RASA KONIA DOMOWEGO Z GRUPY KUCÓW, ZAMIESZKUJĄCEGO CHŁODNE I DŻDŻYSTE WYBRZEŻE IRLANDII; KUC WIERZCHOWY, KTÓRY NADAJE SIĘ NA KONKURSY SKOKÓW, UJEŻDŻENIA ORAZ MOŻE TAKŻE CIĄGNĄĆ LEKKIE WOZY, CHOĆ NAJCZĘŚCIEJ JEST UŻYTKOWANY JAKO KOŃ RODZINNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUC CONNEMARA to:

rasa konia domowego z grupy kuców, zamieszkującego chłodne i dżdżyste wybrzeże Irlandii; kuc wierzchowy, który nadaje się na konkursy skoków, ujeżdżenia oraz może także ciągnąć lekkie wozy, choć najczęściej jest użytkowany jako koń rodzinny (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RASA KONIA DOMOWEGO Z GRUPY KUCÓW, ZAMIESZKUJĄCEGO CHŁODNE I DŻDŻYSTE WYBRZEŻE IRLANDII; KUC WIERZCHOWY, KTÓRY NADAJE SIĘ NA KONKURSY SKOKÓW, UJEŻDŻENIA ORAZ MOŻE TAKŻE CIĄGNĄĆ LEKKIE WOZY, CHOĆ NAJCZĘŚCIEJ JEST UŻYTKOWANY JAKO KOŃ RODZINNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.867

FRAKCJONISTA, ŁATA, KIERUNKOWOŚĆ, KANONISTYKA, PRZYĆMIENIE, CHART, LEASING OPERACYJNY, WENEROLOGIA, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, GEN PODZIELONY, KARTOWNIK, NORMALKA, WĄTŁOŚĆ, ALUMN, HARMONIKA, RADIOOFICER, FILOLOGIA POLSKA, NAZWA PUSTA, GWAŁTOWNOŚĆ, HIEROTOPOGRAFIA, PORĘCZ, JAŚMIN, UDRY, KOD, RÓŻA SKOCZKOWA, NAGIETEK, TWÓRCZOŚĆ, SYGNAŁ DYSKRETNY, ALEGORYZM, LANDARA, FILTRACJA, KOZERA, OSOWATE, PYLON, POKEMON, AKREDYTYWA, PŁYNNOŚĆ, KWOKA, ASYRYJSKI, NOWICJUSZ, STRATUS, LEKTURA, BYLICA PONTYJSKA, FETYSZ, ZRZECZENIE SIĘ, PORZĄDEK JOŃSKI, KOSZATNICZKA PACYFICZNA, ŚMIECIUCH, BLOK STARTOWY, PIEROGI RUSKIE, ODBÓJ, KONTRAST RÓWNOCZESNY, SCEPTYCYZM, AGENT, STUDENT, NARZUT, NAWIJACZ, WOW, KOŃCOWOŚĆ, DESKARZ, STACJA POSTOJOWA, PRZESADNOŚĆ, KONTRWYWIAD, STARY, CHŁOPEK-ROZTROPEK, WYŁAWIACZ, WZGLĄD, LINIE OCEANICZNE, PLUSY, KLUSKI ŚLĄSKIE, SMUŻKA LEŚNA, ŁĘK, SZARMANTERIA, SYSTEM BANKOWY, PONY AMERYKAŃSKI, OBELISK, NIEPRZYJACIEL, STYL JOŃSKI, ZASIEK, ŁĄCZE ABONENCKIE, IRAK, PODRZEŃ, ROKIET CYPRYSOWATY, STRONA CZYNNA, RONIN, POPYT PROPORCJONALNY, BLUES, AZOTYN AMYLU, MUSSAKA, STAJE, KRUSZARNIA, ANATOMIA WARSTWOWA, FAZA, LODOWICA, JĘZYK WEHIKULARNY, PRYMATOLOGIA, KRZYWA ELIPTYCZNA, KATEGORIA FLEKSYJNA, HAMULEC NAJAZDOWY, HEBAN, REKINY, SAMUM, LAWENDA, PROFESOR, KLASYFIKACJA, WITEKS CZCZONY, SZPIK KOSTNY, EFEKT LENSE-THIRRINGA, LICZEBNIK GŁÓWNY, DYREKTORIAT, KOLORATURA, CUGANT, ZAPARZACZKA, KAYMAK, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, FULMAR ZWYCZAJNY, FRYGIJCZYCY, OTTER, ORDYNUS, BRZĘKADŁO, GLOBALNOŚĆ, PRAKONTYNENT, PUNKTACJA KANADYJSKA, MAKABRA, AUTOGIEŁDA, GACEK WIELKOUCH, KOLORKI, ETOS, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, ROZKOSZNIACZEK, MALTAŃSKI, GADŻET, ACETYLOKOENZYM A, OPIS, OUROBOROS, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, DOWCIPNIŚ, PRZYGANIACZ, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, PRAKTYKA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, PIECZYWO CHRUPKIE, ROSŁOŚĆ, BIEG DYSTANSOWY, PALEC BOŻY, ORGANIZACJA, ANTYKWARNIA, WEŁNA MINERALNA, WYŻYNY, PTEROSPONDYL, WIEWIÓRKA SZARA, SZURPEK SŁOIKOWATY, BALDWIN, MEDIUM, KREDYT INWESTYCYJNY, MATERIALIZM EKONOMICZNY, SAMOLOT, HISTERYK, SPORT WODNY, WĘGLÓWKA, OSŁONKA, KOPARKA PODPOZIOMOWA, KOŃ, SECESJONISTA, WYKROCHMALENIE SIĘ, SEPARACJONIZM, DWUDZIESTY ÓSMY, OPIEKA SPOŁECZNA, HURTOWNIA DANYCH, DURNOWATOŚĆ, PIRAMIDA, ANAKONDA ZIELONA, ZAJĄC TOLAJ, ŚRODKI PIENIĘŻNE, KOMEDIA ROMANTYCZNA, TRITYLODON, RETORYCZNOŚĆ, RADIOSYGNAŁ, TEREN, CALYPSO, SZURPEK POWINOWATY, ROZGŁOSICIEL, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, LOT ROZPOZNAWCZY, SŁAWIANIN, OBSERWATORKA, WITAMINKA, BAŃKA SPEKULACYJNA, SZYB NAFTOWY, DWURURKA, PRZECINARKA, IKAR, ORTOPTYCZKA, IMPULSYWNOŚĆ, BOŻEK, MINISTRANT KSIĘGI, WIOLA, GONIOMETRIA STATYCZNA, ZAGNIEŻDŻENIE, PRZEJEŻDŻAJĄCA, CHUJNIA, FILAKTERIE, EKSTERN, SUCHY ŚNIEG, KUC EXMOOR, REWIOWOŚĆ, PODPORA, ZNIECZULENIE, HALO, WYROBNICA, KUPER, KUNDMAN, POŁUDNIOWY WSCHÓD, GRZYWA, BARBARYZACJA, PRAGMATYKA SŁUŻBOWA, LĘK, TEKSTYLNY, BECHER, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, CZAS LETNI, HEDONIZM, CHRAPA, ODPYLNIA, CYGAN, SZAFARZ, TAPIR ZE WZGÓRZ, WODA GEOTERMALNA, KONFIGURACJA, KATAPULCISTA, POPIELNICZKA, ŁAMACZ LODU, ASTER ALPEJSKI, AFGAN, SKIBKA, STOPIWO, ANATOMIA PATOLOGICZNA, MARUDER, DEPTAK, OCHOTNIK, NAPIERŚNIK, LATYN, ŚWIADCZENIE, BEZBRZEŻNOŚĆ, OPONA RADIALNA, CZYRACZNOŚĆ, NEUROPRZEKAŹNIK, ADMINISTRACJA MORSKA, SZAPOKLAK, ALDOZA, ZAŚWIADCZENIE, SUMA ZEROWA, GAGATEK, INTEGRACJA, KAZUISTA, BEZPIECZNY SEKS, WIZA POBYTOWA, SUBLITORAL, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, AREOGRAFIA, ROZSZERZENIE CIAŁA, THINK TANK, OSZUKANIEC, DZIEWIĄTA FALA, ŁABĘDŹ BEWICKA, NIMFA, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, POBIAŁKA, DORADCA, KUNA, ZGORZEL GAZOWA, ANTAŁECZEK, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, ZASTRZYK, DYSTANS, WIATRAK, EKONOMIA POZYTYWNA, WĘZEŁ CIEPLNY, LATAJĄCY DYWAN, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, ŁACINNICZKA, KWARC MLECZNY, KRZYŻAK, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, BAGDET, KORMORAN MAŁY, KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA, FURUNKULOZA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, SPADOCHRONIARKA, RANDKA W CIEMNO, MURARKA RUDA, TANIEC, MSZA, SZRANKI, AGNOSTYCYZM, DŹWIGNICA LINOTOROWA, WOLNY STRZELEC, TKANKA MIĘŚNIOWA, ?KRAWATKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.867 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RASA KONIA DOMOWEGO Z GRUPY KUCÓW, ZAMIESZKUJĄCEGO CHŁODNE I DŻDŻYSTE WYBRZEŻE IRLANDII; KUC WIERZCHOWY, KTÓRY NADAJE SIĘ NA KONKURSY SKOKÓW, UJEŻDŻENIA ORAZ MOŻE TAKŻE CIĄGNĄĆ LEKKIE WOZY, CHOĆ NAJCZĘŚCIEJ JEST UŻYTKOWANY JAKO KOŃ RODZINNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RASA KONIA DOMOWEGO Z GRUPY KUCÓW, ZAMIESZKUJĄCEGO CHŁODNE I DŻDŻYSTE WYBRZEŻE IRLANDII; KUC WIERZCHOWY, KTÓRY NADAJE SIĘ NA KONKURSY SKOKÓW, UJEŻDŻENIA ORAZ MOŻE TAKŻE CIĄGNĄĆ LEKKIE WOZY, CHOĆ NAJCZĘŚCIEJ JEST UŻYTKOWANY JAKO KOŃ RODZINNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUC CONNEMARA rasa konia domowego z grupy kuców, zamieszkującego chłodne i dżdżyste wybrzeże Irlandii; kuc wierzchowy, który nadaje się na konkursy skoków, ujeżdżenia oraz może także ciągnąć lekkie wozy, choć najczęściej jest użytkowany jako koń rodzinny (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUC CONNEMARA
rasa konia domowego z grupy kuców, zamieszkującego chłodne i dżdżyste wybrzeże Irlandii; kuc wierzchowy, który nadaje się na konkursy skoków, ujeżdżenia oraz może także ciągnąć lekkie wozy, choć najczęściej jest użytkowany jako koń rodzinny (na 12 lit.).

Oprócz RASA KONIA DOMOWEGO Z GRUPY KUCÓW, ZAMIESZKUJĄCEGO CHŁODNE I DŻDŻYSTE WYBRZEŻE IRLANDII; KUC WIERZCHOWY, KTÓRY NADAJE SIĘ NA KONKURSY SKOKÓW, UJEŻDŻENIA ORAZ MOŻE TAKŻE CIĄGNĄĆ LEKKIE WOZY, CHOĆ NAJCZĘŚCIEJ JEST UŻYTKOWANY JAKO KOŃ RODZINNY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - RASA KONIA DOMOWEGO Z GRUPY KUCÓW, ZAMIESZKUJĄCEGO CHŁODNE I DŻDŻYSTE WYBRZEŻE IRLANDII; KUC WIERZCHOWY, KTÓRY NADAJE SIĘ NA KONKURSY SKOKÓW, UJEŻDŻENIA ORAZ MOŻE TAKŻE CIĄGNĄĆ LEKKIE WOZY, CHOĆ NAJCZĘŚCIEJ JEST UŻYTKOWANY JAKO KOŃ RODZINNY. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x