TAKI UKŁAD BIEREK SZACHOWYCH, KTÓRY CHRONI JAKĄŚ WAŻNĄ FIGURĘ LUB GRUPĘ FIGUR PRZED ATAKAMI PRZECIWNIKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYKRYCIE to:

taki układ bierek szachowych, który chroni jakąś ważną figurę lub grupę figur przed atakami przeciwnika (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZYKRYCIE

PRZYKRYCIE to:

coś, czym się przykrywa (na 10 lit.)PRZYKRYCIE to:

dach (na 10 lit.)PRZYKRYCIE to:

położenie czegoś na czymś/kimś w celu zabezpieczenia (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TAKI UKŁAD BIEREK SZACHOWYCH, KTÓRY CHRONI JAKĄŚ WAŻNĄ FIGURĘ LUB GRUPĘ FIGUR PRZED ATAKAMI PRZECIWNIKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.781

FOKA, ZAPONA, BLOKHAUZ, WILK, PUSZKA MÓZGOWA, WZÓR, ANALIZA, DYNAMIZM, PROSIĘ, PRZEDZIAŁ, DESTRUKCYJNOŚĆ, JANUSZ, CZYSTY ROZUM, FLOTA, PROPAGANDÓWKA, SZPILECZKA, BATERIA GALWANICZNA, ZACIĘCIE, JAMRAJ, KOREK, MORELÓWKA, METRYKA, HYDROFOBIA, PROSZEK BUDYNIOWY, OPINIOTWÓRCA, GNIOT, WITAMINA, RZEKA ROZTOKOWA, RESET, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, FENOLAN, MYKOHETEROTROF, EMULATOR, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, WIDŁY, PSALMOGRAF, BOTY, FILOTAKSJA, JUBILER, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, GERMANIZATOR, CYGARETKI, TRESA, SYSTEM, ESKORTA, KĘPA, ZŁOŻE, RAWELIN, DYSZKANCIK, KOŃ, WYNAJMUJĄCY, RYPS, WYROBISKO GÓRNICZE, BACIK, DOSADNOŚĆ, WIRTUOZERSTWO, ELEKTORAT, CZUBEK, KRWIOBIEG, MALARSTWO FIGURATYNWE, ANGARIA, PALNIK, PRZETWÓR, WARKOCZ, GAJ, PIEKŁO, DENITRYFIKATOR, TAUTOCHRONA, PRZENIKLIWOŚĆ, PIESIO, ROZLEGŁOŚĆ, MASKOTKA, MIKROKROPKA, POWSINOGA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, DYMNICA, INKWIRENT, LABIRYNT, WĘZEŁ GORDYJSKI, NIEWYPAŁ, TRUKCZASZY, ANIOŁEK, DWORZANIN, NAKŁUCIE, CZŁONEK, ANTYCYKLON, MIEDZIONIKIEL, CZARNA KARTKA, KORYTARZ, PRZEPAŚĆ, KOZŁEK LEKARSKI, CYTOKININA, SFIGMOMANOMETR, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, SZPONTON, PLATYKLADUS, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, TUKOTUKO MAGELLANA, ANTROPOCENTRYZM, ŁYKACZ, CEMBROWANIE, AFISZOWANIE SIĘ, FLOTA, KLIN, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, POWTÓRZENIE, ADRES, FALOCHRON, KANAŁ, SŁUŻEBNIK, ROZPADLISKO, INWOLUCJA, ZDRADZIECTWO, BETON, SYMPATYKOMIMETYK, MAKROPOLECENIE, ROZROST, OZONEK, DZIECIORÓB, NIESKWAPLIWOŚĆ, MIODOJAD CIEMNY, MODEL AMERYKAŃSKI, CHEMIA POWIERZCHNI, BIEDACZKA, ALLELUJA, EMOTIKON, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, REKONWERSJA, OGNIWO GALWANICZNE, TWARDZIEL, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, NAŁÓG, PANICHIDIA, ŚMIETANKA, PLANETA, BUZA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, KRWOTOK, UNIZM, PLIK GRAFICZNY, BRAMA TRIUMFALNA, HOMOGENIZACJA, DIABEŁ, OKRASA, BIERWIONO, FONDUE, BLUZG, TYNK, NIEWIERNOŚĆ, PRZYGRYWKA, NASYCANIE, PAUTSCH, DOROSŁOŚĆ, PARAWAN, WACHLARZ, WYŻ, BROKAT, KIESZONKA, LODY, WOAL, ZASIŁEK CHOROBOWY, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, AMIOKSZTAŁTNE, KOPROFIL, ZAPRZĘG, LINA, ZAZDROSTKA, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, OKRUSZYNKA, BOKOBRODY, BIEDOTA, ŁADUNEK, PÓŁKA SKALNA, MOTET, MOC, HAYDN, CZEREŚNIA, ZDARZENIE RADIACYJNE, SPOŁECZNA KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, KOSTKA, NARY, TAJSTRA, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, GALISYJKA, KOPNIAK, PROGRAMOTWÓRCA, ZEBROID, PIROELEKTRYK, PRZEPLOTNIA, REPREZENTACJA, PRZEJRZYSTKA, PRZEWROTKA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, WIRUS GRYPY TYPU B, INTERLUDIUM, CHAŁTURA, WIĄZ, ODRĘBNOŚĆ, PREGLACJAŁ, MIEJSCE, BATORÓWKA, AKTUALIZACJA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, CZERWIENIDŁO, WYCINEK, AZOZWIĄZEK, GWIAZDA NOWA, JAMES, ORSZADA, ZNAK, KANTOREK, DELTA, RZĄDNOŚĆ, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ROZWORA, TUBING, AGAT MSZYSTY, WITRYNA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, ALUZJA, KONIEC, STERYLNOŚĆ, PODKŁADKA, FIOLET GENCJANOWY, PEŁNOMOCNICTWO, LUFKA, PORCELANKA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, RÓŻANKA, PAZUR, JAZ, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, ROŚLINA OKOPOWA, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, INTELEKTUALISTA, KOŻUSZYSKO, PRZEMYSŁÓWKA, TERAPIA REINKARNACYJNA, PROLEK, LICHWIARSTWO, MAJDAN, MARGINALNOŚĆ, PIONIER, KONFISKATA, DUMA, HALO, CZOP ŚLUZOWY, GALÓWKA, LATOROŚL, FILTR OPTYCZNY, TRACHEOTOMIA, WARIOMETR, CYSTOSTOMIA, ZBOCZENIE ZAWODOWE, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, WYBRYK NATURY, KAFEL, NALEPKA, GATUNEK AGAMICZNY, BIZNESMEN, LITURGIA, COLCANNON, REGISTER, KAPITAN, LIPA, UKŁAD REGULARNY, SZRAF, BANIECZKA, WŁADZUCHNA, BOSS, MLEKO, WYPRAWA, CYMBAŁ, MIÓD KAPANIEC, PORA, ZAPALCZYWOŚĆ, KORNET, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, KLIMAKS, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, KOLOKWIUM, TŁUSTE LATA, RIDER, FĄFEL, CZAS URZĘDOWY, KADET, FILTR WĘGLOWY, DAN, WYTRZESZCZ, DRYBLING, CHLAJNA, ZBROJA ŁUSKOWA, NEKROFOBIA, WARCHOŁ, EMAKI, GRAFOSKOP, ?OBUDOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.781 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TAKI UKŁAD BIEREK SZACHOWYCH, KTÓRY CHRONI JAKĄŚ WAŻNĄ FIGURĘ LUB GRUPĘ FIGUR PRZED ATAKAMI PRZECIWNIKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TAKI UKŁAD BIEREK SZACHOWYCH, KTÓRY CHRONI JAKĄŚ WAŻNĄ FIGURĘ LUB GRUPĘ FIGUR PRZED ATAKAMI PRZECIWNIKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYKRYCIE taki układ bierek szachowych, który chroni jakąś ważną figurę lub grupę figur przed atakami przeciwnika (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYKRYCIE
taki układ bierek szachowych, który chroni jakąś ważną figurę lub grupę figur przed atakami przeciwnika (na 10 lit.).

Oprócz TAKI UKŁAD BIEREK SZACHOWYCH, KTÓRY CHRONI JAKĄŚ WAŻNĄ FIGURĘ LUB GRUPĘ FIGUR PRZED ATAKAMI PRZECIWNIKA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TAKI UKŁAD BIEREK SZACHOWYCH, KTÓRY CHRONI JAKĄŚ WAŻNĄ FIGURĘ LUB GRUPĘ FIGUR PRZED ATAKAMI PRZECIWNIKA. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast