SKŁADKA ZUS, KTÓRĄ OBCIĄŻONY JEST PRACODAWCA LUB OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (SAMOZATRUDNIONY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE to:

składka ZUS, którą obciążony jest pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą (samozatrudniony) (na 22 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE to:

zbiór świadczeń na rzecz pracownika i jego rodziny w przypadku niezdolności do pracy (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKŁADKA ZUS, KTÓRĄ OBCIĄŻONY JEST PRACODAWCA LUB OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (SAMOZATRUDNIONY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.437

JEMIOŁA, SZUM, PLAMA, LEMING, ŻÓŁWIE MUŁOWE, NAPIĘCIE DOTYKOWE, FLAKI, WŁADZUCHNA, FRYWOLNOŚĆ, BRYGANTYNA, ŁYSIENIE POSPOLITE, POJAZD KONNY, TERMOS, OMIEG ZACHODNI, GARDZIEL, TAROT, GRUSZKA, NIEŻYWOŚĆ, WYROBNICZKA, PRZECZYSTOŚĆ, DĘTKA, KAWALARZ, RABACIK, BYLINA, CZYTELNIK, ARKA, AMINOKWAS, MINIALBUM, NIEWYDAJNOŚĆ, WZNIOS, NOTOWANIE, WĘGLIK, WARNIK, DIALIZA OTRZEWNOWA, UKRAIŃSKOŚĆ, BAT MICWA, CHŁOPAK DO BICIA, COPYPASTA, AKTANT, DULKA, SŁUGA BOŻA, SAKRAMENT, SZKARADNOŚĆ, KREW Z MLEKIEM, LUNETA, KONFISKATA, BEZIDEOWOŚĆ, LOGOPEDKA, NIEŚWIADOMOŚĆ, UŁAMEK WŁAŚCIWY, KOŁO WIELKIE, PŁYWACZEK, REJESTRANT, DRABINOWIEC MROCZNY, ŻABA, MISIO, PRZEZNACZENIE, HELIOCENTRYZM, JEZIORO WYTOPISKOWE, ŻÓŁW, MASZT, ATRAPA, CYJANOŻELAZIAN, STEMPEL, TRÓJCA, MACERACJA, PŁAWACZKA, STARODAWNOŚĆ, EMISJA, LANGUSTYNKA, TWIERDZENIE MAYA, PRAWORZĄDNOŚĆ, TURMA, KORZENIONÓŻKI, BROŃ TERMOJĄDROWA, HOLENDER, GŁUCHY TELEFON, BUDOWA, BAGGALA, BIZNESWOMAN, PODPINKA, DOBÓR SZTUCZNY, POŁĄCZENIE, PRZYPAŁ, TYBETAŃCZYK, SAMOURZECZYWISTNIANIE, SIECZKA, ILOCZYN BLASCHKEGO, DOBRA STRONA, TRADYCJONALISTA, INWESTYCJA PORTFELOWA, KAPRALSTWO, IMPULS, ALLEGRO, ANTYCHOLINERGIK, GLORIA, POŚREDNIK, STRUGACZ, SEMIWEGETARIANIN, SILNIK DOLNOZAWOROWY, MIĘKISZ SPICHRZOWY, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, GRODZISZCZANKA, BASEN ARTEZYJSKI, AGENT, PROCES, OBRONA WŁASNA, DWORZANIN, COASTER, SIODŁO, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, WIOSKA TEMATYCZNA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, BRUTALNOŚĆ, WIOŚLAK, PRZĘDZIWO, PRZERÓBKA, BISEKS, ÓSEMKA, RAUT, GORZKOŚĆ, SZCZAW, PRZEZWISKO, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, KUSAK, TUNBERGIA, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, MINIATURKA, FRANT, DIABELEC, DZIAŁANIE, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, CIERŃ, STYMULACJA ODWIERTU, GERMAŃSKOŚĆ, PROEPIDEMIK, NAKŁAD INWESTYCYJNY, ANTYWIRUS, SATELITA, REZYGNACJA, ŁOTROSTWO, ANEMOSTAT, SZKUDNIK, FAZA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, CYNIK, FOCH, GLIKOLIPID, KANAŁ LATERALNY, WŚCIEK DUPY, CZŁOWIECZEK, ANOKSYBIOZA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, NAGIEL, ZIMNE NÓŻKI, SYGNAŁ, MAKARON, ENERGIA, GRZYB SKALNY, KACZKA, OZDOBA, TĘSKLIWOŚĆ, BACIK, METAJĘZYKOWOŚĆ, ŚCIANA, DETAL, CHŁOPOWINA, GRUPA FOKUSOWA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, DWORNOŚĆ, KOŁACZYK, KLON, PAROWCZYK, ŻAGIEW, MODEL, PŁACZ, KOŚĆ ZĘBOWA, MAŁOŚĆ, POLONIZATOR, BAKAS, BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA, SSAK, UKŁAD DARLINGTONA, ROZWIDLACZ, ADAPTOWANIE SIĘ, KACZKA KRAKWA, JĘZYK TAMILSKI, ZIOŁO, AUTARCHA, PODGLĄD, ELIMINACJA, DOKUMENT, WYSYP, KABINA, ATŁAS, BUMER, ROZSTRZYGALNOŚĆ, BALANGOWICZ, DODATEK KOMPENSACYJNY, KOLEŻANKA PO FACHU, BABULA, KONTYNGENT, MONARCHA, ABERRACJA, GANGSTERSTWO, INWAZJA, MIESZKALNOŚĆ, JĄKANIE, NIEBIOSA, ADORACJA, KRÓL, MASZYNA DO PISANIA, TUBA, SYSTEMIK, WIHAJSTER, PŁUŻEK, SZMER, UJŚCIE, SPÓDNICZKA, GAMAJDA, GASTRONOMIK, GENE, MOCZ, SIARCZAN, ANTYSZACHY, KARŁOWATOŚĆ, PODATNOŚĆ, RACICA, WĘŻYK, SZYPUŁA, DZIANINA, SOŚNIAK, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, WYSTARCZALNOŚĆ, PERFUZJA, SPACHACZ ZIELONAWY, GRYPS, SERWER WIDEO, WÓZ KEMPINGOWY, SKUPINA, CENTRALNE, KAPUSTA PASTEWNA, OBUWIE, KIESZEŃ PRZYZĘBNA, PISTACJA, SZCZENIAK, MISTERIUM PASYJNE, LODOWIEC GÓRSKI, BILANS BRAMKOWY, ANALIZA, AOJDA, TONAŻ, OMER, ŻUBR WĘGIERSKI, OBRAZ, ŚLIZG, KANAŁ PRZERZUTOWY, BEZWŁAD, OBLĘŻENIEC, CZŁON NADRZĘDNY, RUS, FALA, JĘZYK SZTUCZNY, WEKTOR ZACZEPIONY, RELACJA PEŁNA, BŁYSK, STRUNA, SIŁA NOŚNA, TABLICA, SUFRAGANIA, BUZIA, PRECYPITACJA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, WŁOSKOŚĆ, FEJHOA, KLIN, DARMOZJAD, REGENERACJA, WĘZEŁ, SZTUBACKOŚĆ, CEL, MŁOTECZEK, MEANDER, REALGAR, ZAZDROSTKA, PÓLKO, FANATYCZNOŚĆ, OCZKO, ABSOLUTYZACJA, PUCÓWKA, LUGER, BASENIK, KRATKA KSIĘCIA WALII, EUDAJMONIZM, INSIMBI, PATRONKA, KOŁPACZEK, NIEPEWNOŚĆ, ?KOŚCISTOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.437 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKŁADKA ZUS, KTÓRĄ OBCIĄŻONY JEST PRACODAWCA LUB OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (SAMOZATRUDNIONY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKŁADKA ZUS, KTÓRĄ OBCIĄŻONY JEST PRACODAWCA LUB OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (SAMOZATRUDNIONY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE składka ZUS, którą obciążony jest pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą (samozatrudniony) (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
składka ZUS, którą obciążony jest pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą (samozatrudniony) (na 22 lit.).

Oprócz SKŁADKA ZUS, KTÓRĄ OBCIĄŻONY JEST PRACODAWCA LUB OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (SAMOZATRUDNIONY) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - SKŁADKA ZUS, KTÓRĄ OBCIĄŻONY JEST PRACODAWCA LUB OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (SAMOZATRUDNIONY). Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x