DYPLOMATA, PRZEDSTAWICIEL DYPLOMATYCZNY REPREZENTUJĄCY SWOJE PAŃSTWO W OBCYM PAŃSTWIE LUB WOBEC OBCEGO MONARCHY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POSEŁ to:

dyplomata, przedstawiciel dyplomatyczny reprezentujący swoje państwo w obcym państwie lub wobec obcego monarchy (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POSEŁ

POSEŁ to:

członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie (na 5 lit.)POSEŁ to:

ktoś, kto został przed kogoś innego wysłany w określonym celu, z jakimś zadaniem do wykonania (na 5 lit.)POSEŁ to:

polski parlamentarzysta (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DYPLOMATA, PRZEDSTAWICIEL DYPLOMATYCZNY REPREZENTUJĄCY SWOJE PAŃSTWO W OBCYM PAŃSTWIE LUB WOBEC OBCEGO MONARCHY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.670

LAMBREKIN, SAFARI, SET, GORSET, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, BĄK, SYSTEM SYMBOLICZNY, CZEP, MATURA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, ROZDŹWIĘK, OBRÓT WTÓRNY, WASABI, CIASTKO, KOP, OBYWATELKA, ZRAZOWA, CHÓR, JEZIORO RELIKTOWE, HALLOWEEN, JUDASZOWY POCAŁUNEK, HUTA, WIDOWISKO, POLISYNDETON, SKRZYNKA POCZTOWA, SOK, HYDROLAT, PULPA, STRZAŁA, WIERNOŚĆ, ARMIA, SPÓJNIK WYNIKOWY, NACZYNIE, STATEK TRANSPORTOWY, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, REPETYTYWNOŚĆ, BRATEK, ŚWIATŁO POSTOJOWE, KOSZ, WITEKS CZCZONY, MULTIKULTURALIZM, HERBATA, ATTACHÉ WOJSKOWY, KARTOTEKA, EFEKT STYKU, ALGIERIA, MALTA, RESTYTUCJA GATUNKU, HEGEMON, SUPERKOMBINACJA, KAMUFLAŻ, ŻEBRO, ŁYKACZ, GWAREK, JAŁOWIEC, OPŁATA ADIACENCKA, INTERCEPCJA, ROŚLINA DWUPIENNA, KOSZULKA, POLE, ŚLIWA, KRĄG POLARNY, MOŁDAWSKI, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, LIGAND, KASECIAK, WANIENECZKA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, MIGOTANIE GWIAZD, KARA, KONTROLER, NACIEK, KORTYNA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, KUOKA, BAZAROWICZ, IDENTYFIKACJA, GŁOSOWANIE, APOLOGETA, KOMŻA, MORŚWIN BIAŁOPŁETWY, KURIER DYPLOMATYCZNY, KWAS, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, ZŁOCIEŃ, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, RESET, ZGRUPOWANIE, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, PRĄD BŁĄDZĄCY, ŚWIECA, WÓZEK SZPITALNY, PRACOWNIK NAUKOWY, SALCESON, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, MIMOZA, ISKIERNIK, SAKLA, KABLOOPERATOR, OFENSYWA, GÓRA LODOWA, AKCENT OSTRY, KASKADA, PODKŁADKA, ORKA FAŁSZYWA, LASECZKA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, SARKOFAG, WYSZYWANKA, KISZKA PASZTETOWA, BEDŁKOWIEC, BETON JAMISTY, PRZYDUPAS, REWITALIZACJA, AGAMA, PRANIE MÓZGU, NAWIETRZNIK, PARANOJA PRAWDZIWA, DROGA BEZPRZETARGOWA, AUTOMAT, OKIENKO TRANSFEROWE, FUCHA, ALERGIA, OKRES ZALICZALNY, JEZIORO WYTOPISKOWE, PAKLON, TALERZ, RAJKA, STRĄGA, BLOCZEK, RÓG, ORBITA POLARNA, OŚWIADCZENIE, KOCHAŚ, TUCUXI, WYTWÓRCA, SABOTY, PRZEPŁYW, CZUB, LORDOSTWO, GENDER, CYGANKA, REN, MIKSER, EMISJA POLOWA, STRZĘP LUDZKI, WRZĘCHY, BORYS, ROZGRZEWACZ, KOMŻA, KIERAT, OSOBNIK, UBOŻENIE, OSK, STAWONÓG, EKSPOZYCJA, ŁONO, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, BARWA DŹWIĘKU, POWIEŚĆ SCI-FI, KONSERWA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, KLAMRA, OGÓREK, GWIAZDOSZEK, GLIKOZYD FENOLOWY, MUSZTRA, MINA, JELONEK BŁOTNY, REAKCJA, OREGANO, STUŁBIOPŁAW, TACA, SKORUPA, REKLAMANT, PANTEON, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, SKUN, PAŃSTWO ROŚLINNE, BERNARD, WSPÓŁŻYCIE, DZIAŁOWIEC, OBAWA, ŚWINIA LEŚNA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, KALINA, KRATKA, KWADRAT, WOSZCZYNA, SZYK, ALKOWA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, KARMELEK, GWIAZDA WIELOKROTNA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, KORYTARZ, INFORMACJA, SŁUŻBA DYŻURNA, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, PĘCHERZ, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, BOMBARDA, PANDANOWIEC, INDRIS, SPARRING, DRĘTWOTA, SUCHAR, ADMIRACJA, SZARADA, SMUGA, SUNDAJCZYK, KARTKA, AMERYKANIZM, EMIGRACJA, SZAŁAŚNICTWO, POMYLENIEC, SZPETOTA, CHOROBA POPROMIENNA, POMNIK, ENDOPROTEZA, ODCZYNNIK CHEMICZNY, JARZMO MOSTOWE, TONGA, DEWALUACJA, WAŁ, KOSARZ, PANDRAK, OBLĘŻENIEC, WÓZKOWY, SOLIDARYZM, HADIS, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, KOLEUS, FILET, KOSZARKA, MAŁPA, PLUDRY, NOSOWOŚĆ, STEK, STRINDBERG, WRÓBEL POLNY, RELIKWIARZ, ZABIEG LECZNICZY, KOMIN PŁACOWY, ANIMIZM, MAKART, TRĄBA JERYCHOŃSKA, CHOINKA, OLEJ, INWALIDA WOJSKOWY, WNUK, PODZIEMIE, AMUR BIAŁY, NIECKA WYPADOWA, ATRYBUCJA STABILNA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, AUTOPREZENTACJA, NERW, LOGOFET, BAR MICWA, FASOLA, ŁUK TRIUMFALNY, HISPANIOLAK, KRYNICZNIK, AZYL, BOZIA, MISTERIUM PASYJNE, BÓBR GÓRSKI, WYZWOLICIEL, OZNAKA, ALEUCKI, PRZECIWUTLENIACZ, WEŁNIAKOWE, NAZWA TOPOGRAFICZNA, MISTRZ, ALAN, PARALELIZM, BIEŻNIA, KOTŁOWNIA, LAVABO, ODNALAZCA, AEDICULA, BAGAŻOWY, ŁAPA, WIELOKĄT, IDIOMATYZM, ALKID, FILAR PRZYPOROWY, ZBIÓRKA, KLEIK, KALKA JĘZYKOWA, SAMOAKTUALIZACJA, GUFFA, CAPOGROSSI, APOKATASTAZA, KLAN, KUPON, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, BECZKA Z PROCHEM, ?REJESTR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.670 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DYPLOMATA, PRZEDSTAWICIEL DYPLOMATYCZNY REPREZENTUJĄCY SWOJE PAŃSTWO W OBCYM PAŃSTWIE LUB WOBEC OBCEGO MONARCHY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DYPLOMATA, PRZEDSTAWICIEL DYPLOMATYCZNY REPREZENTUJĄCY SWOJE PAŃSTWO W OBCYM PAŃSTWIE LUB WOBEC OBCEGO MONARCHY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POSEŁ dyplomata, przedstawiciel dyplomatyczny reprezentujący swoje państwo w obcym państwie lub wobec obcego monarchy (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POSEŁ
dyplomata, przedstawiciel dyplomatyczny reprezentujący swoje państwo w obcym państwie lub wobec obcego monarchy (na 5 lit.).

Oprócz DYPLOMATA, PRZEDSTAWICIEL DYPLOMATYCZNY REPREZENTUJĄCY SWOJE PAŃSTWO W OBCYM PAŃSTWIE LUB WOBEC OBCEGO MONARCHY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - DYPLOMATA, PRZEDSTAWICIEL DYPLOMATYCZNY REPREZENTUJĄCY SWOJE PAŃSTWO W OBCYM PAŃSTWIE LUB WOBEC OBCEGO MONARCHY. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast