PRZEMIESZCZANIE CZEGOŚ LUB KOGOŚ Z TRUDEM, PRZESUWANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIĄG to:

przemieszczanie czegoś lub kogoś z trudem, przesuwanie (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CIĄG

CIĄG to:

ciągły układ w przestrzeni; droga, ulica, szlak, trasa, pasmo, pas (na 4 lit.)CIĄG to:

siła napędzająca samolot lub posick rakietowy, wytwarzana przez silnik (na 4 lit.)CIĄG to:

numeracja; zbiór uporządkowanych elementów ponumerowanych kolejnymi liczbami naturalnymi (na 4 lit.)CIĄG to:

nieprzerwana ciągłość, tok czegoś w czasie, trwanie, dzianie się, bieg, przebieg (na 4 lit.)CIĄG to:

przepływ, dopływ (na 4 lit.)CIĄG to:

wędrówka zwierząt w okresie godowym, zmiana miejsca zimowania lub żerowania (na 4 lit.)CIĄG to:

część liny przeciągniętej przez blok (na 4 lit.)CIĄG to:

ciągnięcie (na 4 lit.)CIĄG to:

siła wytwarzana przez zespół napędowy powodująca ruch statku powietrznego lub pocisku (na 4 lit.)CIĄG to:

różnica ciśnień powietrza między wylotem i spodem komina powodująca wydostawanie się spalin na zewnątrz (na 4 lit.)CIĄG to:

szereg zdarzeń (na 4 lit.)CIĄG to:

1, 2, 3, 4, ... (na 4 lit.)CIĄG to:

pasmo, łańcuch zdarzeń (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEMIESZCZANIE CZEGOŚ LUB KOGOŚ Z TRUDEM, PRZESUWANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.414

SYSTEM OBRONNY, NACZYNIAK GRONIASTY, ZOONOZA, PROSEKTORIUM, BUKWICA, WĄTEK, OLEJ, OGNIWO SREBROWE, PRZYBYTEK, ZATROSKANIE, SIÓDMY, MADAME, PIERWSZOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ, ZACIERKA, DOROSŁOŚĆ, WIDEO, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, STRZAŁ, TRAFNOŚĆ, PRZECHÓW, ROZGRZEWACZ, BRYNDZA, ADIANTUM WŁOSY WENERY, KARP BEZŁUSKI, STRZAŁ, RUGI, DARMOSZKA, PODPORA, KWASICA, PODGŁÓWEK, HERMETYCZNOŚĆ, TOM-TOM, HAK, ARSYNA, SPORRAN, UZIOM, FALA, KRUPA, LATARNIA, NORMALIZACJA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, MAJÓWKA, KISZONKA, EKSPEDYCJA, KALIBER, FANATYZM, PODDASZE, NARTA WODNA, ŚLEPE WROTA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, PRZYNALEŻNOŚĆ, WAGA, IZBA, UKŁUCIE, BOCZNIK, FETYSZYZM, SŁONECZNIK, OPASKA, GRZEBIEŃ, DRZEWOSTAN NASIENNY, LAND, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, OKŁAD, KOŁOWRÓT, OBRAZ OPTYCZNY, OKRAJKA, SPRAWA, DECHA, ODCZYNNIK CHEMICZNY, ZRAZ, GRYPS, KRAŃCÓWKA, WIRUS POLIO, ŻYŁKA, ZATRATA, EMISJA WTÓRNA, SĄCZEK, ELIZJA, SYMBOL, NADSCENIE, KIEŁZNO, KANOE, PRYZMA, REKOMPILACJA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, OTCHŁAŃ, NIESPORCZAK, LOT NURKOWY, RUCH, GARNITUR, NIEDOBÓR, WALKA, GORSET, OPERACJA LOGICZNA, STOŻAR, WSPÓŁAUTORKA, BRANIE POD WŁOS, ATTYKA, PAWĘŻ, NACZYNIE OZDOBNE, ZASILANIE, KITAJ, ANTEPEDIUM, POTOP, RATYSZCZE, LATAJĄCE SKRZYDŁO, WIKING, ALPAKA, KOPA, TERAPIA SZOKOWA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, ŁYKACZ, LICZARKA BANKNOTÓW, CIMELIUM, ROŚLINA ZIELNA, KOSZT INWESTYCYJNY, STROLLER, PODWODA, JEDNOSTKA NAUKOWA, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, TOUROPERATOR, PLAMA, NASTURAN, GARY, TWIERDZENIE CEVY, WSTĘP, INFORMACJA, STEROLOTKA, TABLICA EPITAFIJNA, PRZYNĘTA, PAROWCZYK, SKUTEK PRAWNY, PÓŁCIEŃ, ALLEGRO, VIBRATO, OMAR, KRATA ROZDZIELNA, GRODŹ, BIBLIOTEKA, NOTKA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, MIERNOŚĆ, OSTRZAŁ, MIEDZIONIKIEL, ANITA, OBI, ANTAGONIZM, OPUSZCZENIE, DYSZKANCIK, KWAS, WRAK CZŁOWIEKA, KRUCHE CIASTO, SZCZEP, TERMOS, KOMISARZ WOJSKOWY, BEZWŁADNOŚĆ, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, HUNTER, NIETAKTOWNOŚĆ, WIERCIPIĘTKA, BALSAM, LASONOGI, GŁUPKOWATOŚĆ, MINY, TRANSLACJA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, CACKO, CHEMOATRAKTANT, OŚWIECICIEL, ATREZJA JELITA GRUBEGO, LICZBA BRINELLA, PANCERKA, NIEZALEŻNOŚĆ, ADHD, DANE TELEADRESOWE, EKSPOZYCJA, AURORA, ZEW KRWI, PEŁNIA, OZONEK, FINAŁ, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, ANALIZA FUNKCJONALNA, MIKOZA, HALOGENOALKAN, OLEFINA, ZADZIORNOŚĆ, ZAPRZĘG, RÓWNONOGI, NIEWYCZUWALNOŚĆ, WIEK, NOGA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, FIGURACJA MELODYCZNA, FAŁSZYWOŚĆ, FRAZEOLOGIZM, SZCZELINA, WIERTŁO, UŚCISK, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, KUGLARZ, PRZECHYŁKA, WSPÓŁŻYCIE, SZNUR, OSIEDLINY, APRETURA, WĄTEK, JĄDRO, KISZKA WĄTROBIANA, WOSKOWATOŚĆ, CYGARETKI, ZASADA, NAPPA, STEROWNIK, OPŁATA STOSUNKOWA, ASOCJACJA, ANGLEZ, ANALIZA WARIANCYJNA, CYNGLE, AKRYL, CHOMĄTO, TURECKI, LEADER, EWOKACJA, ŻYWOTNOŚĆ, DOBRE SŁOWO, CHÓR, BŁĘDNOŚĆ, EUTEKTYK, OTWARTOŚĆ, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, ROBOCIK, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, PRZETYKANIE, TEREN, KOŁO, RUNA, DYSZA, TORPEDA, ZNAK, WARSTWA ABLACYJNA, BROKAT, PRZYSTAŃ, KOKPIT, ROZKŁAD, ZĘBORÓG, PRZERWANIE CIĄŻY, FUNT-SIŁA, ŚRODKOWY PALEC, BRYŁOWATOŚĆ, KONFIRMACJA, FONDUE SEROWE, GOŹDZIK, SUPERNOWA, FATALIZM, STOŻEK PRZYBYSZOWY, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, PLIK GRAFICZNY, SIÓDMA WODA PO KISIELU, OPINIOTWÓRCA, POLER, ZIARNECZKO, POTRZEBA, GUMA ARABSKA, ZGORZEL, KARTAUN, POPRAWA, SYMPATYCZNOŚĆ, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, TELEKONWERTER, KANAŁ, PLANETA SKALISTA, EWOKACJA, AGENDA, BAŁWOCHWALCZYNI, WYDMUCHIWACZ, PUŁAP, STOPIEŃ NAUKOWY, HACJENDER, BATAGUROWATE, PĘCZAK, TRANSMITER, ZASADA REAFERENCJI, WIELOFAZOWOŚĆ, KSIĘŻULEK, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, SYLWETA, OSPA, OBRAZ, SAMOGON, DERYWAT SYNCHRONICZNY, GOFR, OPONENT, PAROWANIEC, OPUSZCZENIE, KREPA, ŚCIGAŁKA, ?KRÓTKOTERMINOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.414 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEMIESZCZANIE CZEGOŚ LUB KOGOŚ Z TRUDEM, PRZESUWANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEMIESZCZANIE CZEGOŚ LUB KOGOŚ Z TRUDEM, PRZESUWANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIĄG przemieszczanie czegoś lub kogoś z trudem, przesuwanie (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIĄG
przemieszczanie czegoś lub kogoś z trudem, przesuwanie (na 4 lit.).

Oprócz PRZEMIESZCZANIE CZEGOŚ LUB KOGOŚ Z TRUDEM, PRZESUWANIE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PRZEMIESZCZANIE CZEGOŚ LUB KOGOŚ Z TRUDEM, PRZESUWANIE. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast