NAUKOWIEC, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ PROWADZENIEM BADAŃ NAD PRZESZŁOŚCIĄ I PRZEKAZYWANIEM O TYM WIEDZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HISTORYK to:

naukowiec, który zajmuje się prowadzeniem badań nad przeszłością i przekazywaniem o tym wiedzy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUKOWIEC, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ PROWADZENIEM BADAŃ NAD PRZESZŁOŚCIĄ I PRZEKAZYWANIEM O TYM WIEDZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.572

KSIĘGOWOŚĆ, ALMARIA, TALERZ, BIZNES WOMAN, TRÓJBÓJ, TUŁACZ, ANTYKWARNIA, POBUDKA, UNIWERSYTECKOŚĆ, RENTGENOLOGIA, WINO REŃSKIE, POMIOTŁO, PATAREN, WÓDKA, TOWARZYSZKA BRONI, ARBORETUM, DROŻNOŚĆ, NADWZROCZNOŚĆ, RÓWNE, MONTANISTA, FAZA, BIOETYKA, STRAŻ, SILNIK ASYNCHRONICZNY, ARYTMETYKA MODULARNA, MIĘTA KĘDZIERZAWA, GARDEROBA, NIECHLUJA, BŁYSTKA OBROTOWA, SŁOWOTWÓRSTWO, ZNACZNIK, MANIERZYSTA, PROTEZA, WNĘTRZNOŚCI, ROZCZAROWANIE, WAMPIREK, PIRAMIDA, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, PODKŁAD, NIEZISZCZALNOŚĆ, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, DRUGA BRODA, POJAZD KONNY, NIEŚMIAŁOŚĆ, PROWENIENCJA, IŻEWSK, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, LOMMA, HISTORYZM MASKI, GASTRONOM, PRĘŻNOŚĆ, FILOLOGIA WŁOSKA, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, BUTELKA, WICEHRABIA, FENOLAN, CERAMIKA SZNUROWA, KAPLICA CHRZCIELNA, MOBIL, KULANKA, GENIUSZ, EKSHIBICJONISTKA, GINEKOLOGIA, JELITO CZCZE, OBSZAR TRANZYTOWY, LIŚĆ ŁODYGOWY, SZOLNOK, OPOZYCJA, GZY, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, GRAFITYZACJA, WĘGIERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, WĄŻ, ŚMIESZKA, GAZ ELEKTRONOWY, GWAŁTOWNOŚĆ, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, ABOLICJONISTKA, SZALENIEC, MARUDERSTWO, RUCH RELIGIJNY, DOJŚCIE, SŁOWIANKA, TACHION, GALOPANT, ASFI, KATYŃ, NAPÓJ, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, ŁĄCZNOŚĆ, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, NIUCHACZ, SYSTEM, BRISTOL, SPAWACZ, GARNUSZEK, ROK KOŚCIELNY, STAROINDYJSKI, POTENCJAŁ CZYNNOŚCIOWY, KROPLÓWKA, ARGENTYNOZAUR, WIDEŁKI, KÓŁKO, ZATOR, TAVOLIERE, PRYMITYW, KIRKENES, ILUWIUM, BEAR, ALBUMIK, ZARODNIKOWCE, MANIPUŁ, SIATKA CENTYLOWA, PAŃSTWO TOTALITARNE, WZORNIK, KURIER TATRZAŃSKI, IOUITOS, KALECKI, WIRTUOZERSTWO, POMPA TŁOKOWA, LATANIE PRECYZYJNE, MARMOZETA ZWYCZAJNA, WILKOWO, KOSZULARZ, KONKURS ŚWIADECTW, NEGACJONISTA, GEOTECHNIK, LOB, KUCHTA, KŁĄB, WIERSZ OBRAZKOWY, KNAGA, ERA, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, FIGURA DZIOBOWA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, BUCHTA, BRODAWKA, KANDYZ, JATA, MISTRZ, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, MIĘSOŻERCA, PAJĄK, CHONDRYT WĘGLISTY, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, LOTNE PIASKI, DYPTYK, BIOETYK, PONCZ, ŻOŁDAK, GEKON PAZURZASTY, ZASTAWKA, STANICA WODNA, SINES, BABILOŃSKI, WESTERN, SAMORZUTNOŚĆ, PRYSZNIC, PARAPET, KRATKA ŚCIEKOWA, ACHAJA, TARCZA, PŁATNIK SKŁADEK, POZNAŃ, SPÓŹNIALSTWO, BIAŁA DAMA, IDENTYFIKATOR, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, KTOŚ, STOS PACIERZOWY, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, ASHILAND, TEGOROCZNOŚĆ, PRZYRODNI BRAT, ZAMIANA, SOCJOPSYCHOLOGIA, BANIAK, WYDATKI MAJĄTKOWE, SECESJONIZM, KASTYLIJSKI, PSALM ALFABETYCZNY, FILTR, SZESNASTKA, UPRAWA, NEWCOMB, ENERGICZNOŚĆ, POTÓWKA, LARWA, PRZYGODA, KOLEJKA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, DRUGA NATURA, DNI OTWARTE, NIEPODZIELNOŚĆ, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, ŁOMŻA, ORIENTACJA, WARSZTAT, CIĄŻA, TAWDA, KONODONT, SZCZYTNICA, EKSTRALIGA, OPAR, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, ŚMICHY CHICHY, KICZ, FASHIONISTKA, DEGRENGOLADA, PORÓD OPÓŹNIONY, KULTURA OBRAZKOWA, EKLIPTYKA, ACHTOPOL, ŁUK, TANDEM, ŚPIĄCZKA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, GONIEC BIAŁOPOLOWY, WILCZAR, MAGIERA, HAJFONG, OWODNIOWCE, STOMIA, KLINKIER, WARNA, DOJŚCIE, ENERGIA GEOTERMALNA, SZACHRAJ, SKORUPIAKI, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, CHOROBA TAYA-SACHSA, CIĘŻKI SEN, EXPRES, MONOGENIZM, FAŁD GŁOSOWY, OSKARŻONY, ANARCHISTA, PISUM, INSIMBI, ŁONO, FOSFATAZA ALKALICZNA, BELLOTTO, MINIMALISTA, ZAŁOM, PARAPETÓWKA, POGODNOŚĆ, GELA, KAZUISTYKA, PRAKTYCZNOŚĆ, ŻEGADŁO TERMICZNE, FILAROWIEC, PRZEDSZKOLANEK, MAJMA, LEMING, LAMINAT, SKRĘTNICA, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, DOJEŻDŻACZ, MROCZEK POZŁOCISTY, KSIĘGOWA, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, MIRAŻ, PEMBA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, OSIŁEK, ERICKSON, KASA, AUDYTORIUM, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, CYMES, TARTALETKA, FRUWANIE, PORT MORSKI, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, KOŚĆ PODNIEBIENNA, OGNISKO, AMBASADOR, UMOWA O DZIEŁO, ZADAR, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, RZEŹNIK, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, CYKL OWULACYJNY, TREND HORYZONTALNY, KRIONIKA, KRYZYS, PRZESUWALNOŚĆ, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, KOMANDO, DEOKSYADENOZYNA, IDEALISTKA, LEK PRZECIWLĘKOWY, BURGER, MĘŻCZYZNA, BIAŁY ROSJANIN, OBŁOK OORTA, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, ?MONOMER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.572 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUKOWIEC, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ PROWADZENIEM BADAŃ NAD PRZESZŁOŚCIĄ I PRZEKAZYWANIEM O TYM WIEDZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAUKOWIEC, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ PROWADZENIEM BADAŃ NAD PRZESZŁOŚCIĄ I PRZEKAZYWANIEM O TYM WIEDZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HISTORYK naukowiec, który zajmuje się prowadzeniem badań nad przeszłością i przekazywaniem o tym wiedzy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HISTORYK
naukowiec, który zajmuje się prowadzeniem badań nad przeszłością i przekazywaniem o tym wiedzy (na 8 lit.).

Oprócz NAUKOWIEC, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ PROWADZENIEM BADAŃ NAD PRZESZŁOŚCIĄ I PRZEKAZYWANIEM O TYM WIEDZY sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - NAUKOWIEC, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ PROWADZENIEM BADAŃ NAD PRZESZŁOŚCIĄ I PRZEKAZYWANIEM O TYM WIEDZY. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x