PRACA, JAKĄ NALEŻY WYKONAĆ W CELU SPRĘŻENIA SUBSTANCJI OD CIŚNIENIA RÓWNOWAGOWEGO (Z FAZY CIECZY LUB GAZU) DO CIŚNIENIA PARY NASYCONEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POTENCJAŁ ADSORPCYJNY to:

praca, jaką należy wykonać w celu sprężenia substancji od ciśnienia równowagowego (z fazy cieczy lub gazu) do ciśnienia pary nasyconej (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRACA, JAKĄ NALEŻY WYKONAĆ W CELU SPRĘŻENIA SUBSTANCJI OD CIŚNIENIA RÓWNOWAGOWEGO (Z FAZY CIECZY LUB GAZU) DO CIŚNIENIA PARY NASYCONEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.204

KOSZARKA, WIDEOMAN, OBRONA STREFOWA, DESTRUKCYJNOŚĆ, PERSPEKTYWA, MACHANIE RĘKĄ, LĄDZIENIE, SZCZENIACZEK, SENIOR, POCHODNA FORMALNA, OSTENTACYJNOŚĆ, TARCZA, SZPILKOWE, ABOLICJONISTKA, MIELIZNA, KRA LODOWCOWA, ZĄB, FILET, PELAGRA, SZCZELINA LODOWCOWA, COŚ NA ZĄB, SZRAF, PANOCZEK, EMALIA, CUDACZEK, PĘDRAK, MAŁPA OGONIASTA, DAWCA NARZĄDÓW, LAICYZACJA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, REPRESJA, WYŁAPYWACZ, OBRONA, KPINA, JĘZYK BURIACKI, BLOKADA, SZCZELINA BRZEŻNA, KAWAŁ, FIGURA GEOMETRYCZNA, ANTYCYPACJA, STEMPEL, PAJACYK, RURA GŁOSOWA, PARA MINIMALNA, SZTUCZNE SERCE, BOCZNIK, BACIK, ODSYŁACZ, PRZÓD, PRZEWÓD RATUNKOWY, ŁAWNIK, KLAMOTY, KOGUT, DYPTYK KONSULARNY, BŁYSK, MINORKA, TYK, KOSMOS, PALMA, HURMA, OBIJACZ, CUDEŃKO, CHWYTACZ, MONOPOLISTA, DERYWACJA ALTERNACYJNA, NAZWA ZWYCZAJOWA, CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAPASOWA, ZIEMIA NICZYJA, KLAPKA, PRZEKIEROWANIE, TWARDY RESET, FORLANA, ROZPUSZCZALNIK, BURŁAK, SAKPALTO, CHOROBA ZAKAŹNA, BEZECEŃSTWO, CYWILKI, FRANCUSKOŚĆ, INFORMACJA, KARMIDEŁKO, WIELKOŚĆ, TRINIA, WYRĘBISKO, TOCZKOWCE, NIEWYPAŁ, MASZYNKA, OCZKO, AMARANTOWOŚĆ, SKAŁA ALITOWA, DANIEL DUBICKI, MASZKARA, SERENADA, SŁUPISKO, MODEL, MUCHA MOKRA, MENU, WISZOR, MALARZ, WARP, BIAŁORUSKI, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ODCZYNNIK, SYLWETA, SPRAWNOŚĆ, BERET, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, FILM OBYCZAJOWY, GRUPA NACISKU, SZPULKA, OSŁONA, SĄD POLOWY, STEROWIEC MIĘKKI, ZMYWACZ, SAKWA, JAZ, CIAPKAPUSTA, FORMACJA DEFENSYWNA, PACHCIARKA, EPIZOOTIA, RUMSZTYK, GRA, BAGAZJA, KASZYCA, LICZNIK CIECZOWY, KOMORA WULKANICZNA, KLIRENS, KOT, SUROWIEC ENERGETYCZNY, MROZIWO, KRĘGARSTWO, INTERLUDIUM, RUCH, WCHŁANIANIE ZWROTNE, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, POLAK, KULOMETRIA, POSREBRZANIE, PODGATUNEK, URANOWIEC, DAWCA, SZASZŁYKARNIA, ODPADY STAŁE, HOKEJ, FARBA OLEJNA, KRZYŻÓWKA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, BUKWICA, PINGWIN MASKOWY, GROTESKA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, OBRONA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ANTYGENOWOŚĆ, ANTOLOGIA, DIADOCHIA, GRAFIKA, WZGLĄD, FAKTOR, ZARZĄDZENIE, PANTOGRAF, TREND ROZWOJOWY, RAJDER, LICZBA BRINELLA, TUNIKA, WTAJEMNICZONY, AFERZYSTKA, KICAJ, PRZEŁOM, KONWERSJA, ŁUPEK HUMUSOWY, RATYSZCZ, KARABIN WYBOROWY, STARTER, SATURACJA, SKRZYNIA BIEGÓW, TANK, KNEL, KORYTARZYK, SZMACIARZ, AZOLLA, ALAMAJN, BONOŃCZYK, KUWETA, WYKUSZ, DALEN, MONOPOL, PIECZONKA, GEODETA, DYFTYK, PŁYTA KORKOWA, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, NARODZINY, KARIN, ŚMIERDZIUCH, PRZETOKA, ŻONISKO, KOMUNIA, ARSENAŁ, SZCZOTECZKA, KOMŻA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, BEZKIERUNKOWOŚĆ, METALIK, ANEKSJA, NEUROTOKSYCZNOŚĆ, WARGOWE, NAUKA ŚCISŁA, ŚWIATŁO CZERWONE, NAPÓJ WINOPOCHODNY, OLEFINA, TYGRYSIE OKO, ŁUK OPOROWY, TERAPIA ODRUCHOWA, POŁYKACZ, HEROSTRATES, ABAKUS, URZĄD CENTRALNY, PIĘCIOKROTNOŚĆ, TENOR, KANAŁ ENERGETYCZNY, PATRONKA, WSTĘŻNIAKI, OPŁOMKA, ADIDASEK, MAŁŻONEK, DATOWNIK, PŁATKONOS CZARNY, CUDOTWÓRCZYNI, GRÓDŹ, WYDZIAŁ, OSADA, OSTINATO, SKRYBA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, ZLEW, OREGANO, POLSKI-SLOWNIK.PL, MATRYCA STRUKTURALNA, WOLANT, BOMBA, TOŃ WODNA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, JEMIOŁA, WSZYSTKOŻERCA, WESTA, FEERIA, STWARDNIENIE GUZOWATE, TROLLING, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, PULPA, KORDON, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, CYTOSTATYK, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, ADRES FIZYCZNY, SUPERRAKIETA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, POŁĄCZENIE CIERNE, KURS, TEORBAN, ARYTMOMETR, POBIAŁKA, DOMEK LORETAŃSKI, BUTELKA MIAROWA, CZERPAK, GŁOSKA, PASTA CURRY, KOD DWÓJKOWY, PICA, EMILY, CHOROBA BOSTOŃSKA, STOŻAR, ATREZJA ODBYTU, NASTAWA, KAZAMATA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, KOLEKTOR, TYRANEK, KOLORYMETRIA, PROCH, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, CZIRLIDERKA, LOT ROZPOZNAWCZY, PAZUR, KATEGORIA, UKŁAD ADAPTACYJNY, KLEJONKA, RANA OPARZENIOWA, ABOLICJONISTA, NIEWIERZĄCY, KASA, TURBINA SPALINOWA, WIELOMÓWSTWO, JĘZYK KIPCZACKI, ?KOREK PAROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.204 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRACA, JAKĄ NALEŻY WYKONAĆ W CELU SPRĘŻENIA SUBSTANCJI OD CIŚNIENIA RÓWNOWAGOWEGO (Z FAZY CIECZY LUB GAZU) DO CIŚNIENIA PARY NASYCONEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRACA, JAKĄ NALEŻY WYKONAĆ W CELU SPRĘŻENIA SUBSTANCJI OD CIŚNIENIA RÓWNOWAGOWEGO (Z FAZY CIECZY LUB GAZU) DO CIŚNIENIA PARY NASYCONEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POTENCJAŁ ADSORPCYJNY praca, jaką należy wykonać w celu sprężenia substancji od ciśnienia równowagowego (z fazy cieczy lub gazu) do ciśnienia pary nasyconej (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POTENCJAŁ ADSORPCYJNY
praca, jaką należy wykonać w celu sprężenia substancji od ciśnienia równowagowego (z fazy cieczy lub gazu) do ciśnienia pary nasyconej (na 20 lit.).

Oprócz PRACA, JAKĄ NALEŻY WYKONAĆ W CELU SPRĘŻENIA SUBSTANCJI OD CIŚNIENIA RÓWNOWAGOWEGO (Z FAZY CIECZY LUB GAZU) DO CIŚNIENIA PARY NASYCONEJ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - PRACA, JAKĄ NALEŻY WYKONAĆ W CELU SPRĘŻENIA SUBSTANCJI OD CIŚNIENIA RÓWNOWAGOWEGO (Z FAZY CIECZY LUB GAZU) DO CIŚNIENIA PARY NASYCONEJ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x