MASTIGOTA, FLAGELLATA, MASTIGOPHORA - POLIFILETYCZNA GRUPA PIERWOTNIAKÓW, DO KTÓREJ ZALICZAJĄ SIĘ ZAZWYCZAJ JEDNOJĄDROWE HAPLONTY; GRUPA TA WYRÓŻNIANA JEST NA PODSTAWIE POSIADANIA WICI I JEST GRUPĄ NIENATURALNĄ, DLATEGO ZALICZAJĄCE SIĘ DO NIEJ ORGANIZMY MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM BADAŃ ZARÓWNO ZOOLOGII, JAK I BOTANIKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WICIOWCE to:

Mastigota, Flagellata, Mastigophora - polifiletyczna grupa pierwotniaków, do której zaliczają się zazwyczaj jednojądrowe haplonty; grupa ta wyróżniana jest na podstawie posiadania wici i jest grupą nienaturalną, dlatego zaliczające się do niej organizmy mogą być przedmiotem badań zarówno zoologii, jak i botaniki (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASTIGOTA, FLAGELLATA, MASTIGOPHORA - POLIFILETYCZNA GRUPA PIERWOTNIAKÓW, DO KTÓREJ ZALICZAJĄ SIĘ ZAZWYCZAJ JEDNOJĄDROWE HAPLONTY; GRUPA TA WYRÓŻNIANA JEST NA PODSTAWIE POSIADANIA WICI I JEST GRUPĄ NIENATURALNĄ, DLATEGO ZALICZAJĄCE SIĘ DO NIEJ ORGANIZMY MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM BADAŃ ZARÓWNO ZOOLOGII, JAK I BOTANIKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.405

TAUTOLOGIA, RĄBEK ROGÓWKI, GRUPA WERBALNA, SUMA PROSTA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, FILM MUZYCZNY, ICHTIOLOGIA, EUROLAND, BINARYZM, KARA TALIONU, GOLKIPER, KICZUA, CIAŁO JAMISTE, WRAK CZŁOWIEKA, GAWRON, KATOLICYZM, USZYSKO, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, NASZYWKA, KONCENTRACJA, ŁAWA TORTUR, GAZ ELEKTRONOWY, ŻABY BEZJĘZYCZNE, MOKASYNY, WIESZCZBIARNIA, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, ANTYDEPRESANT, GRZYB SITARZ, MAMUT WŁOCHATY, NIECIERPLIWOŚĆ, LAKKOLIT, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, PODZBIÓR, ATTACHÉ KULTURALNY, GAŚNICA PROSZKOWA, TUŁACZ, GOSPODARKA PLANOWA, TRUST MÓZGÓW, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, WIATRÓWKA, CHLUBNOŚĆ, ZMARTWIENIE, OTWORZENIE SERCA, PILNOWACZ, INDOEUROPEJCZYK, MRUKOKSZTAŁTNE, BUCHTA, PASZCZUR, CZYNNIK ENDOGENICZNY, PRZĄDKOWATE, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, SZCZYT SZCZYTÓW, WIHAJSTER, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, WSTRZĄS WTÓRNY, POTAJNIK, CEREMONIA HERBACIANA, ROLADA, KANAŁ ŻEGLOWNY, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, MILICJA, FALKA, CYKL GRANICZNY, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, SZAROWIPTERYKS, TKANKA MIĘKKA, POWOLNOŚĆ, NATARCZYWOŚĆ, WSPÓŁZAWODNICTWO, PASJA, ŁATA, SUSZARKA, STACJE ZLEWNE, KŁOPOTANIE SIĘ, ANALIZA TECHNICZNA, PARÓWKA, ESA, PRYNCYPAŁ, GAŁĘZIAK, EKSPROPRIACJA, SODA, WAGON DOCZEPNY, MIĘKKOŚĆ, TRIAL ROWEROWY, PAŁAC, BIAŁA GORĄCZKA, KORYTO, LATAWICA, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, BANANA SPLIT, ZANIK MIĘŚNIOWY, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, MOTYWIK, KOLAGENOZA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, SERWIS, POSTERUNEK, BIEG, WAPER, MONIT, SHERGOTTYT, KONIK DULMEŃSKI, TŁOCZYSKO, LIGAWA, ENDOPSAMMON, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, MIĘTA, SŁOWO, BEZCHMURNOŚĆ, TEORIA MODUŁÓW, POTOK, POEMAT OPISOWY, LOTNOŚĆ, DYLATACJA CZASU, CZELADNIK, DWA OGNIE, ZIMNA KATODA, FATALIZM, URZĄD, DUCH OPIEKUŃCZY, WERSJA BETA, PARADOKS OLBERSA, WĘGIERSKI, IBERYSTYKA, JEGO MIŁOŚĆ PAN, SZMUGLER, AFRYKANISTYKA, PASYWIZM, ODDANIE, CHLORYN, GLIKOZYD FENOLOWY, KARDIOIDA, KWIATUSZEK, WĘDRÓWKA DUSZ, KARAFINKA, HISTERYK, ROBUSTA, REMISIK, BELWEDER, IZDEBNIK, ZAPAŁKA, WIKTYMIZACJA, ROŻEK, SMOKING, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, LUTNIA, NARCYZ, MEANDER, MISIEK, PROSTOLINIOWOŚĆ, DEKORATORKA WNĘTRZ, SABOT, MURARKA RUDA, FILTR KALMANA, GWAJAKOWIEC, SPEKULANT, PŁOMYKÓWKA, OBRONA, PRZYRODA, KORONA, AGENEZJA, KOSA, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, POWSINOGA, ROŚLINA OWADOPYLNA, LANGE, PODZIEMIE, TOWARZYSZ PANCERNY, BUFET, KNOCKDOWN KARATE, MIEDNICZKA, CZWARTY, CYSTOIDY, ZAINTERESOWANY, MEGAPOLIS, CUKRZYCA BRĄZOWA, CZĄSTECZKA, GARŚĆ, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, HYPOSTYL, ZALEWA, CZARNA KSIĘGA, PRZYBLIŻENIE, DIKSONIA ANTARKTYCZNA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, KORZENIONÓŻKI, MISKA SEDESOWA, KOŚĆ OGONOWA, PRZECHOWALNICTWO, BEJT, KUSZTYCZEK, GARŚĆ, DRAGA, RÓŻOWE KOŁNIERZYKI, FIOLET BISKUPI, KONTRDEMONSTRACJA, NIELITOŚCIWOŚĆ, SZRAPNEL, PŁONNIKI, MANICURZYSTKA, CHART, PUDŁO, WOSKOWATOŚĆ, WARTOWNIK, EDYTORSTWO NAUKOWE, TELEWIZJA, BOMBONIERA, PROCENT SKŁADANY, COSINUS, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, GIBERELINA, PRZYSŁÓWEK, FICTIO PERSONAE, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, OCZKO W GŁOWIE, MRÓWKA PNIOWA, KLASTER KOMPUTEROWY, CZYSZCZARNIA, JĘZYK ŁACIŃSKI, WIZJA, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, NAGOŚĆ, ÓSMY CUD ŚWIATA, SADZE, SZKARADNOŚĆ, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, PODMIOT ZBIOROWY, ZIMOWISKO, KONIEC ŚWIATA, DYREKTOR ARTYSTYCZNY, KRYL PÓŁNOCNY, ŁUSZCZYCA STAWOWA, PREKURSOR, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, BERA, DWUDZIESTA CZWARTA, KASZANKA, TURBINA RUROWA, STARORAKI, SFEROMETR, PAREJAZAURY, TWIERDZENIE STOKESA, NARAMIENNIK, ŚLUZOROŚLA, BLACKJACK, POKŁAD GŁÓWNY, EKONOMISTA, MODEL, REJESTRANT, BATERIA PŁASKA, ITINERER, WODA HIPEROSMOTYCZNA, HARMONIA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, TAJEMNICA POLISZYNELA, PIERWORODZTWO, TACZANKA, GRECKOŚĆ, SETNIK, KRUSZARNIA, TRANSFORMACJA FALKOWA, SKURCZ, OBOWIĄZEK SZKOLNY, PĘD ROŚLINNY, OBCHÓD, WŁÓKNO, PIŁKA RĘCZNA, PIĘĆSETKA, PALEMONETKA ZMIENNA, POGODNOŚĆ, DOBRY ZNAJOMY, ROZDANIE, STEROLOTKA, NOŚNIK NARZĘDZI, WSTECZNICTWO, SEKWOJA OLBRZYMIA, ROK, KURS OTWARCIA, CZERPAK, OBLICÓWKA, KLIMAT STEPOWY, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, RĄCZYCA, ŁUK JARZMOWY, KOTWA, GRADIENT, ODŻYWCZOŚĆ, OSZOŁOM, HIPERMETROPIA, METYLEN, LEKKOMYŚLNOŚĆ, LIMONIADA, NISKOŚĆ, WIZAŻYSTKA, KOLKA JELITOWA, ?SŁUPOZĘBNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.405 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASTIGOTA, FLAGELLATA, MASTIGOPHORA - POLIFILETYCZNA GRUPA PIERWOTNIAKÓW, DO KTÓREJ ZALICZAJĄ SIĘ ZAZWYCZAJ JEDNOJĄDROWE HAPLONTY; GRUPA TA WYRÓŻNIANA JEST NA PODSTAWIE POSIADANIA WICI I JEST GRUPĄ NIENATURALNĄ, DLATEGO ZALICZAJĄCE SIĘ DO NIEJ ORGANIZMY MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM BADAŃ ZARÓWNO ZOOLOGII, JAK I BOTANIKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASTIGOTA, FLAGELLATA, MASTIGOPHORA - POLIFILETYCZNA GRUPA PIERWOTNIAKÓW, DO KTÓREJ ZALICZAJĄ SIĘ ZAZWYCZAJ JEDNOJĄDROWE HAPLONTY; GRUPA TA WYRÓŻNIANA JEST NA PODSTAWIE POSIADANIA WICI I JEST GRUPĄ NIENATURALNĄ, DLATEGO ZALICZAJĄCE SIĘ DO NIEJ ORGANIZMY MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM BADAŃ ZARÓWNO ZOOLOGII, JAK I BOTANIKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WICIOWCE Mastigota, Flagellata, Mastigophora - polifiletyczna grupa pierwotniaków, do której zaliczają się zazwyczaj jednojądrowe haplonty; grupa ta wyróżniana jest na podstawie posiadania wici i jest grupą nienaturalną, dlatego zaliczające się do niej organizmy mogą być przedmiotem badań zarówno zoologii, jak i botaniki (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WICIOWCE
Mastigota, Flagellata, Mastigophora - polifiletyczna grupa pierwotniaków, do której zaliczają się zazwyczaj jednojądrowe haplonty; grupa ta wyróżniana jest na podstawie posiadania wici i jest grupą nienaturalną, dlatego zaliczające się do niej organizmy mogą być przedmiotem badań zarówno zoologii, jak i botaniki (na 8 lit.).

Oprócz MASTIGOTA, FLAGELLATA, MASTIGOPHORA - POLIFILETYCZNA GRUPA PIERWOTNIAKÓW, DO KTÓREJ ZALICZAJĄ SIĘ ZAZWYCZAJ JEDNOJĄDROWE HAPLONTY; GRUPA TA WYRÓŻNIANA JEST NA PODSTAWIE POSIADANIA WICI I JEST GRUPĄ NIENATURALNĄ, DLATEGO ZALICZAJĄCE SIĘ DO NIEJ ORGANIZMY MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM BADAŃ ZARÓWNO ZOOLOGII, JAK I BOTANIKI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - MASTIGOTA, FLAGELLATA, MASTIGOPHORA - POLIFILETYCZNA GRUPA PIERWOTNIAKÓW, DO KTÓREJ ZALICZAJĄ SIĘ ZAZWYCZAJ JEDNOJĄDROWE HAPLONTY; GRUPA TA WYRÓŻNIANA JEST NA PODSTAWIE POSIADANIA WICI I JEST GRUPĄ NIENATURALNĄ, DLATEGO ZALICZAJĄCE SIĘ DO NIEJ ORGANIZMY MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM BADAŃ ZARÓWNO ZOOLOGII, JAK I BOTANIKI. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast