OŚRODEK LUB PUNKT SPECJALIZUJĄCY SIĘ W JAKIEJŚ DZIAŁALNOŚCI BĄDŹ PROWADZĄCY BADANIA W PEWNYM OBSZARZE NAUKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STACJA to:

ośrodek lub punkt specjalizujący się w jakiejś działalności bądź prowadzący badania w pewnym obszarze nauki (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STACJA

STACJA to:

ustalone i oznaczone miejsce zatrzymywania się pociągów, gdzie odbywa się wsiadanie i wysiadani pasażerów lub rozładunek i załadunek towarów (na 6 lit.)STACJA to:

ośrodek nadający i odbierający sygnały radiowe i/lub telewizyjne (na 6 lit.)STACJA to:

jeden z czternastu punktów (oznaczanych obrazami lub rzeźbami) trasy drogi krzyżowej, nabożeństwa w religii rzymsko-katolickiej (na 6 lit.)STACJA to:

punkt sprzedaży detalicznej paliw płynnych, oleju napędowego, a niekiedy także gazu LPG (na 6 lit.)STACJA to:

urządzenie elektryczne lub elektroniczne służące do zarządzania funkcjami innych urządzeń bądź wspomagania tych funkcji (na 6 lit.)STACJA to:

zespół urządzeń służący do przetwarzania lub rozdzielania zasobów (na 6 lit.)STACJA to:

miejsce postoju pociągów i przeprowadzania operacji związanych z transportem kolejowym (na 6 lit.)STACJA to:

zakład, którego działalność związana jest z danym terenem (na 6 lit.)STACJA to:

(kosmiczna) stacja naukowo - badawcza w przestrzeni kosmicznej (na 6 lit.)STACJA to:

metra lub drogi krzyżowej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OŚRODEK LUB PUNKT SPECJALIZUJĄCY SIĘ W JAKIEJŚ DZIAŁALNOŚCI BĄDŹ PROWADZĄCY BADANIA W PEWNYM OBSZARZE NAUKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.848

WCIĄGARKA, KWARTET, FALKA, ZNAJOMA Z WIDZENIA, UBEDA, PODATEK, PIONEK, ODSTĘPSTWO, DAR ZIEMI, CAEN, PAPIER, KUMOTERSTWO, CYTADELA, POTĘPICIEL, ALMARIA, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, KALISZ, AGIŃSKIE, BŁONA PODSTAWOWA, TEORIA DOWODU, LUKIER, FILOLOGIA ANGIELSKA, ŻYWOTOPIS, CYMBAŁ, PSYCHODELICZNOŚĆ, KRÓTKI RÓG, OŚRODEK, BEZECEŃSTWO, NADSCENIE, KOŁECZEK, LOGIKA FORMALNA, PIJALNIA, KIFOZA PIERSIOWA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, KOJEC, KALETKA, MORESKA, PRYNCYPIALISTKA, LEWADIA, ORGANIZM, WSPÓŁCZYNNIK, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, ZACHOWAWCZOŚĆ, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, DAMAST SKUWANY, INSTRUMENT, MIARA, DOSTRZEGALNOŚĆ, MSZYCZNIK, TRAWELEBRYTA, UPOWAŻNIENIE, CENOTWÓRCA, DYKTATORSTWO, ŁUPEK DACHÓWKOWY, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, CEWNIK, SUPRAPORTA, ASESOR KOLEGIALNY, WYKROCZENIE SKARBOWE, EDYKUŁ, ANTYCYKLON, POPRAWNOŚĆ, PROFESKA, AGRESJA, WCIOS, MORDOBICIE, HARMONIJKA USTNA, POWAGA, RZEKA ROZTOKOWA, WIECZNE PIÓRO, MONTER, OKREŚLNIK, ICHTIOZAURY, KOSZULKA WODNA, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, PIES STRÓŻUJĄCY, NAGRODA, KORYTO, KARAWAN, WARSZTAT STRATEGICZNY, RESET, SZMALEC, WIELOETATOWOŚĆ, PANEK, CZARNE, KRAWĘDŹ, KABINA, ARSK, KAZUISTA, MINIATURA, PIĘĆDZIESIĄTKA, STADION, KUMAK NIZINNY, TUM, OZDOBNIK, INDUKTOR, BIEGUN GALAKTYCZNY, REZONANS, PARAFIA, KRATER BOCZNY, KONCYLIACJA, PRZEMIANA ODWRACALNA, TEKST, SALAMANDRA KAUKASKA, AGENCJA, GAJA, WYCIĄG, LISTEK, POLIFONIA, EDYKUŁ, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, SALWINIOWCE, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, KROPIELNICA, INLET, KOMEDIA NISKA, PETRYFIKACJA, OKRAJKA, AKCJA, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, INWAZJA, MROZIWO, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, MAJĄTEK, BAJECZNOŚĆ, TEBY, ADAMITA, BULIONÓWKA, STROLLER, PALEC ŚRODKOWY, SYTA, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, PIÓRO, CYWIL, MISIEK, FAJKA, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, LIPA, MECENAS, SZPILKA, AGAR, WOTUM ZAUFANIA, IDIOGRAFIZM, SIEDZISKO, AKCENT, KRÓTKODYSTANSOWIEC, KARAFKA, TUALETA, ARENA, LATARNIK, HACJENDA, STAN POSIADANIA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KREDYT KONSUMENCKI, BEZPARDONOWOŚĆ, BENTAL, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, PRZYTOMNOŚĆ, SEGOU, ROZJAZD, WIBRACJA LABILNA, NASTAWANIE, DYMKA, TLENEK ŻELAZOWY, BIAŁA FLAGA, WIELKA CHOROBA, MIECZ, KACZKA SROKATA, OKLUZJA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, KORUND, PISTOLET, ZAKOLE, ROZBIERACZ, KAMIEŃ WĘGIELNY, ROZPAD, ŁUPACZKA, GARDENIA, APRETURA, BAZYLIKA KATEDRALNA, HIPERFOKALNA, POZYCJA BALETOWA, WALOSZEK, SURFER, POSTĘP TECHNICZNY, CUDACZEK, FOTOINTERWENCJA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, ZGRED, PROCES POSZLAKOWY, AZYTROMYCYNA, DYM, EFEKT PRIMAKOFFA, SLALOM RÓWNOLEGŁY, SZABAŚNIK, ZABIEG FIZYKALNY, SKANER PŁASKI, RACA, KRAKWA, LIZOFORM, INFLACJA OTWARTA, ZGORZEL GAZOWA, FOKI, KUEJCZOU, ATAK, DŻAGA, MORZE AZOWSKIE, UGRUPOWANIE, CHOMIK DŻUNGARSKI, ANTYIMPERIALISTA, NIEJADALNOŚĆ, KAKEMONO, OBELISK, WARUNEK, BRUDNICA NIEPARKA, PETREL, ZARZĄD, PRZETARG NIEOGRANICZONY, WEBDESIGNER, WŁÓCZĘGA, AWIONETKA, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, BOHATER, DOROBKIEWICZ, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, LEGWAN GŁUCHY, KOLIBER, PRZEDPORCIE, CHLUBNOŚĆ, ROBAK, BRATEK, ODSYŁACZ, KARABINIER, PIWO, FLAUSZ, BALOWICZ, KAUTOPIREIOFAGIA, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, PIECZONKA, WYKŁADOWCA, METAMORFIZACJA, OPTYKA ELEKTRONOWA, KRIS, SŁUŻKA, DRYBLAS, SPAWACZ, IWAN, DRAMAT GANGSTERSKI, MLEKO, STACJA DUSZPASTERSKA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, TECZKA PERSONALNA, SZKARADZIEJSTWO, ROJSTONA KRÓLEWSKA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, CHORIAMB, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, AGENDA, CYBORIUM, TRZMIELOJAD, RESZTKA, BEK, TYKA, WETERYNARIA, SZOPEN, KNAJPA, ŚWIECA, WŁAZ, EWANGELICYZM, STRZYKWY, OPŁYW, BRYLE, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, WESTA, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, PNEUMATOLIZA, ADHD, EPIMER, OKRĘT DOZOROWY, PRZEPRAWA, ZŁOTÓWKA, LITOTRYPSJA, SZPULA, GARKUCHNIA, JEZIORO ZAPADLISKOWE, PUNKTUALNOŚĆ, BARCZATKA RYMIKOLA, ATOL, KASZA PERŁOWA, TŁOCZARNIA, PRZYGOTOWANIE, FILAKTERIA, SARNA, BROKAT, MAJĄTEK RUCHOMY, PODKOLANIE, ZMAGANIA, CZWARTY, ?NIENOWOCZESNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.848 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OŚRODEK LUB PUNKT SPECJALIZUJĄCY SIĘ W JAKIEJŚ DZIAŁALNOŚCI BĄDŹ PROWADZĄCY BADANIA W PEWNYM OBSZARZE NAUKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OŚRODEK LUB PUNKT SPECJALIZUJĄCY SIĘ W JAKIEJŚ DZIAŁALNOŚCI BĄDŹ PROWADZĄCY BADANIA W PEWNYM OBSZARZE NAUKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STACJA ośrodek lub punkt specjalizujący się w jakiejś działalności bądź prowadzący badania w pewnym obszarze nauki (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STACJA
ośrodek lub punkt specjalizujący się w jakiejś działalności bądź prowadzący badania w pewnym obszarze nauki (na 6 lit.).

Oprócz OŚRODEK LUB PUNKT SPECJALIZUJĄCY SIĘ W JAKIEJŚ DZIAŁALNOŚCI BĄDŹ PROWADZĄCY BADANIA W PEWNYM OBSZARZE NAUKI sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - OŚRODEK LUB PUNKT SPECJALIZUJĄCY SIĘ W JAKIEJŚ DZIAŁALNOŚCI BĄDŹ PROWADZĄCY BADANIA W PEWNYM OBSZARZE NAUKI. Dodaj komentarz

3+1 =

Poleć nas znajomym:

x