BEZPŁATNY EGZEMPLARZ, KTÓRY JEST WYSYŁANY PRZEZ WYDAWCĘ DO PRASY LUB OSOBY PRYWATNEJ W CELU UZYSKANIA RECENZJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EGZEMPLARZ RECENZYJNY to:

bezpłatny egzemplarz, który jest wysyłany przez wydawcę do prasy lub osoby prywatnej w celu uzyskania recenzji (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BEZPŁATNY EGZEMPLARZ, KTÓRY JEST WYSYŁANY PRZEZ WYDAWCĘ DO PRASY LUB OSOBY PRYWATNEJ W CELU UZYSKANIA RECENZJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.617

TARNOWIANKA, PRĘDKOŚĆ, SZLAK BOJOWY, MINERAŁ SIARCZKOWY, CZŁAPAK, SAMOTNY OJCIEC, AEDICULA, PUDŁO, WSPINALNIA, UKŁAD SŁONECZNY, GRÓB CIAŁOPALNY, JUWENALIA, BRĄZOWY MEDALISTA, ADHEZJA, NOS, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, PEIRESKIA, WODOROSIARCZEK, WODA PODSKÓRNA, WIĄZADŁO, INSTRUMENTOLOGIA, CUGOWIEC, POLITYKA PIENIĘŻNA, PRZEMYTNICTWO, MUŁ, PRZEPLOTKA, KARAFECZKA, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, TOR, SZUMOWINA, KURZYSKO, POPRZEWRACANIE, PIOTR APOSTOŁ, INFORMACJA GENETYCZNA, DYFTYK, PRZEDŚWIAT, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, SUSEŁ WASHINGTONA, WPADKA, SYTA, DRESZCZ, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, WZORNIK, DYPODIA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, DRABINKA, SPACJA, BLINDAŻ, MAGIEL, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, BOŻEK, BOCZNOTRZONOWIEC, NEOKLASYCYZM, SIŁOWNIK, MÜSLI, POŻYTECZNOŚĆ, STILON, ZABIEG LECZNICZY, MATIZ, POZIOM, LINIA EMISYJNA, PROGRAM, ŁÓŻKO PIĘTROWE, KELOWEJ, REDUTA, TRANSMITER, LUK ŁADUNKOWY, SZUBIENICA, WIELKA JEDNOSTKA, OSNOWA GEODEZYJNA, GALARETA, ANGIELCZYK, SZYNA, ROZTOCZE, KROWA MORSKA, PĘDNIK WODNOODRZUTOWY, MASZT, ROZDZIAŁ, ODCHYLENIE, DYKTATORSTWO, MANIERA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, PODBIERACZ POKOSÓW, PRZESTRZEŃ ADRESOWA, USTERZENIE RUDLICKIEGO, OBYWATEL, GRUŹLICA ZWIERZĄT, FORMALIZACJA, SZMELC, PEDAGOG, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, PASKUDA, MUSZTARDA DIJON, NAPIĘCIE, SZALEŃSTWO, SŁODKA BUŁKA, GRUCZOŁ SUTKOWY, XENON, TEATR, PRZEBIERANIEC, BULANŻERIA, AKRONIM, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, POLOWACZ, STECZKA, PAMIĘĆ OPERACYJNA, SOCJALIZM REALNY, ELEW, BASKINKA, DERMATOGLIF, PIŁA, PATENT, PŁONINA, REFLEKS, FILEMON CIEMNY, HIPISKA, NIEKLAROWNOŚĆ, MOWA OSKARŻYCIELSKA, IGŁA, ESPRINGOLA, ANTENA YAGI, BERCEUSE, FONDUE CZEKOLADOWE, ARTYKUŁ WIARY, TREND ROZWOJOWY, KONSORCJUM, ADVOCATUS DIABOLI, INTERNACJONAŁ, STUDNIARZ, PALATOGRAM, ZGNIATACZ GŁOWY, BROŃ OBUCHOWA, WYDAWNICTWO SERYJNE, KATANA, EUROWALUTA, WODOPÓJKI, DONOŚNIK, KUTIKULA, PRYZMAT PENTAGONALNY, BUFOR, WYROK PRAWOMOCNY, HEL, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, TYGRYSIE OKO, EMPIRYZM, UWAŻNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, CYLINDROWIEC, POLIGLOTA, INDUKTOR, REWERENCJA, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, BOCZNICA KOLEJOWA, ROZRYWKA, CIEPLICA, MIĘKKIE SERCE, POLIO, PERKALIK, KOLEC, WIKARY, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, HIPOTEZA, SYNTEZA, SZTUKA, CHRONOMETRAŻYSTA, GEHENNA, MONTAŻOWNIA, KIJ, BOSCH, KOCANKA WŁOCHATA, KONGREGACJA, UŚMIECH LOSU, CZYTAL, OTWÓR STRZAŁOWY, MAZUR, BACIK, MINIALBUM, JASZCZURECZKA, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, TARCZA, TWARZYCZKA, RAMIENICA KOSMATA, MASKOTKA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, WIESZAK, NIEPRZYJEMNOŚĆ, KOP, ŁUK ANGULARNY, PRZYBLIŻENIE, PIERÓG, SSAK, PRZYDZIAŁ, OFICERKI, FERMA, BOLOMETR, RYGIEL, TYFTYK, RUCH, PRACA DOMOWA, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, WIELKI SZLEM, ASTEROIDA, ŻER, SALWA BURTOWA, OPTIMUM EKONOMICZNE, BEZPIECZNIK NASTAWNY, AGAMA, MAJORAT, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, WIZJONER, PODŁOTA, CHORAŁ, PELENG, FERMENTACJA PROPIONOWA, GRANATOWA POLICJA, HULK, TACHOGRAF, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, PLACYK, OSAD FLUWIOGLACJALNY, WAŁ, OPUCHLIZNA, WĘZEŁ GORDYJSKI, PROLIFERACJA, PIZZER, BOB, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, ROZPISKA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, ASOCJALNOŚĆ, PROFESJONALNOŚĆ, BĄBEL, PARTIA, NEKROPOLIA, NUDYSTKA, PARKIET, MARMURKOWANIE, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, ZEWŁOK, MIĘKKOSKÓRKOWATE, RODZINA PEŁNA, PROSZEK DO PIECZENIA, RETENCJA, OKTANT, NARYS POLIGONALNY, SYSTEMIK, CZARNA DZIURA, OŚ OPTYCZNA, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, TWARDZIAK, TŁUMACZKA, UMOWA SPONSORSKA, DARMOCHA, PRECYZJA, KOKLUSZ, SZEW, TYLOZOID, FLAMAND, KYNOTERAPIA, KANTONISTA, KOTEW, ZBIORKOM, WERSJA LEKTORSKA, URAZ PSYCHICZNY, LINIA ABSORPCYJNA, PRAWO GŁOSOWE, POSEŁ, BUŁAT, UKAZ, OBOŹNY KORONNY, SYNDETIKON, OWAL, BARANEK, JOGURTERIA, PRZEBICIE ELEKTRYCZNE, GLISSANDO, PIT, PAS DROGI GRANICZNEJ, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, NAMIASTKA TABAKI, SZACHY KORESPONDENCYJNE, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, FUNDUSZ PREWENCYJNY, JAZDA, KACZKA DZIENNIKARSKA, TRANSMUTACJA, TELEOLOGIZM, ŚNIEŻYCA, MODEL AMERYKAŃSKI, DYSZKANT, FAWORYT, KEDYW, DEGRADACJA, TRANSPORTÓWKA, KABAŁA, PROPORZEC, SŁONECZNIK, ?GRYBOSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.617 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BEZPŁATNY EGZEMPLARZ, KTÓRY JEST WYSYŁANY PRZEZ WYDAWCĘ DO PRASY LUB OSOBY PRYWATNEJ W CELU UZYSKANIA RECENZJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BEZPŁATNY EGZEMPLARZ, KTÓRY JEST WYSYŁANY PRZEZ WYDAWCĘ DO PRASY LUB OSOBY PRYWATNEJ W CELU UZYSKANIA RECENZJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EGZEMPLARZ RECENZYJNY bezpłatny egzemplarz, który jest wysyłany przez wydawcę do prasy lub osoby prywatnej w celu uzyskania recenzji (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EGZEMPLARZ RECENZYJNY
bezpłatny egzemplarz, który jest wysyłany przez wydawcę do prasy lub osoby prywatnej w celu uzyskania recenzji (na 20 lit.).

Oprócz BEZPŁATNY EGZEMPLARZ, KTÓRY JEST WYSYŁANY PRZEZ WYDAWCĘ DO PRASY LUB OSOBY PRYWATNEJ W CELU UZYSKANIA RECENZJI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - BEZPŁATNY EGZEMPLARZ, KTÓRY JEST WYSYŁANY PRZEZ WYDAWCĘ DO PRASY LUB OSOBY PRYWATNEJ W CELU UZYSKANIA RECENZJI. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast