DUŻY OŚRODEK ZAJMUJĄCY SIĘ OKREŚLONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ, NP. CENTRUM MEDYCZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CENTRUM to:

duży ośrodek zajmujący się określoną działalnością, np. centrum medyczne (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CENTRUM

CENTRUM to:

miejsce (mniej więcej) jednakowo oddalone od brzegów obiektu (na 7 lit.)CENTRUM to:

miejsce, w którym coś się skupia, występuje najczęściej lub odgrywa kluczową rolę (na 7 lit.)CENTRUM to:

nazwa stronnictw politycznych, których poglądy są pośrednie pomiędzy lewicowymi a prawicowymi (na 7 lit.)CENTRUM to:

środek miasta (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻY OŚRODEK ZAJMUJĄCY SIĘ OKREŚLONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ, NP. CENTRUM MEDYCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.516

CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, ODPLAMIACZ, GRA CASUAL, PALEOZOOLOGIA, SIEĆ WAN, RADIOBIOLOG, MIKROCHIRURGIA, JOGURT, EDAM, EAST INDIAMAN, PRZEŁAWICENIE, BRACTWO KURKOWE, TUŁACZ, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, SKANER PŁASKI, MOIETY, MALARZ, BUJANIE, NADOBNICA, REASORTACJA GENOWA, RZEP, ISLANDZKI, BRUZDKOWANIE, DAMKA, ASTROBOTANIKA, CZAROWNICA, FILM NOIR, CHŁOPIEC, PRZEPLOTNIA, PANNA NA WYDANIU, REMINISCENCJA, ODPŁYW, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, SENSOWNOŚĆ, METAMORFIZM, GOT, PRYZMA, NADKŁAD, MAŁOŚĆ, TALMUDYSTKA, BASKINA, SAUNAMISTRZ, SZEW, SZCZERBA, UPADŁOŚĆ, NIECHLUJNOŚĆ, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, ALUZJA LITERACKA, CHEMIA ANALITYCZNA, TARCZA KONTYNENTALNA, ACEFALIA, MIASTO, KRYSTALOCHEMIA, LINA RATUNKOWA, NIMFA, EFEKT ZATŁOCZENIA, DERBY, RÓŻOWIEC BIAŁY, ŻUREK, DYSK KOMPAKTOWY, SKARYFIKACJA, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, ZASIEDZIAŁOŚĆ, TRABZON, PUNKT PRZYZIEMNY, KOŁECZEK GOLFOWY, ŻABA Z JUNIN, CZARDASZ, POLICJA POLITYCZNA, FACH, FARMAKOGENETYKA, STACJA KOPULACYJNA, NUMER TAKTYCZNY, ŚWIADKOWIE JEHOWY, NERWIAK PŁODOWY, MERYSTEM, KOSMOGONIA, NABIEG KORZENIOWY, NIEREGULARNOŚĆ, ANTIFA, ROZJAZD, ODSZCZEPIEŃSTWO, POKUTA, DYFERENCJA, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, KAZUISTA, PRZECIWLEGŁOŚĆ, MAKIJAŻYSTA, PIĘTKA, JEMIOŁA, PALUCH, OBIJACZKA, SOS MUŚLINOWY, OPIEKUŃCZOŚĆ, CHIRURGIA DZIECIĘCA, TERROR, LAS DRĄGOWY, HYDRA, DECERNAT, PUNKT WYPADOWY, HARACZOWNIK, MISIEK, DYLĄŻ, PAKA, PISMO TECHNICZNE, ARTRETYZM, MAGNOLIA, KĄT PEŁNY, RAPALLO, RADIOELEKTRYKA, LALKARSTWO, SZLAUF, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, GRUBOŚĆ, ROSYJSKOŚĆ, MEDYCYNA LOTNICZA, ŻONA LOTA, DNIEPRODZIERŻYŃSK, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, DOKUMENTALISTYKA, PRZEDMORZE, HEREZJA, SZYK TOROWY, NASOSZNIK TRZĘŚ, GRUCZOŁ COWPERA, RONSE, GRUPOWOŚĆ, CYKL POETYCKI, MECHANIKA TEORETYCZNA, SUBKONTRAKT, NIENOWOCZESNOŚĆ, POPRAWNOŚĆ, PŁASZCZ KĄPIELOWY, CZASZA, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, PIES STRÓŻUJĄCY, DYWERGENCJA, WIEK DOJRZAŁY, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, WIEŻA, MACIERZ SCHODKOWA, GIPS, KONSERWIARNIA, NAZILLI, BYT, KOŁOMYJEC, BOREWICZ, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, PSYCHOBIOLOGIA, ZŁOTOWŁOSA, DZIEWIARKA, AMORFICZNOŚĆ, PĘDNIK AZYMUTALNY, PROTOZOOLOGIA, OFICYNA DRUKARSKA, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, MATERIAŁ, LOKACJA, LARUT, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, SUBEMITENT, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, POŻYWIENIE, FELINOLOGIA, ŻAKARD, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, PŁOMYCZEK, ROZLUŹNIENIE, GATUNEK INWAZYJNY, NADWZROCZNOŚĆ, PIKOMETR, WĘŻOJAD, MECHANIKA PŁYNÓW, RZUT PROSTOKĄTNY, SZYB WINDOWY, KRYZA, BATA, ŚWIĘTÓWKA, RZECZ WNIESIONA, UMBRA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, PREZBITERIUM, SZKOŁA SPECJALNA, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, OWADOŻERNOŚĆ, KRYJÓWKA, CEWKA, GATUNEK CELOWY, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, WYWROTNOŚĆ, SIMLA, HEKSAMETR, ANTYPETRARKIZM, RODZINA NUKLEARNA, MISRATA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, POPIELNIK, EKSPATRIANTKA, STOIK, GNOMOLOG, OBSERWATORKA, CZECIANG, PROFESOREK, POJAZD ZABYTKOWY, SZABAS, ŻÓŁTACZKA, NAWÓZ SZTUCZNY, ZWIERZĘ, PRZYRODOZNAWCA, KPINA, WĘZEŁ ZARODKOWY, EGZOTYK, SKOK, WKŁAD, IGŁA, ŁACIŃSKOŚĆ, GEODEZJA NIŻSZA, NET, ŚMIESZKA, PAŁĄK, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, ŚLIZG, ANGLISTYKA, ZARODNIKOWCE, ILUZYJNOŚĆ, COROCZNOŚĆ, SPIRALA ARCHIMEDESA, FIZYKA, WINNICA NABOTA, MIKOŁAJÓW, SZEPT, SKARGOWOŚĆ, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, WAR, ROWEREK BIEGOWY, SAHIWAL, GNIAZDO NASIENNE, KOALESCENCJA, ALABASTRON, WERSJA STABILNA, KANGDING, WYMÓG, ASANSOL, KOŃ LOKAJSKI, DŁUGOGŁOWIE, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, KARTUSZ, KOSMOFIZYKA, WĘZEŁ KOLEJOWY, GATUNEK KATADROMOWY, ŁODRANIT, BULWA, JUNDIAI, MANIPULATOR, MOST PONTONOWY, GRA, AŁMATY, HALF-PIPE, SPREJ, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, BEZAWARYJNOŚĆ, SCENA, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, LIZAK LOGOPEDYCZNY, WIELKI STEP, EROZJA WĄWOZOWA, ŚWIADECTWO, PROMIENIOWANIE ALFA, GATUNEK AMFITERMICZNY, AGIŃSKIE, WYŁAM, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, UTARG PRZECIĘTNY, GRAFICIARZ, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, PRZÓD, ORGANIZATOR JĄDERKA, FARMAKOKINETYKA, JĘCZMIEŃ OZIMY, ZGORZEL GAZOWA, TURANIE, DEGRADACJA, OMACNICA, PRZEKUPIEŃ, CORBETT, CASUAL, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, APOGEUM, NIEZRĘCZNOŚĆ, BEZGRANICZE, KLATCHIAŃSKI, KOK, SANKCJA, KAMIEŃ SŁONECZNY, MONSTRUM, ?CENA ZAMKNIĘCIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.516 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻY OŚRODEK ZAJMUJĄCY SIĘ OKREŚLONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ, NP. CENTRUM MEDYCZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻY OŚRODEK ZAJMUJĄCY SIĘ OKREŚLONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ, NP. CENTRUM MEDYCZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CENTRUM duży ośrodek zajmujący się określoną działalnością, np. centrum medyczne (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CENTRUM
duży ośrodek zajmujący się określoną działalnością, np. centrum medyczne (na 7 lit.).

Oprócz DUŻY OŚRODEK ZAJMUJĄCY SIĘ OKREŚLONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ, NP. CENTRUM MEDYCZNE sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - DUŻY OŚRODEK ZAJMUJĄCY SIĘ OKREŚLONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ, NP. CENTRUM MEDYCZNE. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast