NAZWA GRUPY ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH GRUPĘ KARBONYLOWĄ, KTÓREJ KARBONYLOWY ATOM WĘGLA POŁĄCZONY JEST PODWÓJNYM WIĄZANIEM Z INNYM ATOMEM WĘGLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KETEN to:

nazwa grupy związków chemicznych zawierających grupę karbonylową, której karbonylowy atom węgla połączony jest podwójnym wiązaniem z innym atomem węgla (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KETEN

KETEN to:

związek organiczny, np. etenon (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAZWA GRUPY ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH GRUPĘ KARBONYLOWĄ, KTÓREJ KARBONYLOWY ATOM WĘGLA POŁĄCZONY JEST PODWÓJNYM WIĄZANIEM Z INNYM ATOMEM WĘGLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.309

NASTROSZ, KOBIETA Z PRZESZŁOŚCIĄ, KWARCÓWKA, IGRA, SEKSISTOWSKOŚĆ, LAKTAM, KOKCYDIOZA, NIEMĘSKOŚĆ, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, LIPA, TEROCEFALE, ŻYWOŚĆ, UZALEŻNIONY, PEDOFILSTWO, RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, BROŃ KRÓTKA, WYRAK, ELIMINACJE, CELIDONIA, FIKCJA, BEZCHMURNOŚĆ, BEŁKACZEK POSPOLITY, PROSCENIUM, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, NIDERLANDZKI, REKIN CHOCHLIK, BORAZON, PROMOCJA, BZOWINA, ODJEMNIK, PRUSKOŚĆ, FUJARKA, MIAŁ, CECHOWNIA, PRZYPRAWY KORZENNE, WSPÓŁRZĄDCA, KOŚĆ KLINOWA, PLATFORMA PREKAMBRYJSKA, BIEDOTA, LUNEN, KSIĘGA AKCYJNA, PRĄD TĘTNIĄCY, ŁOTROSTWO, PRZESTAWNIA, WĘGLIK, EUROSTREFA, CIEKŁOŚĆ, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, SIARCZAN(VI) BARU, ALGA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, UPOJNOŚĆ, WIOCHMEN, KWAS WALERIANOWY, CZIRU, WAR, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, GAZ WYSYPISKOWY, CZEPEK, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, FAŁSZYWOŚĆ, POWŁOKA, ROZPRAWKA, PIESZCZOCH, PEPESZKA, DOMICYL, PSEUDOPALATUS, WIELOPŁETWIEC, CHROPAWOŚĆ, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, PRÓBA, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, KRYKIET, LEUKODYSTROFIA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, KSYLOGRAFIA, UBYTEK, LEZGINKA, PSYCHOZA MANIAKALNO-DEPRESYJNA, FIRMA, AMIODARON, MYDELNICZKA, FRANKISTA, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, GOŁODUPIEC, NEPALSKI, OPERA, INTERLINGUE, ZYS, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, ZAĆMA POCZĄTKOWA, NADLOTKA, GARBUS, BEZNADZIEJNOŚĆ, WIĄZANIE ATOMOWE, FOSFATYDYLOCHOLINA, SKALEŃ POTASOWY, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, BAON, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, ZAWODOWOŚĆ, KMIEĆ, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, MIARODAJNOŚĆ, PRZEMIANA MATERII, OKAZJA, SAMOGŁOSKA PRZEDNIA, TURBINA GAZOWA, HYDROKSYAMINOKWAS, NIENORMATYWNOŚĆ, WESOŁOŚĆ, GRUZD, RADOSNOŚĆ, PAPROĆ ZŁOCISTA, KOZIOŁ OFIARNY, FIZYKA SŁOŃCA, NAMPULA, OKSYM, BĄK, WYDAJNOŚĆ, DELFIN BIAŁOBOKI, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, MĘTNOŚĆ, CISI, BECHER, AJER, RYŻOJAD, TANK, PIJUS, PRAKTYCZNOŚĆ, JĘZYK GYYZ, ODŻYWIANIE, DYWETYNA, TALK, LOPOLIT, DYKTATORSTWO, FRANCUSKI, PERILLA ZWYCZAJNA, APEL, PRZESIEWACZ, PIEKŁO, DRZEWO GENEALOGICZNE, CETIOZAUR, NOMINATIVUS, CHŁOPEK-ROZTROPEK, NEUTRALIZACJA, OGNIK SZKARŁATNY, SZCZERBAK, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, BANJO, SILNIK SYNCHRONICZNY, DZIEŃ DZISIEJSZY, STANOWISKO, DOJŚCIE, SZKOLNOŚĆ, JĘZYKI DARDYJSKIE, NIEKLAROWNOŚĆ, OBOZOWISKO, GATUNEK ALLOPATRYCZNY, BŁĄD MATERIALNY, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, URZĄD SKARBOWY, TELEMARK, TUBA, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, GORSET, RAFA, GŁOS, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, KWARC ZIELONY, ADRES KORESPONDENCYJNY, HISTON ŁĄCZNIKOWY, KUMOTER, PIĘTRO, BACHATA, SILNIK NISKOPRĘŻNY, SKAFANDER, FILOZOF, NKWEBAZAUR, ETIUDA, KRĄGLIK, ZESPÓŁ ROGU POTYLICZNEGO, BUMER, PANEWKA, POKREWNA DUSZA, POPRZEDNICA, ZAGRANICZNOŚĆ, NIELUDZKOŚĆ, POMORSKI, FRAKCJA, KAPITALISTKA, UKŁADARKA RUR, LEKTOR, KRWIOPIJCA, ŻELE, RYCINA, POKÉMON, WYDŁUŻALNIK, COACHING, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, ASOCJACJONISTA, TEMPERATURA BARWOWA, WANNA, MARTWY PRZEPIS, PTAK, TREPANG, MINÓG UKRAIŃSKI, LYGODIUM, KWAS LINOLENOWY, LEJ POLARNY, AUTOKRATYCZNOŚĆ, MATRIXY, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, CHOROBA OLLIERA, CHOMIK DŻUNGARSKI, RUBASZNOŚĆ, TRYGONOZAUR, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, VALYRIA, BADANIE TOKSYKOLOGICZNE, ZIARNOJAD, WĘZEŁ, MACIERZ SCHODKOWA, ROŚLINA, BRACHYPODOZAUR, REPUBLIKA PREZYDENCKA, ERLIKOZAUR, GŁUSZYCA, WSTAWA, KOMORA CIŚNIENIOWA, REKIN OWSONA, JĘZYK FLAMANDZKI, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, JAKOŚĆ, SALAMI, REDINGOTE, ŁUSKWIAK ZMIENNY, FASKA, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, NAPASTNICZKA, ROZKŁAD, WODA BARYTOWA, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, KAMPYLOGNATOID, PAPROTNIKI, SECESJONISTA, RAD, TOWAR AKCYZOWY, BODZIEC BEZWARUNKOWY, GBUROWATOŚĆ, OPŁATA PRODUKTOWA, LUZYTANOZAUR, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, KOTERIA, GAMONIOWATOŚĆ, ARCHIWALNOŚĆ, KLINKIER, ALUMINOGRAFIA, DWA OGNIE, ANTYŚWIADECTWO, LAMINAT, ROZDZIALIK, HYPOSTYL, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, PUSZKARSTWO, CYSTOSTOMIA, OPÓR DROGOWY, TOCZEŃ, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, POMPA WYPOROWA, KUGLARSKOŚĆ, BURZA MÓZGÓW, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, FRAGILARIOWATE, PASYWIZM, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, ALDEHYDOALKOHOL, DRAWIDA, ZAWIS, GORĄCZKA, AZOTOX, WOSKOWATOŚĆ, PIKA, EGOISTYCZNOŚĆ, DRZEWIAK, AUTOBUS, ZŁOTOWŁOS, ABSURD, GRUPA WERBALNA, MONOGENIZM, OBJAŚNIENIE, TEMPERATURA, MAKI ZŁOTY, GATUNEK ZBIOROWY, BŁONICA GARDŁA, MIKROKLIMAT, POZYCJA, ?RADA DUSZPASTERSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.309 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAZWA GRUPY ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH GRUPĘ KARBONYLOWĄ, KTÓREJ KARBONYLOWY ATOM WĘGLA POŁĄCZONY JEST PODWÓJNYM WIĄZANIEM Z INNYM ATOMEM WĘGLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAZWA GRUPY ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH GRUPĘ KARBONYLOWĄ, KTÓREJ KARBONYLOWY ATOM WĘGLA POŁĄCZONY JEST PODWÓJNYM WIĄZANIEM Z INNYM ATOMEM WĘGLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KETEN nazwa grupy związków chemicznych zawierających grupę karbonylową, której karbonylowy atom węgla połączony jest podwójnym wiązaniem z innym atomem węgla (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KETEN
nazwa grupy związków chemicznych zawierających grupę karbonylową, której karbonylowy atom węgla połączony jest podwójnym wiązaniem z innym atomem węgla (na 5 lit.).

Oprócz NAZWA GRUPY ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH GRUPĘ KARBONYLOWĄ, KTÓREJ KARBONYLOWY ATOM WĘGLA POŁĄCZONY JEST PODWÓJNYM WIĄZANIEM Z INNYM ATOMEM WĘGLA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - NAZWA GRUPY ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH GRUPĘ KARBONYLOWĄ, KTÓREJ KARBONYLOWY ATOM WĘGLA POŁĄCZONY JEST PODWÓJNYM WIĄZANIEM Z INNYM ATOMEM WĘGLA. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast