POJĘCIE Z PSYCHOLOGII POSTACI, PRZENIESIONE NA GRUNT JĘZYKOZNAWSTWA KOGNITYWNEGO: ELEMENT WYRAZISTY, ZNAJDUJĄCY SIĘ NA PIERWSZYM PLANIE TZW. SCENY, NA KTÓRYM SKUPIA SIĘ UWAGA PODMIOTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FIGURA to:

pojęcie z psychologii postaci, przeniesione na grunt językoznawstwa kognitywnego: element wyrazisty, znajdujący się na pierwszym planie tzw. sceny, na którym skupia się uwaga podmiotu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FIGURA

FIGURA to:

kształt postaci, budowa ciała (na 6 lit.)FIGURA to:

wyobrażenie postaci człowieka lub zwierzęcia w rzeźbie (na 6 lit.)FIGURA to:

postać (na 6 lit.)FIGURA to:

ogólna nazwa karty do gry z wizerunkiem asa, króla, damy i waleta (na 6 lit.)FIGURA to:

zespół ruchów w konkurencji sportowej, popis, akrobacja (na 6 lit.)FIGURA to:

typ, osobnik, osoba o złej reputacji (na 6 lit.)FIGURA to:

król, hetman, wieża, koń, goniec w szachach (na 6 lit.)FIGURA to:

w malarstwie figuratywnym: przedmiot przedstawiany (na 6 lit.)FIGURA to:

osobistość, ktoś, z kim należy się liczyć (na 6 lit.)FIGURA to:

tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu (na 6 lit.)FIGURA to:

element języka wzmacniający emocjonalność i obrazowość wypowiedzi (na 6 lit.)FIGURA to:

figura geometryczna (na 6 lit.)FIGURA to:

muzyczny ozdobnik (na 6 lit.)FIGURA to:

zjawisko lub postać traktowane jako zapowiedź przyszłej swojej reprezentacji; typ (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POJĘCIE Z PSYCHOLOGII POSTACI, PRZENIESIONE NA GRUNT JĘZYKOZNAWSTWA KOGNITYWNEGO: ELEMENT WYRAZISTY, ZNAJDUJĄCY SIĘ NA PIERWSZYM PLANIE TZW. SCENY, NA KTÓRYM SKUPIA SIĘ UWAGA PODMIOTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.063

ZGRZEBŁO, FUNKCJA BORELOWSKA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, STREFA PERYGLACJALNA, PREPPERS, LANDARA, PODSZYWACZ, ŁĄCZNOŚĆ, MASOŃSKOŚĆ, OSET NASTROSZONY, CZUJNIK INDUKCYJNY, STEREOTYPIA RUCHOWA, KOSZARY SZYJOWE, HARMONIA SAMOGŁOSEK, RESPONSYWNOŚĆ, TYP TURAŃSKI, NAPRĘŻACZ, KOPUŁA, CZARNY PUNKT, TRAWERS, MAKSYMALIZM, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, AMORY, WILCZY OBŁĘD, SZKARPA, GRUNT, PLASTYKA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, POTNICA, DEKANTER, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, RYCERZ ROZBÓJNIK, KANARKI KSZTAŁTNE, HEIMAT, DRGANIE AKUSTYCZNE, LUSTRO, MLECZAK, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, HARACZOWNIK, BOUCHER, IMID, OFIARA, FILOLOGIA WŁOSKA, KREPA, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, KENIJSKI, STRZELNICA, CEPISKO, BARIATRIA, FRYGIJCZYCY, AGREGATY MONETARNE, POZŁOTKO, PRZECIWNAKRĘTKA, PRZEGRODA NOSOWA, HOL RECEPCYJNY, KWESTIA, DILPAK, ZANIK MIĘŚNIOWY, JEZIORO EUTROFICZNE, FILTR WĘGLOWY, FAGOT, CHOROBA ZARAŹLIWA, PRZEWÓD JEZDNY, HIPERALGEZJA, PEGMATYT, BASENIK, TRUP, MOST, GEODEZJA SATELITARNA, WIRTUOZOSTWO, GAWIALOWATE, WIZAŻYSTA, GOŁOLEDŹ, CHRONOGRAF, PERYSELENIUM, ANATOMIA FUNKCJONALNA, SZLAGIER, SOLARKA, KRAJNIK, POLE, CHRZAN, WOLA, PĘCINA, KOALICYJKA, TELEKS, ŻABI SKOK, TOPIEL, FILEMON DZIOBOROGI, PARZYSTOŚĆ, USTAWNOŚĆ, KLISZA KRESKOWA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, MEMBRANOFON, CEWKA PUPINOWSKA, SUPERKOMBINACJA, ALLEL DOMINUJĄCY, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, MATOWOŚĆ, ŻYŁKA, GROTA OGRODOWA, OSOBA PODEJRZANA, ANAL, NEKROFAG, ARCHAISTA, WAMPIR, OHAR, ŚWIADEK KORONNY, PROGRAM NAPRAWCZY, BIELIŹNIARSTWO, WETKA, KOLOR LUKOWY, OSOCZE KRWI, BOSSA NOVA, TEUTOŃSKI, LATAWICA, BATERIA AKUMULATOROWA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, MAY, AFGAŃSKI, TORBA, WYPADEK, PINAKOID, PRZECHOWALNICTWO, WĘGIERSKI, WENEROLOGIA, AKCELERATOR KOŁOWY, RUCH ODRZUTOWY, INTERAKTYWNOŚĆ, ZIMNE NÓŻKI, RĘKAWEK, CZŁOWIEK ŚNIEGU, OBIEG GWIAZDOWY, ZROBIENIE KUPY, KRĄŻEK PRZESUWNY, KUCHNIA WOJSKOWA, KULTURA AZYLSKA, WŚCIEKŁY PIES, KABAŁA, BACIK, GLIZA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, DZIEWIĄTA FALA, KRÓLÓWKA, FALA ODBITA, GATUNEK ZBIOROWY, GRASICA, FLAGRUM, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, STOPNICA, MELISA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, WIETRZENIE FIZYCZNE, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, ŻYCZLIWY, WYSPA, SPOKOJNOŚĆ, CIENNIK, TENOR DRAMATYCZNY, KRYJÓWKA, KRAWATKA, DYSK MAGNETOOPTYCZNY, JEŻ MORSKI, ORIENTACJA, GUŁAG, TOPIELISKO, WĘZEŁ, FIKNIĘCIE, KARBOANION, DZICZ, AUTOBUS SZYNOWY, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, BABA JAGA, ROZBRATEL, MRAŹNICA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, SZCZELINA LODOWCOWA, WKRĘTKA, JEDNOSPÓJNOŚĆ, MARS, PRZĘSŁO, POCZUCIE, STOS PACIERZOWY, CHOROBA WERLHOFA, MELODIA, JĘZYK ELFÓW, WYWRÓT, LOGIKA DEONTYCZNA, WARKOCZ DOBIERANY, NIEDOMYKALNOŚĆ, PROSEKTORIUM, POSIEDZENIE NIEJAWNE, CHAŁTURNIK, WYPŁYW, ROZGRZESZENIE, STYL CASUALOWY, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, KAMIEŃ WĘGIELNY, KURIER PODHALAŃSKI, ADHD, ŁUK ODCINKOWY, SPRAY, BIBLIOPOLA, WYLEW, EKSPLOZJA, KOLORY NARODOWE, ŁĄCZNIK CIECZOWY, MITSUKURINA, PANCERNIK SZCZECINIASTY, EPISJER, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, TWARDE LĄDOWANIE, DINUKLEOTYD, PORZĄDEK DORYCKI, BASZTA PROCHOWA, WŁÓKNO WĘGLOWE, NOWICJAT, KOŁO DEPTAKOWE, RYBY, NIEZAWODNOŚĆ, BARCZATKA, NOSACZ SUNDAJSKI, HIPPIS, ŻUŁAWA, NERWIAK PŁODOWY, FORMACJA ROŚLINNA, KOBIETA SPOD LATARNI, PŁASZCZYZNA STYCZNA, CHOROBA DARIERA, MIGDAŁEK GARDŁOWY, TEATR LALEK, STROP KLEINA, MUGOL, RAZ, TURANIEC, FILEMON CIENKODZIOBY, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, IMPOTENCJA, POJEMNIK, SNIFTER, ODŁAM, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, KUC DALES, CHARLESTON, OBCINAK, FOWIZM, UJŚCIE, WZMACNIACZ OPERACYJNY, CIUCIUBABKA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, SZCZUR POLINEZYJSKI, WYROK, KOLEŻANKA PO FACHU, STADIUM LARWALNE, SZASZŁYK, WIEŻA STRAŻNICZA, KLAPA, DZIEŻA, OFENSYWA, CHONDRYTY, EGALITARYZM, EKRAN, GNIOTOWE, REZONANS STOCHASTYCZNY, OBŁO, LEVEL, KONDENSATOR, MARSZ ŚMIERCI, PŁYTA PILŚNIOWA, POKRZYWKA, MAJÓWKA, KOSTIUMERNIA, SEPARATYZM, FALKONKA, BINOKLE, DROBINA, KRZEMIAN, CZERPAK, LÓD SEGREGACYJNY, PEPINIERA, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, DERBY, WIGILIA, PAKA, ESTRADA, CHWALBA, NUCZA, ROK KOŚCIELNY, ZDATNOŚĆ, URZĄDZENIE RADIOWE, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, ZUPA NA GWOŹDZIU, WYSPA MAN, BARWY NARODOWE, ROMANISTA, HYDROFOB, PROFIL TOPOGRAFICZNY, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, ?SYMILOGRAFIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.063 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POJĘCIE Z PSYCHOLOGII POSTACI, PRZENIESIONE NA GRUNT JĘZYKOZNAWSTWA KOGNITYWNEGO: ELEMENT WYRAZISTY, ZNAJDUJĄCY SIĘ NA PIERWSZYM PLANIE TZW. SCENY, NA KTÓRYM SKUPIA SIĘ UWAGA PODMIOTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POJĘCIE Z PSYCHOLOGII POSTACI, PRZENIESIONE NA GRUNT JĘZYKOZNAWSTWA KOGNITYWNEGO: ELEMENT WYRAZISTY, ZNAJDUJĄCY SIĘ NA PIERWSZYM PLANIE TZW. SCENY, NA KTÓRYM SKUPIA SIĘ UWAGA PODMIOTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FIGURA pojęcie z psychologii postaci, przeniesione na grunt językoznawstwa kognitywnego: element wyrazisty, znajdujący się na pierwszym planie tzw. sceny, na którym skupia się uwaga podmiotu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FIGURA
pojęcie z psychologii postaci, przeniesione na grunt językoznawstwa kognitywnego: element wyrazisty, znajdujący się na pierwszym planie tzw. sceny, na którym skupia się uwaga podmiotu (na 6 lit.).

Oprócz POJĘCIE Z PSYCHOLOGII POSTACI, PRZENIESIONE NA GRUNT JĘZYKOZNAWSTWA KOGNITYWNEGO: ELEMENT WYRAZISTY, ZNAJDUJĄCY SIĘ NA PIERWSZYM PLANIE TZW. SCENY, NA KTÓRYM SKUPIA SIĘ UWAGA PODMIOTU sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - POJĘCIE Z PSYCHOLOGII POSTACI, PRZENIESIONE NA GRUNT JĘZYKOZNAWSTWA KOGNITYWNEGO: ELEMENT WYRAZISTY, ZNAJDUJĄCY SIĘ NA PIERWSZYM PLANIE TZW. SCENY, NA KTÓRYM SKUPIA SIĘ UWAGA PODMIOTU. Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast