ODSTĘPOWANIE CZEGOŚ KUPUJĄCEMU NA WŁASNOŚĆ ZA OKREŚLONĄ SUMĘ; UMOWA CYWILNA, W KTÓREJ SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZENIEŚĆ NA KUPUJĄCEGO WŁASNOŚĆ RZECZY I WYDAĆ MU RZECZ, A KUPUJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ RZECZ ODEBRAĆ I ZAPŁACIĆ SPRZEDAWCY CENĘ RZECZY W GOTÓWCE LUB RÓWNOWARTOŚCI GOTÓWKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPRZEDAŻ to:

odstępowanie czegoś kupującemu na własność za określoną sumę; umowa cywilna, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę rzeczy w gotówce lub równowartości gotówki (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODSTĘPOWANIE CZEGOŚ KUPUJĄCEMU NA WŁASNOŚĆ ZA OKREŚLONĄ SUMĘ; UMOWA CYWILNA, W KTÓREJ SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZENIEŚĆ NA KUPUJĄCEGO WŁASNOŚĆ RZECZY I WYDAĆ MU RZECZ, A KUPUJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ RZECZ ODEBRAĆ I ZAPŁACIĆ SPRZEDAWCY CENĘ RZECZY W GOTÓWCE LUB RÓWNOWARTOŚCI GOTÓWKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.927

PEREŁKA, ALABASTRON, FORMACJA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, SYSTEM, BUJDA NA RESORACH, SILOS ZBOŻOWY, WALCOWNIA GORĄCA, KONCENTRACJA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, DISC JOCKEY, WYRZUTNIA, KOMAT, BĘBEN, WZÓR, PRZEBIERANIEC, RESYNTEZA, DIASTOLE, PANEK, ACHAJOWIE, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, SZALEŃSTWO, OIOM, WIEK, BURT, BELKA, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, WILCZA PASZCZA, POSTĘPOWANIE CYWILNE, SUROWOŚĆ, ŁOWCA, AEDICULA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, AGRESOR, NIEPOCHWYTNOŚĆ, SKANDYNAWSKOŚĆ, FACH, KOTWICZNIKOWCE, TRÓJKĄT, AMPUŁKA, NIEPOKALANEK, MŁYNEK, WYBUCHOWOŚĆ, RZEP, WYZWANIE, BANKRUT, KLUCZ, ORGANIZM, KAMIEŃ BUDOWLANY, KOMUNIKACJA, PIROGRAFIA, KUCHNIA, FAŁSZYWOŚĆ, KĄT PEŁNY, KREOLKA, MUMIA, HALLING, PAT LEGISLACYJNY, POMÓR, RAJOKSZTAŁTNE, PŁOCHLIWOŚĆ, KAŁAMARZ, STORYTELLING, MONOCHROMATYZM, KARP BEZŁUSKI, ZASADA POMOCNICZOŚCI, BERLACZ, GOŁĄBEK, AFRYKANIZACJA, ŻEL, LIMIT, KRAKOWIAK, MINIATURA, ZACHÓD, GLAZURA, SIATKA, KOMBATANT, SAUTE, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, JASNOWIDZ, ZATRUDNIENIE, GALETA, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, KOŁNIERZ, KAPITAN, JATKA, MIKS, PROCES TECHNOLOGICZNY, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, ÓSMY, BACIK, KRÓTKODYSTANSOWIEC, DZWONY RUROWE, ŁADOWNICA, FURDA, WIZYTOWNIK, JANKA, DEZINSTALACJA, EWOLUCJA, KANCELARYZM, DYSTANS, ŁASKAWCA, ANTIFA, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, EUTEKTYKA, POWÓZKA, PASZTETOWA, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, CHRZEST PRAGNIENIA, MAGNES, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, PODATEK DOCHODOWY, KOŁO, BIEG, WODOCIĄGOWNIA, ZOROASTER, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, BARWA DŹWIĘKU, TOLERANCJA, KINKIET, FILOLOGIA GERMAŃSKA, PRÓBA WODY, BŁYSK, KOLET, METALICZNOŚĆ, PŁUŻEK, ANOMALIA MAGNETYCZNA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, FARMAKOGENETYKA, CLEARING, MROŻONKA, SIŁA WYŻSZA, TRANSMUTACJA, LITERALNOŚĆ, TYNKTURA, BASEN, UCIECZKA, EKSPLOZJA, CELA ŚMIERCI, OBŁÓG, GEREZA BIAŁOBRODA, PLASTER, PRAWO KARNE, SZKLIWO, PIESZCZOSZEK, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, PAJACYK, TOPOLOGIA SZYNOWA, KÓŁKO, PULPA, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, PAS, FILEMON CZARNOLICY, POTWÓR, WAGON, ŻAKIET, FLUID, ŁYŻKA CEDZAKOWA, TOBOGAN, ZALANIE PAŁY, OSOWATE, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, MAKRO, DREWNO FIOŁKOWE, ASOCJATYWNOŚĆ, GENTIL, WZOREK, LAMPA KARBIDOWA, PRĄD INDUKCYJNY, ABSOLUTYSTYCZNOŚĆ, HOŁDOWNIK, ALTERNARIOZA, POCIĄG POSPIESZNY, PEJORATYW, RODZIMOŚĆ, CHONDRYT WĘGLISTY, POMYLENIEC, DYMA, INGRESJA MORSKA, DZWONNICA, LANDLORD, JURYSDYKCJA, CUDA, TROL, MONIT, PAPIER WELINOWY, NIEGOŚCINNOŚĆ, KAMIENNIK, LEP, MOTORÓWKA, POWSTANIE WARSZAWSKIE, ŁAMANY DACH POLSKI, ATAK RAKIETOWY, KOMISARZ, ZNAK ZODIAKU, TARTALETKA, KOMPETYCJA, KĄT PÓŁPEŁNY, SAMOCHWALSTWO, KONURBACJA, SOCZEWKA, KONTYNGENT TARYFOWY, SAMOCHÓD OPANCERZONY, NIJAKOŚĆ, SADÓWKA, KAPELUSZ, AGREGAT POMPOWY, OBERWANIE CHMURY, TYTOŃ, APOSELENIUM, LUGER, NAJWYŻSZY CZAS, DEISTA, ŻŁÓB, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, CIĄGNIK KOŁOWY, BONOŃCZYK, OLEJ, BILDUNGSROMAN, DMUCHAWKA, WÓZEK, ATOMIZM, BULANŻERIA, NASTAWNOŚĆ, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, STUDNIA, RUTYNA, TEINA, ŚREDNIA KWADRATOWA, DRIAKIEW, JEZIORO DRUMLINOWE, SOLARIUM, DOKUMENT LOKACYJNY, KLIPER, KICAJ, ZAKWASZENIE, SAMOODNOWA, ZRAZIK, ZBROJENIE, ARCYDZIEŁO, STWORZENIE, OGIEŃ, RÓG, STRÓŻÓWKA, NACIEK JASKINIOWY, SPRINTER, MASER, LIPOLIZA, ALBUM, NA PIESKA, ZŁOŻE OKRUCHOWE, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, KONTRAKT OPCYJNY, CÓRKA ŚMIECIARZA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, DZIWY, LIRNIK, TEREN ZAKRYTY, STRAWIŃSKI, INFOMAT, ZLEWKA, POŻAREK, KUCHENKA, CZARNUCH, PRZĘSŁO, MASKARON, MILREJS, BAZA NAMIOTOWA, ELITARYSTA, TELEMARK, ROZPRUWACZ, WAŻNIK, ABISAL, TERCJA, KOREK, WISKOZA, BOHATER, MAFIJNOŚĆ, ZŁOŻENIE PODPISU, ADHD, KNAJPA, IDEAŁ PIERWSZY, KHMER, ŁACINA, GASIWO, SZPILKOWE, KAPANINA, ROZMNOŻA, SELENODEZJA, ZAPISOBIERCA, UROBEK, SIECZKARNIA BIJAKOWA, SCENICZNOŚĆ, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, NEOKLASYCYZM, DATARIA, DUKLA WIERTNICZA, ZABURZENIE AFEKTYWNE, ?BEFSZTYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.927 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODSTĘPOWANIE CZEGOŚ KUPUJĄCEMU NA WŁASNOŚĆ ZA OKREŚLONĄ SUMĘ; UMOWA CYWILNA, W KTÓREJ SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZENIEŚĆ NA KUPUJĄCEGO WŁASNOŚĆ RZECZY I WYDAĆ MU RZECZ, A KUPUJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ RZECZ ODEBRAĆ I ZAPŁACIĆ SPRZEDAWCY CENĘ RZECZY W GOTÓWCE LUB RÓWNOWARTOŚCI GOTÓWKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODSTĘPOWANIE CZEGOŚ KUPUJĄCEMU NA WŁASNOŚĆ ZA OKREŚLONĄ SUMĘ; UMOWA CYWILNA, W KTÓREJ SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZENIEŚĆ NA KUPUJĄCEGO WŁASNOŚĆ RZECZY I WYDAĆ MU RZECZ, A KUPUJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ RZECZ ODEBRAĆ I ZAPŁACIĆ SPRZEDAWCY CENĘ RZECZY W GOTÓWCE LUB RÓWNOWARTOŚCI GOTÓWKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPRZEDAŻ odstępowanie czegoś kupującemu na własność za określoną sumę; umowa cywilna, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę rzeczy w gotówce lub równowartości gotówki (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPRZEDAŻ
odstępowanie czegoś kupującemu na własność za określoną sumę; umowa cywilna, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę rzeczy w gotówce lub równowartości gotówki (na 8 lit.).

Oprócz ODSTĘPOWANIE CZEGOŚ KUPUJĄCEMU NA WŁASNOŚĆ ZA OKREŚLONĄ SUMĘ; UMOWA CYWILNA, W KTÓREJ SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZENIEŚĆ NA KUPUJĄCEGO WŁASNOŚĆ RZECZY I WYDAĆ MU RZECZ, A KUPUJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ RZECZ ODEBRAĆ I ZAPŁACIĆ SPRZEDAWCY CENĘ RZECZY W GOTÓWCE LUB RÓWNOWARTOŚCI GOTÓWKI sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - ODSTĘPOWANIE CZEGOŚ KUPUJĄCEMU NA WŁASNOŚĆ ZA OKREŚLONĄ SUMĘ; UMOWA CYWILNA, W KTÓREJ SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZENIEŚĆ NA KUPUJĄCEGO WŁASNOŚĆ RZECZY I WYDAĆ MU RZECZ, A KUPUJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ RZECZ ODEBRAĆ I ZAPŁACIĆ SPRZEDAWCY CENĘ RZECZY W GOTÓWCE LUB RÓWNOWARTOŚCI GOTÓWKI. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x