SAMOGŁOSKOWA WYMIANA GŁOSEK CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ UTRATĄ JAKIEGOŚ ELEMENTU BEZ SUBSTYTUCJI W OBRĘBIE WYRAZU, NP. KOTEK-KOTKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALTERNACJA ILOŚCIOWA to:

samogłoskowa wymiana głosek charakteryzująca się utratą jakiegoś elementu bez substytucji w obrębie wyrazu, np. kotek-kotka (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SAMOGŁOSKOWA WYMIANA GŁOSEK CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ UTRATĄ JAKIEGOŚ ELEMENTU BEZ SUBSTYTUCJI W OBRĘBIE WYRAZU, NP. KOTEK-KOTKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.348

DZIAŁ OSOBOWY, BICIE POKŁONÓW, ZMIANA PATOLOGICZNA, TERGAL, ZAUROZUCH, MIARKA, CERKIEWSZCZYZNA, ZASYP, POŁOŻENIE, ROZTROPEK, PŁYWACZEK, KATOLICYZM, MASZERUNEK, CNOTA KARDYNALNA, KOTKA, ETANERCEPT, REAKCJA NIEODWRACALNA, NADBITKA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, DODATEK BRANŻOWY, BŁONKA, BĄCZEK AFRYKAŃSKI, DESKA KLOZETOWA, WYKRZTUSZANIE, KOSZATNICA, SPŁYW, WOKALIZA, ZUCH, KĄKOL, TREN, WYCHOWANIE FIZYCZNE, KOŃ TROJAŃSKI, NACIĄG, STEREOTYPIA RUCHOWA, MAJÓWKA, NIEOPANOWANIE, MONOGENEZA, ZAWIĄZEK, POMYSŁOWOŚĆ, POSTAĆ BIBLIJNA, BLOK KONTYNENTALNY, KORPUS, USZKO, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, KOLUMNA MARYJNA, GERMANISTYKA, SKULICE, WIOSNA, STRZĘPIEL, OSTEOTOMIA, ZAPUSTY, ZNAMIĘ SPITZ, ŻURAWINA, NIMFA, ROBEREK, PRZYGODA, ABISAL, BEZ, GARNCZEK, JEŻYNA, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, CHEMOTROPIZM DODATNI, KAZUAR, BYT ABSOLUTNY, BETON ŻUŻLOWY, INFILTRACJA, STANOWISKO, KRAKUSKA, TEKST, ANATOMIA KLINICZNA, GIMBOPATRIOTA, ŻÓŁW PROMIENISTY, PORTUGALSKI, EDYKUŁA, ANTAŁEK, GRACA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, DALEKOWZROCZNOŚĆ, MUSICAL, ŻUŁAWA, TINTA, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, STARA, WIR POWIETRZNY, UBOŻENIE, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, TRAWELEBRYTA, PEPINIERA, OSUWISKO, HARLEKIN, PALEC BOŻY, TEREN ZIELENI, ZAPASY, PUNKT KOPULACYJNY, LEISZMANIOZA SKÓRNA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, SŁUŻBA, TEKSASY, KOSA, MUS, PAJACYK, ANALIZA WARTOŚCI, PODSKAKIWACZ, KOŚĆ PODNIEBIENNA, OKUPOWANIE, LAKOLIT, STRZEMIENNY, WŁAM, TKANKA MIĘŚNIOWA, WAMPIR, LEGWAN GŁUCHY, KASTYLIJSKI, BIBLISTYKA, BŁONA MIĘŚNIOWA, PARASZYT, INFLACJA JAWNA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, GEOTECHNIK, CHROMANIE PRZESTANKOWE, KALCYFIKACJA, MIMEZJA, PARNAS, WSCHODEK, WYSPIARSKOŚĆ, TARCZA KRYSTALICZNA, JEFFRIES, NIL, ROZPRAWA HABILITACYJNA, BŁONA PŁYWNA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, KULT ŚWIĄTYNNY, OFIAKOMORFY, ODLEWNIK, GROSZKI, CYKL MENSTRUACYJNY, GOŁĄB, NIUCHACZ, LEISZMANIOZA TRZEWNA, OMACNICA, ZŁUDNOŚĆ, HARD CORE, SZYNOBUS, SIÓDEMKA, STRONA, PERKOZ GRUBODZIOBY, TWIERDZENIE PASCALA, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, KACZKA, ERA KENOZOICZNA, KUSAK, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, BIERKI, BOYS BAND, GRA RPG, KONFEDERATKA, RYBITWA CZARNA, SIKORY, GŁÓWKA, MONOCYT, MAMUT WŁAŚCIWY, REALNOŚĆ, TRÓJDŹWIĘK, PEDAGOG SPECJALNY, POWRÓT, PIECZONA ALASKA, DYDAKTYKA OGÓLNA, PATRIARCHALIZM, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, SEKCJA, ARC SIN, KOLIBER, NACJA, CUKIER, KLEJONKA, PROTEKCJONIZM, KWATERUNEK, DOKTOR HABILITOWANY, NENCKI, RODZAJ NIJAKI, KOREK, ORGANISTKA, DOŁEK OSIOWY, SLALOM RÓWNOLEGŁY, ZŁOŚLIWOŚĆ PRZEDMIOTÓW MARTWYCH, SKLEJACZ, MAKRO, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, WULKAN, FONIATRIA, GNOMOLOG, OPĘTANY, NYLON, RYSUNKI, ILUZYJNOŚĆ, DOMINANTA, BROMOLEJ, ZAPAŁECZKA, KOMPUTEROWIEC, PROZODIA, NADZIENIE, TYP, CHEMIA, BANAT, POBRZMIENIE, CIEMNOBLASZEK, HIGIENISTKA, WYMOWNOŚĆ, RYT, ASTROBOTANIKA, ŻAŁOBNICA RUDOSTERNA, PŁASKONOS, JUDAISTA, ZBIORÓWKA, SIEWECZKA MONGOLSKA, PARTIA WŁOSKA, MIETLORZ, HAŁASOWNIK, ALFABET GRECKI, KROGULEC BRUNATNY, UCHWYT, ZAŁAM, JEDNOPARTYJNOŚĆ, KRYPTODEPRESJA, PRUSY, BARCZATKA GŁOGOWICA, WYMIANA, ŚLEPY TOR, TRAWERS, MAKI, HAWELOK, GEOLOGIA PODSTAWOWA, STRZELEC POKŁADOWY, ŻEGLUGA TRAMPOWA, OKRĘT FLAGOWY, REWANŻ, JĘZYK, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, DARMOSZKA, PROWENIENCJA, SĄCZEK, ZABUDOWANIA, KOŻUSZEK, SELENOGRAFIA, ZWIĘZŁOŚĆ, TURAK OGNISTOCZUBY, AUTOMAT, BŁYSKOTEK SPILAUCHENA, SITARSTWO, SZOTRING, SKRYBA, GLORIETKA, BRANDMUR, PINGWINY, IRYDOLOGIA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, BÓBR AMERYKAŃSKI, JADALNOŚĆ, STREFA RYFTU, IMPEDANCJA, JAWAJSKI, INWALIDA WOJSKOWY, VOLKSDEUTSCH, MANELE, MACIEJKA, KORNIJSKI, ŁUT SZCZĘŚCIA, WIDZIADŁO, DOBROĆ, PROGRESJA, PODWÓJNA HELISA, KONFIRMACJA, RYBA ŁAWICOWA, ZAKRYWKA, ŚWIĄTYNIA HYPERTRALNA, KOLEJKA GONDOLOWA, REGRESJA PROBITOWA, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, WARUGA, OPIEKA TERMINALNA, PRZEBIEG, ROZŚWIETLACZ, METRYKA, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, WAŁ, TURAS, GABINET, RYCERZ ROZBÓJNIK, ZIEMIA ODNIESIENIA, GOLARZ, MOIETA, CEL, ELEGANT, PRZYBLIŻENIE, SEPLENIENIE, JAKUBKA, MOLOSOWATE, NIEKONSEKWENCJA, MODEL AMERYKAŃSKI, ?RYBA DRAPIEŻNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.348 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SAMOGŁOSKOWA WYMIANA GŁOSEK CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ UTRATĄ JAKIEGOŚ ELEMENTU BEZ SUBSTYTUCJI W OBRĘBIE WYRAZU, NP. KOTEK-KOTKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SAMOGŁOSKOWA WYMIANA GŁOSEK CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ UTRATĄ JAKIEGOŚ ELEMENTU BEZ SUBSTYTUCJI W OBRĘBIE WYRAZU, NP. KOTEK-KOTKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALTERNACJA ILOŚCIOWA samogłoskowa wymiana głosek charakteryzująca się utratą jakiegoś elementu bez substytucji w obrębie wyrazu, np. kotek-kotka (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALTERNACJA ILOŚCIOWA
samogłoskowa wymiana głosek charakteryzująca się utratą jakiegoś elementu bez substytucji w obrębie wyrazu, np. kotek-kotka (na 19 lit.).

Oprócz SAMOGŁOSKOWA WYMIANA GŁOSEK CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ UTRATĄ JAKIEGOŚ ELEMENTU BEZ SUBSTYTUCJI W OBRĘBIE WYRAZU, NP. KOTEK-KOTKA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - SAMOGŁOSKOWA WYMIANA GŁOSEK CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ UTRATĄ JAKIEGOŚ ELEMENTU BEZ SUBSTYTUCJI W OBRĘBIE WYRAZU, NP. KOTEK-KOTKA. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x