FORTYFIKACJA MUROWANA LUB ZIEMNA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH RAMION, STYKAJĄCYCH SIĘ ZE SOBĄ POD KĄTEM ROZWARTYM I ZWRÓCONYCH W KIERUNKU PRZEDPOLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLESZCZE to:

fortyfikacja murowana lub ziemna, składająca się z dwóch ramion, stykających się ze sobą pod kątem rozwartym i zwróconych w kierunku przedpola (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLESZCZE

KLESZCZE to:

przyrząd medyczny, wykorzystywany podczas operacji, służący do chwytania i przytrzymywania części ciała (na 8 lit.)KLESZCZE to:

w konstrukcjach drewnianych stężenie złożone z dwóch równoległych elementów (na 8 lit.)KLESZCZE to:

odnóże u niektórych stawonogów (na 8 lit.)KLESZCZE to:

Ixodoidea syn. Ixodides - grupa umowna lub nadrodzina roztoczy (na 8 lit.)KLESZCZE to:

narzędzie rzemieślnicze, służące do chwyania i przytrzymywania przedmiotów (na 8 lit.)KLESZCZE to:

ograniczenie, które sprawia, że człowiek czuje się, jakby tkwił w sytuacji bez wyjścia (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORTYFIKACJA MUROWANA LUB ZIEMNA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH RAMION, STYKAJĄCYCH SIĘ ZE SOBĄ POD KĄTEM ROZWARTYM I ZWRÓCONYCH W KIERUNKU PRZEDPOLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.136

NOTABL, WIETRZENIE MECHANICZNE, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, SAJGONKA, OSA, KADŹ, DACH ŁAMANY, SUPPORT, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, SEKS, PLOTER ROLKOWY, UNCJA, RYJÓWKA ETRUSKA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, EUROPEJSKOŚĆ, PRAWO RUSKIE, AFERALNOŚĆ, KAMIENICA, PIGUŁKA, MINERAŁ, LUMINATOR, MSZA GREGORIAŃSKA, PODKATEGORIA, ŻABA DARWINA, GAZ, ZORZA, DARWIN, STREFA POŻAROWA, WINIETA, WÓDKA, MĘTNIAK, LANDO, TROL, ODDZIAŁ WYDZIELONY, KONFEKCJONER, AFILIACJA, PIELGRZYM, ASYRYJSKI, UKŁAD HORMONALNY, RUSYCYSTYKA, WZORNIK, DROBNIACZEK ŁUKOWATY, PIZZERIA, MIKSER, CZERWONOKRZEW, KAKAO, POGOŃ ZA RENTĄ, MAPA SZTABOWA, TARLAK, NIFE, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, OBRZĘK, TYGIEL, ROBOTA, STRÓJ, SZCZĘKA, SKLEPIENIE SIECIOWE, BROKER, RUSZNIKARZ, ZAJĄC, BĄK, KONFEDERACJA, MECHANIKA, BALECIK, WIĘZADŁO, KASZKIET, KURTYNA WODNA, WYDATKI KONSUMPCYJNE, GĄBKA, RUDZIK, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, AFRODYZJE, KASIARZ, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, ANTYMONARCHISTA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, ROŚLINA OKRYWOWA, KOLUMBARIUM, PLAGA, OTWÓR KULSZOWY, BILANS BRAMKOWY, LODOWIEC ALPEJSKI, WĄSONÓG, KLEJARZ, KOŁEK, KLESZCZE, PAULINIA, LEISZMANIOZA SKÓRNA, PROST, KOMPAS, ANTYSYJONISTA, PODNÓŻEK, OMNIBUS, DYNAMIKA, EROZJA LODOWCOWA, GŁOSICIEL, PISZCZAŁKA, MORZE AZOWSKIE, SOŁTYSOSTWO, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, PRZENOŚNOŚĆ, ODSTRZAŁ, RAWA, SIEĆ KRYSTALICZNA, MIRAŻ, KONWERTOR, ŻYCIAN, BIEGANINA, DEMOBILIZACJA, OTWIERANIE SERCA, AKCELERATOR KOŁOWY, MENU, RADIO, KAPANINA, SEJM, PRZYKURCZ, KOLONIA, SWORZEŃ, USKOK, DESTYLACJA ROZKŁADOWA, ANTENA DIPOLOWA, AZJATA, SILNIK UNIWERSALNY, BELLOTTO, SNIFFER, FRUCZAK BUJANKOWIEC, ANONIMOWOŚĆ, UFNOŚĆ, TEBY, WORECZKOWY, KINDŻAŁ, KLIN, KLERYK, DZIDZIA-PIERNIK, KROK ŁYŻWOWY, SKUTEK PRAWNY, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, BROŃ MASZYNOWA, ENTOMOFAUNA, CIĄGACZ, DYFUZJA, OJCIEC CHRZESTNY, KRATA PODGRUP, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, TENIS ZIEMNY, OBUCH, SYSTEM ALARMOWY, PODKOSZULEK, UŻYTEK, DZIESIĄTY, BAK, DON KICHOT, CZARTER, PRUSKI DRYL, ZEGAR ATOMOWY, RAK KRAWIEC, KRUŻA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, EPISKOPAT, ZŁOTOGŁÓW, FELOPLASTYKA, DOMINANTA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, KUCHCIK, ŚLIZG STAWOWY, PRZEBITKA, OLEJ SMAROWY, PANKREATYNA, KORONIARZ KOŃCATY, ALGEBRA UNIWERSALNA, KIEŁBAŚNICA, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, FUNT, FUNKCJA, OBJAW, DZIURA, KORPUS, PACHOLĘ, GENEZA, REDUKCJA, BILDUNGSROMAN, GRUSZKA BOKSERSKA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, SKOWYT, KASKADER, SKARYFIKACJA, ŁADUNEK BOJOWY, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, KOROZJA BIOLOGICZNA, PILOKARPUS, RUCH, MIKROOTOCZENIE, WINA KWALIFIKOWANA, SKALICA, SZTUKA, UKŁAD WIELOKROTNY, BLANKI, AUTYZM, REJESTR, KONFEDERACJA, SYFON, AUŁ, MOSTEK, SKALA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, KLAMOTY, PIGMALIONIZM, SUWNICA, JEDNOSTKA, UPOJNOŚĆ, TACZKA, SALAMI, CZUJNIK GENERACYJNY, GAMEPLAY, TAŚMA, KÓŁECZKO, TREPAK, PAPROĆ WODNA, MAGNES, MASZYNA TŁOKOWA, HISZPAŃSKOŚĆ, SZAJBA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, KOŃ KLADRUBSKI, ESTOŃSKOŚĆ, NESTOR, KREOLKA, POTNIK, KOSZULKA, ODKRYTY ATAK, PUKNIĘCIE, TUSZ, OWCA WIELKOPOLSKA, KOLANO, ARTROZA, PIES NA BABY, ŻYDOWSKOŚĆ, SZYBKOŚĆ, TRANCE, KOGNITYWIZM, GUZ, BALSAM KANADYJSKI, REZEDA, FALOWNIK NAPIĘCIA, OLIWA, CHIRURG, DNI STUDENTA, BORDER, DIRCIK, FOTEL KLUBOWY, OŚ OPTYCZNA, LUDY TURAŃSKIE, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, STATEK, WOJOWNICZOŚĆ, FILOZOFIA NAUKI, DZIEWCZYNA ULICZNA, WĄŻ, PRAWICA, STRAJK OKUPACYJNY, NADŚWIADOMOŚĆ, PISTOLET, KAPSLA, GENERACJA ROZPROSZONA, PRAŻUCHA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, POGOTOWIE GAZOWE, KOLORY PAŃSTWOWE, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, CYKL OWULACYJNY, WIĆ, GÓRNICTWO MORSKIE, TEATR ELŻBIETAŃSKI, OFICER PRASOWY, DNI OTWARTE, PLAZMA, FELER, WYSPA BARIEROWA, CIEPŁE KRAJE, PAŁĄCZEK, PODDAŃCZOŚĆ, KILOGRAM, NAPIĘCIE KROKOWE, PUNKT OKOSTNOWY, REKLAMA PORÓWNAWCZA, MECH JAWAJSKI, PODUSZKOWIEC, BRUSTASZA, PAREJAZAURY, DRUŻYNA, SEGMENT, LICZBA PÓŁPIERWSZA, STREFA PERYGLACJALNA, UMOWA WIĄZANA, DEPOZYCJA, MIKROKROPKA, WAMPIREK, MOTYW, ?SKURCZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.136 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORTYFIKACJA MUROWANA LUB ZIEMNA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH RAMION, STYKAJĄCYCH SIĘ ZE SOBĄ POD KĄTEM ROZWARTYM I ZWRÓCONYCH W KIERUNKU PRZEDPOLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORTYFIKACJA MUROWANA LUB ZIEMNA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH RAMION, STYKAJĄCYCH SIĘ ZE SOBĄ POD KĄTEM ROZWARTYM I ZWRÓCONYCH W KIERUNKU PRZEDPOLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLESZCZE fortyfikacja murowana lub ziemna, składająca się z dwóch ramion, stykających się ze sobą pod kątem rozwartym i zwróconych w kierunku przedpola (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLESZCZE
fortyfikacja murowana lub ziemna, składająca się z dwóch ramion, stykających się ze sobą pod kątem rozwartym i zwróconych w kierunku przedpola (na 8 lit.).

Oprócz FORTYFIKACJA MUROWANA LUB ZIEMNA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH RAMION, STYKAJĄCYCH SIĘ ZE SOBĄ POD KĄTEM ROZWARTYM I ZWRÓCONYCH W KIERUNKU PRZEDPOLA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - FORTYFIKACJA MUROWANA LUB ZIEMNA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH RAMION, STYKAJĄCYCH SIĘ ZE SOBĄ POD KĄTEM ROZWARTYM I ZWRÓCONYCH W KIERUNKU PRZEDPOLA. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast