ZABAWKA DLA NIEMOWLĄT, NAMIASTKA BRODAWKI SUTKOWEJ MATKI, WKŁADANA DZIECKU DO UST W CELU USPOKOJENIA GO; DZIECI ZAZWYCZAJ USPOKAJAJĄ SIĘ WTEDY, URUCHAMIA SIĘ U NICH ODRUCH SSANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SMOCZEK to:

zabawka dla niemowląt, namiastka brodawki sutkowej matki, wkładana dziecku do ust w celu uspokojenia go; dzieci zazwyczaj uspokajają się wtedy, uruchamia się u nich odruch ssania (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SMOCZEK

SMOCZEK to:

gumowy (lub z tworzywa sztucznego) kapturek z małym otworem na czubku zakładany na butelkę umożliwiający sztuczne karmienie niemowląt (na 7 lit.)SMOCZEK to:

okrągły narząd gębowy minoga (na 7 lit.)SMOCZEK to:

typ strumienicy wytwarzającej próżnię (podciśnienie) (na 7 lit.)SMOCZEK to:

mały lub przyjazny - pojawiający się najczęściej we współczesnych bajkach - smok (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABAWKA DLA NIEMOWLĄT, NAMIASTKA BRODAWKI SUTKOWEJ MATKI, WKŁADANA DZIECKU DO UST W CELU USPOKOJENIA GO; DZIECI ZAZWYCZAJ USPOKAJAJĄ SIĘ WTEDY, URUCHAMIA SIĘ U NICH ODRUCH SSANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.318

TRÓJKA, KRÓCIEC, KLASTER KOMPUTEROWY, SAMOTNY OJCIEC, ROBUSTA, WYPAŁ, NIECHCIUCH, CIENNIK, KUCZBAJ, OGRZEWNIK, NADBUDÓWKA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, BROŃ, KLOPS, DWUBÓJ, MAKSYM, POJAW MASOWY, GĘSIARZ, EDYCJA, DETEKTYW, WOLNOAMERYKANKA, ELEGIJNOŚĆ, CYNGIEL, WIELORASOWOŚĆ, CUKIER MLEKOWY, SKÓRNIK, OTWÓR WYLOTOWY, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, DYLATACJA, POLITYKA PRZESTRZENNA, RAMIONA, KOŁEK, FILOZOFIA MATEMATYKI, FORNALKA, SZYLD, BUDOWNICTWO, RANA SZARPANA, ODNIESIENIE, ŚRODEK PRAWNY, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, GEODEZJA, WARSZTAT, HELISA, FUNK ART, ALABASTRON, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, SZORY, KOSS, NERW CZASZKOWY, JĘZYKI SEMITOCHAMICKIE, PROCESOWICZ, PRACA, WYPRAWA, WĘZEŁ ZWYKŁY, ANTYKADENCJA, BEZPARDONOWOŚĆ, PRZELEW, PROTROMBINA, LORI, ANUSZKIEWICZ, MOTYL DZIENNY, FILM SAMURAJSKI, MIĘSOŻERCA, DRATWA, PUŁK, POKUSA, PINGWIN KRÓLEWSKI, PRZYKRYCIE, OKRASA, WIELKOGŁOWOWATE, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, KONCHYLIOLOGIA, KAMPANILA, SZCZOTKA, RUMIAN RZYMSKI, BIZNES, ZBIORÓWKA, REAKCJA NIEODWRACALNA, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, CYKLOTYMIA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, HARUSPIK, CZEPLIWOŚĆ, AGREST, KORZENIONÓŻKI, WYKONANIE, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, PŁOMYK, SZARLATAN, FARERCZYK, TEORIA CIAŁ, PRZYRODNIK, MORS, TORBACZE, SKALENOEDR, APROBATA, KLEJARZ, RZADKOŚĆ, NERD, TROMPA, PUCHAR, ACHROMATYNA, DASZEK OKAPOWY, RADA, CIEMNOBLASZEK, ZŁOTY MEDAL, ZAKOLE, SPOWINOWACONY, WYWRÓCENIE SIĘ, BRZYDAL, WSCHÓD, PARODOS, ADAPTACJA SPOŁECZNA, CHOROBA WOLMANA, TYSIĄC, MASKA, OPERA, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, METEORYT, KOJEC, CEFALASPIDY, CHOROBA BERGERA, KONTRDEMONSTRACJA, REPRESJA, SZTUKA UŻYTKOWA, ŻABIA LASKA, SCRATCHING, ZACIESZ, POLECANKA, KANCONA, BOA KRÓTKOOGONOWY, PODNIEBIENIE TWARDE, UNIŻANIE SIĘ, CIĄGNIK BALASTOWY, PIĘTNASTKA, SEKCIARSTWO, POLEROWACZ, HEWEA, SMUTY, ALTERNATYWA, KOFFLER, ŻABKI, INTENDENT, MOWA, MECHANIKA KWANTOWA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, JĘZYK KENTUM, KRYPTODEPRESJA, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, ATASZAT, SZPICEL, PROCES POSZLAKOWY, MECHOWCE, MUSZLA KLOZETOWA, TEŚCIK, POŚCIEL, KOTERYJNOŚĆ, KUCHNIA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, MATRYLINEARNOŚĆ, NADCIEKŁOŚĆ, DZIEDZICTWO KULTUROWE, MAZUT, DZIEŃ REKTORSKI, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, PRZEPOJKA, DYWESTYCJA, POŁUDNIK STRUVEGO, BAMBUS, GARNITUR, PIECHUR, STYL CASUALOWY, WETERYNARIA, GRYZAK, TARTALETKA, MARSZ ŚMIERCI, ZAKUP, CEKOTROFIA, JASZCZUR, INGRESJA MORZA, KIJANKA, REGIONALISTA, MYJNIA SAMOCHODOWA, RELATYWIZM MORALNY, KECZUA, CYBERNETYZACJA, LOKOMOTYWA SPALINOWA, POJAZD, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, ŻYWA MOWA, EGZEKUTORKA, PLANSZA, MAJDANIARZ, DROGÓWKA, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, BEZSZPARKOWCE, NAZWISKO MÓWIĄCE, PODCIEP, DIETA, CANOSSA, WYSEPKA, ZŁOTY DESZCZ, CEREMONIA, OLIGOFAG, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, KAFETERIA OTWARTA, UWAŻNOŚĆ, KONWEJER, KONTAKT, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, TRÓJDŹWIĘK, KONFESJA, KORONIARZ KOŃCATY, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, ŻABA RYŻOWA, BIAŁORUTENISTYKA, GŁĘBSZE UCZUCIE, NAPIĘTEK, ZROBIENIE MIEJSCA, PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, MERSYTEMA, MORFOGENEZA, CIĘŻKA DUPA, CZYRACZNOŚĆ, CZAS MĘSKI, ZDECHLINA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, SELENODEZJA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, POTOP, ŁAPCE, DOWÓD RZECZOWY, LANE CIASTO, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, SZEJK, KARCYNOLOGIA, ASIA, NUDZIARZ, PROCES FIZJOLOGICZNY, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, PODSZEWKA, MARMURKOWANIE, KATEGORIA GRAMATYCZNA, SKORUPIAKI WYŻSZE, RAKOWATOŚĆ, BARONIĄTKO, SUMAK, SPRAWIEDLIWOŚĆ, FIORD, CZUWAK, KOŚĆ CZOŁOWA, TOR, ZEWNĘTRZE, KUŚNIERCZYK, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, POJAZD KOŁOWY, MASKARADA, PONDERABILIA, SZRAPNEL, IMPROMPTU, AZOR, WENEROLOGIA, SIODŁO, WICIOKRZEW, WIECZORÓWKA, REGUŁA INFERENCYJNA, SZKOLARSTWO, ADA, BAŁAMUTKA, RECEPTA PUNKTOWA, ZMROK, OPOZYCJA, RODZINA NUKLEARNA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, MIASTO UMARŁYCH, MARKETING RELACYJNY, SZESNASTKA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, PANDA, POCHODNA FRÉCHETA, FIZYKA SŁOŃCA, SPORT SIŁOWY, DŹWIGNICA LINOTOROWA, GARNUSZEK, NIECKA, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, ZABUDOWA, KUPIEC, FARMA, PROSCENIUM, E, ARABSKI GREYHOUND, SZKARŁUPIEŃ, PARALAKSA, CIĄG, ARCUS TANGENS, ?NALEWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.318 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABAWKA DLA NIEMOWLĄT, NAMIASTKA BRODAWKI SUTKOWEJ MATKI, WKŁADANA DZIECKU DO UST W CELU USPOKOJENIA GO; DZIECI ZAZWYCZAJ USPOKAJAJĄ SIĘ WTEDY, URUCHAMIA SIĘ U NICH ODRUCH SSANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABAWKA DLA NIEMOWLĄT, NAMIASTKA BRODAWKI SUTKOWEJ MATKI, WKŁADANA DZIECKU DO UST W CELU USPOKOJENIA GO; DZIECI ZAZWYCZAJ USPOKAJAJĄ SIĘ WTEDY, URUCHAMIA SIĘ U NICH ODRUCH SSANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SMOCZEK zabawka dla niemowląt, namiastka brodawki sutkowej matki, wkładana dziecku do ust w celu uspokojenia go; dzieci zazwyczaj uspokajają się wtedy, uruchamia się u nich odruch ssania (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SMOCZEK
zabawka dla niemowląt, namiastka brodawki sutkowej matki, wkładana dziecku do ust w celu uspokojenia go; dzieci zazwyczaj uspokajają się wtedy, uruchamia się u nich odruch ssania (na 7 lit.).

Oprócz ZABAWKA DLA NIEMOWLĄT, NAMIASTKA BRODAWKI SUTKOWEJ MATKI, WKŁADANA DZIECKU DO UST W CELU USPOKOJENIA GO; DZIECI ZAZWYCZAJ USPOKAJAJĄ SIĘ WTEDY, URUCHAMIA SIĘ U NICH ODRUCH SSANIA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ZABAWKA DLA NIEMOWLĄT, NAMIASTKA BRODAWKI SUTKOWEJ MATKI, WKŁADANA DZIECKU DO UST W CELU USPOKOJENIA GO; DZIECI ZAZWYCZAJ USPOKAJAJĄ SIĘ WTEDY, URUCHAMIA SIĘ U NICH ODRUCH SSANIA. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x