TO, ŻE KTOŚ JEST DZIECINNY, NIEDOJRZAŁY, MYŚLI I ZACHOWUJE SIĘ JAK DZIECKO, INFANTYLNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIECINNOŚĆ to:

to, że ktoś jest dziecinny, niedojrzały, myśli i zachowuje się jak dziecko, infantylnie (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIECINNOŚĆ

DZIECINNOŚĆ to:

to, że coś jest niedojrzałe, naiwne w treści, formie, wymagające dopracowania, zmiane koncepcji, to, że coś mogłoby uchodzić za wytwór dziecka lub rzecz przeznaczoną dla dzieci (na 11 lit.)DZIECINNOŚĆ to:

cecha zachowania, które jest dziecinne, właściwe dziecku, infantylne, niedojrzałe (na 11 lit.)DZIECINNOŚĆ to:

to, że jest się dzieckiem (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE KTOŚ JEST DZIECINNY, NIEDOJRZAŁY, MYŚLI I ZACHOWUJE SIĘ JAK DZIECKO, INFANTYLNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.018

DEASEMBLACJA, MONTAŻYSTKA, MINA, GROTESKA, BALET, GRZYB MAŚLAK, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, KROWA, CZAS PÓŁTRWANIA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, HURTNICA PODOBNA, JĘZYK BERTA, BEZROBOCIE UKRYTE, KREWETKA ELEGANCKA, PRZYCZYNEK, SAKSOŃSKI, LEPKOŚĆ CEN, CYTYDYNA, DEFENSOR, SKANER, BĄBELEK, PRZERABIACZ, SZKOLARSTWO, WSPÓŁBRZMIENIE, NADZIENIE, TBV, ŁOWCZY, ROZCIEŃCZALNIK, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, DRZEWO ROZPINAJĄCE, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, STAN STACJONARNY, SWÓJ, HALLOTRON, LAMPA ELEKTRONOWA, HARDTOP, PODCIEP, MONOCHORD, ZUPKA CHIŃSKA, DYWANOKSZTAŁTNE, PLAZMOLIZA, MARKGRAF, SUWNICA BRAMOWA, SZKUTNIK, BYSTRZACHA, KREACJA PIENIĄDZA, GARBNIK, RĘKA BOSKA, WOREK REZONANSOWY, RUSKI, GALAKTYKA, MACIEJKA, DIABLĘ, KAPLICA PRZYCMENTARNA, PODAŻ ELASTYCZNA, PRZEWOŹNIK, JĘZYK SZWEDZKI, PROSTAK, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, PRZEPITA, WIECZNE NIEODDANIE, PRZEKLEŃSTWO, CHŁODNIK LITEWSKI, PRZYLEPKA, DOMOFON, SPÓDNICZYNA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, HETKA-PĘTELKA, DIAGRAM KWIATOWY, NITINOL, EKONOMIK, CEGŁA SUSZONA, ZAWODOWSTWO, PŁASKOSZ, LITOŚCIWOŚĆ, POMYŁKA, DYMORFIZM PŁCIOWY, MINIMALIZM, TWORZYWO SZTUCZNE, WYCIERACZKA, BEZBOLESNOŚĆ, ALEGORYZM, LINEARNOŚĆ, FOLKSDOJCZ, JĘZYCZEK U WAGI, LĘK, DOOM METAL, SZPIEGUS, OŚWIADCZENIE, TREND HORYZONTALNY, DURNOŚĆ, MISKA, PRZYPŁYW, KULTURA JĘZYKA, RUMUŃSKI, PROTEKTORAT, KOPALNIA, HYDROAKUSTYKA, PAS RADIACYJNY, LATARNIK, AGREGATOR, WŁAMANIE, GEOMETRIA WYKREŚLNA, SAMOLUBNY DNA, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, PIECZYNG, NIEWYGODA, ODPROMIENNIK, PÓŁŚWIATEK, SŁUŻBISTKA, CIUCIUBABKA, WYDERKA, CHŁYST, SAMOAKTUALIZACJA, ZŁOŻENIE BRONI, BĄK, KARZEŁKOWATOŚĆ, WÓR, MOWA EGOCENTRYCZNA, NIEUCHWYTNOŚĆ, INKOHERENCJA, MONARCHIANIZM, ŚWIĘTE KOLEGIUM, UNIWERSYTUTKA, PRAWO UNIJNE, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, KONSTRUKTYWNOŚĆ, KOSZYKARSTWO, APORT, ADHEZJA, CYGARETKI, BIEŻNIK, LUNETA, METEORYTYKA, PATRIARCHAT, ALGEBRA UNIWERSALNA, SSAKI WŁAŚCIWE, TUBKA, PĘTLA, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, REDEMPTORYSTA, WSPANIAŁOŚĆ, TANIEC WSPÓŁCZESNY, NADZIEWKA, EPICYKL, GŁĘBINA, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, DUPOLIZ, PIASEK BĄBLOWCOWY, ALARM SZALUPOWY, BORA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, CHOROBA ZAKAŹNA, GMINNOŚĆ, NOWINKARSTWO, LODOWIEC DOLINNY, RZADKOŚĆ, CZWARTACZKA, UŚMIECH, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, PIŁKA NOŻNA, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, TUNDRA, METRUM, MONOPTERES, FILOLOGIA POLSKA, PASTEWNIK, CHIRURGIA OGÓLNA, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, MORENA SPIĘTRZONA, OKRASA, DNI STUDENTA, NIECZYNNOŚĆ, RZEŚKOŚĆ, KOROWÓDKI, PLICHTA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, MOSTOWNICZY, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, DYLETANT, HIGHLAND, DESTRUKCYJNOŚĆ, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, GRÓD, STARA MALUTKA, EURYBIONT, TCHÓRZLIWOŚĆ, MODEL REDUKCYJNY, ANDANTE, HELMIOTOLOGIA, MUSZKA, PODKATALOG, KATASTROFICZNOŚĆ, IMPERTYNENCKOŚĆ, TEREN ZAKRYTY, AKOMODACJA, FLĄDRA, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, KONCEPT, REGUŁA GLOGERA, PRYMITYW, POLAROGRAFIA, PILOT, WIELOŚCIAN FOREMNY, STOPKA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, KĄPIEL, TACKA, PODNÓŻEK, EPOKA KAMIENIA, MEDYCYNA SĄDOWA, KOPULACJA, IZBA, AUTOSZCZEPIONKA, PELYKOZAURY, ANTENA DIPOLOWA, OŚWIETLACZ, FANATYK, GARKOTŁUK, NEURON LUSTRZANY, ZANOKCICA CIEMNA, BIRIANI, PARKIET, KOŃ NA PATYKU, KROKIET, BEDŁKA, BAJKOPIS, INDUKTOR, JĘZYK PASZTO, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, KORELACJA ELEKTRONOWA, BEZIDEOWOŚĆ, WYPUSTEK, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, CYGAN, FATAMORGANA, OPTYKA FALOWA, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, POCIĄG OSOBOWY, PĘCHERZYCA, CANZONETTA, WIEK POPRODUKCYJNY, PUSZKA MÓZGOWA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, KONIEC, DRASTYCZNOŚĆ, BEZAN ŻAGIEL, KOŁNIERZ, KLONOWATE, NAPÓR, OSŁONKA NABYTA, METODA SCENARIUSZOWA, PRZYBYTEK, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, PINGWIN CESARSKI, POŻYTECZNOŚĆ, ROZMÓWCA, SERWITUT, SAMOURZECZYWISTNIENIE, UMOWA O PRACĘ, JAKOWLEW, WENEROLOGIA, ARCHEOLOGIA PODWODNA, CECHOWNIA, TONACJA, BEZWYZNANIOWIEC, WYGŁAD LODOWCOWY, WIZJA, ZAKRĘCENIE SIĘ, RUCH PROSTOLINIOWY, ESTRADOWOŚĆ, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, KOMAR, ZROŚLAK, ZAKOCHANA, CIERLICA, ŻAKIET, BASEN, OFICYNA WYDAWNICZA, KOMORNIK, CYKL KOSMICZNY, MATKA, PROPAGANDA, DZIENNIK, STRZAŁECZKA, ŁĄKOTKA, RUCH KRZYWOLINIOWY, RYNEK WTÓRNY, KURSOR, OZNAJMIENIE, GASKONADA, MIŚ, ZBIEŻNOŚĆ, SIKSA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, KATAKAUSTYKA, CUG, ?TARANTELA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.018 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE KTOŚ JEST DZIECINNY, NIEDOJRZAŁY, MYŚLI I ZACHOWUJE SIĘ JAK DZIECKO, INFANTYLNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE KTOŚ JEST DZIECINNY, NIEDOJRZAŁY, MYŚLI I ZACHOWUJE SIĘ JAK DZIECKO, INFANTYLNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIECINNOŚĆ to, że ktoś jest dziecinny, niedojrzały, myśli i zachowuje się jak dziecko, infantylnie (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIECINNOŚĆ
to, że ktoś jest dziecinny, niedojrzały, myśli i zachowuje się jak dziecko, infantylnie (na 11 lit.).

Oprócz TO, ŻE KTOŚ JEST DZIECINNY, NIEDOJRZAŁY, MYŚLI I ZACHOWUJE SIĘ JAK DZIECKO, INFANTYLNIE sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - TO, ŻE KTOŚ JEST DZIECINNY, NIEDOJRZAŁY, MYŚLI I ZACHOWUJE SIĘ JAK DZIECKO, INFANTYLNIE. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

x