SAMOGŁOSKOWA WYMIANA GŁOSEK CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ UTRATĄ JAKIEGOŚ ELEMENTU BEZ SUBSTYTUCJI W OBRĘBIE WYRAZU, NP. KOTEK-KOTKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALTERNACJA ILOŚCIOWA to:

samogłoskowa wymiana głosek charakteryzująca się utratą jakiegoś elementu bez substytucji w obrębie wyrazu, np. kotek-kotka (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SAMOGŁOSKOWA WYMIANA GŁOSEK CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ UTRATĄ JAKIEGOŚ ELEMENTU BEZ SUBSTYTUCJI W OBRĘBIE WYRAZU, NP. KOTEK-KOTKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.348

MÓL BOROWICZAK, SYROP, PŁASTUGA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, PSEFOLOGIA, XHOSA, SKROMNOŚĆ, NASTAWNOŚĆ OKA, ANTYCYPACJA, MACH, PRASOŁ, SPRZĘŻNICE, MYSZ DOMOWA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, NEOGAULLIZM, CUKIER, OSZCZĘDNIŚ, MINUTA, BELOTKOWATE, ROZBRATEL, PAUPER, ŁUCZNIK, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, INŻYNIER DUSZ, ZŁUDNOŚĆ, OFIARA LOSU, BECZKA BEZ DNA, CUKIER LODOWY, KOMPRESJA IMPULSÓW, BURZYK SZARY, SEJMIK RELACYJNY, KOŁO, BORSUK, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, KONFERENCYJKA, KANTONIERA, KRYSTALOCHEMIA, MASA SOLNA, SKARYFIKACJA, BRACTWO RYCERSKIE, BARKA, POPIELNIK, SAPKA, INDUKTOR, CHOROBA ODZWIERZĘCA, BEZPOWROTNOŚĆ, ORBITA, PIAST, AUTOGIEŁDA, NOTARIUSZ, CZAS TRWANIA, GALAKTYKA, GRYZEK, ZAWÓD, PISTOLET, DERMATOLOGIA, EKONOMIA POLITYCZNA, BATSZEBA, BAMBER, UBRANIÓWKA, PROSIAK, PRZEMYSŁ NAFTOWY, LOGIKA MATEMATYCZNA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, NADNOSIE, PYTANIE SIĘ, STOLICA, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, MIGRACJA PLANETARNA, WERSJA REŻYSERSKA, NYLON, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, ŻERDNIK, KONCHYLIOLOGIA, DYSTANS, ODSKOK, OKRES, GEKON PASKOWANY, PAPROĆ DRZEWIASTA, SPROSNOŚĆ, MONARCHIA ELEKCYJNA, PIASEK MOCZOWY, KOLANO, KRYSZTAŁ, KURZ, PROMINENT, KRYMKA, BERET BASKIJSKI, BAZYLIKA, JON HYDROKSYLOWY, FERMENTACJA ANAEROBOWA, KWADRAT, REZERWACJA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, BAROSKOP, TEMAT, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, IZOMER OPTYCZNY, INSTRUMENT, CECHA, ANTYIMPERIALISTA, KOLEJKA LINOWA, FILOZOFIA PRZYRODY, CHOROBA THOMSENA, GAPOWICZ, KOSZULKA WODNA, NOTORYCZNOŚĆ, ICHTIOZAURY, NIEJEDNORODNOŚĆ, BILOKACJA, POTOK, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, WYRĘBISKO, CREPIDA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, KAGANIEC, PIANINO, BREZYLKA, EMPIRE, PIRAMIDA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, GRUPA ACETYLOWA, PRZEDRUK, JEJMOŚĆ, GROSZKI, TURECKI, DERMATOGLIFIKA, ODWSZAWIANIE, CHOROBA ZARAŹLIWA, DRZEWICE, AGNOSTYCYZM, SZCZOTECZKA, KRAWAT, INSERCJA, SURREALIZM, TOR WODNY, FISZ, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, HAŁASOWNIK, KOLUMNA MARYJNA, WEŁNIAKOWE, LÓD LODOWCOWY, LUFA, NATURYZM, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, PUNK, SAGGATY, REFREN, ŻYCIAN, HIPERPOWIERZCHNIA, RASZPLOWATE, BAJECZNOŚĆ, DROZD, ŚWIATOWOŚĆ, BERA, ZAMIANA, JANOWIEC, AGROPROMOCJA, DUK WSPANIAŁY, SADZE, GRZYB SKALNY, FALISTOŚĆ, PALEOKLIMATOLOG, GĄSIOR, TECHNIKA OLEJNA, BARWA, DROGI RODNE, WYRAZ OBCY, SZWARCCHARAKTER, WOLENTARZ, TRZEŹWOŚĆ, MĘTLIK, SYSTEM NICEJSKI, UCHWYT NOŻOWY, WYLEW, PRZEPITKA, KARMAN, CENA SKUPU, BASEN OCEANICZNY, ALBUMIK, SZKARADZIEJSTWO, WAPIENNIK, BASKINKA, ŚWIETLICA, FARBA OLEJNA, ŁOŻE BOLEŚCI, LOJALIZM, TRAFIKA, LICA, SYNKOPA, ZŁOŻENIE, DOKUMENT, DERBY, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, MIKROFON DYNAMICZNY, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, PŁYTA GŁÓWNA, MAKRAMA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, KLINOPIROKSEN, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, CIUPAGA, ŚWIATŁA, PARASOLNIK, PĘCINA, PIERWSZOŚĆ, KUJNOŚĆ, STADIUM ANALNE, PKB PER CAPITA, TOPIELICA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, MORDOKLEJKA, MACIERZ SCHODKOWA, FILOGENETYKA, SUKCESYWNOŚĆ, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, KOŁO HERMENEUTYCZNE, POJAZD KOŁOWY, MIĘDZYŻEBRZE, PODGÓRZE, NAUKA JAZDY, FYKOLOGIA, PRZEDMIOT, WIELOFAZOWOŚĆ, MISTRZU, DREWNO WIELKOWYMIAROWE, FILAKTERIA, KASZTEL, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, BAGPIPE, MENU, TOPIK, NIMB, SAMOURZECZYWISTNIANIE, KRĄŻENIE WROTNE, WSCHODEK, SZWEDY, PARAGENEZA, LINIA BRZEGOWA, WYSYP, TEATR, DEMÓWKA, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, OGI, REKURS, ZADRAPNIĘCIE, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, INWERSJA, LĘK, SUPRESJA, POKÓJ, WYKRAWACZ, WŚCIEK DUPY, KRYJÓWKA, CAŁY TON, NABOJKA, AWISTA, ATAK, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, PRZEPIÓR CZARNOBRZUCHY, WSTRZYMANIE, DICKENS, ABAJA, MINUTA, LILAK, LAWINA DESKOWA, DERBY, LEKKOMYŚLNOŚĆ, ZIMNA WOJNA, KAKOFONIA, WYWRÓT, GNETOWE, PYTAJNIK, SZKIC, ASTROSPEKTROSKOPIA, KOŁO, MOTYW, INTERFIKSACJA, IMMUNOFARMAKOLOGIA, INTENSYWNOŚĆ, SAGAN, NIEODPORNOŚĆ, CROSSING-OVER, USYTUOWANIE, JAŚMIN, OSOWATE, OGŁOWIE, UCHWYT, MAGICZNA GÓRKA, WSCHÓD, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, CZÓŁENKO, BŁĘDNY OGNIK, LINIA KREDYTOWA, KOSS, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, ?INDYWIDUALNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.348 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SAMOGŁOSKOWA WYMIANA GŁOSEK CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ UTRATĄ JAKIEGOŚ ELEMENTU BEZ SUBSTYTUCJI W OBRĘBIE WYRAZU, NP. KOTEK-KOTKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SAMOGŁOSKOWA WYMIANA GŁOSEK CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ UTRATĄ JAKIEGOŚ ELEMENTU BEZ SUBSTYTUCJI W OBRĘBIE WYRAZU, NP. KOTEK-KOTKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALTERNACJA ILOŚCIOWA samogłoskowa wymiana głosek charakteryzująca się utratą jakiegoś elementu bez substytucji w obrębie wyrazu, np. kotek-kotka (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALTERNACJA ILOŚCIOWA
samogłoskowa wymiana głosek charakteryzująca się utratą jakiegoś elementu bez substytucji w obrębie wyrazu, np. kotek-kotka (na 19 lit.).

Oprócz SAMOGŁOSKOWA WYMIANA GŁOSEK CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ UTRATĄ JAKIEGOŚ ELEMENTU BEZ SUBSTYTUCJI W OBRĘBIE WYRAZU, NP. KOTEK-KOTKA sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - SAMOGŁOSKOWA WYMIANA GŁOSEK CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ UTRATĄ JAKIEGOŚ ELEMENTU BEZ SUBSTYTUCJI W OBRĘBIE WYRAZU, NP. KOTEK-KOTKA. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast