SYTUACJA, W KTÓREJ ROZSTRZYGA LOS, KTÓREJ ROZWÓJ I FINAŁ NIE DAJE SIĘ PRZEWIDZIEĆ (LUB KTÓRA JEST W TEN SPOSÓB POSTRZEGANA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RULETKA to:

sytuacja, w której rozstrzyga los, której rozwój i finał nie daje się przewidzieć (lub która jest w ten sposób postrzegana) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RULETKA

RULETKA to:

obracająca się tarcza do gry w ruletkę (na 7 lit.)RULETKA to:

przymiar taśmowy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA, W KTÓREJ ROZSTRZYGA LOS, KTÓREJ ROZWÓJ I FINAŁ NIE DAJE SIĘ PRZEWIDZIEĆ (LUB KTÓRA JEST W TEN SPOSÓB POSTRZEGANA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.360

EMISJA, FLOTA, OBRAMIENIE, KONCHIOLINA, OSTRYGOJAD, ŚWIAT DYSKU, HAMSUN, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, FRANCUSKOŚĆ, NIEWYDOLNOŚĆ, ROWEREK BIEGOWY, LAMA, PULA, ZATRUDNIONY, WELIN, ZALESZCZOTEK, SUWAK, RERECORDING, WAFELEK, TAMTAM, FUNKTOR INTENSJONALNY, KRYSZNAIZM, DYMISJA, BÓB KOŃSKI, PRĄD GALWANICZNY, STRYCH, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, SKITOURING, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, CHOROBA ENDOKRYNOLOGICZNA, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, BANIECZKA, FUTURE PROGRESSIVE, ZWOLNIENIE, OMEN, EPIZOOCJA, SPÓJNIK, WICELIDER, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, WYŚCIG, PUSZKARZ, SEZONOWIEC, ŚLIZG, PRZYSTAŃ, SĄD WOJSKOWY, ONTOLOGIA, TIOTEPA, MIEDNICZKA, KOJEC, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, ARABSKI, POKRYWA, POZIOMICA, POBIAŁKA, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, KAMICA, DEZAKTYWACJA, OSTANIEC, CZASOWNIK FRAZALNY, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, ZAGRANICZNOŚĆ, STRAJKUJĄCY, MANIA PRZEŚLADOWCZA, STOPKA, PŁYTA, JIG, KILKAKROTNOŚĆ, BUMERANG, MODRASZEK BLADY, NIEWRAŻLIWOŚĆ, KILOMETR NA GODZINĘ, KATAKUMBY, SYSTEM INFORMATYCZNY, LAJKONIK, BULWA, POJAZD KONNY, MODELARSTWO LOTNICZE, JESIOTR ROSYJSKI, POWĄTPIEWANIE, SPRZĄCZKA, CHORĄŻY, PIĘCIOGROSZÓWKA, NAPPA, SZAMKA, AUSTRIACKI, MADRAS, TYFLOLOGIA, KONSOLA STEROWNICZA, NASYCALNIA, SUPERVISOR, PODMIOT DOMYŚLNY, ZŁOM, DOM TOWAROWY, BICIE POKŁONÓW, WYPRYSK KONTAKTOWY, SKRAJNIK DZIOBOWY, TRWAŁOŚĆ, KAPISZONÓWKA, ZŁOŻE GNIAZDOWE, EROTOMAN TEORETYK, SONATA, ZGODA, KRYTERIUM KALMANA, LONGER, WONNOŚĆ, BĄK, BĄK, IMMUNOFARMAKOLOGIA, RODZINA JĘZYKOWA, NEKROMANCJA, CIENISTKA, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, ESKORTOWIEC, PLECIONKA, ŚWISZCZ, BRUDNICA NIEPARKA, NAGIEL, METYLDOPA, KIOSK, PANAMA, FAHRENHEIT, MIĘDLARKA, GONDOLA, ZUPA OGÓRKOWA, NASTROSZEK BRUCHA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, REAKCJA OSCYLACYJNA, SIŁOWNIA JĄDROWA, FATUM, PŁONNIKI, JĘCZMIEŃ OZIMY, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, DÓŁ, ZASTOINA, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, STREFA HEMIPELAGICZNA, BER, ALKOHOL, PAPROTKA, KOMPILACJA, BALANS, ŻYWOŚĆ, ARHANT, PROCH, BAR MLECZNY, OSADY DENNE, OPOŃCZYKOWCE, ODMIERZANIE, PROMOCJA, BURAK, CZERECHA, PUNICKI, ŁOSKOT, REWANŻ, BYK, MISTRZ, TBV, WYRAZISTOŚĆ, KRAWĘŻNICA, RÓW MELIORACYJNY, LYGODIUM JAPOŃSKIE, MACZUGOWIEC, KOPARKA CHWYTAKOWA, WSKAŹNIK, MASA GRAWITACYJNA, WIMBLEDON, MIÓD SZTUCZNY, PUSTY DŹWIĘK, HOHENZOLLERNOWIE, GŁOS, BARWA NALECIAŁA, TRZON TŁOKOWY, AŻUR, ODKŁAD, KONFIRMACJA, ZNACZEK, KNEL, PIEPRZÓWKA, PRZEDSZKOLE, CZESKI BŁĄD, FURAŻER, SAMOGŁOSKA ZAOKRĄGLONA, PRUSAK, DETAL, ODŁAM, BIODOSTĘPNOŚĆ, MANIPUŁ, MĄCZKA KOSTNA, ŁOŻYSKO, ŻURAW, WARSTWA EUFOTYCZNA, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, PODCENTRALA, BIEG BEZPOŚREDNI, ODWRACACZ CIĄGU, SOTELO, AGORA, LAWINA GRUZOWA, BUDLEJA, NAKAZ, ŚWIECIDEŁKO, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, CZŁON POŚREDNI, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, WOKALIZA, OBŁOŚĆ, WĘŻOWNIK, FOSFATAZA ALKALICZNA, APEKS, RAJZERKA, KANION PODMORSKI, GILOSZ, BRYTFANNA, GENIUSZEK, ADIUSTACJA, NIEWIERNOŚĆ, DŻUNGLA, POPELINA, PŁOMYCZEK, PODCASTING, DZIEWIĄTKA, ALGOLOGIA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, CIELENIE, NASOSZNIK TRZĘŚ, DYNAMIZM, CZTEROPOLÓWKA, KWAS, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, PIERWSZA JASKÓŁKA, AMONIT, PELA, LÓD, HALABARDA, PRZEDGÓRZE, CIĄGI, PIERDOŁA SASKA, RYZYKO OPERACYJNE, REGRESJA MORZA, KONFEDERACJA, LICZBA ALGEBRAICZNA, TRZMIELOJAD, BLEJTRAM, ZAJOB, ERGONOMIKA, MIARA, ŁOTROSTWO, WŁOSKOŚĆ, NIEDORZECZNOŚĆ, ZŁOŻE GRUNTOWE, POKUŚNICA, CZAS ZIMOWY, BUŁAT, PIRYDOKSAL, KOLUMBARIUM, BAZA TRANSPORTOWA, BANDYTYZM, KURKA ŻÓŁTA, WYROK, CMOKIER, KORZENIE, BRYŁA LODU, KOLCZATKOWATE, BOZIA, CZELADNIK, BLASZKA, PASKUDA, ODNÓŻA, WSKAŹNIK, ŚLUB CYWILNY, MIĘSOPUST, MATOLA, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, DYSONANS, SARI, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, PROBLEM BAZYLEJSKI, DYREKCJA, FORMACJA, HIPOKRYTA, STYL BYCIA, APSYDA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, TYMPANON, WZROST ZUBAŻAJĄCY, KOCANKA WŁOCHATA, STEEL PAN, ZARAZA, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, NOWICJAT, WRZECIONO, CHOROBA LOKOMOCYJNA, MIESIĘCZNIK, ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY, SZKOCKI, PODCHLEBSTWO, KRYNOLINA, ?PEPICZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.360 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA, W KTÓREJ ROZSTRZYGA LOS, KTÓREJ ROZWÓJ I FINAŁ NIE DAJE SIĘ PRZEWIDZIEĆ (LUB KTÓRA JEST W TEN SPOSÓB POSTRZEGANA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA, W KTÓREJ ROZSTRZYGA LOS, KTÓREJ ROZWÓJ I FINAŁ NIE DAJE SIĘ PRZEWIDZIEĆ (LUB KTÓRA JEST W TEN SPOSÓB POSTRZEGANA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RULETKA sytuacja, w której rozstrzyga los, której rozwój i finał nie daje się przewidzieć (lub która jest w ten sposób postrzegana) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RULETKA
sytuacja, w której rozstrzyga los, której rozwój i finał nie daje się przewidzieć (lub która jest w ten sposób postrzegana) (na 7 lit.).

Oprócz SYTUACJA, W KTÓREJ ROZSTRZYGA LOS, KTÓREJ ROZWÓJ I FINAŁ NIE DAJE SIĘ PRZEWIDZIEĆ (LUB KTÓRA JEST W TEN SPOSÓB POSTRZEGANA) sprawdź również:

żona króla ,
człowiek, który kogoś lub coś wychwala ,
Triops granarius - gatunek skorupiaka z rzędu przekopnic ,
pamięci - przy amnezji ,
kabaret jak socjeta ,
jedna z ras konia domowego; pokrewniona z rasą karabairską, od której się wywodzi, zaznacza się również silny wpływ rasy arabskiej ,
dziedziczona autosomalnie recesywnie choroba metaboliczna związana z zaburzeniem metabolizmu aminokwasów ,
przedstawiciel zielenic o spornej pozycji systematycznej; według różnych ujęć systematycznych należy do rodzaju Pleurococcus, Protococcus lub Desmococcus ,
północnoameryk. pluskwiak, pasożyt wszystkich stadiów rozwojowych stonki ziemniaczanej ,
niedobór tlenu we krwi w stosunku do zapotrzebowania ,
Diobelonella palustris - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
zjawisko fizyczne polegające na wahaniu w czasie wielkości fizycznych ,
skłonność do introspekcji, refleksyjność, dostęp do wrażeń nacechowanych subiektywizmem ,
znak, za pomocą którego można zapisać cechę dźwięku lub układu dźwiękowego ,
w fizyce: hipotetyczna cząstka elementarna; superpartner bozonu W ,
obwódka czapki oficera ,
Pterodroma cahow - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
proces wyboru kandydatów do pracy albo szkoły, według określonego wzorca ,
potrawa kuchni tunezyjskiej, trójkątny pieróg z nadzieniem z warzyw, jajka i baraniny lub tuńczyka ,
Alstroemeria aurea - gatunek roślin z rodziny krasnolicowatych ,
większa ofiara ku czci jakiegokolwiek boga (pierwotnie była to ofiara ze stu wołów składana Zeusowi) ,
odmiana powieści, w której przedstawione są prawdziwe postaci, a niekiedy również i prawdziwe wydarzenia, ale pod zmienionymi, fałszywymi nazwami ,
radiolarie, Radiolaria - gromada promienionóżek obejmująca kilka tysięcy gatunków żyjących wyłącznie w planktonie mórz o pełnym zasoleniu ,
piękny karosz ,
drużyna lub zawodnik przewidziany jako zwycięzca ,
stan zmniejszenia liczby limfocytów we krwi obwodowej poniżej 1000/µl ,
kobieta, która gdzieś skądś przybywa; kobieta, która nie jest stąd ,
kosmopolityczny ptak, głównie owadożerny, często pasożyt lęgowy; w Polsce 127 gatunków ,
sakrament eucharystii ,
drobny ptak z rodziny o wielobarwnym upierzeniu; zadrzewienia Indii, Indonezji

Komentarze - SYTUACJA, W KTÓREJ ROZSTRZYGA LOS, KTÓREJ ROZWÓJ I FINAŁ NIE DAJE SIĘ PRZEWIDZIEĆ (LUB KTÓRA JEST W TEN SPOSÓB POSTRZEGANA). Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast