Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WYRÓB CUKIERNICZY Z CIASTA BISZKOPTOWO-TŁUSZCZOWEGO, PIECZONEGO NAD OTWARTYM OGNIEM NA OBRACAJĄCYM SIĘ ROŻNIE W KSZTAŁCIE DREWNIANEGO WAŁKA LUB WYDŁUŻONEGO STOŻKA; WYWODZI SIĘ Z KUCHNI NIEMIECKIEJ, JEDNAK DOKŁADNE JEGO POCHODZENIE JEST NIEJASNE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SĘKACZ to:

wyrób cukierniczy z ciasta biszkoptowo-tłuszczowego, pieczonego nad otwartym ogniem na obracającym się rożnie w kształcie drewnianego wałka lub wydłużonego stożka; wywodzi się z kuchni niemieckiej, jednak dokładne jego pochodzenie jest niejasne (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SĘKACZ

SĘKACZ to:

BAUMKUCHEN; ciastko cukiernicze z rożna (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRÓB CUKIERNICZY Z CIASTA BISZKOPTOWO-TŁUSZCZOWEGO, PIECZONEGO NAD OTWARTYM OGNIEM NA OBRACAJĄCYM SIĘ ROŻNIE W KSZTAŁCIE DREWNIANEGO WAŁKA LUB WYDŁUŻONEGO STOŻKA; WYWODZI SIĘ Z KUCHNI NIEMIECKIEJ, JEDNAK DOKŁADNE JEGO POCHODZENIE JEST NIEJASNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.541

SEKWENCJA CHI, ASIEJEW, POCISK NADKALIBROWY, BAJCA, KLIENT, DOSTĘP, INDEKS RZECZOWY, BARWICA DREWNA, DZIEWKA, OBRAZ OPTYCZNY, BARREIRO, KWARC MLECZNY, AFGAŃSKI, NAROŻNIK, MAMUCIA SKOCZNIA, WSPÓŁBRZMIENIE, NIECHLUBNOŚĆ, ZAWIESIE, RAMIĘ, MODEL POINCARÉGO, GOŁĄB POCZTOWY, MACEDONIA, ZWIERZCHNICTWO, TAJNOŚĆ, IDEAŁ PIERWSZY, ZMYŚLNOŚĆ, MAEWESTKA, POLIMORFIZM, CZYSTKA ETNICZNA, STRAWIŃSKI, KAWOWIEC, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, LEBERA, PODIUM, DYSZA WYLOTOWA, SYFEK, KONDYCJONALIZM, LUFA, PALUKSIZAUR, PRACA WYJŚCIA, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, RÓŻA, WYSYPKA, LIKWIDATOR SZKÓD, KOPARKA ODSIĘBIERNA, DŻINGIEL, GRZYB WOLAK, BEZCZYNNOŚĆ, KEPI, KOSMATOŚĆ, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, MIKROFON CEWKOWY, RIKSZA, SPARING, OBIEKT MOSTOWY, TROLEJBUS, WYCIĄG TOWAROWY, ODEZWA, GAWĘDA SARMACKA, SCHULZ, NADLUFKA, TRÓJNÓG, NALEWAK, WISZNICA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, DZIEWIĄTY, WYWALENIE SIĘ, MURORAN, CHOCHOŁ, MIANOWNIK, WŁADZUCHNA, KWAS MLEKOWY, CHUSTA, JEDENASTKA, WALCZAK, METR, SKARBNICA, PIĘDŹ, RYNEK NABYWCY, BIEG, SEKS ANALNY, BADANIE JAKOŚCIOWE, LIŚCIEC, MIENIE, NIEDOTYKALSKI, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, PRZYGARŚĆ, NAGRODA RZECZOWA, DZIAŁ WODNY, GRANDA, ZRZESZONY, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, OSTRONÓG, MYŚLISTWO, CYNKOGRAFIA, ZADRAPANIE, WYWROTKA, ZAJĄCZEK, BIJSK, LEGENDA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, LICYTACJA, KAPISZONÓWKA, SOPEL, KASZTEL, TEST ZDERZENIOWY, RÓŻANIEC, ŻUK, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, NAKTUZ, SAMOGŁOSKA DŁUGA, PODKOLANIE, LOGRONO, ARABESKA, SZYBKI PANCERNIK, WYPOWIEDZENIE, PORZĄDNICKI, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, BEK, ANTENA YAGI, MEDYCYNA PRACY, ARSENEK, OBUDOWA, UTAGAWA, TRAWERS, FAWORKI, DRAPACZ, JEDLICA SINA, SZCZEĆ, BANGUELA, BAZYLIKA WIĘKSZA, JĘZYK FRYZYJSKI, REWERS, LEPIĘŻNIK BIAŁY, GRASICA, BAZAROWICZ, ECCHI, DWUBÓJ, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, PROTUBERANCJA, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, CHŁOPAK DO BICIA, HARROD, ZAPROSZENIE, PYCHOTA, KRZYWA, RÓWNOWAGA STACJONARNA, IMITATOR, OKUPACJA, KRUMMHORN, ENDOMIKORYZA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, TWARZYCZKA, MYDLARNIA, KORDON, WYLOT, KAUTOPIREIOFAGIA, KURSOR SZTABKOWY, MARGINESOWOŚĆ, KORDONEK, BONN, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, INFOBOX, TELA, PARAFRAZA, FASETKA, KSIĘŻULKO, SYLFON, AOJDA, CHŁOPAK, PEBA, CZERWONA GWARDIA, ELEKTROLIT, MANIERZYSTA, KOCIE OKO, CANTUS FIRMUS, RYNEK HURTOWY, JASTRYCH, KITIMAT, KOKSOCHEMIA, WIĘZIENIE, PALINGENEZA, PRZYJEMNOŚĆ, KOMORA MINOWA, DOŚWIADCZENIE, STOPA, GEREZA KRÓLEWSKA, BREDEL, ANUSZKIEWICZ, ZAKRĘCENIE SIĘ, SITKO, KEFALINA, SUMAK, WSTRZĄS TEKTONICZNY, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, KŁUSAK ROSYJSKI, ŚCIĘCIE, BŁONIE, AFRYKAŃSKI, BRUMBY, MOTYL DZIENNY, KAWA MIELONA, TWIERDZENIE GÖDLA, PIRAN, FUTRYNA, MONOCENTRYZM, TYSIĘCZNIK, METZ, SEKCJA ZWŁOK, PIĄTY, SEREK, NEFROLEPIS WYSOKI, SZKIEŁKO ZEGAROWE, TRUBADUR, PRZEBIEGŁOŚĆ, LISTWA, KRATER PASOŻYTNICZY, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, GILOTYNA, OPAKOWANIE, LEER, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, BARSZCZ, BEESKOW, ORMIAŃSKI, JAGODNIK, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, ROCZNIKARZ, TRÓJKĄT, KLUSKI ŚLĄSKIE, SLIGO, DOCHTÓR, WIETNICA, PRECEL, UMAJJADZI, TEOLOGIA APOFATYCZNA, WIDŁONÓG, DŻIDŻILI, LINIA WIDMOWA, PODWODA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, SMARKATA, GŁUCHOŚĆ, PRODUKT TRADYCYJNY, WOJSKO FEDERALNE, STROP, PAZUR, MUMIA, NIEREGULARNOŚĆ, DOWÓD NIE WPROST, EOTYTANOZUCH, RUSYCYSTYKA, BAYTOWN, OKRES WEGETACYJNY, PISMO TECHNICZNE, MASER GAZOWY, SYNANTROP, GORETEKS, MINUSY, LAMPA OBRAZOWA, KANDY, FRAKCJA, BUCZYNA NIŻOWA, ECHIDNA OGNIWOWA, PUNKT DYMIENIA, SĄŻNISTOŚĆ, FILOLOGIA CHORWACKA, DRUK ROZSTRZELONY, PIES OGRODNIKA, CYFRONIK, DIZAJNERKA, CZAPA, OSTINATO, PIŁKARZ, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, UKŁAD, CHRANCUSKI, KAZUS, SEGMENTACJA, PENITENCJAŁ, WYTWÓRCZOŚĆ, ATOMIZM, SŁOWIANKA, ROPUCHY STRUMIENIOWE, OSIEMDZIESIĄTKA, ŻEBERKA, KÓŁKO, AFEKTYWNOŚĆ, STANDING FINANSOWY, LOKATOR, NOWA KLASYCZNA, SANATORIUM UZDROWISKOWE, ZBIEŻNOŚĆ, SZTYCH, POLAROGRAFIA, KASATA, IRGA POZIOMA, ODWRACACZ CIĄGU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.541 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: wyrób cukierniczy z ciasta biszkoptowo-tłuszczowego, pieczonego nad otwartym ogniem na obracającym się rożnie w kształcie drewnianego wałka lub wydłużonego stożka; wywodzi się z kuchni niemieckiej, jednak dokładne jego pochodzenie jest niejasne, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYRÓB CUKIERNICZY Z CIASTA BISZKOPTOWO-TŁUSZCZOWEGO, PIECZONEGO NAD OTWARTYM OGNIEM NA OBRACAJĄCYM SIĘ ROŻNIE W KSZTAŁCIE DREWNIANEGO WAŁKA LUB WYDŁUŻONEGO STOŻKA; WYWODZI SIĘ Z KUCHNI NIEMIECKIEJ, JEDNAK DOKŁADNE JEGO POCHODZENIE JEST NIEJASNE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
sękacz, wyrób cukierniczy z ciasta biszkoptowo-tłuszczowego, pieczonego nad otwartym ogniem na obracającym się rożnie w kształcie drewnianego wałka lub wydłużonego stożka; wywodzi się z kuchni niemieckiej, jednak dokładne jego pochodzenie jest niejasne (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SĘKACZ
wyrób cukierniczy z ciasta biszkoptowo-tłuszczowego, pieczonego nad otwartym ogniem na obracającym się rożnie w kształcie drewnianego wałka lub wydłużonego stożka; wywodzi się z kuchni niemieckiej, jednak dokładne jego pochodzenie jest niejasne (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x