SPÓŁGŁOSKA, PODCZAS ARTYKULACJI KTÓREJ TWORZY SIĘ ZWARCIE W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI JAMY USTNEJ I DOCHODZI DO PRZEPŁYWU POWIETRZA BOKAMI, Z JEDNEJ LUB OBU STRON JĘZYKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓŁGŁOSKA BOCZNA to:

spółgłoska, podczas artykulacji której tworzy się zwarcie w środkowej części jamy ustnej i dochodzi do przepływu powietrza bokami, z jednej lub obu stron języka (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPÓŁGŁOSKA, PODCZAS ARTYKULACJI KTÓREJ TWORZY SIĘ ZWARCIE W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI JAMY USTNEJ I DOCHODZI DO PRZEPŁYWU POWIETRZA BOKAMI, Z JEDNEJ LUB OBU STRON JĘZYKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.893

KOSMOFIZYKA, FORMA, KAFAR, PARALAKSA, KOPIA, MŁODA PARA, RETRANSMISJA, BEZGUŚCIE, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, POŁYKACZ, PIECHOTA, SKOK, MOTYLEK, KOŁO, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, PUNK, KRAJNIK, ZROST, KLUCZ OBCY, ANGLIK, SZTURMAK, DIABEŁEK, SPÓŁKA POWIĄZANA, PRZEWRÓT, OSTROKÓŁ, TYFLOLOGIA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, REDA, KUFA, SZTUCZNY LÓD, HISTORYZM, SZCZOTECZKA, MILICJA, PIKA, PÓJDŹKA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, PRZEPRAWA, FILM ANIMOWANY, ARTYKUŁ WIARY, LEK PRZECIWWIRUSOWY, CHOROBA KÖNIGA, TRASZKA OGNISTA, LIS POSPOLITY, KASA, WINIETA, ODMIENNOŚĆ, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, SYNTETYK, SKRZYNKA, BOMBA EKOLOGICZNA, PRZYLĄDEK, ŚWIADKOWIE JEHOWY, PONOCNICE, KRATKA ODPŁYWOWA, KOSTIUM, SKOCZNIA NARCIARSKA, KONOTACJA, JAMA GARDŁOWA, FUZJA PIONOWA, OBRÓBKA, SIATKA CENTYLOWA, ROBOTA, ATAK, LORI POTTO, MUZYKA KLASYCZNA, INTRATA, KAPOK, LIMBO, BRACTWO KURKOWE, TYP, MASKA WSTYDU, CYBORIUM, KOZIOŁ, GARDEROBA, ŁOWCA, ŻYCIAN, KILOMETR ZEROWY, ATRYBUCJA, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, WIZJONER, DYSLEKSJA, GOSPODARKA NATURALNA, PRZEMYSŁÓWKA, ASTROGRAFIA, ASYMETRIA, MASZYNA PROSTA, JUBILEUSZ, PALEONTOLOGIA, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, WIKARYZM, UBÓJ, KORDYLINA, PERSONALNIK, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, FIKNIĘCIE, JANTARNY, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, PATRYCJAT, HETAJRA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, EGZOTYK, FIRMÓWKA, DYSCYPLINA POKAZOWA, ALUZJA LITERACKA, WOKABULARZ, OBRÓŻKA, ANGIELKI, PŁATEK, SYNANTROPIZACJA, AKOMODACJA, WYBIEG, BUTELKA, CHŁYST, IMPULSYWNOŚĆ, KONWERTOR, SEKRET, SAMORZUTNOŚĆ, EV, MASIELNICZKA, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, NIEZRĘCZNOŚĆ, STATUS, SPRZEDAŻ, DZIURKA, WKŁADKA, NIESŁUSZNOŚĆ, DIMERKAPROL, WSZARZ, KOSZMAR, KĘDZIERZAWOŚĆ, ZAJĄC, TAMBOREK, NERW MIĘDZYŻEBROWY, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, WYSEPKA, ZACHÓD, GAZOLINA, SEMITOLOG, WIĄD RDZENIA, ROŚLINA AKWARIOWA, HIPOSTYL, DYPTYCH, KOMORA, ŁAPOWNICTWO, ABSOLUT, KOTWICA, DZIRYT, KLASER, BLOK LINOWY, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, HYICZHON, ORGANIZM, DZIEWIĘTNASTKA, SZTUBA, STACJA POMP, INDUKCYJNOŚĆ, BUTLA, TARLATAN, TURZYCA, KRĄG KULTUROWY, BYT, DĘTKA, DYRYGENTURA, NIERUCHAWOŚĆ, KWALIFIKACJA, PYLON, FILEMON CIENKODZIOBY, ORKAN, ŚWISTUŁA, KASTRAT, AUTSAJDER, POLER, ALERGEN POKARMOWY, KRUCHTA, CZARNA MOWA, WYSMUKŁOŚĆ, DZIAŁ, GRAFIKA, KWARTET, SĘDZIA KALOSZ, CUDOTWÓRCA, PANŚWINIZM, SCHLUTER, LORD, NATYWIZM, PANICZĄTKO, TRASZKA GRZEBIENIASTA, REPRESOR, SAKSOŃSKI, NACIĄG, MŁYNEK DO ODPADÓW, KOMUNA MIEJSKA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, TYFUS PLAMISTY, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, FILOZOFIA POZNANIA, ZEFIR, NARD, ESSEŃCZYCY, ESPRINGOLA, KRAKUSKA, SAN, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, INTELIGENCJA WERBALNA, ŻUPA, TŁO, ZAKŁADKA, CHOROBA DZIEDZICZNA, PRZYBYTEK, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, UMOWA BUKINGOWA, ROZWÓRKA, FIGA Z MAKIEM, MARTA, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, JAPONKI, TRACKLISTA, SUSZ, RADYKALNA PRAWICA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, WYŚCIGI, PODRODZAJ, ŁAGIEW, SMAKOŁYK, SEMANTYKA KOGNITYWNA, KOSZYKARSTWO, ZAGROŻENIE, HIPIS, KICAJ, PODKŁAD KOLEJOWY, NIERÓB, DODATEK BRANŻOWY, FAJKA WODNA, BABA-CHŁOP, NESTOR, DWA OGNIE, INTERIOR, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, MAKROKIERUNEK, GLEBA, CHARLES, JEDNOŚĆ, WSPÓŁUCZENNICA, POJEMNOŚĆ POLOWA, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, BIURO SPISOWE, KRATER METEORYTOWY, BOROWIEC OLBRZYMI, CZEKAN, ROSYJSKOŚĆ, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, KAUKAZ, SOŚWA, FISZBINOWIEC, REFLEKTOR, MECHOWCOWE, LITERATKA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, URZĄDZENIE RADIOWE, REPETYCJA, DEKORTYKACJA, PRÓBA SAMOBÓJCZA, WYKRZYKNIK, JEZIORO WYTOPISKOWE, AUTOCHTONICZNOŚĆ, HIPOTEKA, ORBITA, GUMIDRAGAN, CHORIJAMB, FALA HARMONICZNA, EKOSFERA, KREDYT ZAUFANIA, JANE, MASŁO CZOSNKOWE, REPETYCYJNOŚĆ, PRAŻUCHA, PROKARBAZYNA, MAKAGIGA, GRUCZOŁ COWPERA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, IMMUNOONKOLOGIA, KOMISJA BUDŻETOWA, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, OZNAKA, FILEMON BIAŁOSZYI, SKRĘTKOWCE, JAZDA, ANTYTEZA, CZARNY CHARAKTER, MAANAM, HUMANIORA, FOLK, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, PRZETWÓRCZOŚĆ, EPOKA INDUSTRIALNA, EDOMETR, ?CHASERKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.893 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPÓŁGŁOSKA, PODCZAS ARTYKULACJI KTÓREJ TWORZY SIĘ ZWARCIE W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI JAMY USTNEJ I DOCHODZI DO PRZEPŁYWU POWIETRZA BOKAMI, Z JEDNEJ LUB OBU STRON JĘZYKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPÓŁGŁOSKA, PODCZAS ARTYKULACJI KTÓREJ TWORZY SIĘ ZWARCIE W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI JAMY USTNEJ I DOCHODZI DO PRZEPŁYWU POWIETRZA BOKAMI, Z JEDNEJ LUB OBU STRON JĘZYKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPÓŁGŁOSKA BOCZNA spółgłoska, podczas artykulacji której tworzy się zwarcie w środkowej części jamy ustnej i dochodzi do przepływu powietrza bokami, z jednej lub obu stron języka (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓŁGŁOSKA BOCZNA
spółgłoska, podczas artykulacji której tworzy się zwarcie w środkowej części jamy ustnej i dochodzi do przepływu powietrza bokami, z jednej lub obu stron języka (na 16 lit.).

Oprócz SPÓŁGŁOSKA, PODCZAS ARTYKULACJI KTÓREJ TWORZY SIĘ ZWARCIE W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI JAMY USTNEJ I DOCHODZI DO PRZEPŁYWU POWIETRZA BOKAMI, Z JEDNEJ LUB OBU STRON JĘZYKA sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - SPÓŁGŁOSKA, PODCZAS ARTYKULACJI KTÓREJ TWORZY SIĘ ZWARCIE W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI JAMY USTNEJ I DOCHODZI DO PRZEPŁYWU POWIETRZA BOKAMI, Z JEDNEJ LUB OBU STRON JĘZYKA. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x