MIEJSCE W PUNKCIE SKUPU ŻYWCA, W KTÓRYM TRZYMA SIĘ ZWIERZĘTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUCHTA to:

miejsce w punkcie skupu żywca, w którym trzyma się zwierzęta (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BUCHTA

BUCHTA to:

zwój liny zwinięty i związany specjalnie w taki sposób, aby można było z tej liny od razu skorzystać (rozwinąć) bez ryzyka splątania (na 6 lit.)BUCHTA to:

bułeczka z miękkiego, delikatnego ciasta drożdżowego, najczęściej z nadzieniem; nigdy nie piecze się jednej takiej bułeczki, buchty piecze się w formie w ten sposób, że po urośnięciu stykają się ze sobą, tworząc potem jakby jedną całość (na 6 lit.)BUCHTA to:

łow. miejsce po przejściu dzików, buchtowisko (na 6 lit.)BUCHTA to:

nieduża zatoka (na 6 lit.)BUCHTA to:

na Górnym Śląsku: pampuch - duża drożdżowa kluska gotowanej na parze, serwowana na słodko lub jako dodatek do dań mięsnych (na 6 lit.)BUCHTA to:

luźny zwój liny również poszczególne kręgi liny (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE W PUNKCIE SKUPU ŻYWCA, W KTÓRYM TRZYMA SIĘ ZWIERZĘTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.447

PRZEŻUWACZE, AWIACJA, ŻABY BEZJĘZYCZNE, ŚWIDRAK, TEORIA POTENCJAŁU, PŁATNOŚĆ BALONOWA, HALLOWEEN, AERAL, KASKODA, MIEJSCE POCHÓWKU, SZATAN, KONFESJA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, SZLIF WYPUKŁY, SIEDZISKO, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, SPŁYW GRAWITACYJNY, JEDYNY, SIŁA PŁYWOWA, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, PAMIĘĆ BUFOROWA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, KRÓCIEC, CUKIER MLEKOWY, DYGNITARZ, REZYGNACJA, PRZEWIĄZKA, KONWENT, SZKOŁA SPECJALNA, DZIURKA, SZALE, ŻWACZ, BYSTROŚĆ, BIBUŁKARKA, POPAS, ODLEWNIK, WYCIĄG TOWAROWY, ENOL, DRZEWO TERPENTYNOWE, JASZCZUR, DZIENNIKARZ, ETANERCEPT, EMBRIOGENEZA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, PRAWO BIOTA-SAVARTA, WYCIEK, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, FERMA, KAMIENIEC, OGNISKO, KRYPTOGRAFIA, WOK, ZASADA D'ALEMBERTA, SEZON REGULARNY, BURSZTYNNIK, IMIENNICTWO, NUR BIAŁODZIOBY, ŁĄCZNIK, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, ZŁUDZENIE, KORPUS, MARKETINGOWIEC, PERKOZ, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, JEDZENIE, SKOCZNIA NARCIARSKA, WIOSKA, MĄCZKA KOSTNA, FILEMON BLADY, UNIŻENIE SIĘ, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, CZTEROPOLÓWKA, RYFLA, TRÓJKOMBINACJA, KRĘG SZYJNY, PRAWO FIZYKI, CEWKA, SUTKA, PROLEK, TRÓJNÓG, PEJZAŻYSTKA, KAPILARA, LEŻALNIA, LOTNY FINISZ, NOWA TWARZ, WYCIĄGARKA, PRZEKWIT, MONTAŻOWNIA, KOLORYT, KABINA, CZASZA, KOMEDIA NISKA, ARCHOZAUROMORFY, RÓŻOWA LANDRYNKA, PISMO GRECKIE, MIRA, UMIEJSCOWIENIE, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, WZNIESIENIE, PROROK, BUCHTA, KATYŃ, ASCETA, PROGRAM, LEZGINKA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, PUŁAPKA OFSAJDOWA, ACENA ARGENTYŃSKA, WYŻYNY, SZCZĘŚLIWOŚĆ, LOKATA DYNAMICZNA, BAKTERIA ŚLUZOWA, MOD, PIONEER, NOC ASTRONOMICZNA, UCHAL, MECHANIKA TEORETYCZNA, POJAZD, ZARAŻONY, NIEBO, DOM ZDROJOWY, ROZCHODNIACZEK, ZAGRODA, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, UKŁAD LOGICZNY, RĘKAWEK, KONKLAWE, GŁÓWKA, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, WYKŁADZINA, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, PÓŁROCZNIK, SZLAK ŻEGLUGOWY, BABIZM, BREAKDANCE, ZIELONE PŁUCA, DOJŚCIE, PRZEMYTNIK, MUTACJA DYNAMICZNA, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, WYSPA WULKANICZNA, MOKRY SEN, ADRES, INFORMACJA, KOŃ ARDEŃSKI, MECHANIZM ODPALAJĄCY, GIEŁDA, TRANSWESTYTA, ALEURON, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, RAJ, DEKLINACJA NIJAKA, OSYPISKO, JORDANEK, KONTUR, WIEPRZ, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, BRAZYLIJSKI, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, SĄD REJESTROWY, DRUMFILL, HULMAN SZARY, GIPSORYT, ORTOPEDA, LABORATORIUM GALENOWE, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, CZOŁO LODOWCA, JĘZYK BIAŁORUSKI, KLASER, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, ŁUPEK OSADOWY, NADZIENIE, SZPULA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, DYSKWALIFIKACJA, SZCZUR PACYFICZNY, MAKARON, STEREOIZOMER, PORODÓWKA, SSAK OWADOŻERNY, GRENOBLE, OTĘPIAŁOŚĆ, ZACIENIE, ORZECHOWIEC, BRACTWO KURKOWE, RYZYKO KREDYTOWE, BEHAWIORYZM, KONTRAKT TERMINOWY, SŁUŻBA, GRAF PEŁNY, PĘTAK, PISEMNOŚĆ, SAMOUK, WZGLĄD, SZKOŁA, MIRAŻ, FARBOWANIE SIĘ, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, TEMPO, KOSZT ALTERNATYWNY, DOM WIELORODZINNY, SUTERENA, UKŁAD HORMONALNY, DENTYSTA, RPG, PLATYNOGŁÓWKA, STAN, BIEGUN, REZONANS STOCHASTYCZNY, KRYZYS, KANAPKA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, PRYMATOLOGIA, SŁOWACKI, DESZCZOCHRON, POŚWIST, OSADNIK, ŻONGLERKA, STRZAŁKA MAŁA, DOLA, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, FENOLOGIA, POTIOMKIN, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, NIEUDOLNOŚĆ, ŻABA ŚMIESZKA, ANGIELSKI, WSCHÓD, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, AUTYZM, LEK PRZECIWWIRUSOWY, OBLAK, STOSUNEK PRZERYWANY, PSYCHIATRIA KLINICZNA, PRZECIĘTNIACTWO, GWIAZDA, DUOLA, ATOPINA, NAPÓR, METRYKA, ROZBITEK, STAŁA MICHAELISA, OSTOJA, WYPRYSK POTNICOWY, ROZMIARÓWKA, CZEKAN, STAROEGIPSKI, ŚMIETNISKO, JEDLICA SINA, AGONIA, SMUTNI PANOWIE, SŁUP OŚWIETLENIOWY, WALECZNOŚĆ, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, KPINA, TRANSCENDENCJA, ZAŁOŻENIE PARKOWE, YAOI, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, EINSIEDLER, MASALA DOSA, NOZOLOGIA, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, NIEKOMPETENTNOŚĆ, SYNDROM WILKOŁACZY, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, PRZEWOŹNIK, KATAKUMBY, PROTOZUCH, WŁAZ, WIZJER, ORDYNACJA, KRATKA, SZAMKA, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, SOK, FREEGANIN, DYSTORSJA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, POKOLENIE, CZAS WOLNY, MONOPOL, WALC ANGIELSKI, BIOSFERA, WICEHRABIA, PRAKOLCZATKA, TAUTOCHRONA, IMPRESYWNOŚĆ, PROMINENCJA, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, ALKAZAR, LISTEK, ORNITOLOG, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, OPIEKA TERMINALNA, ZATRUCIE SIĘ, TYGIEL, ?INDYKATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.447 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE W PUNKCIE SKUPU ŻYWCA, W KTÓRYM TRZYMA SIĘ ZWIERZĘTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE W PUNKCIE SKUPU ŻYWCA, W KTÓRYM TRZYMA SIĘ ZWIERZĘTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUCHTA miejsce w punkcie skupu żywca, w którym trzyma się zwierzęta (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUCHTA
miejsce w punkcie skupu żywca, w którym trzyma się zwierzęta (na 6 lit.).

Oprócz MIEJSCE W PUNKCIE SKUPU ŻYWCA, W KTÓRYM TRZYMA SIĘ ZWIERZĘTA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - MIEJSCE W PUNKCIE SKUPU ŻYWCA, W KTÓRYM TRZYMA SIĘ ZWIERZĘTA. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast