WYRÓB CUKIERNICZY Z CIASTA BISZKOPTOWO-TŁUSZCZOWEGO, PIECZONEGO NAD OTWARTYM OGNIEM NA OBRACAJĄCYM SIĘ ROŻNIE W KSZTAŁCIE DREWNIANEGO WAŁKA LUB WYDŁUŻONEGO STOŻKA; WYWODZI SIĘ Z KUCHNI NIEMIECKIEJ, JEDNAK DOKŁADNE JEGO POCHODZENIE JEST NIEJASNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SĘKACZ to:

wyrób cukierniczy z ciasta biszkoptowo-tłuszczowego, pieczonego nad otwartym ogniem na obracającym się rożnie w kształcie drewnianego wałka lub wydłużonego stożka; wywodzi się z kuchni niemieckiej, jednak dokładne jego pochodzenie jest niejasne (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SĘKACZ

SĘKACZ to:

BAUMKUCHEN; ciastko cukiernicze z rożna (na 6 lit.)SĘKACZ to:

ciasto cukiernicze (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRÓB CUKIERNICZY Z CIASTA BISZKOPTOWO-TŁUSZCZOWEGO, PIECZONEGO NAD OTWARTYM OGNIEM NA OBRACAJĄCYM SIĘ ROŻNIE W KSZTAŁCIE DREWNIANEGO WAŁKA LUB WYDŁUŻONEGO STOŻKA; WYWODZI SIĘ Z KUCHNI NIEMIECKIEJ, JEDNAK DOKŁADNE JEGO POCHODZENIE JEST NIEJASNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.461

GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, ZBOŻE, SIEDZISKO, OPOŃCZA, KOSTUR, DZIKA RÓŻA, OBSUWISKO, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, DYFUZJA KULTUROWA, ŻONA LOTA, JĘZYKI AŁTAJSKIE, CIĄG, ARTYSTA, MODA, KOD GENETYCZNY, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, OMYŁKA, PERŁA, DIDEROT, PODATEK, BRZOZOWATE, SEROWNIA, DOJŚCIE, CYWILNOŚĆ, ZEBROID, ATAK, PŁYTA, KATAPULTOWANIE, SMALCZYK, POPYCHADŁO, POLITYKA PRZESTRZENNA, AFIKS, DEINSTALACJA, CYRK, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, ODEZWA, KOSZ, DEWELOPER, SZTUKA MINOJSKA, KONCHA, SUMINIA, RAMIĘ, SAŁO, AKCJA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, PARASZA, PROSTNICA, BUFFALO, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, POLĘDWICA SOPOCKA, KOŁOWROTEK, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, INTERIOR, HIPOSTYL, ELASMOZAURY, ANALIZA SKŁADNIKOWA, WIEDZA O KULTURZE, WEREŻKA, MODERUNEK, PRZECIWNIK, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, SHIMMY, MASZT, SOLARKA, TWORZYWO SZTUCZNE, MIŚ, KOPALINA SKALNA, KŁOBUK, ALBUMIK, LIBERALIZM GOSPODARCZY, FARTUCH, ODPRAWA, KĄT, KAZUISTA, WYJEC CZERWONY, DRZEWO, SZATAN, PODWÓJ WIELKI, TARCZA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, MIKSER, ŁAKOMY KĄSEK, CHAŁUPNICA, PORZĄDNIŚ, ZADYCHRA POSPOLITA, ŁÓŻECZKO, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, GENOMIKA STRUKTURALNA, MAK, OPERATOR KABLOWY, BROKAT, ANARCHISTA, ATAWIZM, PRZYGODA, CYKLON, POPRAWIACZ, HEDONIZM, LEGAR, PERŁOZ, PINGWIN, NERECZNICA VILLARA, OLHAO, PROCES POSZLAKOWY, KOTWICA RYBACKA, POBORCA, WALKA ODWROTOWA, KLAWISZ NUMERYCZNY, PRZEJEMCA, FOWIZM, OWADOŻERNOŚĆ, DELFIN GRUBOGŁOWY, HASŁO WYWOŁAWCZE, JAZDA, TOINA, CZERWONA KRWINKA, STOPIEŃ ETATOWY, SPŁYW, JEZIORO MEZOTROFICZNE, JĘZYK GEOGRAFICZNY, POKRĘTKA, CORK, WINA NIEUMYŚLNA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, ŻELAZNE PŁUCO, ZERO BEZWZGLĘDNE, APRETURA, DZIWOŻONA, RACJONALIZM, DEMONOLOGIA, SZMUGIEL, WYLOT, STERN, MELON, JOGA, SIÓDMY, KNEDLICZKI, KĘPA, GORĄCZKA DUM-DUM, KOŁATANINA, KWACZ, SILNIK INDUKCYJNY, GORZKOŚĆ, DZIRYT, CZASZA, CZAS LAPUNOWA, WPRAWKA, TERMOS, SZKODNIK, LAFIRYNDA, STUDNIA, ARSEN, JARZMO, PORTRECISTA, URZECZOWIENIE, FUNKCJONALIZM, ŁATEK, SZLACHTUZ, AUTONOMICZNOŚĆ, PRAWO OBYWATELSKIE, KARA, BARANIA GŁOWA, CUDZOŚĆ, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, SZYKANA, PUDER, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, POPYT NIEELASTYCZNY, PÓŁGOLF, PAS DROGOWY, ŻYWIOŁOWOŚĆ, MISIOWÓZ, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, KAZACZOK, JUBILERSTWO, WIERZCHNICA, DIAMENT, WSKAZ, GNIAZDKO, NAKRĘTKA, ORGANOWCE, TĘCZA, CIĘŻKI SPRZĘT, POWSZECHNOŚĆ, ALPAKA, KOREKTOR, MAJĄTEK OSOBISTY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, GRZYWA FALI, ASYSTENT, ZAJĄCZEK, TONDO, CIENKA SKÓRA, GRONINGER, POŁYSK, TANDEM, JERZY, POGROBOWIEC, PIERWOTEK, PODRYG, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, RENTIER, ZNAK DIAKRYTYCZNY, KAMUFLAŻ, PĘCHERZYCA, NERWIAK ZARODKOWY, SAKPALTO, DALEKOPIS, TRANSKEL, KISZKA FASZYNOWA, KUGLARSTWO, SYKATYWA, HOHENZOLLERNOWIE, ELIKSIR ŻYCIA, REPRESJA, WYPITEK, BĘBEN, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, WYBIJACZ, JARZYNA, SONORA, OSTRY STRZAŁ, ZAKĄSKA, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, WŁĄCZNIK, GEODYNAMIKA, RYNEK DETALICZNY, CUKIER BURACZANY, GĄSKA ZDRADLIWA, ŻYWOTNIK, KOP, DYDAKTYKA OGÓLNA, ŚRODEK, HYBRYD, NONSENSOWNOŚĆ, STOS PACIERZOWY, MASTURBACJA, OFIAKODON, PRZESŁANKA, BRATEK, LITERATURA RABINICZNA, PANTOFELNIK, BAŁWOCHWALSTWO, DWUDZIESTKA, STAN PSYCHICZNY, DEKRETACJA, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, KATOLICKOŚĆ, WĘGIER, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, KANAŁ HAVERSA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, BANKRUCTWO, MATA GRAWITACYJNA, KOMORA CIŚNIENIOWA, ASTRONOMETRIA, SALON MEBLOWY, OSZOŁOM, CARILLON, LEŻAJSK, DYSLEKSJA, SKALAR, PODATEK ROLNY, PODOBNOŚĆ, PAPROTNIK, ALIENACJA RODZICIELSKA, GINEKOMASTIA, NAMYSŁ, CYKL, PR, IMMUNITET DYPLOMATYCZNY, PIKSEL, OPRYSZCZKA POSPOLITA, CIEKAWOŚĆ, AGREGACJA, DARŃ, CZARNE, KOMBINATORYKA STOSOWANA, WIRTUOZOSTWO, EFEKT RYGLA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, ŚRODKOWOŚĆ, BALAST, ALIGATOR CHIŃSKI, WYGADANIE, RZECZPOSPOLITA, MOPTI, LIGAWA, SŁABEUSZ, ZABIEG FIZYKALNY, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, REKIN, TERMINARZ, GOLF, ALEC, BEZGŁOWOŚĆ, ?WEZWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.461 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRÓB CUKIERNICZY Z CIASTA BISZKOPTOWO-TŁUSZCZOWEGO, PIECZONEGO NAD OTWARTYM OGNIEM NA OBRACAJĄCYM SIĘ ROŻNIE W KSZTAŁCIE DREWNIANEGO WAŁKA LUB WYDŁUŻONEGO STOŻKA; WYWODZI SIĘ Z KUCHNI NIEMIECKIEJ, JEDNAK DOKŁADNE JEGO POCHODZENIE JEST NIEJASNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYRÓB CUKIERNICZY Z CIASTA BISZKOPTOWO-TŁUSZCZOWEGO, PIECZONEGO NAD OTWARTYM OGNIEM NA OBRACAJĄCYM SIĘ ROŻNIE W KSZTAŁCIE DREWNIANEGO WAŁKA LUB WYDŁUŻONEGO STOŻKA; WYWODZI SIĘ Z KUCHNI NIEMIECKIEJ, JEDNAK DOKŁADNE JEGO POCHODZENIE JEST NIEJASNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SĘKACZ wyrób cukierniczy z ciasta biszkoptowo-tłuszczowego, pieczonego nad otwartym ogniem na obracającym się rożnie w kształcie drewnianego wałka lub wydłużonego stożka; wywodzi się z kuchni niemieckiej, jednak dokładne jego pochodzenie jest niejasne (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SĘKACZ
wyrób cukierniczy z ciasta biszkoptowo-tłuszczowego, pieczonego nad otwartym ogniem na obracającym się rożnie w kształcie drewnianego wałka lub wydłużonego stożka; wywodzi się z kuchni niemieckiej, jednak dokładne jego pochodzenie jest niejasne (na 6 lit.).

Oprócz WYRÓB CUKIERNICZY Z CIASTA BISZKOPTOWO-TŁUSZCZOWEGO, PIECZONEGO NAD OTWARTYM OGNIEM NA OBRACAJĄCYM SIĘ ROŻNIE W KSZTAŁCIE DREWNIANEGO WAŁKA LUB WYDŁUŻONEGO STOŻKA; WYWODZI SIĘ Z KUCHNI NIEMIECKIEJ, JEDNAK DOKŁADNE JEGO POCHODZENIE JEST NIEJASNE sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - WYRÓB CUKIERNICZY Z CIASTA BISZKOPTOWO-TŁUSZCZOWEGO, PIECZONEGO NAD OTWARTYM OGNIEM NA OBRACAJĄCYM SIĘ ROŻNIE W KSZTAŁCIE DREWNIANEGO WAŁKA LUB WYDŁUŻONEGO STOŻKA; WYWODZI SIĘ Z KUCHNI NIEMIECKIEJ, JEDNAK DOKŁADNE JEGO POCHODZENIE JEST NIEJASNE. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast