INFORMACJA O CECHACH I POCHODZENIU JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, JEGO OPIS W FORMIE DOKUMENTU LUB NAPISU BEZPOŚREDNIO NA PRZEDMIOCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METRYKA to:

informacja o cechach i pochodzeniu jakiegoś przedmiotu, jego opis w formie dokumentu lub napisu bezpośrednio na przedmiocie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: METRYKA

METRYKA to:

dokument, który stwierdza dokonanie jakiejś czynności, rejestracji czegoś w Urzędzie Stanu Cywilnego, zwłaszcza potwierdza narodziny, chrzest, ślub lub śmierć (na 7 lit.)METRYKA to:

to, skąd coś lub ktoś się wywodzi; rodowód, korzenie (na 7 lit.)METRYKA to:

zespół reguł i właściwości kształtujących wiersz (na 7 lit.)METRYKA to:

system, przyjęty model wierszowania (na 7 lit.)METRYKA to:

dokument potwierdzający czyjś chrzest (na 7 lit.)METRYKA to:

oficjalny dokument, który potwierdza, że określone zwierzę ma rasowy rodowód (na 7 lit.)METRYKA to:

dokument, w którym zapisane są istotne dane techniczne dotyczące urządzenia (na 7 lit.)METRYKA to:

skrócony wyciąg z akt stanu cywilnego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INFORMACJA O CECHACH I POCHODZENIU JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, JEGO OPIS W FORMIE DOKUMENTU LUB NAPISU BEZPOŚREDNIO NA PRZEDMIOCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.461

PARA, PADWAN, GŁĘBSZY, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, KULCZYBA, SALCESON, ROZŁÓG, GOŹDZIENIEC, ZASIĘG, FREGATA, WOKODER, JEDEN, PUNKT MOTORYCZNY, INWOLUCJA, AUTOHEMOTERAPIA, EWALUACJA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, TEATR, MIESZEK, DYSCYPLINA, CHOROBA ZAKAŹNA, PODKOWA, KRATKA, NASYCANIE, KATZENJAMMER, OWCE, DOROBKOWICZ, PRODUKT LECZNICZY, STERCZYNA, KOŁOWROTEK, PACHOŁ, KADZIDŁOWIEC, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, NUNCJUSZ, PORUCZNIKOSTWO, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, PROCH, KOTERYJNOŚĆ, EMBARGO, BAKTERIA ŚLUZOWA, SZCZEP, KOSZULKA, PORFIROBLAST, PRZEDZIAŁ, KICAJ, KOLUMNA, ALASKA, WIĘZADŁO OBŁE, TĘPICIEL, KARIN, LOKAL SOCJALNY, HUMANISTYKA, ADMINISTRATORSTWO, RZĄD, ŁUPEK ILASTY, WIBRATO, AUSZPIK, OBJAW, JANTAZAUR, OŚCIEŻE, ZABYTEK, TOPIEL, LODOWIEC SZELFOWY, RESORT SIŁOWY, PEŁNIA, KATECHIZM, KIEŁBAŚNICA, MAKART, MEDALION, TROLLKONTO, DAMA, PRÓBNIK, KOALICJANT, WÓR, DERYWACJA ALTERNACYJNA, ZŁA PRASA, MASA, PASER, OKRZOS, ŁAŃCUSZEK, CELA, ANEMIA APLASTYCZNA, ZBOCZENICA, PASTWA, DYSTRYBUTOR, SUMAK, STRZAŁA, GRAF EULEROWSKI, STAROWINA, ARKABALISTA, ANALIZA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, DRĄŻEK SKRĘTNY, OBLĘŻENIEC, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, DZIAŁ WODNY, MARIONETKA, FORMACJA, LEUKOTOMIA, PROSTOŚĆ, PĘCZAK, SCHAB, MILANEZ, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, WAŁ MORENOWY, BRZYDAL, MAŁPOLUD, WODNIAK, MONETA BULIONOWA, PASZTET, SMALEC, ZASTRZAŁ, SIATKA GEOGRAFICZNA, ULGA BUDOWLANA, SPOSTRZEŻENIE, GOBELIN, ALBUM, APEREA, MAZUREK, ALARM SZALUPOWY, HUMORESKA, BABULA, REPUTACJA, BŁĘKITNY OLBRZYM, REMONT KAPITALNY, GLORIA, AMERYKAŃSKOŚĆ, PRZEKRÓJ, MASYW GÓRSKI, METAL, KORDON, KURKA ŻÓŁTA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, FUGA, DZWONY RUROWE, PODRYG, FRAZEOLOGIZM, MOSKALIK, RĘKA MAŁPIA, WIADRO, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, KLUCZ, BERGMAN, NOCEK ORZĘSIONY, WIEŻA CIŚNIEŃ, PLATER, GARNITUR, BARWICA, ZASADA REAFERENCJI, GRUPA WAROWNA, KŁOBUK, NASADKA, MACICA, GRYBOSZ, SOLUCJA, CZOŁÓWKA, MOLEKUŁA, OLEFINA, PYSZOTA, PREFEKT, SY, DOKŁADNOŚĆ, KORSARZ, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, MASZT ANTENOWY, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, SSANIE, PATRONAT, SAMOCHÓD OPANCERZONY, FAŁDA, HETEROMORFIZM, ATŁAS, ROZBIÓR, RABARBAR, BANIA HERONA, KONTROLA PASZPORTOWA, SZAŁAMAJA, ELEKTROIZOLACJA, APOSTAZJA, ELIMINACJA, PÓŁKULA, PRZYSPIESZENIE, PUCHAR, CYC, TWÓR, WOTUM ZAUFANIA, PODKŁADKA, DREPANOZAUR, NIEWYPARZONA GĘBA, HANOWER, RATING KREDYTOWY, HAYDN, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, ABANDON, ZNACZEK, LITOTRYPSJA, SŁUCH ABSOLUTNY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, CHLEB, SZKAPLERZ, CZTEROTAKT, STAN PSYCHICZNY, MIŚ, APRETUROWANIE, CZARNA KARTKA, OGÓREK, ARIZONAZAUR, MEZOTERAPIA, GRAFIKA WEKTOROWA, RELACJA, BARCZATKA PUCHOWICA, LIGATURKA, KONSTABL, IPP, TILAKA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, AUTOMOBILKLUB, OGONEK, JAZGOT, DRESSING, WARNIK, SPODENKI, LUMINATOR, PÓŁPROFIL, CIŚNIENIE STATYCZNE, DOŻYWOTNOŚĆ, MURRINA, NIECHLUJA, ZMOTORYZOWANY, INSTYTUT, PEŁZAK, KOREKTOR, ROZSZCZEP WARGI, KAPITAN, RÓG, SOLIPSYZM, HOMESPUN, PIKSEL, PLAFON, SZKIELET, PANEWKA, ZAKURZENIE, NISKOROSŁOŚĆ, OBARCZENIE, CHWYTACZ, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, SELER, DAEWOO, PATOLOGIA, FEIJOADA, NEUROPRZEKAŹNIK, RAJZBRET, UNCJA, SKAJLAJT, GLONY ZŁOCISTE, ŁAZĘGA, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, RZEP, PERŁA, GAWĘDA, GNIAZDO, USTERKA, WALENCJA, PLEBEJUSZ, ZAWAŁ SERCA, PRZEWROTKA, EMIL, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, NEGATYW, PIEKARNIK, BARSZCZ, CIEMNA KARTA, PRZEDMIOT, OBROŻA, LIST ZASTAWNY, KOŃ KIŃSKI, IVAN, IGNORANCJA, SKUTECZNOŚĆ, WENTYLACJA MECHANICZNA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, ROŚLINA ZARODNIKOWA, BEETHOVEN, ZNAK PISARSKI, PRAŻONKA, INOKULACJA, ZBRODNIA, KORA, UDAWACZKA, WESTA, MARTWE PRAWO, JARZYNA, BIOLOŻKA, TEMPO, TOALETA, OBLITERACJA, SULFON, ?ODZYSK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.461 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INFORMACJA O CECHACH I POCHODZENIU JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, JEGO OPIS W FORMIE DOKUMENTU LUB NAPISU BEZPOŚREDNIO NA PRZEDMIOCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INFORMACJA O CECHACH I POCHODZENIU JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, JEGO OPIS W FORMIE DOKUMENTU LUB NAPISU BEZPOŚREDNIO NA PRZEDMIOCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METRYKA informacja o cechach i pochodzeniu jakiegoś przedmiotu, jego opis w formie dokumentu lub napisu bezpośrednio na przedmiocie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METRYKA
informacja o cechach i pochodzeniu jakiegoś przedmiotu, jego opis w formie dokumentu lub napisu bezpośrednio na przedmiocie (na 7 lit.).

Oprócz INFORMACJA O CECHACH I POCHODZENIU JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, JEGO OPIS W FORMIE DOKUMENTU LUB NAPISU BEZPOŚREDNIO NA PRZEDMIOCIE sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - INFORMACJA O CECHACH I POCHODZENIU JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, JEGO OPIS W FORMIE DOKUMENTU LUB NAPISU BEZPOŚREDNIO NA PRZEDMIOCIE. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x