W BUDOWNICTWIE JEST TO PODSTAWOWY ELEMENT NOŚNY KONSTRUKCJI DACHU (WIĘŹBY DACHOWEJ) PRZENOSZĄCY OBCIĄŻENIA NA PODPORY GŁÓWNE (ŚCIANY LUB SŁUPY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DŹWIGACZ DACHOWY to:

w budownictwie jest to podstawowy element nośny konstrukcji dachu (więźby dachowej) przenoszący obciążenia na podpory główne (ściany lub słupy) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BUDOWNICTWIE JEST TO PODSTAWOWY ELEMENT NOŚNY KONSTRUKCJI DACHU (WIĘŹBY DACHOWEJ) PRZENOSZĄCY OBCIĄŻENIA NA PODPORY GŁÓWNE (ŚCIANY LUB SŁUPY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.855

TRYL, ZIEMNIACZEK, LUK, DELIA, BEZWŁAD, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, ALBUM, WELUR, RUMUŃSKOŚĆ, PAS, KLAG, ARTYSTA, BASEN NAFTOWY, KUPON, FRAMUGA, KLEJÓWKA, TAMILSKI, WIDELEC, POCIĄGŁOŚĆ, WYPUST, SSAK MORSKI, DAWNOŚĆ, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, ŁEBEK, WRZUTA, KONTO DEPOZYTOWE, NIESTOSOWNOŚĆ, GŁUSZYCA, PAROWNICA, MEDALIK, WNĘKA, NATARCZYWOŚĆ, JĘZYK POMOCNICZY, ŁUK ELEKTRYCZNY, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, FORMAT, RAMIĘ, BIAŁA, KINO, NERW UDOWO-GOLENIOWY, OBŁÓG, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, PRZYSADZISTOŚĆ, KB, DWUBARWNOŚĆ, OSADA, KARON, BANK DOMICYLOWY, LINIA BRZEGOWA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, GATUNEK LITERACKI, ETER, AMALAKA, PALIA, LIST PASTERSKI, NIEBYWAŁOŚĆ, OBRONA, MIKROFON CEWKOWY, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, FORMA DWULINIOWA, LIST PRZEWODNI, DYN, DOWCIPNOŚĆ, EFEKT BOGACTWA, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, WZÓR PRZEMYSŁOWY, STOPIEŃ ETATOWY, DYSTYCH, JAD PSZCZELI, TALERZ BIODROWY, POTAJEMNOŚĆ, NAWÓJ, PANEK, OKTET, EMISJA, GAMBIT, UŁAMEK PROSTY, DANE SENSYTYWNE, BYSTRZACHA, APROBATA, OBSERWATOR, ARMATOR, KUPAŹ, OLEJ JADALNY, PRACOHOLIK, SPĄGNICA, NAZWA PATRONIMICZNA, VIBRATO, OBIEG, POWŁÓCZYSTOŚĆ, SAMOODNOWA, ZAMSZ, GOŁYSZEK CHIŃSKI, POZIOM, FARBKA, ETERIA, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, KOCIOŁ SUFOZYJNY, TOINA, NIŻSZE NACZELNE, WYDZIAŁ, STYL WITKIEWICZOWSKI, WIATROWNICA, POWŁOKA GALWANICZNA, AMBITNOŚĆ, BARWY, PROGRAM, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, WŁADZA USTAWODAWCZA, TORU, KOŁACZYK, LICZEBNIK ZBIOROWY, KAMIZELKA, BOCZNIK, SARNA, UKAZ, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, PAZ, JEJMOŚĆ, PRZEWIDYWANIE, CHOROBA ZAWODOWA, STRZELEC WYBOROWY, POKOLENIE KANAPKOWE, MONETYZACJA, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, SSAKI JAJORODNE, POBIAŁKA, JAZDA, PIÓRO, WCIĄGARKA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, PROGRAM ROZRYWKOWY, CZAPKA WĘGIERSKA, ŻYWIENIE, PASKUDNIK, OPERATOR KABLOWY, PROFANATORKA, ZERO, LIST ZASTAWNY, MATERAC, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, LEŻA, INTRATA, NEOPOGANIZM, STYL ARCHITEKTONICZNY, MOSTEK, ŁEBEK, PAZUR, MDŁOŚĆ, ZAGARNIĘCIE MIENIA, NADOBNOŚĆ, PRZEDNÓWEK, APSYDA, LEWAREK, ZAPLECZE SANITARNE, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, KAWAŁ, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, AFILIACJA, RZEKOTKA DRZEWNA, ARHANT, MODERATOR, BODMERIA, CHOCHOŁEK, RESOR, MEDALION, PÓŁKLUZA, DELOKALIZACJA, AUTOPARODIA, KARAFECZKA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, KOMÓRECZKA, MOBING, KORAL MADREPOROWY, KROKIET, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, CZARTER, NIEWYDOLNOŚĆ, TUZ, KOŁO, CENA ADMINISTRACYJNA, MIĘKKOSKÓRKOWATE, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, CIS POSPOLITY, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, PODATEK GRUNTOWY, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, HELMINT, PÓŁWEŁNA, ŻÓŁW NATATOR, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, INSPEKTOR SZKOLNY, MAŁPOLUD, SKUMBRIA, OPERATOR UNITARNY, MEDYCYNA SPORTOWA, CZARNUCH, SYNTEZA, KINAZA BIAŁKOWA, SUCHOWIEJ, WYSPIARSKOŚĆ, MIĘKKOŚĆ, TERAPIA REINKARNACYJNA, OPADY, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, OSTENTACYJNOŚĆ, GÓRY PIERŚCIENIOWE, SZAFLIK, HAMULEC BĘBNOWY, SERIA, IRRADIACJA, ŚLIZGAWKA, WYŻSZE NACZELNE, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, KANAŁ ENERGETYCZNY, ANTYPARLAMENTARYZM, MASZYNA TŁOKOWA, FELERNOŚĆ, UDERZENIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, MURARKA RUDA, MSZA, SPRZĘCIOR, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, ZNAK, TUNBERGIA MYSORSKA, PROSTOPADŁA, MIARKOWNIK SPALANIA, TYMPANON, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, PUCHAR, SĄŻNISTOŚĆ, BASEN PORTOWY, MATAMATOWATE, BIRET, UZDA, PARKIET, CZUJKA, KARTA TYTUŁOWA, GUMBAD, PRZEWROTKA, KNAGA, BRUK, NACIĄG, ZAAWANSOWANIE, ŁOŻYSKO WZDŁUŻNE, ŁAWA KOMINIARSKA, PASZA, RYGIEL, MANIERYZM, TAUTOCHRONA, UDERZENIE, PUŚLISKO, KONEWKA, NAPIĘCIE, POLONISTYKA, TENISISTA STOŁOWY, PAWILON, HARDTOP, CHEKKER, REAKTOR GAZOWY, SKWAPLIWOŚĆ, KUREK, POPRZECZKA, ZŁOŻE, GLACE, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, PRASA, DŁUGODZIÓB, ODCISK PALCA, USŁUGOBIORCA, ROLA, WYCIĄG TALERZYKOWY, PERFUMKI, WIĄZAR, CYWILNOŚĆ, LOTERIA PROMOCYJNA, SWORZEŃ, CRISANA, BLEDZIUCH, SPEKTAKL MUZYCZNY, BIPOLARNOŚĆ, FILIGRAN, BULLA, IDIOMATYZM, MIODNIK, NARTA WODNA, PRZEŁAWICENIE, OSIEMDZIESIĄTKA, KULTYSTA, OSTATECZNOŚĆ, SPOJLER, SPÓDNICZKA, PERILLA ZWYCZAJNA, RACICA, ?OFFTOP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.855 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BUDOWNICTWIE JEST TO PODSTAWOWY ELEMENT NOŚNY KONSTRUKCJI DACHU (WIĘŹBY DACHOWEJ) PRZENOSZĄCY OBCIĄŻENIA NA PODPORY GŁÓWNE (ŚCIANY LUB SŁUPY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BUDOWNICTWIE JEST TO PODSTAWOWY ELEMENT NOŚNY KONSTRUKCJI DACHU (WIĘŹBY DACHOWEJ) PRZENOSZĄCY OBCIĄŻENIA NA PODPORY GŁÓWNE (ŚCIANY LUB SŁUPY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DŹWIGACZ DACHOWY w budownictwie jest to podstawowy element nośny konstrukcji dachu (więźby dachowej) przenoszący obciążenia na podpory główne (ściany lub słupy) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DŹWIGACZ DACHOWY
w budownictwie jest to podstawowy element nośny konstrukcji dachu (więźby dachowej) przenoszący obciążenia na podpory główne (ściany lub słupy) (na 15 lit.).

Oprócz W BUDOWNICTWIE JEST TO PODSTAWOWY ELEMENT NOŚNY KONSTRUKCJI DACHU (WIĘŹBY DACHOWEJ) PRZENOSZĄCY OBCIĄŻENIA NA PODPORY GŁÓWNE (ŚCIANY LUB SŁUPY) sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - W BUDOWNICTWIE JEST TO PODSTAWOWY ELEMENT NOŚNY KONSTRUKCJI DACHU (WIĘŹBY DACHOWEJ) PRZENOSZĄCY OBCIĄŻENIA NA PODPORY GŁÓWNE (ŚCIANY LUB SŁUPY). Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x