REGULOWANY PRZEZ PRAWO OBOWIĄZEK ZACHOWANIA W TAJEMNICY PRZEZ DZIENNIKARZA DANYCH OSÓB DOSTARCZAJĄCYCH INFORMACJI PRASIE (JEŻELI OSOBY TE ZASTRZEGŁY NIEUJAWNIANIE POWYŻSZYCH DANYCH) I WSZELKICH INFORMACJI, KTÓRYCH UJAWNIENIE MOGŁOBY NARUSZAĆ CHRONIONE PRAWEM INTERESY OSÓB TRZECICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAJEMNICA DZIENNIKARSKA to:

regulowany przez prawo obowiązek zachowania w tajemnicy przez dziennikarza danych osób dostarczających informacji prasie (jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych) i wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby naruszać chronione prawem interesy osób trzecich (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REGULOWANY PRZEZ PRAWO OBOWIĄZEK ZACHOWANIA W TAJEMNICY PRZEZ DZIENNIKARZA DANYCH OSÓB DOSTARCZAJĄCYCH INFORMACJI PRASIE (JEŻELI OSOBY TE ZASTRZEGŁY NIEUJAWNIANIE POWYŻSZYCH DANYCH) I WSZELKICH INFORMACJI, KTÓRYCH UJAWNIENIE MOGŁOBY NARUSZAĆ CHRONIONE PRAWEM INTERESY OSÓB TRZECICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.406

LIST ŻELAZNY, ŁUK MADZIARSKI, LOGORYTMIKA, RDZA ZBOŻOWA, NIERUCHOMOŚĆ, ROGATKOWATE, PAŁATKA, POCHŁANIACZ, EKSPERT, KAULIKARPIA, GROMBELARD, SIOGUN, SUKCESJA UNIWERSALNA, KROTNOŚĆ, ZASTAWKA, HAJDUK, HEROSTRATYZM, ODPRAWA POŚMIERTNA, WYRÓB HUTNICZY, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, FAKTORIA, LEPTOSPIROZA, TYBER, SANKCJA PRAGMATYCZNA, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, KĄPIEL, PROSZEK KAKAOWY, JĘZYK HUROŃSKI, JEŻ WSCHODNI, CZARNA LISTA, SZTUKI PLASTYCZNE, DZIEDZICZENIE MITOCHONDRIALNE, ROZGRZESZENIE, DROŻNOŚĆ, STREFA EURO, KAPILARNOŚĆ, HEKSAKOSJOIHEKSEKONTAHEKSAFOBIA, MUZA, KASAK, ZNACZEK SKARBOWY, OKUPACJA, PATENT, KSIĘGA LITURGICZNA, TAJEMNICA, SZERPA, PASTICCIO, OSETIA, ATTACHAT, CZYTAL, WISŁA, PRYMICJA, ROFEKOKSYB, IDENTYFIKACJA, CHYLUS, KOCIA KOŁYSKA, TWARDA SPACJA, MACEDONIA, KOŁNIERZ, PIŻMOSZCZUR, HUMANIZACJA PRACY, OSTRY DYŻUR, NIEWIADOMA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, AUTOPREZENTACJA, ŻWAWOŚĆ, RAPORT FISCHLERA, MÓZG MATRIOSZKA, FUNKCJE AMPLITUDY, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, TERMITIERA, CUKIER INWERTOWANY, WĘŻOWIDŁO, MIKROKROPKA, RODZINA NIEPEŁNA, HALSZTUK, SUKMANA, LEKTURA, REGAL, DŻAMAHIRIJJA, TERMINATOR, PRZEZWISKO, SZABELTAS, WIEWIÓRA, CIĄG GEOMETRYCZNY, OUDRY, CHOROBA BAKTERYJNA, FAZA KSIĘŻYCA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, EKSKRET, ARMEŃSKI, UKŁAD NARZĄDÓW, MASZYNKA, PRAWO OHMA, OBRAZ, OKNO, PRZESŁONA, TAHITI, AMPEROGODZINA, ANKSJOLITYK, FILTR, OSŁONKA MIELINOWA, REALNY SOCJALIZM, JUDASZOWE SREBRNIKI, PŁAZY BEZOGONOWE, CARRUCA, ZABUDOWA MIEJSKA, GEOFIT RYZOMOWY, HARCAP, KANAPA, ZNAK, HORMON TROPOWY, AFEKT, OSJAN, STRĘCZYCIELSTWO, DOWÓD REJESTRACYJNY, NIEMĘSKOŚĆ, DEKORUM, MOST POWIETRZNY, GIMBAZA, ADRES, FUNDUSZ ZASOBOWY, SPRZĄCZKA, ROŚLINY OSIOWE, IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE, BUZIAK, OFIARA CAŁOPALNA, BENIAMINEK, KARAWANA, TENGWAR, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, PRAWYBORCA, NEURON, SUPERLICENCJA, PTASIA GRYPA, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, USTNIK, BANDOLET, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, SKIF, MONETKA, WAHADŁOWIEC, SUBTELNOŚĆ, RZĄD KOALICYJNY, NIEPARZYSTOKOPYTNE, ŚRODEK PRAWNY, BRECHTANIE KIZIORA, MŁOT, WNIEBOWSTĄPIENIE, BRACTWO RÓŻAŃCOWE, EFEKT ELIZY, CHARLES, INSIMBI, JELEŃ AKSIS, CZYNOWNICTWO, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, TENIS, KECALKOATL, KĄT PEŁNY, KAPITAŁ, POLECENIE POCZTOWE, SZLACHAR, DEKRETACJA, DRGANIA HARMONICZNE, KAPTUR, SAMOCHÓD POŻARNICZY, ŚNIEŻYCA, OBEJŚCIE, FREEGANIN, DUSZA, NARKOANALIZA, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, KRYPTOKOMUNIZM, LODOWIEC HIMALAJSKI, PENSJA, SZATA SPOCZYNKOWA, ABSOLUCJA, OSUTKA SOSEN, KANGUR OLBRZYMI, PALUDAMENT, WIELOKROTNOŚĆ, PUSTA NOC, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, KSYLOFAGIA, PRAWO OHMA DLA OBWODU MAGNETYCZNEGO, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, WYCINEK KULI, KOD KRESKOWY, JOTTABIT, WIĘZIENIE, LIRA TURECKA, SZCZERBAKI, MEKSYKAŃSKI, CHOROBA ZAKAŹNA, FOSFORESCENCJA MORZA, ROZTWÓR IZOTONICZNY, DEFOLIANT, POWINNOŚĆ, PRACA STUDIALNA, BEZPARDONOWOŚĆ, PILŚŃ NERWOWA, SAURON, SILNIK SYNCHRONICZNY, OPRYCHÓWKA, HERETYK, BIORÓŻNORODNOŚĆ, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, STOR, OPERACJA, MOWA, LICZNIK ISKROWY, ŚWIERK CZERWONY, KRÓLEWIĘTA, WYDATKI, MASAJSKI, IMMUNITET SĄDOWY, BAWOLEC, CZEPEK, MBIRA, MIKST, KWAS, DYSKRECJONALNOŚĆ, PELHAM, ABERRACJA, ORGANKI, GEOMELOFAGIA, INGRESJA MORSKA, MASZT, ANDROGINIA, KORDZIK, GENERAŁ, ZBRODNIA HITLEROWSKA, FLUITA, SĄD HONOROWY, REDYNGOT, KHUZDUL, MARKGRAF, JĘZYKI MUNDA, KOKS, KLAKSON RĘCZNY, BUFOR RAMKI, JEDNOKOPYTNE, PARZYSTOKOPYTNE, PASTORAŁKA, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, PRAWO WAGNERA, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, ROZEJM, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, FUNDUM, KABAŁA, ENIGMAT, LICZNIK GEIGERA, POCZTA KOMPUTEROWA, POSTING, SZKODNIK, INFILTRACJA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, INFORMACYJNOŚĆ, ŁAZARZ, SEKUNDA, OWODNIOWCE, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, NOTKA, DNA, TYFLOPEDAGOGIKA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, KOLATOR, SIATKA, JONOFOR, KSIĘŻYC GALILEUSZOWY, OBELISK, BANAN, UPOJENIE SENNE, KOTYLION, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, GOOGLE, NAWIETRZNIK, MATERIAŁ MORENOWY, ZBIORNIK RETENCYJNY, DETERMINIZM, KONIOWODNY, GŁOWICA, PERWERSJA, ŁUSZCZYCA POSPOLITA, UCHO, ROLA, BIAŁY WYWIAD, INWEKTYWA, WEJŚCIE, RÓŻOWA LANDRYNKA, MUFLA, ZAWIEJA, KĄT POZIOMY, KOŁO ŁOWIECKIE, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, ZIMNICA, POLO, SKRZYNKA LĘGOWA, CZAPRAK, ?CLIO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.406 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REGULOWANY PRZEZ PRAWO OBOWIĄZEK ZACHOWANIA W TAJEMNICY PRZEZ DZIENNIKARZA DANYCH OSÓB DOSTARCZAJĄCYCH INFORMACJI PRASIE (JEŻELI OSOBY TE ZASTRZEGŁY NIEUJAWNIANIE POWYŻSZYCH DANYCH) I WSZELKICH INFORMACJI, KTÓRYCH UJAWNIENIE MOGŁOBY NARUSZAĆ CHRONIONE PRAWEM INTERESY OSÓB TRZECICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REGULOWANY PRZEZ PRAWO OBOWIĄZEK ZACHOWANIA W TAJEMNICY PRZEZ DZIENNIKARZA DANYCH OSÓB DOSTARCZAJĄCYCH INFORMACJI PRASIE (JEŻELI OSOBY TE ZASTRZEGŁY NIEUJAWNIANIE POWYŻSZYCH DANYCH) I WSZELKICH INFORMACJI, KTÓRYCH UJAWNIENIE MOGŁOBY NARUSZAĆ CHRONIONE PRAWEM INTERESY OSÓB TRZECICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAJEMNICA DZIENNIKARSKA regulowany przez prawo obowiązek zachowania w tajemnicy przez dziennikarza danych osób dostarczających informacji prasie (jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych) i wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby naruszać chronione prawem interesy osób trzecich (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAJEMNICA DZIENNIKARSKA
regulowany przez prawo obowiązek zachowania w tajemnicy przez dziennikarza danych osób dostarczających informacji prasie (jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych) i wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby naruszać chronione prawem interesy osób trzecich (na 22 lit.).

Oprócz REGULOWANY PRZEZ PRAWO OBOWIĄZEK ZACHOWANIA W TAJEMNICY PRZEZ DZIENNIKARZA DANYCH OSÓB DOSTARCZAJĄCYCH INFORMACJI PRASIE (JEŻELI OSOBY TE ZASTRZEGŁY NIEUJAWNIANIE POWYŻSZYCH DANYCH) I WSZELKICH INFORMACJI, KTÓRYCH UJAWNIENIE MOGŁOBY NARUSZAĆ CHRONIONE PRAWEM INTERESY OSÓB TRZECICH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - REGULOWANY PRZEZ PRAWO OBOWIĄZEK ZACHOWANIA W TAJEMNICY PRZEZ DZIENNIKARZA DANYCH OSÓB DOSTARCZAJĄCYCH INFORMACJI PRASIE (JEŻELI OSOBY TE ZASTRZEGŁY NIEUJAWNIANIE POWYŻSZYCH DANYCH) I WSZELKICH INFORMACJI, KTÓRYCH UJAWNIENIE MOGŁOBY NARUSZAĆ CHRONIONE PRAWEM INTERESY OSÓB TRZECICH. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast