SYTUACJA, W KTÓREJ ROZSTRZYGA LOS, KTÓREJ ROZWÓJ I FINAŁ NIE DAJE SIĘ PRZEWIDZIEĆ (LUB KTÓRA JEST W TEN SPOSÓB POSTRZEGANA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RULETKA to:

sytuacja, w której rozstrzyga los, której rozwój i finał nie daje się przewidzieć (lub która jest w ten sposób postrzegana) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RULETKA

RULETKA to:

obracająca się tarcza do gry w ruletkę (na 7 lit.)RULETKA to:

przymiar taśmowy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA, W KTÓREJ ROZSTRZYGA LOS, KTÓREJ ROZWÓJ I FINAŁ NIE DAJE SIĘ PRZEWIDZIEĆ (LUB KTÓRA JEST W TEN SPOSÓB POSTRZEGANA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.360

CZEREMCHA, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, SWAP WALUTOWY, ZACHOWAWCZOŚĆ, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, GOŹDZIENIEC, SKONTRUM, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, TOPIELISKO, KALEKA UMYSŁOWY, POCZĄTKUJĄCY, MACIERZ ALTERNUJĄCA, GAJNIK LŚNIĄCY, NAJEM, WŁÓKNIAK TWARDY, KENIJSKI, PAS DROGI GRANICZNEJ, PRZEŁYKANIE, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, SURF, ODRZUT, DRIBLING, SPŁONKA, PIES, OBCHÓD, WYDERKA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, PĘPAWA DWULETNIA, SPRĘŻYSTOŚĆ, ECHIDNA OGNIWOWA, OSTANIEC, STARE MIASTO, NAKRYCIE, MOKASYNY, SPÓD, OGNIWO NALEWNE, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, GILOTYNA, TERYTORIUM MANDATOWE, POWTÓRZENIE, SEZAM, RÓJ METEORÓW, PRZEMYT MRÓWKOWY, MALARSTWO KATAKUMBOWE, ZIEMIA OBIECANA, ABISYŃSKI KLASYCZNY, JABŁOŃ KWIECISTA, KOŁODZIEJ, OLIWA, ZAPŁODNIENIE, BRYŁA, RASOWOŚĆ, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, GRZEBIENIARZ, POSTRACH, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, ZAĆMA POURAZOWA, AKTYWNOŚĆ, WESOŁOŚĆ, SMAK, SZKATUŁA, DEKANTER, WERSOLOGIA, OBSZAR, UCIECZKA, OCZKO, GRZYB PIASKOWY, LUMP, SUKNIA DEJANIRY, PIECZĘĆ, PRASA, ZAWAŁ BLADY, CZIROKEZ, ADWENTYZM, SENAT, SZPRYCA, EKOLOGISTYKA, SZLUFKA, WKŁAD BUDOWLANY, LIST KREDYTOWY, ICHTIOSTEGOWCE, TEORIA HOMOTOPII, KUCHENKA, WILK, SZYFER, STARA MALEŃKA, POŚLIZG, DYSTANS, CIERPIĄCA, TYFLOPEDAGOGIKA, NUTRIA, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, REWIZJONIZM, NEOKATECHUMENAT, IRREALIZM, BOROWINA, CZERWONKA, DOŁEK, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, FILM BARWNY, KRZYKACZ, EWA, LUTNIA, CHOROBA LEVA, MGŁA, HANIEBNOŚĆ, SUKCESIK, PIRAMIDA TROFICZNA, ŻEGLARZ, DYŻURNA RUCHU, USZKO, GOUDA, CZŁOWIEK CZYNU, ROZWAŻANIE, OKRĘŻNOŚĆ, ROZDZIAŁEK, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, MORDERCA, SYSTEM KRAKOWSKI, ZANOKCICA MUROWA, DODATEK SZKOLENIOWY, HUBA, NEFROLEPIS, BENTAL, GRUCZOŁ SUTKOWY, STROPNICA, BLASZKA, DYRYGENTURA, MRAŹNICA, KIJ, KOTWICA, KOPIAŁ, JASTRZĘBNIK, PIKSEL, TERRINA, KATAR, WARSTWA JASNA, NASTAWA, RURKA, CZTERNASTKA, WŁÓCZYKIJ, PRANERCZE, ZIELONOŚĆ, RAMIĘ SPRAWIEDLIWOŚCI, REASORTACJA GENOWA, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, KRYTYCZNOŚĆ, EMENTALER, KUMULATYWNOŚĆ, EMPIRE, OBIEKT KUBATUROWY, GEKON PASKOWANY, PIESZY, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, POSTÓJ LODOWCA, BĘBEN, PŁYNNOŚĆ, CZARNINA, WRĘBNIK, ZAKOCHANY, NICPOŃ, STREAMING, AMORFICZNOŚĆ, PRZELEW TRANSGRANICZNY, ENERGIA GEOTERMALNA, WALIDACJA KRZYŻOWA, KOMAT, SYTUACJA BIOMETEOROLOGICZNA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, OLIGOFAG, ELEKTRON WALENCYJNY, WYWIAD CHOROBOWY, POKŁAD, JĘZYK ALEUCKI, GIPS, POJAZD CZŁONOWY, LOGIKA NIEFREGOWSKA, LAND, TRZECIE OKO, KRÓCIEC, AKTOR, PRĘDKOŚĆ FALOWA, MIECZ SZYBROWY, DIALIZOTERAPIA, PENITENCJARYSTYKA, CHÓR, DWORSKOŚĆ, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, POSTAĆ BIBLIJNA, PIEKARNIA, PODWODA, SURDYNKA, PRZEWODNICZKA, MASZT, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, PRZECIER, RĄCZYCA, OPARCIE, KRĘG, ROMANTYZM, AKINEZJA, WATÓWKA, EKSPATRIANT, PRZEPIS KOŃCOWY, MISKA, WAŁKARZ, DUCH, LALKARSTWO, PRZEJRZYSTKA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, WAGON BREKOWY, TEORIA PIERŚCIENI, MARSREJA, AKT MOWY, ZWIĄZEK BOKSERSKI, GŁÓG, KRĘG OBROTOWY, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, ARENA, PRZEGRANA, ŚLIZGAWKA, SZMATA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, DZIDZIA-PIERNIK, AMPUŁKA, AMERYKAŃSKOŚĆ, GUZ ŁAGODNY, KONTROLA SKARBOWA, WZÓR CNÓT, NEPALI, ZDERZAK, ANTYCYPACJA, ZAWODOWSTWO, KAMIZELKA, TRYNITARIANIZM, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, STATEK KOSMICZNY, ZBIEŻNOŚĆ, BARWICZKA, GAZ ZIEMNY, GNIAZDO, WELIN, FUTRO, PROBIERNIA, GRYZEK, KOTLET POŻARSKI, NONAJRON, UŻYTEK, FUNDAMENTALIZM EPISTEMOLOGICZNY, ANIOŁEK, PUSZCZYK, BALOWICZ, OSOBOGODZINA, AUTOBUS CZŁONOWY, CHOROBA EULENBURGA, SUMA ZEROWA, BROSZA, MINIATURA, PARZYSTOŚĆ, STYL, PSYCHIATRIA KLINICZNA, ETOLOGIA, FRAGMENTARYZACJA, MANTYKA, RZECZ, SAMODZIERŻAWCA, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, DEZAKTYWACJA, KANONIERKA, MISIO, RICHELIEU, BEZROLNY, CZEDAR, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, BUJAK, PRZEPUKLINA UWIĘŹNIĘTA, CYGAN, COŚ NA ZĄB, TURANIEC, PAŁKA, BIOMETRYKA, KLEJ, PŁASKONOS, NIESPAW, CZART, PRZYSTRÓJ, BOMBERKA, KOZAK, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, ROZKOSZNIACZEK, KRAN, ŁUPEK MIKOWY, MANIOK, TRIO, KRONIKARZ, MINIPIŁKA, ?ŚCIANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.360 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA, W KTÓREJ ROZSTRZYGA LOS, KTÓREJ ROZWÓJ I FINAŁ NIE DAJE SIĘ PRZEWIDZIEĆ (LUB KTÓRA JEST W TEN SPOSÓB POSTRZEGANA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA, W KTÓREJ ROZSTRZYGA LOS, KTÓREJ ROZWÓJ I FINAŁ NIE DAJE SIĘ PRZEWIDZIEĆ (LUB KTÓRA JEST W TEN SPOSÓB POSTRZEGANA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RULETKA sytuacja, w której rozstrzyga los, której rozwój i finał nie daje się przewidzieć (lub która jest w ten sposób postrzegana) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RULETKA
sytuacja, w której rozstrzyga los, której rozwój i finał nie daje się przewidzieć (lub która jest w ten sposób postrzegana) (na 7 lit.).

Oprócz SYTUACJA, W KTÓREJ ROZSTRZYGA LOS, KTÓREJ ROZWÓJ I FINAŁ NIE DAJE SIĘ PRZEWIDZIEĆ (LUB KTÓRA JEST W TEN SPOSÓB POSTRZEGANA) sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - SYTUACJA, W KTÓREJ ROZSTRZYGA LOS, KTÓREJ ROZWÓJ I FINAŁ NIE DAJE SIĘ PRZEWIDZIEĆ (LUB KTÓRA JEST W TEN SPOSÓB POSTRZEGANA). Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

x