STOSOWANA W MEDYCYNIE METODA, KTÓRA POLEGA NA WPROWADZANIU DO DANYCH MIEJSC W MÓZGU URZĄDZENIA (NAJCZĘŚCIEJ ELEKTRODY), ABY ZAKTYWIZOWAĆ LUB USZKODZIĆ OŚRODEK MÓZGOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STEREOTAKSJA to:

stosowana w medycynie metoda, która polega na wprowadzaniu do danych miejsc w mózgu urządzenia (najczęściej elektrody), aby zaktywizować lub uszkodzić ośrodek mózgowy (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STOSOWANA W MEDYCYNIE METODA, KTÓRA POLEGA NA WPROWADZANIU DO DANYCH MIEJSC W MÓZGU URZĄDZENIA (NAJCZĘŚCIEJ ELEKTRODY), ABY ZAKTYWIZOWAĆ LUB USZKODZIĆ OŚRODEK MÓZGOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.772

KOMORNICA, SZADŹ, DRENAŻ, TIRET, PRZESŁONA, ZWIJARKA, WTYCZKA, CYGANKA, METODA GAUSSA-SEIDLA, KAMIKADZE, PIGWA, KOJEC, CASORIA, FLAWON, JĘZYK GEOGRAFICZNY, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, SZCZUR TUNELOWY, WOLNA SOBOTA, PLIOZAUR, TYNKTURA, ZIARNECZKO, MORELÓWKA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, KOPUŁKA, TETRAPLEGIK, GAZA, RACHUNEK FINANSOWY, PROTEZA WOKALICZNA, SESJA POPULARNONAUKOWA, POTENZA, UBOGI KREWNY, SPĘDZENIE PŁODU, DŻEMIK, MISJA WERYFIKACYJNA, BRACIA POLSCY, KOLEGA PO FACHU, NAJEŹDŹCA, CERKIEW, KOŁO, HANZA, PIEROGI, ANGIOPLASTYKA, ŻYŁA, BASKINKA, PARADOKS, PODBIERACZ, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, GRANDA, KRĄŻEK, DEPORTOWANY, KOMERCHA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, WĘGLÓWKA, ODDYCHANIE TLENOWE, DOPŁATA EKSPORTOWA, PIEZOMAGNETYK, HUMORESKA, PREZENT, RELACJA BINARNA, ROSWELL, TRASA, KOŻUCH, EMPIRIOKRYTYCYZM, KANCONETA, BAL, TRUTÓWKA FIZJOLOGICZNA, BAWÓŁ, FRYZ, PRZEKAZ, MENU, ZEZWŁOK, POPIJAŁA, DVD, ŚWIATEŁKO W TUNELU, BEZGŁOWOŚĆ, STATYSTA, GZYMSIK, PRZEKĄSKA, KET, TO COŚ, USTAWA HORYZONTALNA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, SPOT REKLAMOWY, TYMOTKA, PLATFORMÓWKA, OBLAT, ARCYDZIĘGLEL, MARCHWIANE RĘCE, CIS POSPOLITY, UPADEK, REDEMPTORYSTA, PARA, METODA STRZAŁÓW, PRZEDZIAŁ, MARATON, BELKOWANIE, CZYTELNICZKA, MARTWA FALA, ROZDZIELCA, POŚCIELÓWKA, ADRAR, PROLEK, ZŁOŻE, UDAR, RZEKA EPIZODYCZNA, ZDANIE, ANALIZA SKUPIEŃ, DWA ZERA, MYŚLISTWO, MODA, KREACJA, MANGANIAN, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, CHOWANIEC, PAMPUCH, WŁADZUCHNA, PRZĄDEK, CHEMOTAKSYNA, TRYBUT, CHLOASMA, MOWA EGOCENTRYCZNA, KOTLET SCHABOWY, FOCH, AGRESOR, EPISKOPAT, REKOMENDACJA, SIEDEMNASTKA, IMPREZA TURYSTYCZNA, IDLIB, RETARDACJA, GLIZA, INIEKCJA, DROBNICA, SUI, USTONOGI, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, STOPKA, MAKART, SAKLA, PLAŻA, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, LEK CYTOSTATYCZNY, WŁOSIANKA, ŁAŃCUCH, WANNA, DODATEK KOMPENSACYJNY, PARAFIA, PROSEKTORIUM, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, PRZEMYT, MORDOKLEJKA, WYKONAWCA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, MAGNAT, BŁYSK, RÓWNANIE TAFELA, KARTA, REPUTACJA, MORA, HOBBYSTA, PASAŻ, STARA MALUTKA, CELOWNICA, ZMOWA CENOWA, JASNOŚĆ, ARANŻER, CUGOWIEC, SPALINY, PUSZKARZ, REZERWA, SKRAJNOŚĆ, DYKTATORSTWO, GĘSTE, PEPICZKA, GAD, DZIAŁ, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, WARTA, ZAWAŁ BLADY, LAWA, ZIEMNIACZEK, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, DYPLOMATKA, REGENT, PUCHAR, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, INTERPRETATOR, SPÓJNIK ŁĄCZNY, PIESZCZOCH, TRAWERS, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, OPERATOR, RIPPER, ANTYPKA, ŚLEDZICIEL, PRZÓD, OTTER, GALERIA, PIEPRZÓWKA, ŻACHWY, TOM-TOM, GOŁODUPIEC, DEWOLUCJA, ŁADUNEK, WSKAZÓWKA, KONWOLUCJA, SUBSKRYPCJA, PĘTLICA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, WIERCENIE, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, KARAFECZKA, EKSPATRIANTKA, ABAJA, MARYNARZ, DYSONANS, GIMBAZA, WYSEPKA, KOKIETKA, WYSPA WULKANICZNA, ATRYBUCJA, SZYFR, HIPERFOKALNA, BESANCON, RZEZALNIA, SPRYCIULA, ODKUP, ZAGRANIE, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, UŚCISK, OBLIGACJA ZAMIENNA, CZYR, MŁOTECZEK, ODMIENNIA, KAJMAKAM, MANTY, PRZEZIERNIK, PRYMUS, PIERDOŁA SASKA, MAKATKA, TRZECIA POWIEKA, ŚCIGAŁKA, INFORMACJA GENETYCZNA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, BORDER, PRODUCENT, MIOTEŁKA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, RYBA WĘDROWNA, WIKING, KRAWATKA KABLOWA, CHLEBAK, SPACEREK, MIKROKASETA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, KOŻUSZYSKO, ORGANISTKA, DIATRYBA, GORGONZOLA, OCZAROWIEC, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, BRANIE POD WŁOS, OPUCHLIZNA, RADIO, PRZESŁANKA, ŻEGLARZ JACHTOWY, PŁASTUGA, KOŁYSANIE, KONDYCJA FINANSOWA, ALMA MATER, HYDROMECHANIZACJA, BIT PARZYSTOŚCI, OKAP, NOTOWANIE CIĄGŁE, KARDIGAN, BORDEAUX, TROJACZEK, PETRYFIKACJA, BARCHAN, PILARKA RAMOWA, LOBELINA, IZMIR, INWOLUCJA, GABINET, ORGANIZATOR, ZŁĄCZE, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, TĘSKNOTA, FIGÓWKA, STEK, OBIEKTYWNOŚĆ, DYKTA, STRUPIEŃ, BASEN, PACHT, TUSZ, ?PIERIEDWIŻNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.772 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STOSOWANA W MEDYCYNIE METODA, KTÓRA POLEGA NA WPROWADZANIU DO DANYCH MIEJSC W MÓZGU URZĄDZENIA (NAJCZĘŚCIEJ ELEKTRODY), ABY ZAKTYWIZOWAĆ LUB USZKODZIĆ OŚRODEK MÓZGOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STOSOWANA W MEDYCYNIE METODA, KTÓRA POLEGA NA WPROWADZANIU DO DANYCH MIEJSC W MÓZGU URZĄDZENIA (NAJCZĘŚCIEJ ELEKTRODY), ABY ZAKTYWIZOWAĆ LUB USZKODZIĆ OŚRODEK MÓZGOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STEREOTAKSJA stosowana w medycynie metoda, która polega na wprowadzaniu do danych miejsc w mózgu urządzenia (najczęściej elektrody), aby zaktywizować lub uszkodzić ośrodek mózgowy (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STEREOTAKSJA
stosowana w medycynie metoda, która polega na wprowadzaniu do danych miejsc w mózgu urządzenia (najczęściej elektrody), aby zaktywizować lub uszkodzić ośrodek mózgowy (na 12 lit.).

Oprócz STOSOWANA W MEDYCYNIE METODA, KTÓRA POLEGA NA WPROWADZANIU DO DANYCH MIEJSC W MÓZGU URZĄDZENIA (NAJCZĘŚCIEJ ELEKTRODY), ABY ZAKTYWIZOWAĆ LUB USZKODZIĆ OŚRODEK MÓZGOWY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - STOSOWANA W MEDYCYNIE METODA, KTÓRA POLEGA NA WPROWADZANIU DO DANYCH MIEJSC W MÓZGU URZĄDZENIA (NAJCZĘŚCIEJ ELEKTRODY), ABY ZAKTYWIZOWAĆ LUB USZKODZIĆ OŚRODEK MÓZGOWY. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast