URZĘDNIK KRÓLEWSKI DO SPRAW FINANSOWYCH PAŃSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ GŁÓWNIE PRZYCHODAMI Z PODATKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZAFARZ to:

urzędnik królewski do spraw finansowych państwa zajmujący się głównie przychodami z podatków (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZAFARZ

SZAFARZ to:

zarządzający spiżarnią, miał pieczę nad kluczami (na 7 lit.)SZAFARZ to:

osoba, która szafuje, czyli rozdziela, rozdaje coś; dobroczyńca (na 7 lit.)SZAFARZ to:

urzędnik miejski do spraw skarbu miasta (na 7 lit.)SZAFARZ to:

osoba udzielająca sakramentów w Kościele katolickim (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĘDNIK KRÓLEWSKI DO SPRAW FINANSOWYCH PAŃSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ GŁÓWNIE PRZYCHODAMI Z PODATKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.814

PAPILOTKA, MONTAŻYSTA, WARIACJA, ODGRYWKA, BLANKI, SUPORT, OBŁOK SREBRZYSTY, MIMETYZM, DIODA PROSTOWNICZA, WODORÓWKA, KLATKA PIERSIOWA, BEZTORBIKI, MĘKI TANTALA, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, BURGRAF, BATALION, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, PRZESYŁ, INFOBOKS, HELIOFIZYKA, ZESPÓŁ BEHRA, TEUTOŃSKI, ENERGETYKA JĄDROWA, APOGEUM, SPRAWIEDLIWOŚĆ POZIOMA, BRAT POLSKI, USTNOŚĆ, CEL, PARADOKS, CHLOASMA, SZERMIERZ, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, NALEGANIE, ŚLUZICE, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, WET, PIERWSZOROCZNY, WYCHOWANKA, GRA WYŚCIGOWA, TORFOWIEC OBŁY, KSOBNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, SEGMENT SZYJNY, MALARSTWO FIGURATYNWE, OSPALSTWO, MAŁOŚĆ, WSTRZĄS TEKTONICZNY, TAKT TRÓJDZIELNY, PAUPER, BANDEROLA, GNIAZDO SIECIOWE, NACIĄG, JEDWAB OCTANOWY, BIAŁA ŚMIERĆ, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, PRAWO BERNOULLIEGO, GRZEBIEŃ, FIGA, GÓWNOZJAD, NIETOPERZE OWADOŻERNE, HISTORIA LITERATURY, KONSUMENT, SŁUGA BOŻA, KWAS KAMFOROWY, NIEKONSEKWENCJA, HAZUKA, ETER NAFTOWY, TRÓJKOMBINACJA, ANGLOSASKA, EWOLUCJONIZM, WELUR, WAMPIR, ŁAD KORPORACYJNY, ŁADOWNIA PUBLICZNA, BURGER, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, OKRES DOSTOSOWAWCZY, KOSZT KONTROLI, TELEKOMUTACJA, BEZDNIA, SZMATA, DOSIEBNOŚĆ, SZALE, HIPOSTAZA, DANINA, ASKOCHYTOZA, UROJENIE KSOBNE, WOLTYŻER, DYBUK, REAKCJA BIURETOWA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, PUNKT PODSŁONECZNY, KRIOKOMORA, PRZYBŁĘDA, MECHANIK POKŁADOWY, ELIMINACJE, BRANDENBURGIA, NIEPRZYJACIEL, HUTA SZKŁA, ANEKSJA, PALEOKLIMATOLOG, SUWNICA POMOSTOWA, CIĄŻENIE POWSZECHNE, KINEZYTERAPEUTA, ROZETKA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, ZIEMIA OKRZEMKOWA, FILECIK, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, PÓŁKREW, EPOS HOMERYCKI, ANTYNATURALIZM, KAKOFONIA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, TOŃ WODNA, ANIOŁEK CHARLIEGO, KURS SZTYWNY, PORZĄDEK JOŃSKI, ZAKAZ STADIONOWY, ASYRYJKA, POSTĘPACTWO, KICHA, OBUDOWA, MRUKOKSZTAŁTNE, MATRONA, JOGURTERIA, NOSACZ, ROCK, DEMONOLOGIA, KRYSTALOCHEMIA, STARA MALUTKA, KASJER, PASZTETNIK, ZASTRZAŁ, JEDYNY, KRYZYS, WALKA, OKRĘT LINIOWY, WŁÓCZYKIJ, HISTORIA, KORPUS, ŁUPEK ILASTY, KONFESJONAŁ, GAZ ELEKTRONOWY, RYNNA POLODOWCOWA, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, ŁADUNEK BOJOWY, DEPRECHA, ORTODONCJA, PALEOZOOLOGIA, BURZYK SZARY, SKARANIE BOSKIE, ZRZECZENIE SIĘ, BRANIE WZORU, ROSA, PIERSI, STARANIE, CEDET, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, WYDZIAŁ, FLĄDRA, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, SATELITA GEOSTACJONARNY, KOKTAJL, NARAMIENNICA, SUSCEPTANT, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, WIDZOWNIA, DZIENNIK, PAS RADIACYJNY, HELIKOPRION, PAS, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, RZECZY OSTATNIE, MIODOWÓD, PROWENIENCJA, STUPOR, KOMEDIANTKA, NIEMIECKI, GRUSZE EUROPEJSKIE, MERZYK OBRZEŻONY, IMMUNOGENETYKA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, GONIEC BIAŁOPOLOWY, NIEWÓD, MOTYW, WYGASZACZ, NIMFA, PLOTER BĘBNOWY, AMINOKWAS BIOGENNY, ARABIZOWANIE SIĘ, ŻAŁOBA, GEOLOGIA ZŁÓŻ, DRYBLAS, REKLAMIARZ, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, KOLARSTWO GÓRSKIE, KOMETA, RYZYKO INWESTYCYJNE, KABOTAŻ, PSYCHOBIOLOGIA, PAŃSTWO UNITARNE, SIQUEIROS, TAJNY RADCA, SPADOCHRONIARKA, PARAKAPPACYZM, ZAPOJKA, SPONTANICZNOŚĆ, NACIEK JASKINIOWY, GEKON PAZURZASTY, MYDLARZ, SUBDELEGAT, OBIEG PIERWOTNY, OBRONA SŁOWIAŃSKA, MOTYLEK, PORODÓWKA, ASIEJEW, CZERPACZ, MACHANIE RĘKĄ, DŻINGEL, CYNGIEL, ROŻEN, OOLITYT, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, WĘZEŁ, PUNKT KONSTRUKCYJNY, DOSTAWA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA, WŁÓKNO, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, WYRZEKANIE, RÓŻDŻKARZ, DWA OGNIE, GATUNEK AMFITERMICZNY, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, TABU, OPRAWKA, PODKOMORZY, STRAŻ POŻARNA, ZŁOŻENIE URZĘDU, ZARAZA, IZBA OBRACHUNKOWA, UMOWA O PRACĘ, DOMOKRĄŻCA, PRZECIWLEGŁOŚĆ, KANTO, PIECZONA ALASKA, ZERO, FILOZOFIA POZNANIA, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, PARLAMENT, WILCZY OBŁĘD, SZCZUR POLINEZYJSKI, BRODACZ MONACHIJSKI, KUCHNIA WOJSKOWA, WZNOWIENIE, PROSTAK, POZIOM MORZA, VANVITELLI, KOMUNIKACJA, TEMPERATURA ZAPŁONU, TRANSFORMATORNIA, MBIRA, ŁOWCA TALENTÓW, EKONOMIK, FISZ, BOREWICZ, CZYRAK GROMADNY, BICIE CZOŁEM, ORBITA, EUTENIKA, AFISZOWANIE SIĘ, KIJANKA, CUD, SANATORIUM ZAPOBIEGAWCZE, UKŁAD HORMONALNY, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, NUMIDYJCZYK, MALAJKA, NOZOLOGIA, KOSTIUMERNIA, MAFIA PALIWOWA, PRZEGRANA, ROZLUŹNIENIE, PINGWIN PAPUA, RĄBEK, RUSZT, NIMFAJON, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, FASOLA SZPARAGOWA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, LIBERALIZM GOSPODARCZY, ODKRYTY ATAK, OBROTNIK, OSŁONKA, SITAR, ?IKAR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.814 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĘDNIK KRÓLEWSKI DO SPRAW FINANSOWYCH PAŃSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ GŁÓWNIE PRZYCHODAMI Z PODATKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĘDNIK KRÓLEWSKI DO SPRAW FINANSOWYCH PAŃSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ GŁÓWNIE PRZYCHODAMI Z PODATKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZAFARZ urzędnik królewski do spraw finansowych państwa zajmujący się głównie przychodami z podatków (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZAFARZ
urzędnik królewski do spraw finansowych państwa zajmujący się głównie przychodami z podatków (na 7 lit.).

Oprócz URZĘDNIK KRÓLEWSKI DO SPRAW FINANSOWYCH PAŃSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ GŁÓWNIE PRZYCHODAMI Z PODATKÓW sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - URZĘDNIK KRÓLEWSKI DO SPRAW FINANSOWYCH PAŃSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ GŁÓWNIE PRZYCHODAMI Z PODATKÓW. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

x