JEDNOŚĆ, UTOŻSAMIENIE Z INNĄ OSOBĄ, Z LUDŹMI LUB Z OTOCZENIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMUNIA to:

jedność, utożsamienie z inną osobą, z ludźmi lub z otoczeniem (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMUNIA

KOMUNIA to:

sakrament, podczas którego spożywa się Ciało Chrystusa na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy (na 7 lit.)KOMUNIA to:

to, co spożywa się jako ciało i krew Chrystusa, zazwyczaj hostia i czasem wino (na 7 lit.)KOMUNIA to:

część mszy, w czasie której udzielany jest sakrament eucharystii (na 7 lit.)KOMUNIA to:

wydarzenie towarzysko-religijne, podczas którego ktoś po raz pierwszy przyjmuje sakrament eucharystii (na 7 lit.)KOMUNIA to:

w Kościele katolickim sakrament; akt spożycia Hostii (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOŚĆ, UTOŻSAMIENIE Z INNĄ OSOBĄ, Z LUDŹMI LUB Z OTOCZENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.329

ZAŚLEPIENIE, BLOKADA EKONOMICZNA, KULTURA STARTEROWA, GWIAZDKA, KAZALNICA, ZAPARCIE, ZBIORKOM, FILECIK, ESCALIVADA, ŁAWA KOMINIARSKA, DIABEŁEK, AGAMA PERSKA, MIĘCZAK, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, OKRĄGŁOŚĆ, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, KACAPSKI, VIP, DZ, TEMBR, AGAMA, LIST POETYCKI, DAWCA NARZĄDÓW, WIDMO, ROZTOCZE, ROSTBEF, PRĄTNIKI, DRAMATYCZNOŚĆ, ARANŻER, SPIEK, OBWIĄZKA, ANGARIA, BRZOSKWINIA, FACSIMILE, GLORIETA, FAJKA, DWUWIERSZ, KREDYT INWESTYCYJNY, ANDANTINO, HUBA SIARKOWA, OKLUZJA, FLOTA, ORKAN, NIEGOTOWOŚĆ, WĘGLÓWKA, RĄCZNIK, TRANSPOZYCJA, ANATOMIA, ELEKTROCHIRURGIA, BOMBA WODOROWA, STYLIZACJA, BURLESKA, DYSPENSER, CANZONETTA, WOLNY, KARZEŁ, KABINA, ZALEWA, GOŹDZIK, PŁYTA DETONACYJNA, CZARNY DĄB, KIEŁBA, ZABURZENIE, MURZYŃSKOŚĆ, ŚLIWKA, KONFEDERACJA KANADY, DYSCYPLINA NAUKOWA, ZAWIESZKA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, DEWALUACJA, AKINEZJA, FELER, NUWORYSZ, KOREGENT, MITOLOGIZM, TERMOREGULATOR, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, ŁAŹNIA, PRĄD INDUKCYJNY, GARBNIK, IDEACJA, WIECZÓR POETYCKI, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, SPRAWUNEK, PLATFUS, IZBA, SKOK, NADSCENIE, EGZONUKLEAZA, MUFKA, GUMA ARABSKA, TRESKA, PIERNIK LUBELSKI, MAKROPOLECENIE, ARABICA, BELKA, WULKAN CZYNNY, MIKROKASETA, ANASTOMOZA, MACZUGA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, BULLA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, BOM, CZAPKA FRYGIJSKA, PÓŁKA SKALNA, SIŁA NOŚNA, PAROWNICA, NIEZBĘDNOŚĆ, RÓŻA BAZALTOWA, BLINDAŻ, FILTR, NIBYPESTKOWIEC, GEN SKACZĄCY, GUMIDRAGAN, CHLAJNA, LASERUNEK, CLERK, MAKARONIARZ, POZYCJA RYGLOWA, WARUNEK, LUCERNA, FALA WZROSTOWA, MEMBRANA, CZEREP, WYLOT, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, CIEŃ, CEMBROWINA, KORZYŚĆ, BUGAJ, WSPÓŁŻYCIE, PIESZCZOSZEK, REGIMENT, POWSTANIEC ŚLĄSKI, BAZA, BIEGUN MAGNETYCZNY, HORMON, JĘZYK OBCY, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, DOKUMENT, CAPRICCIO, KONEWKA, STOŁP, PUNKT, CENOBIORCA, NAWALANKA, GŁOWICA, TRANSFERAZA, SZPRING, MAGIERA, ŚWIDOŚLIWKA, ŚWIATŁO CZERWONE, TENDER, SEKSUOLOGIA, SKALA, KLOPSIK, MARAN, KRUPNIK, PRASOWANIE, SYPIALKA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, KORONA, ODSUWACZ, JAZGOT, BEDŁKA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, SORPCJA, SULFOTLENEK, SĄCZEK, CIAŁO, MANIERKA, ROZDZIAŁEK, SFIGMOMANOMETR, UDERZENIE, TRUP, PORZĄDEK PUBLICZNY, REŻYSER, WŁÓKNO, MANIFESTACJA, REŻYM, BYTOWNIT, NASTAWA, AFRYKANIZOWANIE, DOROTA, KOCIOŁEK SKALNY, KSIĘGA PARAFIALNA, RÓG, NEKTARIUM, WATOLINA, WALC, STRZĘP LUDZKI, OPASKA BRZEGOWA, OSTROWIANIN, KAGANIEC, LUK, MONOPOLISTA, PALCÓWKA, GOŁĄBKI, RURA OGNIOWA, PANORA, LOT KOSZĄCY, MARTWOTA, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, DENDRYT, BARWA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, NASKÓREK, MROZOODPORNOŚĆ, WINO DESEROWE, KOLEŚ, KREWNY, JUJUBA, WIELKOŚĆ, PRZEJAW, KARAWANA, NIEWYDOLNOŚĆ, HABANERA, SILNIK NAPĘDOWY, KONWERGENCJA, POCENIE, AKADEMIA, WULWODYNIA, GLIKOLIPID, NANERCZ, PORT, PROMIENNIK, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, TOR, ROBOCIK, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, ASTRONOMIA, PAS, PLAMA WĄTROBOWA, PIDŻIN, TAKSON, SADŹ, DRUK ULOTNY, MIGRACJA, PÓŁGOLF, OSPA, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, ALUZJA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, ANTABA, ROZBÓJNICTWO, CZEREŚNIA, KOTLET, SPŁUKIWACZ, PADDLE, NIEUMARŁY, WYDRA, MĘTNIAK, WIDMO RENTGENOWSKIE, KOK, FRASZKA, SALA, ENDOCENTRYZM, KREM, JAPOŃSKI, NARODZINY, WADA DREWNA, ZJAWISKO, KRUCHE CIASTO, PACZKA, FILM SF, DZIAŁOWIEC, CHIŃSZCZYZNA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, OWADY, BIOKOMPONENT, MORAWSKI, DIALOGIZM, PION ŻYROSKOPOWY, WIR PYŁOWY, SZAL, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, ANTYUTLENIACZ, ŻYŁKA, WYRAZY, ANEMIA APLASTYCZNA, SZTUBAK, MSZA, DUSZA, KONGREGACJA, DYSONANS, CIŚNIENIE, GOLEC, KANAŁ, BALDACHIM, ADRES, WARSTWA, BALOT, TEKA, VASARELY, RAGLAN, ?MUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.329 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOŚĆ, UTOŻSAMIENIE Z INNĄ OSOBĄ, Z LUDŹMI LUB Z OTOCZENIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOŚĆ, UTOŻSAMIENIE Z INNĄ OSOBĄ, Z LUDŹMI LUB Z OTOCZENIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMUNIA jedność, utożsamienie z inną osobą, z ludźmi lub z otoczeniem (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMUNIA
jedność, utożsamienie z inną osobą, z ludźmi lub z otoczeniem (na 7 lit.).

Oprócz JEDNOŚĆ, UTOŻSAMIENIE Z INNĄ OSOBĄ, Z LUDŹMI LUB Z OTOCZENIEM sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - JEDNOŚĆ, UTOŻSAMIENIE Z INNĄ OSOBĄ, Z LUDŹMI LUB Z OTOCZENIEM. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast