TYGRYS LUB WILK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRAPIEŻNIK to:

tygrys lub wilk (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DRAPIEŻNIK

DRAPIEŻNIK to:

zwierzę, które odżywia się, wykorzystując jako pokarm ciało innego zwierzęcia, co - inaczej niż u pasożytów - prowadzi do jego śmierci (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYGRYS LUB WILK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.282

OCZKO, DIABEŁEK, GAPA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, KARTEL, DOKUMENT PAPIESKI, SZEW, WZORZEC, MECHANIZM ODPALAJĄCY, BOBIK, MINERAŁ, SMOLUCH, N-GRAM, KRAKOWIAK, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, PODCHLEBSTWO, ODSUWACZ, SYSTEM, WZÓR, TRESER, TONAŻ, GWASZ, WĘZEŁ, REMONTANTY, SERWER WIDEO, PRZEDNÓWEK, DWUDZIESTY TRZECI, AMARANT, KOTLET POŻARSKI, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, ARABSKI, KĄPIEL OŁOWIANA, TABU MILCZENIA, PARKIETAŻ, ANTYFAN, CIEMNA KARTA, ELITARNOŚĆ, SŁOMA TARGANA, MORENA CZOŁOWA, ETYKIETA, ANEMIA APLASTYCZNA, POZYCJA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, ALAIN, KONDOTIER, NIECZUCIE, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, ASTEROIDA, WIELKOŚĆ, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, TYTOŃ, JAN, WNIEBOWZIĘCIE, PIASTA, MORWA, CYMBAŁ, SEKRECJA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, NAPPA, ASESOR, DIAGONAL, LESŁAW, CEP, SEPTET, TROLLING, MECENAT ARTYSTYCZNY, KRZEŚLISKO, WYMIAR, WRAK, KLAPECZKA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, DYKTATURA, PRADZIAD, EMILY, ZAKWAS, WZÓR, CIEPLARKA, ŻEBRO, ABSYDA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, IRENA, LAMPAS, KOSZT POŚREDNI, OSTENTACYJNOŚĆ, BAJKA, PAS DROGI GRANICZNEJ, UCHWYT, AEROZOL SIARCZANOWY, UKRYCIE, GALISYJKA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, OZDOBNIK, LODÓWKA, DIAKRYT, DZIADEK DO ORZECHÓW, GRZYWNA, RAMIĘ, KPINA, HAMULEC, KAZACZOK, RZĄD, DRUK AKCYDENSOWY, INTERWAŁ, POSTERUNEK, BOSS, DINAR, DUKLA, DUPLIKACJA, AKOMODACJA, OCHRONA, OSCYLATOR, KOŁO HISTORII, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, LUMBALIZACJA, ZACHOWANIE, SOK, SALADA, ASYSTENTKA, PEDAGOG, FRAZA, STATYW, DESER, SPONDYLOSOMA, DRABIK DRZEWKOWATY, STRUKTURA DRAMATYCZNA, KIJ, ROZSZCZEPIENIE WARGI, KORTYNA, CELEBRACJA, ANNA, HRABINA, PROCH BEZDYMNY, TAUKA, ZEBROID, MELUZYNA, CHOINKA, MELDUNEK, KOPUŁA, SIATKA, ŚLIWKA, STROLLER, DOPING, LEŃ, POEMAT HEROICZNY, ŻURAW, DZIEWIĄTKA, ETYKIETKA, NIERUCHOMOŚĆ, SALETRA, OWOC, KATASTROFISTA, STRZAŁECZKA, CHOINKOWOŚĆ, TAKSYDERMIA, DROGA GRUNTOWA, PELAGRA, ZIELENIEC, TANK, KOLONADA, STRZAŁECZKA, BAZA LOTNICZA, FIOLET GENCJANOWY, SEQUEL, OSAD, MLEKO, WŁOCHACZ, BAGATELA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, EMALIA, POSOBOROWIE, REŻIM, KOP, CASTING, WALKA, LINIA ABSORPCYJNA, AKT, DRŻĄCZKA, MAZUREK, CHODZĄCY TRUP, GNIEW, ŁOBUZIAK, MIĘTÓWKA, ORGAN, KEM, PŁOTEK, BADANIE JAKOŚCIOWE, BIAŁE NOCE, OPERA, BOMBA LOTNICZA, SIECIÓWKA, METAL KOLOROWY, RAJDER, RÓG, METATEKST, KILOWAT, ŁOWCA GŁÓW, RÓŻA, AFERKA, PAMPUCH, SIEKANIEC, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, MOC CZYNNA, BETON ŻUŻLOWY, ŻYCIE, GRZYB SIARKOWY, BAGNO, LETARG, ŁUNA, PENTAPTYK, OBIEG, KUWETA, PIEPRZ CZERWONY, KOŁPAK, CUDEŃKO, OBUSTRONNOŚĆ, ZNAK ALFANUMERYCZNY, NIENORMATYWNOŚĆ, GRUBOŚĆ, KAMIENICA, WINDSURFING, UPADEK, ZASKARŻENIE, BIFURKACJA, ZESPOLENIE, SUKA, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, TYP, KONWERGENCJA, PARKIET, OPAR, INNA PARA KALOSZY, ZŁORZECZENIE, MACH, NAJDUCH, ŻYWOTOPIS, PŁATECZEK, ASEKURANT, ZDZIADZIENIE, TRANSLACJA, AKTYWISTA, ASTRAGALOMANCJA, TYMPAN, OKIENKO TRANSFEROWE, CHOCHOŁEK, POCISK ODŁAMKOWY, PRZEDROŚLE, NALEWAK, SERDAK, KIPA, KINO DROGI, WYLOT, GEST, KLIPER, OPARY, LEJ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ARSYNA, CIŚNIENIE, GILOTYNA, FARA, MALIMO, KUPON, PAPIER FOTOGRAFICZNY, BROŃ OBUCHOWA, PYCHOTA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, BODARZ, BUTERSZNYT, WEZYRAT, KOLOR OCHRONNY, HEL, ANASTOMOZA, KIEŁBA, WYSTRÓJ, SZEŚĆDZIESIĄTKA, KELOWEJ, RELIKT, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, SANDINISTA, HUBA, GATUNEK ZAWLECZONY, CEROFERARIUSZ, ROŚLINA OKOPOWA, OZONEK, TELEWANGELIZM, PRZYKASÓWKA, POGOŃ ZA RENTĄ, KALANDER, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, UKŁAD PLANETARNY, WYPOWIEDZENIE, NEOPOGANIZM, SKAŁA ILASTA, RAMA, KORZYŚĆ, LEGENDA, ZBRODNIA STALINOWSKA, STOCZNIA, ?AEROCASCO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.282 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYGRYS LUB WILK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYGRYS LUB WILK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRAPIEŻNIK tygrys lub wilk (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRAPIEŻNIK
tygrys lub wilk (na 10 lit.).

Oprócz TYGRYS LUB WILK sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - TYGRYS LUB WILK. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast