CZĘŚĆ SKŁADOWA CAŁOŚCI, KTÓRA MOŻE BYĆ WYDZIELONA JAKO SAMODZIELNY BYT I KTÓRA MOŻE MIEĆ SZCZEGÓLNĄ CECHĘ LUB PEŁNIĆ SPECJALNĄ FUNKCJĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELEMENT to:

część składowa całości, która może być wydzielona jako samodzielny byt i która może mieć szczególną cechę lub pełnić specjalną funkcję (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ELEMENT

ELEMENT to:

bardzo mała część wielkości algebraicznej, geometrycznej lub fizycznej (na 7 lit.)ELEMENT to:

grupa ludzi z pewnego środowiska, która odznacza się często negatywnymi cechami, ludzie żyjący w patologii (na 7 lit.)ELEMENT to:

żywioł, jeden z podstawowych składników świata materialnego (na 7 lit.)ELEMENT to:

osoba (jednostka) z marginesu społecznego (na 7 lit.)ELEMENT to:

część składowa maszyny, urządzenia, aparatu, itp (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ SKŁADOWA CAŁOŚCI, KTÓRA MOŻE BYĆ WYDZIELONA JAKO SAMODZIELNY BYT I KTÓRA MOŻE MIEĆ SZCZEGÓLNĄ CECHĘ LUB PEŁNIĆ SPECJALNĄ FUNKCJĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.367

LODÓWKA, EMALIA, ŁĘK, ZNAK, JUROR, NANOŚNIK, PAKIET POMOCOWY, UZIOM, LOGIKA PARAKONSYSTENTNA, PÓŁSKÓREK, PLATYKLADUS, TRZON, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, DOJUTREK, ŻOŁĄDEK, MENTOR, OCEMBROWANIE, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, PAS, CHŁOPOWINA, KRYZA, POTWARZ, FUNKCJA SCHODKOWA, PODGARDLE, WYRĘBA, TRANZYTYWNOŚĆ, PODGLĄD, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, NATKA, GLEBA KOPALNA, RARYTASIK, PLACYK, WYCHOWANICA, SZTURWAŁ, OSCYLACJA, WYNAGRODZENIE, KENOZOIK, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, TARPAN, BIBLIOTEKA SEJMOWA, KIJ, ODKOS, SZTUBAK, WISKOZA, DALEKOPIS, TOM, FROTTOLA, ŁUCZNIK, DYPTYK, GRAFOSKOP, COMBER, KRYKIET, MIESZANKA, WÓŁ, ŁOŻE, DRAPIEŻCA, STYPENDIUM, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, PAPROTNIK, PALETA, FISKUS, EKSPROPRIACJA, WYWOŁYWACZ, PIGWA, ZAKŁÓCENIE, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, ZAKON KONTEMPLACYJNY, DYPTYK, TRZY GROSZE, RESZTKI, PODUSZKA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, EMBRIOGENEZA, EPIDEMIOLOG, STROIK, MODEL, PRZYWILEJ EMERYTALNY, DZIAŁ, PODBIERACZ POKOSÓW, NAŚLADOWNICTWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, PREPPER, PĘTLA OCIEKOWA, ATTYKA, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, GRUNCIK, BUDYŃ, GURU, NIDERLANDZKI, POLISA POSAGOWA, PRZEJAW, KLAPECZKA, BYDŁO DOMOWE, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, PRAGNIENIE, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, OSKARŻENIE, MANIFESTACJA, ATRAPA, KABINA, TINGEL, ALIENACJA RODZICIELSKA, SIARA, TERCET, ŚRODKOWOŚĆ, NEUROPATIA, NASTAWIENIE, MIRLITON, SFIGMOMANOMETR, MUNSZTUK, CASH BACK, KORZYŚĆ, BŁONA LOTNA, WITEKS CZCZONY, SPIS, OSKAR, BYT, OCHRONA KATODOWA, PUKLERZ, ZĘBATKA, ŚLIZGAWICA, STOŻEK, WIĆ ROŚLINNA, BERŁO, STOMIA, SZNAPS, BŁYSK, MIKROSTRUKTURA, KURCZĘ, PARA 0, KAPSUŁA, LUGER, BENEFICJENT, PĘDRAK, ŁOŻE, JANÓW, ZRANIENIE, UPOJENIE ALKOHOLOWE, ANTYNATURALIZM, FASOLKA MUNG, WSPÓŁMAŁŻONEK, LINIA ŚRUBOWA, KRATER, KORPUS, DWUDZIESTY ÓSMY, MORWA, ZERO, DIETA ASPIRYNOWA, ZABAWOWICZ, NADAWCA, REJKA, NIEWIERZĄCY, DUPAL, OSZAST, SEPARATKA, ICHTIOFAUNA, ROŚLINA KOPALNA, ANTAGONISTA, SMUTNI PANOWIE, PRZYSIEK, PENOLOGIA, GRA MMORPG, AKINEZJA, PIEŚŃ, TOŃ WODNA, TRÓJKA, ROŚLINA OKOPOWA, SZCZYTÓWKA, GOSPODA, JAMRAJ, KIŚCIEŃ, EUROPA, DWUDZIESTY PIĄTY, HALA MASZYN, KLUCZ, DYSKIETKA INSTALACYJNA, FILM KATASTROFICZNY, ŻABA TRAWNA, DOCHTÓR, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, CHWAŁA, RÓŻOWA LANDRYNKA, GNUŚNOŚĆ, SZPILKA, NIEISTOTNOŚĆ, LINIA BRZEGOWA, PRAWOMOCNOŚĆ, ZASADA PRZYCZYNOWOŚCI, OSĘKA, GORS, FULAR, LIDER, STACJA POMP, BROŃ MASZYNOWA, SZUMOWINA, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, PAMPUCH, KOMUNIKATOR, RÓŻE, KAŁAMARZ, VADEMECUM, NEKROPOLIA, DEPESZA, MASKA, SZCZEGÓŁ, PRACA SEZONOWA, SKRAJNIK, WJAZD, TYMIANEK, GENERATOR FUNKCJI, PAMPA, KRATER METEORYTOWY, PĘCHERZ, TIOSÓL, AGENT, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, EKOLOGISTYKA, MÓZG, FONDUE, LISTEK, SAMOTNICZOŚĆ, TERMINATOR, POMYŁKA FREUDOWSKA, HACKAMORE, LINORYT, ARKUSZ DRUKARSKI, OBROŃCA, ŁĄCZNIK, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, NASADA, WILCZA PASZCZA, SZUM, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, KOLCZAKOWATE, SKRZYNKA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, TOKI, DERESZ, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, STECZKA, FILTR, HALOGENEK, REFERENCJA, IZOLACJA, MUTACJA PUNKTOWA, NAWÓJ, REKIN ŚLEDZIOWY, CZUB, OŚCIEŻE, KANAŁ TEMATYCZNY, KOCZKODAN, NIELOTNOŚĆ, KRĄŻNIK, PROFITENT, DUŃSKI, FAJECZKA, DEKORACJA, TRUP, GZYMSIK, MEMORIAŁ, PORT, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, DOCHÓD, BATYST, TRANSFORMATORNIA, KONCERT, PROMIEŃ, CZARCIK, ŁASKOTKI, KAZARKA RDZAWA, TARANTELLA, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, POETYKA, BAK, NIL, TEZA, FLET PROSTY, GIRLANDA, ŚWIATŁO, DESKA RATUNKU, DWUNASTKA, HAPLOTYP, KONSOLA, PYZA, ZDZIWIENIE, PAMIĘTNIK, AUDYT, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, REHABILITACJA, DAWCA, ŻABKI, ORION, ALARM LOTNICZY, OPOZYCJA, DWÓJECZKA, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, KOMISJA SKRUTACYJNA, ?ŚRUTA SOJOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.367 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ SKŁADOWA CAŁOŚCI, KTÓRA MOŻE BYĆ WYDZIELONA JAKO SAMODZIELNY BYT I KTÓRA MOŻE MIEĆ SZCZEGÓLNĄ CECHĘ LUB PEŁNIĆ SPECJALNĄ FUNKCJĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ SKŁADOWA CAŁOŚCI, KTÓRA MOŻE BYĆ WYDZIELONA JAKO SAMODZIELNY BYT I KTÓRA MOŻE MIEĆ SZCZEGÓLNĄ CECHĘ LUB PEŁNIĆ SPECJALNĄ FUNKCJĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ELEMENT część składowa całości, która może być wydzielona jako samodzielny byt i która może mieć szczególną cechę lub pełnić specjalną funkcję (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELEMENT
część składowa całości, która może być wydzielona jako samodzielny byt i która może mieć szczególną cechę lub pełnić specjalną funkcję (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ SKŁADOWA CAŁOŚCI, KTÓRA MOŻE BYĆ WYDZIELONA JAKO SAMODZIELNY BYT I KTÓRA MOŻE MIEĆ SZCZEGÓLNĄ CECHĘ LUB PEŁNIĆ SPECJALNĄ FUNKCJĘ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - CZĘŚĆ SKŁADOWA CAŁOŚCI, KTÓRA MOŻE BYĆ WYDZIELONA JAKO SAMODZIELNY BYT I KTÓRA MOŻE MIEĆ SZCZEGÓLNĄ CECHĘ LUB PEŁNIĆ SPECJALNĄ FUNKCJĘ. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

x