RASA KONIA DOMOWEGO ZALICZANA DO KONI ZIMNOKRWISTYCH, POCHODZĄCA Z POITOU WE FRANCJI; RASA WYWODZI SIĘ Z KRZYŻOWAŃ MIĘDZY KLACZAMI Z POITOU A CIĘŻKIMI OGIERAMI IMPORTOWANYMI Z HOLANDII, NORWEGII I DANII DO DRENOWANIA BAGIEN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POITEVIN to:

rasa konia domowego zaliczana do koni zimnokrwistych, pochodząca z Poitou we Francji; rasa wywodzi się z krzyżowań między klaczami z Poitou a ciężkimi ogierami importowanymi z Holandii, Norwegii i Danii do drenowania bagien (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RASA KONIA DOMOWEGO ZALICZANA DO KONI ZIMNOKRWISTYCH, POCHODZĄCA Z POITOU WE FRANCJI; RASA WYWODZI SIĘ Z KRZYŻOWAŃ MIĘDZY KLACZAMI Z POITOU A CIĘŻKIMI OGIERAMI IMPORTOWANYMI Z HOLANDII, NORWEGII I DANII DO DRENOWANIA BAGIEN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.142

GERMANISTYKA, PLANTAN, ANTYWZORZEC, TONIĘCIE, DOJŚCIE, LOURDES, PRZEKŁADNIA CIERNA, KECZUOWIE, PERLICZKA, ZNAMIĘ BECKERA, SÓWKA, RODZEŃSTWO SYJAMSKIE, PAJĄK, GEN SKACZĄCY, REKLAMIARZ, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, NIEŚMIAŁOŚĆ, STREFA PODKOSZOWA, FRYZ, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, KLUSKA KŁADZIONA, OBORNIK, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, NIEDOMYKALNOŚĆ, ARKADA, ŻONGLERKA, OPŁATA, TARCZA KRYSTALICZNA, KNAGA, OPŁOTKI, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, SKALEŃ AWENTURYNOWY, RYWALIZACYJNOŚĆ, STABILIZACJA, KLUCZ KODOWY, ALOES NISKI, BŁONA PŁYWNA, NACJA, KRATKA ŚCIEKOWA, WYZIEWY, KERSTSTOL, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, GRUNGE, KOŃ ZIMNOKRWISTY, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, KOLOR, MCV, BARIONYKS, AZYMUT, MAKATKA, MYDLARZ, DZIECIĘCOŚĆ, KOZACY, DYSKIETKA INSTALACYJNA, BRZOZA, INTERWIZJA, OŚRODEK AKADEMICKI, DEKOMPENSACJA, KARACENA, GMINNOŚĆ, SZAMOTANINA, GOTOWIEC, SIATECZKA, WIETRZENIE FIZYCZNE, ANONIMAT, ŻALUZJA PIONOWA, KONSTANTAN, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, TEREN ZIELONY, PRAWA RĘKA, ESTETYKA, DAMA, SOBÓR, MIECZ UCHYLNY, LEWORĘKI, GRUCZOŁ ŁZOWY, WYŻEŁ WEIMARSKI, ALAIN, MINIMUM SOCJALNE, CHLOROFIL, LAMPA NAFTOWA, KONKORDAT, GOŁĄBKA, CYGAŃSKIE DZIECKO, PACHISI, MIĘSOŻERSTWO, ATALIA, KATAR KISZEK, WŁÓKA, INFA, SENTYMENT, WARUGA, NOSOROŻEC JAWAJSKI, OKNO KROSNOWE, ROLADA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, PERIODONTOLOGIA, PINAKOID, WĘZEŁ KOLEJOWY, FARMACEUTA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, PŁATKONOSY, ARTYSTKA, KONFORMER, SMUTNI PANOWIE, ALARM POWODZIOWY, GAMA, MONILOFITY, JEDYNA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, LOTNOŚĆ, CZAPKA NIEWIDKA, KÓŁKO, APOSTAZJA, ZAPASY, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, JASTRZĘBIE OKO, KOŃ, WIDEOMAN, PRZEDNÓWEK, KOPIOWANIE, ORLY, MA, NIEKONSEKWENCJA, SKALA STAROGRECKA, KICZ, ASTRONOMIA SFERYCZNA, WARGACZ, KOŚĆ CZOŁOWA, DYNAMIKA, BARIATRIA, IGŁY, BUTELKA ZAPALAJĄCA, PIECHOTA, BALERON, BLOK, IMMUNOGLOBINA E, CZARNA MOWA, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, ERGASTULUM, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, PRZEBŁYSK, ZADYCHRA POSPOLITA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, DRAMAT, KARTOGRAFIA, MIŚ, ADRESAT NARRACYJNY, PRZYGOTOWANIE, OSKARŻONY, KAGANIEC, PERYFERYJNOŚĆ, HIPISKA, PRZEPLOTKA, CUKIER MLEKOWY, PLASTYKA, OBSUWA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, BRUDNICA NIEPARKA, GENDER, PÓŁŚWIATEK, STREFA TROFOLITYCZNA, ALLEL DOMINUJĄCY, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, ZDJĘCIE STYKOWE, BROŃ WODOROWA, MIRAŻ, LANSJER, SAMOZATRATA, POŻAREK, KECZUA, CYPR, CHWALBA, WYSPA MAN, WIĄZANIE JONOWE, SPIRALA HIPERBOLICZNA, ZLEWKA, JĘZYK LUKSEMBURSKI, PROFESOREK, TYKA, FOTOGRAFIKA, KANCONA, MALAKOLOGIA, KARTAGIŃSKI, DWUFAZOWOŚĆ, RZEŚKOŚĆ, ZAPŁODNIENIE, CHASEREK, PRZEGUBOWIEC, AKWARYDY, KRATKA, PISANKA, FLUIDYZACJA, KREPA, MAŁYSZOMANIA, BRETON, KUC SORRAIA, TEORIA POTENCJAŁU, KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI, TŁO, CIEKŁY KRYSZTAŁ, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, TRUSIĄTKO, FURIOSO, KRÓCIEC, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, FLANDRIA, POCIĄG POSPIESZNY, WRZĘCHY, POPIELICA, HEERLEW, JĘZYK WIETNAMSKI, WARUGA, TKACZ, KOMISJA ROZJEMCZA, MOTYL DZIENNY, PALEOPATOLOGIA, NAGRODA POCIESZENIA, MARAZM, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, ADDYCJA, KONKURS, NAŚLADOWNICTWO, BYGDIN, OGNIOMUR, DOCHÓD NOMINALNY, IMMUNOFLUORESCENCJA, WIELOCUKIER, NAHUATL, STĘPIA, JUDASZ, BLOK STARTOWY, MASZYNOWNIA, NAWALANKA, ALDROWANDA, STARA MALUTKA, PODNIEBIENIE TWARDE, AWANTUROWANIE SIĘ, RANEK, ROZCZAROWANIE, LĘK DEZINTEGRACYJNY, GORCZYCA CZARNA, RÓWNOWAGA, DOMINACJA CAŁKOWITA, POTRZEBA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, OSTROKÓŁ, WYSYP, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, CHŁOPIEC DO BICIA, OBRZYD, TRAWERS, PINGWINARIUM, SOK, SIWERT, AMORY, BLUSZCZ, DOTHRACKI, OSTROGA PIĘTOWA, RADIANT, ROSKILDE, KWALIFIKACJA, POKAL, KWADRANS AKADEMICKI, ZBIORÓWKA, FILOLOGIA ORIENTALNA, SZCZĘKA, WAŁKARZ, KOPALINA SKALNA, SEMAFOR, POŁĄCZENIE MIĘDZYKOMÓRKOWE, BÓBR ZWYCZAJNY, KOSA, STAGNACJA GOSPODARCZA, SERYJNY MORDERCA, GŁOS ELEKTORSKI, OPTYKA, ANIMATOR, GORETEKS, SALWINIOWATE, SZLAK ŻEGLUGOWY, RĘKODAJNY, PŁATKI, PŁASZCZKA NAGA, WYSTAWIENNIK, PROMINENT, MEANDER, NOWOBOGACKI, TOBOGAN, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, BUJAK, CHMURA KONWEKCYJNA, ANTYNOMIA, BOOROOLA, ASTRONOM, PRZYPŁYW, ?ZUPA ŚMIECIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.142 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RASA KONIA DOMOWEGO ZALICZANA DO KONI ZIMNOKRWISTYCH, POCHODZĄCA Z POITOU WE FRANCJI; RASA WYWODZI SIĘ Z KRZYŻOWAŃ MIĘDZY KLACZAMI Z POITOU A CIĘŻKIMI OGIERAMI IMPORTOWANYMI Z HOLANDII, NORWEGII I DANII DO DRENOWANIA BAGIEN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RASA KONIA DOMOWEGO ZALICZANA DO KONI ZIMNOKRWISTYCH, POCHODZĄCA Z POITOU WE FRANCJI; RASA WYWODZI SIĘ Z KRZYŻOWAŃ MIĘDZY KLACZAMI Z POITOU A CIĘŻKIMI OGIERAMI IMPORTOWANYMI Z HOLANDII, NORWEGII I DANII DO DRENOWANIA BAGIEN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POITEVIN rasa konia domowego zaliczana do koni zimnokrwistych, pochodząca z Poitou we Francji; rasa wywodzi się z krzyżowań między klaczami z Poitou a ciężkimi ogierami importowanymi z Holandii, Norwegii i Danii do drenowania bagien (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POITEVIN
rasa konia domowego zaliczana do koni zimnokrwistych, pochodząca z Poitou we Francji; rasa wywodzi się z krzyżowań między klaczami z Poitou a ciężkimi ogierami importowanymi z Holandii, Norwegii i Danii do drenowania bagien (na 8 lit.).

Oprócz RASA KONIA DOMOWEGO ZALICZANA DO KONI ZIMNOKRWISTYCH, POCHODZĄCA Z POITOU WE FRANCJI; RASA WYWODZI SIĘ Z KRZYŻOWAŃ MIĘDZY KLACZAMI Z POITOU A CIĘŻKIMI OGIERAMI IMPORTOWANYMI Z HOLANDII, NORWEGII I DANII DO DRENOWANIA BAGIEN sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - RASA KONIA DOMOWEGO ZALICZANA DO KONI ZIMNOKRWISTYCH, POCHODZĄCA Z POITOU WE FRANCJI; RASA WYWODZI SIĘ Z KRZYŻOWAŃ MIĘDZY KLACZAMI Z POITOU A CIĘŻKIMI OGIERAMI IMPORTOWANYMI Z HOLANDII, NORWEGII I DANII DO DRENOWANIA BAGIEN. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast