ZADANIE LUB ĆWICZENIE EGZAMINACYJNE, KONKURSOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PYTANIE to:

zadanie lub ćwiczenie egzaminacyjne, konkursowe (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PYTANIE

PYTANIE to:

kwestia, zagadnienie, problem (na 7 lit.)PYTANIE to:

zdanie lub równoważnik wypowiedziane z odpowiednią intonacją w celu uzyskania jakiejś informacji lub zgody na coś, w wersji pisanej zakończone znakiem zapytania (na 7 lit.)PYTANIE to:

zapytywać, zwracać się do kogoś w formie pytania, wymagać odpowiedzi, informacji, potwierdzenia, zezwolenia, zasięgać informacji, opinii, także z SIĘ (na 7 lit.)PYTANIE to:

odpytywać, przepytywać, sprawdzać czyjąś wiedzę (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZADANIE LUB ĆWICZENIE EGZAMINACYJNE, KONKURSOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.278

ALDEHYD, LIPOLIZA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, KOPARKA, PRACA, FACH, PLEŚŃ, BIERWIONO, METAL, KATALIZA, MROZIWO, MROZEK, KRATOWNICA, JARZMO, ROSZCZENIE ZWROTNE, ZAGĘSZCZACZ, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, TOREBKA BOWMANA, WARUNEK, LASKA MARSZAŁKOWSKA, CYFRA, MROZOODPORNOŚĆ, PAWANA, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, DANIEL DUBICKI, NOS, KOŁKOWNICA, FORYŚ, PAKLON, KLERK, FAŁD, PŁYWAK, KESON, SZEŚĆSETKA, NEUROPATIA, PRZEBITKA, EKSPERYMENT KLINICZNY, ZAWORA, SŁUŻBA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, ARTUR, PACHOŁ, BIAŁY MARSZ, WĘZEŁ GORDYJSKI, KURANT, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, LÓD MARTWY, GLIF, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, BAK, SKRZYDŁA, INKA, ZAWRÓT, SZKLIWO, SZCZOTKA, WIERZBINA, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, PRZEKĄSKA, BYCZEK, CZTEROSUW, CZERPAK, KOSMATOŚĆ, SZTUCZNE SERCE, MROŻONKA, KOPROWINA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, TYMPANON, CEMBROWANIE, ANTENA MIKROPASKOWA, KONIEC, KORONKA, NIESPAW, PIEPRZ ZIELONY, BAZYLEUS, SKALA, ARTROZA, ZIELONE, DEZABIL, FOTOJONIZACJA, DYSTONIA TORSYJNA, SANKI, BARKAS, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, MOŁOTOW, JASTRYCH, KOSMONAUTA, EMIRAT, ANOMALIA TERMICZNA, DRWINA, OPONENT, STOS, LISTA TRANSFEROWA, STWORZENIE, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, PUSZKA MÓZGOWA, PAS POOPERACYJNY, KOMONICA, KOŁNIERZ, MATOWOŚĆ, RABAT, TERAPIA WSTRZĄSOWA, MATURA, BROŃ NUKLEARNA, PUNKT WYJŚCIA, KOMISARZ, PAPROTNICA GÓRSKA, AUGUR, LICHWA, DROGA BEZPRZETARGOWA, STILON, BANDOLIER, NAWA GŁÓWNA, METATEKST, REZYDENCJA, RURA GŁOSOWA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, KORSARZ, DZIEWKA, FRAMUGA, PIĘTA ACHILLESA, MARKA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, BLOCZEK, BUTLA, KLASTER, SUCHOKLATES, EMBARGO, DERP, KNEDLE, ŚMIERDZIEL, KROSOWNICA WIZYJNA, MELUZYNA, PARÓWKA, WARIOMETR, DOBYTEK, WRZECIENNIK, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, WĄŻ, OSIEMNASTKA, WYGŁAD TEKTONICZNY, GRANULACJA, KONSOLA STEROWNICZA, METYLOTROFIA, TUMBA, ELEKTROWÓZ, RELIKWIE, INTERVIEW, CZYNNIK PRODUKCJI, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, BUŁAN, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, SKRYTKA, TROLLKONTO, ZAGROŻENIE, KORYTO, ŁUPEK WĘGLOWY, BUZIA, SIEROTA SPOŁECZNA, MUZYKA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, POKŁAD, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, GNIAZDO, KONTUR, OMAR, AGRESJA, OSTOJA, MAŁŻONEK, CZAPRAK, CEMBROWINA, PREZENTER, PÓŁWYSEP, WYSEPKA, MERZYK OBRZEŻONY, TAJSTRA, KRUPON, TRYSEKCJA, KUNA, LAKIER, SPRAWUNEK, EDYCJA, GAZ, STREFA NADGRANICZNA, LALKA, STAWKA, BUDA, ŻYŁKA, PODAŻ NIEELASTYCZNA, LODOWIEC FIELDOWY, RAMA, FAZA, TOŃ WODNA, TENIS STOŁOWY, DODATEK AKTYWIZACYJNY, ABOLICJONISTA, BIAŁORUSKI, BRAMKA SAMOBÓJCZA, ŚWINIARKA, KOPOLIMER, REMULADA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, KOLOKACJA, KONFISKATA, WIERNOŚĆ, TELEGRAM, MARTWY CIĄG, KROPKA, TEMNODONTOZAUR, KABINA, ZAKRZTUSZENIE, PĘDZLIK, BASEN, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, PODSTAWA, FILIGRAN, WIKARY, LIPA, CANTUS FIRMUS, JACHT ŻAGLOWY, KRĘGARSTWO, PIONIER, POSREBRZANIE, JAN, HALA PERONOWA, RYTOWNIK, KOŁYSANIE, MNOŻENIE MACIERZY, ANSAMBL, PLAGIAT, DZIAŁ, CZECZOTKA, ECHOLOKACJA, SŁOMA TARGANA, FILM NOIR, EDWARD, MARIMBA, ZDZIADZIENIE, PRZEDZIAŁ, ANTECEDENCJA, OKSYDAZA, APSYDA, KROS, BRUKSELA, ACHTERPIK, DROGA, KAPUŚNIAK, MANEŻ, OWOCNIK, ŻAŁOBA, EMERYTURA POMOSTOWA, KOŁO HISTORII, BRYŁA, DZYNDZEL, TRUFLA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, BERBEĆ, BAŁKAŃSKOŚĆ, DRAMAT WOJENNY, VIRGA, KUFF, MAŁA OJCZYZNA, KOCZ, REWOLTA, PRZEDSZKOLE, KUGLARZ, KONTROLER, DOMINIUM, KABRIOLET, SILNIK, TYMPAN, TEAM, SZMATKA, CEGŁA DZIURAWKA, AKROBATYKA SPORTOWA, FIRMA WYDMUSZKA, POLEWA, PAROWIEC, SPRAWA, PIECZEŃ, ANTYKOAGULANT, PALCÓWKA, ÓSMY, LAMPA METALOHALOGENKOWA, MAFIJNOŚĆ, KOBIECISKO, MRÓWKA, OLEJEK ETERYCZNY, KUPLET, TŁUMACZKA, REDAKTOR NACZELNY, LEGENDA, RYNKA, WARNIK, PRZECZYSTOŚĆ, PYSZCZEK, MIKROKLIMAT, BIURO PARLAMENTARNE, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, ?POWIĄZANIE KOOPERACYJNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.278 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZADANIE LUB ĆWICZENIE EGZAMINACYJNE, KONKURSOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZADANIE LUB ĆWICZENIE EGZAMINACYJNE, KONKURSOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PYTANIE zadanie lub ćwiczenie egzaminacyjne, konkursowe (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PYTANIE
zadanie lub ćwiczenie egzaminacyjne, konkursowe (na 7 lit.).

Oprócz ZADANIE LUB ĆWICZENIE EGZAMINACYJNE, KONKURSOWE sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ZADANIE LUB ĆWICZENIE EGZAMINACYJNE, KONKURSOWE. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast