekoladą (na 5 lit.)BATON to:

często spotykana (w różnych częściach Polski) lokalna nazwa bułki paryskiej (na 5 lit.)BATON to:

nowoczesny rodzaj składanej broni obuchowej (pałki), znany w Polsce po zakończeniu I wojny światowej, na świecie rozpowszechniany od 1950 roku (na 5 lit.)BATON to:

wąska, podłużna tabliczka czekolady (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GEOLOGII: TRZECI WIEK (W GEOCHRONOLOGII) LUB TRZECIE PIĘTRO (W CHRONOSTRATYGRAFII) ŚRODKOWEJ JURY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.067

KONDYCJONALIZM, DUBRILLOZAUR, DYSZKANCIK, GŁOWACZ, KÓŁKORODEK, PANNICA, UNIWERSAŁ, AUDIOBOOK, TYMPANON, TARADAJKA, DOSTAWCA, BÓR, MAKAK, CHANSON, TOURS, TWIST, HALMA, SALAMANDRA SREBRZYSTA, KIJ, RYLEC, PACIORKOWIEC, KOŹLAK, ZWAŁA, CEGŁA DZIURAWKA, BRUKSELA, ROBOTA, STRAPONTEN, GAMA, OPERACJA, ZGĘSTEK, MOKASYNY, GIGANT, BEZUCZUCIOWOŚĆ, LUZAK, TRZYMADŁO, WOLE, GWINT, KASETA, TERMINAL PASAŻERSKI, PRZYSTAŃ, DYSCYPLINA NAUKOWA, BUŁGARSKI, LIPA, SKUP, FETYSZYZM, FILODENDRON, RZEKOTKA KRZYŻOWA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, LIOPLEURODON, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, KRATER, BIURO PARLAMENTARNE, PROFIL KAUZALNY, OSTROMLECZ, BALOT, ŁANIA, WEZYRAT, KOSKINOMANCJA, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, MUFKA, HELIKAZA, ESDEK, WALKA, DŻEMIK, FONDUE SEROWE, TARCIE, MINUTA, ŁUG, MASZYNA ELEKTRYCZNA, PAROWIEC, OKRES HALSZTACKI, SUCHOWIEJ, PRZEJRZYSTKA, KOMISARZ WOJSKOWY, WISIOREK, WYPALENISKO, DZIESIĘCINA, PACJENT URAZOWY, KABLOOPERATOR, ZASUWNICA, KROTON, ZDŻAR, WŁÓCZYKIJ, ODPRZĘG, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, MADRAS, STANCJA, EDYCJA, PIERWSZEŃSTWO, DYMARKA, ROZCIEŃCZALNIK, DOKŁADNOŚĆ, OBSERWACJA, ORANŻADA, CZARNY FILM, NIEODZOWNOŚĆ, EMISJA WTÓRNA, CERKIEW, CUDZOZIEMSKOŚĆ, MOST PONTONOWY, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, PRYMITYW, SZYSZKA, HEBRAJSKI, KREMÓWKA, JASZCZURKA PŁETWIASTA AUSTRALIJSKA, GAZOLINA, WÓZEK SZPITALNY, KAMIEŃ OBRAZY, PARADOKS, ROSYJSKI, SIKAWKA, GŁOŻYNA, DRAKOPELTA, LEGOWISKO, POSIADACZ ZALEŻNY, PLUJKA, SPRZĘCIOR, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, KINO DROGI, NUGAT, RENESANSOWOŚĆ, ŚREDNIOPŁAT, DWUDZIESTY SZÓSTY, HOMOGENIZACJA, HAMULEC, SARAFAN, EPITET, KALINA, MIGRACJA, PLECIONKA, SPIRYT, RAKARNIA, PĘK, GUMA, OPŁATA KONCESYJNA, KOMIN, KOMISANT, ORZECHÓWKA, TOPIELISKO, STRÓJ, KONTRASYGNATURA, DESPOTYZM, MAGELANKA ZMIENNA, STARTER, OŚMIOKROTNOŚĆ, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, STRZELECTWO SPORTOWE, KOMÓRECZKA, ARTEFAKT, PEPSI, MACZANKA, ZAPLECZE SANITARNE, SZYB, ANNA, EKONOMIA, RAMPA, SZESNASTKA, OPASANIE, PARALAKSA, MONOPOL, PIEŚŃ, ZRZUT, AKRECJA, OSA SAKSOŃSKA, WANIENKA, WIERSZ, ZOONOZA, KAJMAKAM, PARTIA, PRĄD BŁĄDZĄCY, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, GOBELIN, INTERGLACJAŁ, WIEŃCE, SEJSMIKA, DYSZKANCIK, IZOLACJA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, KRUPNIK, OBŁĄKANY, KATAPLAZM, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, KORZYŚĆ, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, RYTON, RUCH BEZWIZOWY, RAMFORYNCHOWCE, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, KOSTKA, OWOC, NUKLEOZYD, ŻEBRO, SOS, BAZA, SWETER, OWOC, PANEL STEROWNICZY, KARA, OCHRONA ŚRODOWISKA, FILTR CYFROWY, PERKAL, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, PIESZEK, KOMUNIA, POMOC DROGOWA, ERUPCJA, TKANINA, STOMIA, CZARNUCH, BINDA, KOJEC, DUK, ŁUPEK BENTONITOWY, OBIEKT WESTCHNIEŃ, FRAZA NOMINALNA, METOPION, PONCZOWNICA, STEPNIARKA ŚREDNIA, PIEPRZ, TRANSPORTÓWKA, AHISTORYCYZM, KANCONA, RADIOMAGNETOFON, PIĘTRO, PŁYWAK, OPONA, CZAPLA ZIELONOSKRZYDŁA, BARYKADA, KONFIRMACJA, EPIGRAF, NIEWYPAŁ, EPOKA INDUSTRIALNA, METALICZNOŚĆ, KOZIOŁEK SKALNY, MUCHINA, WÓR, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, BEK, WSPARCIE FINANSOWE, KIBITKA, KULTURA ŁUŻYCKA, SŁUŻBA, RADIANT, CENTRALNE, PAGON, LUSTRO, JER SŁABY, KURZA STOPKA, KONTUR, WIELKOŚĆ, BOCIANIEC, FILM SF, WROŚNIAK, ZARZUT, POMURNIK, REKOMENDACJA, WODOROSIARCZEK, TRIFORIUM, GONDOLA, AUTOMAT TELEFONICZNY, GODZINA, MÓŻDŻEK, SŁONIOWATE, PRZEPLOTKA, ŁOBODA, AZOLLA, OFIARA ŚMIERTELNA, LUGIER, KLAG, SZLAUCH, SĄSIEDZKOŚĆ, SEKCJA RYTMICZNA, RUNA, EKSPRES, OCZKO, DWUDZIESTY SIÓDMY, SZCZEPONOGI, ISTOTA ŻYWA, TRIANGULACJA, TACZKA, MISIEK, ZASADA REAFERENCJI, BRZOSKWINIA, ZAPORA, ZAWODOWIEC, PADDLE, ORGANIZACJA, KOREKTOR, TUNIKA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, OZRAPTOR, TUŁACZ, KRYTYCZNOŚĆ, ŚRODEK SPOŻYWCZY, TŁUMACZKA, AZOLLA DROBNA, CEMENT, BUGAJ, ?STUZŁOTÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.067 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GEOLOGII: TRZECI WIEK (W GEOCHRONOLOGII) LUB TRZECIE PIĘTRO (W CHRONOSTRATYGRAFII) ŚRODKOWEJ JURY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W GEOLOGII: TRZECI WIEK (W GEOCHRONOLOGII) LUB TRZECIE PIĘTRO (W CHRONOSTRATYGRAFII) ŚRODKOWEJ JURY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BATON w geologii: trzeci wiek (w geochronologii) lub trzecie piętro (w chronostratygrafii) środkowej jury (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BATON
w geologii: trzeci wiek (w geochronologii) lub trzecie piętro (w chronostratygrafii) środkowej jury (na 5 lit.).

Oprócz W GEOLOGII: TRZECI WIEK (W GEOCHRONOLOGII) LUB TRZECIE PIĘTRO (W CHRONOSTRATYGRAFII) ŚRODKOWEJ JURY sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - W GEOLOGII: TRZECI WIEK (W GEOCHRONOLOGII) LUB TRZECIE PIĘTRO (W CHRONOSTRATYGRAFII) ŚRODKOWEJ JURY. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x